Урок 1 тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Тема. Лексичне значення слова. Ознайомлення з тлумачним слов- ником. 1 216.26kb.
Уроків з української мови у 5 класі Тема : «Лексикологія» Урок т... 1 233.79kb.
Урок розвитку мовлення «Поняття про фразеологізми та їх лексичне... 1 53.9kb.
Урок №50 Тема. Іменники загальні і власні. Іменники назви істот і... 1 84.45kb.
Урок з музичного мистецтва в 5 класі Тема. «Що скаже музика того... 1 58.07kb.
Урок математики в 1 класі Тема : Ознайомлення з поняттям «задача». 1 63.61kb.
Правила приймання рецепта, приготування, зберігання і відпускання... 3 569.64kb.
Урок математики в 5 класі 17. 04. 2012р. Тема. Поняття про 1 63.75kb.
Урок Тема : Хімічні властивості кисню. Реакція сполучення. Поняття... 1 94.56kb.
Урок третій Тема. Ліна Костенко"Чайка на крижині" 1 84.51kb.
Урок №24. Тема. Поняття про мультимедійні дані та їхнє опрацювання... 1 157.94kb.
План проведення тижня «Вернісаж мистецтв» Понеділок Відкриття тижня... 1 227.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Урок 1 тема. Поняття про фразеологізм, його лексичне значення. Ознайомлення із фразеологічним - сторінка №1/1
УРОК 1
ТЕМА. ПОНЯТТЯ ПРО ФРАЗЕОЛОГІЗМ, ЙОГО ЛЕКСИЧНЕ

ЗНАЧЕННЯ. ОЗНАЙОМЛЕННЯ ІЗ ФРАЗЕОЛОГІЧНИМ

СЛОВНИКОМ
МЕТА: - дати поняття «фразеологія», «фразеологізм», ознайомити

учнів із особливостями і виразними можливостями

фразеологізмів, фразеологічним словником;


 • сформувати вміння використовувати фразеологізми в мовленні, знаходити їх у тексті, пояснювати значення фразеологізмів відповідно контексту;

 • виховувати учнів у дусі народної моралі.


ТИП УРОКУ: вивчення нового матеріалу
ОБЛАДНАННЯ: Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підруч. Для 5 кл. загальноосвіт. Навч. Закл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – 288с.; фразеологічні словники
ХІД УРОКУ

Оптимізуюча модель

Формування мотиваторів, які використовують-ся суб’єктом навчання

Мовне спостереження

Проблемне питання
Вчимося знаходити можливі рішення

Сприймаємо на слух


Розвиваємо вміння зосереджуватися


Засвоюємо терміни


Працюємо


з

книгою


Учимося користуватися фразеологічним словником

Виявляємо належність до певної лексичної категорії

Приводимо у відповідність

Будуємо лексичну категорію

Працюємо в парах

Пояснюємо значення фразеологізмів


Використовуємо інтерактивні

технології


Актуалізація суб’єктного досвіду

Будуємо асоціативні моделі

Використовуємо інтерактивні технології

Розвиваємо вміння відстоювати свої позиції
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
Слово вчителя:

Із слова починається людина,

Із мови починається мій рід.

Моя ласкава, мамина, єдина –

Щебече соловейком на весь світ.

Н. Рід
ІІ. УВЕДЕННЯ В ТЕМУ «ФРАЗЕОЛОГІЯ»


Це потрібно знати:

 • що називається фразеологізмом;

 • джерела походження українських фразеологізмів


Цього необхідно навчатися:

 • пояснювати значення фразеологізмів і доречно їх уживати


Це треба запам’ятати:

 • фразеологізми надають мовленню виразності й образності


Над цим варто замислитися:

Нема мудріших, ніж народ, учителів. У нього кожне слово – це перлина…

Максим Рильський
ІІІ. ПІДГОТОВКА УЧНІВ ДО АКТИВНОГО Й УСВІДОМЛЕНОГО ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

На дошці запис

Іванко був розумною людиною.

У Іванка світла голова.


Господарі щиро зустрічали гостей.

Господарі з відкритою душею зустрічали гостей.


Бабуся дрімала, сидячи в кріслі.

Бабуся клювала носом, сидячи в кріслі.


Слово вчителя:

- Прочитайте пари речень і визначте, де думка виражена краще, яскравіше, образніше?


ІV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ
V. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Використовується творче завдання:

- Що станеться, якщо таких яскравих висловів не стане в мові?

Учні висловлюють власну думку.


VІ.СПРИЙНЯТТЯ І ЗАСВОЄННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Пояснення вчителя:

- Українська мова дуже багата, лагідна, мелодійна. Це визначають у всьому світі. У 1928 році в Парижі був проведений конкурс. На ньому визначали милозвучність мови. Перше місце виборола французька мова, друге місце – італійська, третє місце – українська, а четверте – перська мова. Ми повинні пишатися своєю мовою і досконало знати її.

В українській мові є такі поєднання слів, які не можна розривати. Слова, що до них входять, тільки разом виражають якесь значення. Наприклад, нам необхідно сказати, що ми дуже рано встали. Для цього використовуємо вислів: ні світ ні зоря. Цей вислів називається фразеологізмом.

Фразеологізми – стійкі словосполучення, які використовуються в переносному значенні і за значенням дорівнюють одному слову (словосполученню). Наприклад, дерти горло – кричати, тягти кота за хвіст – зволікати.

В українській мові дуже багато фразеологізмів.
2. Робота з підручником
Розділ науки про мову, який вивчає фразеологізми, їхнє значення і вживання, називається фразеологією.

Фразеологією називається також сукупність фразеологізмів певної мови.

Фразеологізми вживаються в розмовному та художньому стилях мовлення. Вони надають мовленню виразності, образності, емоційності.

Фразеологізми не створювані щоразу – вони вже відомі мовцеві і лише відтворюються ним.

Фразеологія – скарбниця спостережливості й мудрості народу. У фразеологізмах виявлено його спосіб мислення та світосприйняття.

Значення фразеологізмів можна знайти у фразеологічному словнику.
3. Розгляд словника фразеологізмів
Знайти значення наступних фразеологізмів:

За сімома замками (заховати) – надійно

Обливатися потом – тяжко працювати

Робити з мухи слона – перебільшувати

Записати на вибір словникову статтю в робочий зошит
4. Пропедевтична вправа
З кожної групи словосполучень виписати фразеологізм. Розкрити його значення.

А) Виливати молоко; виливати чай; виливати душу.

Б) Дати хліба; дати сорочку; дати драпака.

В) Замітати хату; замітати сліди; замітати двір.

Г) Дивитися крізь вікно; дивитися крізь пальці; дивитися крізь щілину.

Д) Знайти у капусті; знайти у кавунах; знайти скарб.


Орієнтовний зразок:

Виливати душу – говорити про приховане

Дати драпака – втекти

Замітати сліди – приховувати

Дивитися крізь пальці – не помічати

Знайти в капусті – народити


5. Тренувальна вправа

Переписати, вибравши з дужок слово, що утворює з поданим фразеологізм. Вибрати із довідки значення виписаних фразеологізмів.


Наламати (дерев, парканів, дров).

Кусати (хліб, яблуко, лікті).

Коптити (м'ясо, ковбасу, небо)

Винаходити (двигун, велосипед, ракету).

► Довідка:

Учинити щось необдумано. Виявляти велику досаду, жалкувати. Жити бездіяльно, без мети, без користі для інших. Братися за пошуки того, що вже давно відоме.


VІІ. ПЕРВИННА ПЕРЕВІРКА РОЗУМІННЯ І КОРЕКЦІЯ ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота в парах

Визначити фразеологізми, пояснити значення кожного, при потребі звернувшись до фразеологічного словника. 1. Привіт, дівчата! Сьогодні ви ранні пташки.

 2. Я дав у класі хропака, аж тут учитель виклика!

 3. Коли й далі Дмитро буде викидати таких коників, то пиши пропало!

 4. Говорушки Клава й Мила на уроках говорили, а на зборах – навпаки: червоніли і мовчали, наче в рот води набрали, проковтнули язики.

 5. Ой гляди, дівчино, перепаде тобі на бублики!

 6. Грались ми з Рябком кудлатим – посварилися із братом. Брат мовчав, і я мовчав, а дідусь обох повчав: «Так до бійки недалеко! Що це, ви розбили глека

Перевірка здійснюється з використанням методу коментування за принципом «думаю, говорю, записую».
2. Тренувальна вправа

Додати замість крапок назви тварин і записати фразеологізми

Упертий як… Надутий як…

Покірливий як… Шкодливий як…

Здоровий як… Німий як…

Хитрий як… Брудний як…

Полохливий як… Балакучий як…

Колючий як… Голодний як…

Глухий як…
►Слова для довідок:

Заєць, осел, лис, їжак, кіт, індик, риба, сорока, свиня, вовк, тетеря, бик, теля.


VІІI. ПІДСУМОК УРОКУ Й ОЦІНЮВАННЯ РОБОТИ УЧНІВ

Метод «Аукціон»
Учні відповідають на запитання, доповнюючи один одного. Той, хто назве останнім, а інші не зможуть доповнити, виграє та отримує відповідно найвищу оцінку.


 1. Що називається фразеологізмом?

 2. Наведіть приклади.

 3. Назвіть два значення фразеології.

 4. У яких мовних стилях використовуються фразеологізми?

 5. Що вони надають мовленню?

 6. Де можна знайти значення фразеологізмів?

 7. Як користуватися фразеологічним словником?


IХ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
Обов’язковий мінімум: вивчити п.33 с.234-236, впр. 509

Додаткове завдання: вправа 508