Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати базового відстеження постанови 1 40.33kb.
Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта Вид... 1 148.85kb.
Звіт про відстеження результативності регуляторних актів прийнятих... 1 163.2kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 21. 1 52.89kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 37.91kb.
Звіт про результати базового відстеження постанови правління Фонду... 1 42.06kb.
Звіт про відстеження результативності постанови правління Фонду від 20. 1 53.76kb.
Звіт про результати повторного відстеження результативності регуляторного... 1 39.45kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 42.71kb.
Звіт про результати періодичного відстеження дії регуляторного акта... 1 40.94kb.
Звіт про результати відстеження результативності дії регуляторного... 1 32.62kb.
Застосування стилів для форматування документів. Створення власних... 1 42.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його - сторінка №1/1
Звіт про результати відстеження проекту постанови правління Фонду «Про затвердження Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці»


  1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується, дата його прийняття та номер

Проект постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України «Про затвердження Порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання та підвищення кваліфікації з питань охорони праці» (далі – Проект).


  1. Виконавець заходів відстеження - управління правового забезпечення.
  1. Цілі прийняття акта

Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд) підготовлено Проект з метою виконання вимог статей 22 та 25 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», а також з метою удосконалення порядку участі у проведенні і фінансуванні Фондом навчання і підвищення кваліфікації з питань охорони праці спеціалістів та усунення недоліків діючого Положення про порядок забезпечення фінансування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України навчання і підвищення кваліфікації відповідних спеціалістів з питань охорони праці та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженого постановою правління Фонду від 01 листопада 2001 року № 40 (далі – Положення).
4. Строк виконання заходів з відстеження, тип відстеження, методи одержання результатів відстеження

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності регуляторним актом протягом одного року.


5. Тип відстеження

За цим звітом здійснюється базове відстеження за показниками результативності Фонду.


6. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Базове відстеження результативності акта здійснюється до набрання чинності цим регуляторним актом за статистичним методом шляхом аналізу звітних даних Фонду (виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів).


7. Методи одержання результатів відстеження – використано статистичну інформацію.
8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта.

Передбачається, що у разі прийняття вищезазначеного Проекту удосконалиться порядок фінансування Фондом навчання з питань охорони праці спеціалістів і можливість профінансувати за рахунок коштів Фонду навчання з питань охорони праці більшої (у порівнянні із чинними на сьогодні актами законодавства) кількості відповідних спеціалістів з питань охорони праці. При цьому як результат – кваліфікований спеціаліст з питань охорони праці, підвищення рівня знань з питань охорони праці, що створює сприятливі умови для подальшого підвищення рівня безпеки, зменшення кількості нещасних випадків на виробництві або професійних захворювань.

Дія Постанови поширюватиметься на усіх суб’єктів господарювання, що сплачують єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

У 2012 році робочими органами виконавчої дирекції Фонду організовано та профінансовано навчання 11838 відповідних спеціалістів з охорони праці підприємств, установ та організацій на суму 2 802,9 тис. грн.

У 2012 році виконавчою дирекцією Фонду було профінансовано проведення на базі Державного підприємства «Головний навчально-методичний центр Держгірпромнагляду України» навчання з питань охорони праці 94 спеціалістів служби охорони праці міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, членів комісії з перевірки знань з охорони праці цих органів на суму 85,06 тис. грн.

Постанова не впливатиме на розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів та державних цільових фондів.

Постановою не передбачено витрачання суб’єктами господарювання коштів на виконання цього регуляторного акта.

Суб’єкти господарювання витрачатимуть час на виконання вимог регуляторного акта в межах часу, передбаченого Законом України «Про охорону праці» для здійснення заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності (заходи з охорони праці).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання є високим, оскільки проекти регуляторних актів розміщуються на сайті Фонду, а після набуття чинності публікуються у офіційних виданнях, у тому числі «Офіційному віснику України».
9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття та застосування Проекту постанови сприятиме підвищенню рівня обізнаності спеціалістів з питань охорони праці і, як наслідок, зменшенню ризику аварійності і травматизму працюючих.Директор В.Акопян