В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі використання упмк елантес» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Технологія колективно-групового навчання 1 34.92kb.
Навчання аудіювання на уроках англійської мови у 7 класі М. 3 482.28kb.
Відділ освіти 1 184.05kb.
Практикуму з проблем вивчення англійської мови у початковій школі... 1 27.19kb.
Вчитель англійської мови Паньків Тетяна Василівна 1 46.06kb.
Festivals in Different Countries” Розробила: Петренко К. О. 1 43.48kb.
Варченко Н. М., вчитель першої категорії Богодухівського колегіуму... 1 96.16kb.
Навчальний посібник «Методика навчання англійської мови у початковій... 1 33.41kb.
Звіт про проведення декади англійської мови в початковій школі з 13. 1 44.27kb.
Матеріали для використання на уроках англійської мови в початковій... 1 121.7kb.
Методичні рекомендації вчителям щодо використання тестових технологій... 1 19.12kb.
Затверджую заступник міського голови, завідуючий відділом освіти О. 1 155.94kb.
Таращанський 1 219.63kb.

В.І. Гатальської «Технологія групового навчання англійської мови у школі на основі - сторінка №4/4

1.8. ДОДАТКИ

1.8.1.ПРИКЛАДИ КОМП’ЮТЕРНИХ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ УРОКІВ, СТВОРЕНИХ У СЕРЕДОВИЩІ ЕЛАНТЕС
1.8.1.1. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО УРОКУ З АУДІЮВАННЯ

Даний комп’ютерний урок призначений для розвитку в учнів уміння аудіювання. Він базується на фрагменті автентичного відео “Progress & Change” з відео курсу “Project English Video 2” видавництва Oxford University Press.


Текст відео фрагменту “Progress & Change”, на основі якого побудований комп’ютеризований урок:

TOM: The twentieth century has seen many changes. Has life become better?charlotte: I think so. Things have become a lot more advanced and we’re able to do more things and I think it’s good that we can go to different countries, easier and see different lifestyles.

TOM: But do you think everything has become better?

CHARLOTTE: No, there’s also been overpopulation and more pollution because of all the cars and factories.

carys: People know more about other countries I think, and about how people live in other countries.

TOM: So, do you think things have become better?carys: Yeah, I think so.

TOM: Have they become better in every way?

CARYS: No, because of the pollution and things like that.

TOM: What kind of....

CARYS: More traffic ... Well, you can’t really ... on a motorway it gets really jammed up a lot, and so it’s not easy to get anywhere anymore.

Том: How has life changed in the last 30 years?

jessica: Well, I think communication’s become a lot better. Things like telephones. You can call further and it’s easier to use the telephone. And ... urn ... radio and television have become more advanced. Dm ... for example, 30 years ago there was no colour television.

henry: The number of cars has gone up in the last few years, causing a lot more congestion on the roads and therefore a lot more pollution.

TOM: What about transport? How has that changed?

JESSICA: Dm, well, in a way it’s better because it’s easier to get transport. And in a way it’s worse because it’s causing a lot of pollution, which is causing the greenhouse effect, and damage to the ozone layer.

TOM: What’s the greenhouse effect?

JESSICA: The greenhouse effect is, um ... well, it’s global warming. The earth is just getting hotter.

том: Progress and change. We can’t stop change. It’s part of modern life. But is it always progress?
Назва комп’ютерного уроку:
Lesson: Progress and Change. (Part 3)

Date________________

Class___________________

Surname _______________

Mark _________ out of 100

Комп’ютерний урок починається озвученим словничком:


Listen to the following words and remember them

(be) able

[ bJ:

мати можливість

advanced

[ Fd

передовий, поліпшений

advantage

[ Fd

перевага

Cause

[ kO:z ]

спричиняти

communication

[ kF\mju:nJ

спілкування

congestion

[ kFn

затор, перевантаження

damage

[

шкодити

Global

[

всесвітній, глобальний

greenhouse

[

теплиця

Jam

[ dZBm ]

затор (руху)

Layer

[

шар

overpopulation

[

перенаселення

Ozone

[

озоновий

pollution

[ pF

забруднення

warming

[

потепління

Exercise 1. Match the English words to the correct translation.Mark _____ out of 151

(be) able

a

затор, перевантаження

2

advanced

b

шкодити

3

advantage

c

потепління

4

cause

d

перевага

5

communication

e

всесвітній, глобальний

6

congestion

f

теплиця

7

damage

g

затор (руху)

8

global

h

шар

9

greenhouse

i

перенаселення

10

Jam

j

спричиняти

11

Layer

k

спілкування

12

overpopulation

l

озоновий

13

ozone

m

забруднення

14

pollution

n

мати можливість

15

warming

o

передовий, поліпшений

Exercise 2. Watch the video and define whether the statements true or false

(Демонструється весь відео фрагмент)

Mark ___ out of 8


1

The twentieth century has seen many changes.

true / false

2

Everything has become better.

true / false

3

Progress is causing pollution.

true / false

4

Communication has become more advanced.

true / false

5

Overpopulation is causing greenhouse effect.

true / false

6

The number of cars has gone down over the last few years

true / false

7

The greenhouse effect is global warming.

true / false

8

People can stop change.

true / false

Exercise 3. Watch the same video again and sort the information according to task

(Демонструється весь відео фрагмент)

Mark ___ out of 11

What are the advantages and disadvantages of the progress?

a) People can visit other countries easily.

b) People can learn about life in other countries.

c) Communication is easier and faster.

d) It’s easier to use the telephone.

e) People have got colour television.

f) Transport is easier and faster.

g) overpopulation

h) traffic congestion

i) pollution

j) damage to the ozone layer

k) global warming

Advantages

disadvantages
Exercise 4. Watch the part of the same video and complete the text.

Mark _____ out of 19

Part 1. (Демонструється перша частина відео фрагменту)

TOM : “ _____ life become _____? “ CHARLOTTE : “ Um , I think _____ . Things _____ become a lot more _____ and we’re _____ to do _____ things and I think it’s _____ that we can go to different _____ easier , and see different _____.Words: 1) advanced; 2) able; 3) better; 4) countries; 5) good; 6) has; 7) have; 8) lifestyles; 9) more; 10) so.

Part 2. (Демонструється наступна частина відео фрагменту)

TOM : “ But do you think _____has _____better ? “ CHARLOTTE : “ No , there’s also _____ overpopulation and more _____ because of all the cars and _____” . CARYS : “ People know _____ about other _____ I think , and about how people _____ in _____ countries “ .Words: 1) become; 2) been; 3) countries; 4) everything; 5) factories; 6) live; 7) more; 8) other; 9) pollution.
Exercise 5. Watch the next part of the video and put the sentences in the correct order according to the conversation. (Демонструється наступна частина відео фрагменту)
Mark _____ out of 6

1
a) CARYS: Yeah, I think so.

2
b) TOM: What kind of ...

3
c) TOM: Have they become better in every way?

4
d) CARYS: More traffic. On a motorway it gets jammed up a lot, and so it's not easy to get anywhere anymore.

5
e) CARYS: No, because of the pollution and things like that.

6
f) TOM: So, do you think things have become better?

Exercise 6. Watch the next part of the video and choose the correct answers.More than one may be correct. (Демонструється наступна частина відео фрагменту)

Mark _____ out of 17


1.How has life changed in the last thirty years?

 the communication has become much better;

 it’s become easier to use the telephone;

 the cities have become less polluted;

 radio has become more advanced;

 people have got colour television;

 people can call further

2.How has the transport changed in the last thirty years?

 the number of cars has risen;

 the number of cars hasn’t changed;

 it’s become easier to get a car;

 cars cause more pollution;

 cars cause traffic jams on the roads;3. What’s the greenhouse effect?

 it’s a global warming;

 the trees are growing faster;

 the earth is getting cooler;

 the earth is getting hotter;

 the pollution causes the greenhouse effect;

 the pollution causes the damage of the ozone layer
Exercise 7. Watch the same part of the video again and complete the text.

Mark _____ out of 24


Part 1. (Демонструється перша частина відео фрагменту)

TOM : “ How has ______ changed in the last thirty years ? “ JESSICA : “ Well , I think communication’s become _____ better . Things like telephone. You can call ______ and it’s easier to use the telephone . And ____, and television have become more ________ . For example , thirty years ago there was no ______ television “ . HENRY : “ The number of cars has _______ up in the last few years, causing a lot more _______ on the roads and therefore a lot more _______ “ .Words: 1) advanced; 2) pollution; 3) a lot; 4) colour 5) congestion; 6) radio; 7) further; 8) gone; 9) life
Part 2. (Демонструється наступна частина відео фрагменту)

TOM : “ What about ______ ? How has that changed? “ JESSICA : “ Um , well , in a way it’s _____ because it’s _____ to get transport . And in a way it’s ______ because it’s causing a lot of ____ which is causing the _____ effect, and _____ to the ozone layer “. TOM : “ What’s the greenhouse ___ “ ? JESSICA : “ The greenhouse effect is global ___ . The earth is just getting ___ “.Words: 1) better; 2) worse; 3) damage; 4) easier; 5) effect; 6) transport; 7) greenhouse; 8) hotter; 9) warming; 10) pollution
Part 3. (Демонструється наступна частина відео фрагменту)

TOM : “ Progress and change . We ____ stop _____ . It’s _____ of _____ life . But is it ____ progress ? “Words: 1) always; 2) can’t; 3) change; 4) modern; 5) part


1.8.1.2. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО МУЛЬТИМЕДІЙНОГО УРОКУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ

Головна мета цього комп’ютерного уроку - формування в учнів навичок діалогічного мовлення. Він базується на відео фрагменті з автентичного відео курсу “Video Conference” видавництва Heinemann.


Текст відео фрагменту “Introductions”, на основі якого побудований комп’ютеризований урок Making conversation
Pablo It’s so cold here!

Isabelle It’s normal for this time of year! What’s the weather like in Argentina?

Pablo It’s spring. Warm and sunny!

Isabelle You speak excellent English, Pablo.

Pablo Ah, well, my mother’s English, you see. I usually speak English with her and Spanish with my father.

Daniel Your English is very good too, Isabelle.

Isabelle Thank you. It’s getting better - slowly. I go to evening classes in Paris. ... What about you, Daniel, do you speak any other languages?

Daniel Well, I speak a little Spanish. But I’m afraid I don’t speak French.
Назва комп’ютерного уроку:

Lesson 12: Making a conversation

Speaking Practice
Date __________________

Class _________________

Surname _______________

Mark _________ out of 100


Exercise 1. Watch the video and answer the questions

Mark ___ out of 10


questions

answers

1

What’s the weather like in Birmingham?

a) warm

b) cold


c) hot

2

What’s the weather like in Argentina?

a) cold

b) cool


c) warm

3

What nationality is Pablo’s mother?

a) Spanish

b) English

c) French


4

What nationality is Pablo’s father?

a) Spanish

b) English

c) French


5

Daniel speaks French, doesn’t he?

a) yes

b) no


c) we don’t know

Exercise 2. Listen and repeat

Mark ___ out of 14

1

It’s so cold here!

2

It’s normal for this time of year!

3

What’s the weather like in Argentina?

4

It’s spring. Warm and sunny.

5

You speak excellent English, Pablo.

6

My mother’s English, you see.

7

I usually speak English with her and Spanish with my father.

8

Your English is very good too, Isabelle.

9

Thank you. It’s getting better slowly.

I go to evening classes in Paris.10

What about you, Daniel?

Do you speak any other languages?11

Well, I speak a little Spanish, but I’m afraid, I don’t speak French.

Exercise 3. Watch the same video again and put the sentences in the correct order

Mark ___ out of 8


a

Daniel : Well, I speak a little Spanish. But I'm afraid I don't speak French.
b

Isabelle: Thank you. It's getting better - slowly. I go to evening classes in Paris.

What about you, Daniel, do you speak any other languages?


c

Pablo: It's spring. Warm and sunny!
d

Daniel: Your English is very good too, Isabelle.
e

Pablo: It's so cold here!
f

Isabelle: You speak excellent English, Pablo.
g

Pablo: Ah, well, my mother's English, you see. I usually speak English with

her and Spanish with my father.


h

Isabelle: It's normal for this time of year! What's the weather like in Argentina?

Exercise 4. Listen and say in English

Mark ___ out of 20

1

Так холодно тут!

2

Це нормально для цього періоду року.

3

Яка погода в Аргентині (зараз)?

4

Зараз там весна, тепло і сонячно!

5

Ви розмовляєте чудовою англійською, Пабло.

6

Моя мама – англійка, ви розумієте.

7

Я звичайно розмовляю англійською з нею, а іспанською – моїм батьком.

8

Ваша англійська мова дуже гарна теж, Ізабель.

9

Дякую. Вона стає кращою повільно.

Я відвідую вечірні заняття в Парижі.10

А як ви, Даніель? Ви розмовляєте якими-небудь іншими мовами?

11

Ну, я розмовляю трішки іспанською,

але на жаль, я не розмовляю французькою.


Exercise 5. Watch the part of the video and complete the sentences. Be careful! Odd words!

Mark __ out of 26
Part 1

Pablo: It's so ____ here!

Isabelle: It's _____ for this _____ of year! What's the ____ like in Argentina?

Pablo : It's _____. Warm and _____!


a) time, b) weather, c) normal, d) sunny, e) summer, f) cold, g) times, h) spring,

i) sun


Part 2


Isabelle: You ____ _____ English, Pablo.

Pablo: Ah, well, my _____'s English, you_____. I ____ speak ____ with her and ____with my_____.


a) see, b) talk, c) English, d)sea, e) excellent, f) Spanish, g) father,

h) usually, i) speak, j) mother, k) sometimesPart 3

Daniel: Your English is very ____ too, Isabelle.

Isabelle: Thank you. It's ____ _____ - slowly. I _____ to evening ____ in Paris.

What ____ you, Daniel ? Do you speak any ____ languages?Daniel: Well, I speak ____ Spanish. But ___ afraid I _____ speak French.


a) got, b) getting, c) about, d) other, e) am not, f) don't, g) good, h) better, i) I'm,

j) classes, k) a little, l) go, m) small


Exercise 6. Listen to the partner and record your reply

Mark __ out of 11
Partner

You

1

It’s so cold here!

Це – нормально для цієї пори року.

Яка зараз погода в Аргентині?2

What's the weather like in Argentina?

Зараз – весна! Тепло і сонячно!

3

You speak excellent English, Pablo.

Моя мама – англійка, ви розумієте.

Я звичайно розмовляю англійською з нею,

а іспанською – з моїм батьком.


4

Your English is very good too, Isabelle.

Дякую. Вона стає кращою повільно.

Я відвідую вечірні заняття в Парижі.5

What about you, Daniel, do you speak any other languages?

Ну, я розмовляю трішки іспанською,

але на жаль, я не розмовляю французькою.


Exercise 7. Record the student’s cue and listen to the partner’s reply

Mark __ out of 11
You (student)

Partner

1

Так холодно тут!

It's normal for this time of year!


2

Яка зараз погода в Аргентині?

It's spring. Warm and sunny!

3

Ви розмовляєте чудовою англійською, Пабло.

Ah, well, my mother's English, you see.

I usually speak English with her and Spanish with my father.4

Ваша англійська гарна теж, Ізабель.

Thank you. It's getting better - slowly.

I go to evening classes in Paris5

А як ви, Даніель? Чи розмовляєте ви якими-небудь іншими мовами?

Well, I speak a little Spanish.

But I'm afraid I don't speak French.

1.8.1.3. ПРИКЛАД КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУ З ГРАМАТИКИ (6 клас)

Semester Test 1. Form 6

Date __________ Class ___________

Surname _______________________

Mark _________________ out of 100
Exercise1. Fill in the correct words

Mark _______ out of 11words

sentences

1

he, her, he’s, his, my, she’s

What’s your brother’s name? ____ name is Tom.

2

at, good, in, on, well,

My sister studies _____. She goes to school ___ the morning.

3

this, these, that, it, the,

Are ___ her children ?

4

this, that, those, its

___ men are from France .

5

teeths, teeth, tooths, tooth

That is a cat . It's got white ___.

6

childrens, children, childs

Look at those ___!

7

in, at, on, an,

Y. Gagarin made one orbit of the Earth ___the 12th April 1961

8

on, to, at, in

Let's go ___ the cinema .

9

in, at, on, to

Where is Jane ? She is ___ the post office .

10

in, at, on, to

Mr Smith works ___ night .

Exercise 2. Fill in the correct form of the auxiliary verb

Mark _______ out of 11

words

sentences

1

is, has, have, will, do,

___ they go to school tomorrow ?

2

is, has, have, are, do

How many schools ___ there in your town ?

3

are, were, did, have, was

___ they meet yesterday ?

4

have, are, has, do, does

___ Jane and Tony got a house or a flat ?

5

does, are, has, have, do, is

___ Ann play tennis every day ?

6

has, am, have, do, does, are

___ you a teacher ? No , I ___ not a teacher .

7

is, have, do, does, has

This flat ___ got a kitchen and a dining-room .

8

are, has, have, do, is, does

___ the show usually start at six o'clock ?

9

are, is, have, do, does, has

___ your sister got a friend ?

10

are, has, have, is, does, do

___ you usually have lunch at home or at school ?

Exercise 3.Complete the sentences with the appropriate article: a /an; the.

Mark _______ out of 11


1

Rome is ___ capital of Italy . It is ___big city .

2

I live in ___old house . ___ house is 200 years old .

3

When I was ___child I liked reading funny stories .

4

Montreal is ___large city in Canada . What is ___ largest city in Canada ?

5

I turned off ___ light , opened ___ door and went out .

6

___ Earth goes around ___ Sun .

Exercise4. Make the following sentences negative

Mark _______ out of 17


1

You went to Italy last month.
2

They have dinner at school every day.
3

There are a lot of trees in the park
4

Your brother plays basketball very well
5

You have got an exercise-book.
6

Your friend has got a dog.
7

My children like apples.
8

The people will travel to Mars.
9

Her father can swim very fast.Exercise5. Put general questions to the following sentences

Mark _______ out of 20


1

There are two schools in my town.
2

My sister can swim very fast.
3

My parents have got a big house.
4

Her dad has dinner at home.
5

We have got some milk in the fridge
6

She broke her leg last week.Exercise6. Translate the following sentences into English

Mark _______ out of 11


1

Я прокинувся о 7 годині.
2

Моя сестра зараз прибирає у кімнаті.
3

Хто розбив вікно ?
4

Коли це трапилось ?
5

Чи вони гарно провели час ?
6

Він вміє гарно розмовляти англійською.
7

Чи він ходить до школи у суботу ?
8

Чи люди будуть жити на Місяці ?
9

Ти був хворий минулого тижня?
10

Що ти робиш зараз ?


1.8.1.4. СЦЕНАРІЙ УРОКУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ВИКОРИСТАННЯМ УПМК ЕЛАНТЕС


ТЕМА: Socializing Practice. Making a conversation

ЦІЛІ: • практична - розвивати уміння учнів вести бесіду у зв’язку з ситуацією;

 • освітня – формувати уявлення учнів про сучасні норми поведінки

 • розвиваюча – розвивати культуру спілкування учнів в умовах роботи в парах

 • виховна – виховувати в учнів ввічливе ставлення до співрозмовника

ЗАСОБИ НАВЧАННЯ:

 • УПМК ЕЛАНТЕС для організації індивідуальної роботи учнів;

 • комп’ютеризований урок: “Making a conversation”;

 • посібники для організації парної та групової роботи учнів

ПЛАН УРОКУ
етап уроку

зміст роботи

час

І. Початок уроку

5 хв:

1

Організація класу

Повідомлення вчителя про мету уроку та план роботи на уроці

2 хв

2

Мовленнєва зарядка

Бесіда вчителя з учнями згідно теми

3 хв

ІІ. Основна частина уроку

35 хв:

1

Презентація нового матеріалу
5 хв

2

Тренування учнів в УПМК ЕЛАНТЕС

Комп’ютеризований урок: “Making a conversation”

15 хв

3

Парні роботи учнів з посібниками

Посібники з опорними текстами діалогів українською мовою, (які звучали у комп’ютерному уроці)

5 хв

4

Парні роботи учнів з посібниками

Завдання на підстановку інформації (англійською мовою)

5 хв

5

Робота в міні групах

Завдання: підготувати розмову у міні групі з використанням вивчених фраз

5 хв

ІІІ. Заключна частина уроку

5 хв:

1

Повідомлення домашнього завдання

Придумати свій діалог на тему уроку

2 хв

2

Підведення підсумків

Аналіз роботи учнів і виставлення оцінок

3 хв1.8.2. ТЕРМІНОЛОГІЯ, СКОРОЧЕННЯ


терміни,

абревіатураповна назва

УПМК

універсальний програмно-методичний комплекс

ПМП

програмно-методична платформа

ЕЛАНТЕС

Електронна Автоматизована Навчально-Тестувальна Система

ELanTeS

Electronic Language Teaching/Testing System

ММК

МультиМедійний Курс

КММУ/ КУ

Комп’ютерний МультиМедійний Урок / Комп’ютерний Урок

КТ

Комп’ютерні технології

IKT

Інформаційно-комунікаційні технології

Технологія ЕЛАНТЕС

процес навчання, процес створення ММК

Платформа (УПМК) ЕЛАНТЕС

технічний засіб навчання, який складається з 4 програм

Конструктор автора

електронна програма, складова Платформи для створення ММК

Асистент викладача

електронна програма, складова Платформи для індивідуалізованого навчання групи учнів у локальній мережі

Домашній репетитор

електронна програма, складова Платформи для навчання вдома за персональним комп’ютером

Журнал успішності

електронна програма, складова Платформи для різнобічного аналізу навчання групи учнів1.8.3. ПУБЛІКАЦІЇ В.І.ГАТАЛЬСЬКОЇ


 1. Зошит-прописи з англійської мови для дітей молодшого шкільного віку, “ABC”(Amusing Book for Children), 1 клас, комплект, Ленвіт, 1993

 2. Наочний дилактичний матеріал для вивчення англійської мови у початковій школі, Ленвіт, 1995

 3. “ЕЛАНТЕС – нова авторська методика”, газета “English”, №3, січень 2000

 4. “Комп’ютерні технології викладання англійської мови”, газета “English”, №8, лютий 2000

 5. “Розмовна англійська за методикою ЕЛАНТЕС”, журнал “Навчання сьогодні” №44, листопад 2000

 6. “Тут навчають і вчаться розмовляти сучасною англійською мовою”, газета “Вісник”, №8, грудень 2000

 7. “Опис до Деклараційного патенту на винахід”, Держдепартамент інтелектуальної власності, МОНУ, бюл.№8, 2003

 8. “Інформаційні технології навчання”, газета “English Plus”, №14, жовтень 2003

 9. “Технологія групового навчання англійської мови з використанням комп’ютеризованого програмно-методичного комплексу ЕЛАНТЕС у середніх закладах освіти”, журнал “Іноземні мови” № 3, листопад 2003

 10. “Універсальний програмно-методичний комплекс”, журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №4, квітень 2004

 11. “Перший Європейський форум вчителів-новаторів”, журнал “Комп’ютер у школі та сім’ї”, №4, квітень 2004

 12. “Англокомп’ютерна мова” “Освіта України”, газета, №87, листопад 2005

 13. Технологія групового навчання у віртуальному середовищі УПМК ЕЛАНТЕС http://www.itcomp.edu-ua.net

 14. Приклади комп’ютерних уроків з англійської мови, створених в УПМК ЕЛАНТЕС з відеоілюстраціями http://www.itcomp.edu-ua.net

<< попередня сторінка