Уява як невід ’ ємна складова творчої діяльності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
ЗМ. Епістолярний етикет невід′ємна складова української мовленнєвої... 1 84.75kb.
1. Інноваційна діяльність як об'єкт управління Оперативне управління... 1 117.27kb.
Травня 2013 р., м. Чернівці Щодо міжнародної співпраці 1 200.61kb.
Відкрита економіка як невід’ємна складова трансформаційних ринкових... 1 32.89kb.
Козацька педагогіка як унікальне явище світової педагогічної думки 1 93.26kb.
Закону України «Про позашкільну освіту» 1 177.68kb.
В. Сухомлинський Компетентність творчої діяльності 1 80.67kb.
В. Сухомлинський Компетентність творчої діяльності 1 199.71kb.
Олександр Мардань Історія одного замаху 3 530.12kb.
Олександр Мардань аншлаг (Історія одного замаху) 3 516.34kb.
Тема сутність інтеграції як складової частини міжнародних процесів... 1 121.86kb.
Діагностика творчої уяви старших дошкільників. Яценко Тетяна Володимирівна 1 123.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Уява як невід ’ ємна складова творчої діяльності - сторінка №1/1
УЯВА ЯК НЕВІДЄМНА СКЛАДОВА ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Лойтра О.В., Ільницька Л.А.

Південноукраїнський національний педагогічний

університет ім. К.Д. Ушинського (м. Одеса)
Стаття присвячена дослідженню уяви як невід’ємної складової творчої діяльності. У статті представлені результати емпіричного дослідження творчої уяви.

Людина у взаємодії з навколишнім світом і оточуючим її суспільством, окрім таких функцій як пам`ять, мислення, сприйняття, активно використовує уяву для відтворення образів того, що вона на пряму не зустрічає, або ж для створення образів об`єктів, яких взагалі не існує. Процес уяви значно розширює, поглиблює пізнання світу, оточуючого середовища і самої людини, відкриваючи творчий потенціал. Ступінь розвитку уяви та її особливості мають суттєве значення для творчої діяльності.

Метою роботи є дослідження процесу уяви як невід’ємної складової творчої діяльності. Відповідно меті нами були поставлені наступні завдання: 1) здійснити аналіз наукової літератури з теми дослідження; 2) провести емпіричне дослідження особливостей творчої уяви; 3) провести аналіз результатів експерименту.

Над проблемою вивчення уяви працювали такі видатні вітчизняні та зарубіжні дослідники як Р. Гензелінг, Д. Дідро, Ю. Ліндварський, Б. Зальцман, В. Романець, А.В. Петровський, Л.С. Виготський, А. Брушлінський, Р. Натадзе, С.Л. Рубінштейн, О. Страхов, П. Якобсон та інші. Однак, не дивлячись на масштабні відкриття і ґрунтовні знання вчених з цієї проблеми, сьогодні вона і досі залишається актуальною, оскільки уява грає велику роль у будь-якому віці та у будь-якому виді діяльності.

Завдяки уяві людина творить, розумно планує свою діяльність і керує нею. Майже вся людська матеріальна і духовна культура є продуктом уяви та творчості людей. В.Б. Шапар визначив поняття творчої уяви наступним чином: творча уява - вид уяви, який передбачає самостійне створення образу, речі, ознаки, що не мають аналогів, які реалізуються в оригінальних і цінних продуктах діяльності. Невід'ємна сторона технічної, художньої та іншої творчості [2]. На думку А.В. Петровського, уява – це необхідний елемент творчої діяльності людини, що виражається у побудові образу продуктів праці, а також забезпечує створення програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю [1].

З метою емпіричного дослідження творчої уяви нами було використано методику «Особливості творчої уяви». Дослідження проводилось на базі ПНПУ ім. К.Д. Ушинського м.Одеси. До експерименту були залучені студенти 2-го курсу інституту психології у віці 17-20 років.

За результатами експерименту ми виявили переважно середні та низькі показники рівню творчої уяви досліджуваних (по 40 % відповідно). Лише 20 % досліджуваних мають високий рівень розвитку творчої уяви.

Однак, навіть за невисокого рівня творчої уяви, проте сумлінної праці та наявної мотивації, при докладанні зусиль та бажані досягти поставленої мети особистість може досягти успіхів у певній творчій діяльності. Уява є основною рушійною силою творчого процесу людини і відіграє величезну роль у всьому її житті. Успішність процесу творчої діяльності забезпечується як розвитком самої уяви, так і мотиваційно-вольової сфери.


Література

1. Петровский А.В. Введение в психологию. – М., 1996. – 496 с.2. Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. – Х.: Прапор, 2005. – 640 с.