В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі використання упмк елантес» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Технологія колективно-групового навчання 1 34.92kb.
Навчання аудіювання на уроках англійської мови у 7 класі М. 3 482.28kb.
Відділ освіти 1 184.05kb.
Практикуму з проблем вивчення англійської мови у початковій школі... 1 27.19kb.
Вчитель англійської мови Паньків Тетяна Василівна 1 46.06kb.
Festivals in Different Countries” Розробила: Петренко К. О. 1 43.48kb.
Варченко Н. М., вчитель першої категорії Богодухівського колегіуму... 1 96.16kb.
Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій... 1 33.41kb.
Звіт про проведення декади англійської мови в початковій школі з 13. 1 44.27kb.
Матеріали для використання на уроках англійської мови в початковій... 1 121.7kb.
Методичні рекомендації вчителям щодо використання тестових технологій... 1 19.12kb.
Затверджую заступник міського голови, завідуючий відділом освіти О. 1 155.94kb.
Таращанський 1 219.63kb.

В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі - сторінка №1/4
Київський університет імені Б.Д.Грінченка

Інститут післядипломної педагогічної освіти

Кафедра методики мов та літератури
ПЕРЕДОВИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД
В.І.Гатальської
«Технологія

групового навчання англійської мови

у школі

на основі використання

УПМК ЕЛАНТЕС»

2009
ЗМІСТ
1. ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ 8

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 8

1.3. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДОСВІДУ 12

1.4. ТЕОРЕТИЧНА БАЗА ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАНТЕС 22

1.5. ВІДТВОРЮВАНІСТЬ ДОСВІДУ 24

1.6. ВИСНОВКИ 25

1.7. ПОШИРЕННЯ ППД 25

1.7. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ТЕХНОЛОГІЇ ЕЛАНТЕС 26

1.7.1.ПЛАТФОРМА ЕЛАНТЕС 28

1.7.2. ЗАГАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ УРОКУ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У КЛАСІ 29

З ВИКОРИСТАННЯМ УПМК ЕЛАНТЕС 29

1.7.3. ХАРАКТЕРИСИКА ЕТАПІВ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 31

1.7.3.1. ЕТАП ПРЕЗЕНТАЦІЇ 31

1.7.3.2. ЕТАП ТРЕНУВАННЯ 31

1.7.3.3. ЕТАП ПРАКТИКИ 32

1.7.4. ГРУПОВІ МЕТОДИ РОБОТИ 33

1.7.5. КОНТРОЛЬ НАВЧАННЯ 34

1.7.5.1. ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 35

1.7.5.2. РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ 35

1.7.6. КОМП’ЮТЕРНИЙ УРОК В УПМК ЕЛАНТЕС 36

1.7.6.1. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ КОМП’ЮТЕРНИХ УРОКІВ ЗА ТЕХНОЛОГІЄЮ ЕЛАНТЕС 36

1.7.7. ТЕХНІЧНІ МОЖЛИВОСТІ ПЛАТФОРМИ ЕЛАНТЕС 39

1.7.7. 1. БАЗОВА ГРУПА ВПРАВ: 39

1.7.7. 2. ВПРАВИ ДЛЯ РОБОТИ З ТЕКСТОМ: 39

1.7.7.3. ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ПИСЬМА: 40

1.7.7. 4. ВПРАВИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ГОВОРІННЯ: 40

1.7.8. СПОСОБИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ В УПМК ЕЛАНТЕС 40

1.7.9. ВИДИ КОМП’ЮТЕРНИХ УРОКІВ 41

1.7.9.1. НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНІ КОМП’ЮТЕРНІ УРОКИ 41

1.7.9.2. ТЕСТОВІ КОМП’ЮТЕРНІ УРОКИ 46

1.8. ДОДАТКИ 48

1.8.1.ПРИКЛАДИ КОМП’ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ УРОКІВ, СТВОРЕНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ЕЛАНТЕС 48

1.8.1.1. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО УРОКУ З АУДІЮВАННЯ 48

1.8.1.2. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО УРОКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ 55

1.8.1.3. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУ З ГРАМАТИКИ (6 клас) 61

1.8.1.4. СЦЕНАРІЙ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ УПМК ЕЛАНТЕС 65

1.8.2. ТЕРМІНОЛОГІЯ, СКОРОЧЕННЯ 67

1.8.3. ПУБЛІКАЦІЇ В.І.ГАТАЛЬСЬКОЇ 68ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРА ППД
Прізвище,

ім’я по батькові
Г

атальська Валентина ІванівнаОсвіта

Вища

Спеціальність за дипломом


вчитель англійської та французької мови

Який навчальний заклад і коли закінчила


Київський державний лінгвістичний університет,

факультет англійської мови, денне відділення, 1983Педагогічний стаж


32 роки

Місце роботи, адреса, контактний телефон


гімназія «Троєщина»,

вул. Цвітаєвої 14в, тел.5301443Посада


учитель англійської мови

Кваліфікаційна категорія


вища категорія

Педагогічне, вчене звання, науковий ступіньучитель-методист,

Заслужений учитель України, 1999Відзнаки, нагороди

друге місце в конкурсі “Учитель року 1997” у м. Києві;

Відмінник освіти України, 1997;

Національний переможець Українсько-американських премій “За досягнення у викладанні англійської мови”, 1998;

Сертифікат Microsoft EMEAE “Innovative Teacher” (Вчитель-новатор), 2004

Патент

Патент на винахід

“Спосіб навчання ЕЛАНТЕС”, 2003Проблеми, над розв’язанням яких працює автор


Оптимізація навчального процесу шляхом використання мультимедійних технологій1. ОПИС ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА


1.1.1. ОСНОВНА МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

теоретичне осмислення та аналіз практичного використання «Технології групового навчання учнів у віртуальному мовному середовищі УПМК ЕЛАНТЕС»;1.1.2. ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

процес навчання англійської мови учнів 5-11 класів у віртуальному мовному середовищі УПМК ЕЛАНТЕС.

1.1.3. ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

технологізація навчального процесу з використанням УПМК ЕЛАНТЕС як засобу організації навчально-тренувальної діяльності учнів на уроках англійської мови.

1.1.4. ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • проаналізувати теоретичні основи педагогічної технології навчання учнів з використанням УПМК ЕЛАНТЕС;

  • сприяти навчально-методичній та науково-дослідній діяльності автора;

  • розробити рекомендації відносно поширення ППД

1.1.5. НОВИЗНА ТА ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ДОСВІДУ

полягає в тому, що вперше запропоновано експериментально обґрунтовану технологію комплексної індивідуалізації навчання англійської мови учнів середньої школи з 5-го по 12-й клас, яка реалізується на основі оптимального співвідношення елементів традиційної методики та сучасних технологій шляхом систематичного використання авторського Універсального програмно-методичного комплексу ЕЛАНТЕС на уроці і сприяє значному підвищенню якості навчання та гарантує досягнення кінцевого результату навчання.

1.2. АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ДОСВІДУ

Успіх інтеграції України у європейський та світовий економічний простір залежить від конкурентноспроможності її громадян, тому суспільство ставить перед освітою якісно нові завдання, які б відповідали викликам сьогодення.

Сучасна школа повинна створити умови для формування особистості, здатної активно діяти, самостійно приймати рішення, гнучко і швидко адаптуватися до нових умов, навчитись практично користуватися знаннями, вміти і бажати безперервно навчатись.

У зв’язку з цим, школа теж повинна навчитися швидко реагувати на зміни в суспільстві і адаптуватися до нових умов і соціальних замовлень. Вирішити нові проблеми старими методами неможливо, тому виникає необхідність пошуку нових ефективних методів і технологій навчання, які б відповідали викликам ХХІ століття.

Реформування школи ставить нові вимоги, зокрема і до результатів навчання іноземної мови. Відповідно до Програми “Іноземні мови, 2-12 кл.” Міністерства освіти і науки України рівень володіння учнями іноземною мовою на кінець дванадцятого класу має відповідати рівню В1+ згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти.

Як показують результати «Незалежного тестування», традиційні методики навчання не можуть повною мірою забезпечити бажаний рівень володіння учнями іноземними мовами. Тому для подолання протиріччя між вимогами суспільства і можливостями сучасної середньої школи необхідно знайти нові ефективні методи і засоби навчання.

Концепція середньої освіти України наголошує на індивідуалізації навчального процесу та проголошує її як одну з головних умов реалізації соціального замовлення в педагогічній практиці. Індивідуалізація навчання, що є важливою умовою розвитку творчої особистості, вступає у протиріччя з груповою формою навчання у школі і спонукає до пошуку таких технологій і методів навчанння, які б забезпечили належний розвиток особистості і групи в цілому.

Використання технічних засобів навчання є одним із ефективних шляхів індивідуалізації навчального процесу в умовах комплексного застосування.

Педагогічний досвід використання комп’ютерної мультимедійної технології навчання ЕЛАНТЕС як засобу організації навчально-тренувальної діяльності учнів на уроках англійської мови показує шлях успішного подолання протиріччя між груповою формою навчання та індивідуальним темпом засвоєння знань і формуванням умінь та навичок; допомагає вчителю на уроці раціонально використовувати час, комплексно індивідуалізувати навчання кожного учня та організувати роботу групи в цілому з метою досягнення високих результатів навчання та забезпечення необхідного рівня володіння учнями іноземною мовою на кінець навчання у школі згідно Програми МОНУ.наступна сторінка >>