Урок підготувала І провела вчитель методист, учитель української мови та літератури Школи І ііі ступеня №259 Деснянського району м. - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Система уроків у 8 класі Підготувала Ігнатьєва Наталія Анатоліївна... 1 247.42kb.
Урок української літератури в 9 класі 1 196.78kb.
Колосовська Т. М., учитель української мови та літератури зош №140... 1 38.61kb.
Вернигора Т.І., учитель української мови та літератури зош №8, спеціаліст... 1 100.52kb.
Сценарій проведення свята Ляшенко Зоя Михайлівна вчитель української... 1 107.68kb.
Як правильно розкрити питання з теорії літератури та загальні тенденції... 1 148.84kb.
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури... 8 1990.39kb.
Бінарний проект «Симфонія розрахунку і мрії» 1 138.11kb.
Колосовська Т. М., учитель української мови та літератури зош №140... 1 82.83kb.
Молоді та спорту заводського району запорізька гімназія №46 запорізької... 1 88.32kb.
Тема. Розділові знаки в складнопідрядному реченні з різними видами... 1 49.7kb.
Урок української мови у 8 кл 1 95.96kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Урок підготувала І провела вчитель методист, учитель української мови та літератури - сторінка №1/1
Урок підготувала і провела вчитель - методист, учитель української мови та літератури Школи І - ІІІ ступеня № 259 Деснянського району м.Києва, методист - кореспондент кафедри методики мов та літератури ІППО КУ ім.Б.Д.Грінченка Сидоренко Любов Олексіївна

Зміст, мета і тип даного уроку повністю відповідають вимогам навчальної програми. Урок  по вивченню даної теми є останнім. На попередніх уроках і при виконанні домашнього завдання учні мали можливість поглиблювати свої знання з даної теми шляхом використання різних видів робіт. При проведені уроку я дотримувалася загальнодидактичних вимог: намагалася визначити оптимальний зміст уроку відповідно до вимог шкільної програми, враховуючи підготовку учнів; вибрала найбільш раціональні методи, прийоми і засоби навчання, що могли забезпечити пізнавальну активність і творчий розвиток учнів. Для проведення цього уроку я обрала саме роботу в малих групах. На мою думку, обраний тип і структура уроку відповідають його цілям і завданням. Виходячи з психологічних основ навчання, прагнучи забезпечити активну інтелектуальну роботу учнів на уроці використовувала різні методи, прийоми, добирала різноманітні завдання, вправи, текстовий матеріал, що становить певний інтерес для учнів. На уроці були застосовані такі методи, форми і прийоми навчання:

1.Інформаційно – рецептивний: розповідь – пояснення, опис, бесіда, інстуктаж, повідомлення учнів, робота з ілюстраціями, демонстрація наочних посібників, ТЗН             ( активізація уваги та мислення, прийоми запам’ятовування, одержання з тексту чи ілюстрації підручника нових знань, робота з додаткоаим матеріалом).

2. Репродуктивний – словесні, наочні і практичні методи, робота за зразком                      ( подання матеріалу в готовому викладі, контроль, самоконтроль, конкретизація і закріплення вже набутих знань).

3. Проблемно пошуковий – пошукова діяльність учнів ( постановка проблемного питання, розв’язання проблеми і проблемних завдань), евристична бесіда ( постановка взаємозв’язаних проблемних запитань, активізація уваги та мислення, різноманітна самостійна робота учнів).

4. Навчально – дослідницький – самостійна творча ( дослідницька ) робота учнів на здобуття та розширення знань (активізація уваги та мислення, формування висновків).Вибір методів, прийомів і засобів навчання повною мірою відповідають змістові навчального матеріалу. До уроку ввійшли такі завдання, за допомогою яких можна було перевірити теоретичні знання за темою ( «Незакінчені речення»), а також уміння застосувати їх у мовленні. Це такі види завдань:

  1. «Біг із бар’єрами» (поділ тексту на речення).

  2. «Сходження до мовного ідеалу» (виправлення випадків суржикового мовлення).

  3. «Паремійна плутанина» (відновлення прислів’їв та приказок).

  4. «Творче конструювання» (доповнення речень другорядними членами).

  5. «Естафета» (зі слів зібрати речення).

  6. «Мовні обрахунки» (обрахувати кількість простих речень).

  7. «Графічний диктант» (складання речень за схемами).

  8. «Цікавинка» (розповідь учнів про зимові місяці).

  9. «Поетична синонімія» (колективне складання вірша)                                          10.  «Угадай слово» (відгадування загадок – жартів ).

Урок повністю відповідає віковим особливостям учнів. Найголовніше, на мою думку, те, що учні показали вміння та навички щодо визначення головних та другорядних членів речення, а також правильного з’ясовування  їх. Успіх залежав від підготовки та попередньої системної і кропіткої роботи вчителя й учнів, а також змістовної роботи над розвитком зв’язного мовлення учнів. Структура уроку відповідала його типу – урок узагальнення і систематизації вивченого матеріалу. Саме така структура уроку була, на мою думку, раціональною для розв’язання цих завдань. Вдало  організовано на уроці роботу з формування основних мовно –  мовленнєвих умінь і навичок. Належна увага надавалась розвиткові мовленнєвої діяльності учнів   ( читанню, говорінню, письму), а також збагаченню словникового запасу. Удосконалювався граматичний лад мовлення, проводилася робота над правильним інтонуванням і дотриманням орфоепічних норм. Зверталася увага на дотримання мовного режиму.  Доцільно використано наочність і технічні засоби навчання, які знаходяться в кабінеті. На уроці домінували індивідуальні, групові і масові форми навчання. Шолярам була надана можливість порівняти й оцінити різні підходи до того, що вивчалося на уроці. Учні працювали творчо і тому досягли певних результатів. Школярі оволоділи такими способами особистісного розвитку: умінням спілкування, співпраці і взаємодопомоги, самодисципліни, визначення завдання та його виховання, рефлексії тощо. Настрій учнів на уроці був піднесений. Перевантаження учнів я не відчула.  Діти  достатньо були завантажені роботою і в результаті отримали радісне відчуття успіху.  На уроці виявлялися взаєморозуміння, доброзичливість, взаємопідтримка учнів між собою та вчителя й учнів. Ефективно було організовано самостійну роботу учнів у поєднанні з елементами самоосвіти та самовиховання. Діти почувалися співавторами уроку, були активними й відповідальними, використовували можливість робити вибір і відстоювати власну позицію, складали власну оцінку виучуваним фактам і подіям, здійснювали пошукову діяльність, висловлювали повагу до чужих поглядів, виявляли взаєморозуміння й взаємопідтримку. Об’єктивно і відповідно до норм оцінені мною знання й мовно – мовленнєві вміння учнів. Правильно здійснювався на уроці інструктаж щодо виконання  домашнього завдання (диференційоване). Відхилень від плану не було. Недоліків при проведенні уроку я не помітила. Поставлені завдання вдалося реалізувати повністю. Вважаю,  що мета уроку була досягнута і результати роботи учнів дають підстави це стверджувати. У повній мірі реалізовані цілі. Раціонально використано час на уроці. Були дотримані правила педагогічного такту, етики, норми стосунків учителя й учнів. Доцільно й уміло  поєднано фронтальну роботу з індивідуальною, колективну з самостійною. Вправно були заохочені індивідуальні здобутки в навчанні кожного учня. Атмосфера уроку сприяла школярам повністю показати свої знання, вміння і навички при повторенні теми « Головні та другорядні члени речення».Вважаю, що урок проведено методично правильно. Урок сприяв здійсненню в процесі оволодіння знаннями саморозвитку, самоосвіти, самовираженню кожного учня, розвиткові його мислення, емоційної сфери, збагаченню особистого досвіду.