Витяг з національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ на 2010-2014 роки «заможне суспільство, ко - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформаціяпро стан виконання регіонального плану дій на 2013 рік... 3 750.35kb.
Наказ №447 Про затвердження Плану заходів щодо виконання Національного... 1 254.22kb.
Про затвердження Параметрів безпечності м`яса птиці 2 418.55kb.
Інформація про стан виконання регіональної складової заходів, передбачених... 1 99.19kb.
Управління державної служби Головдержслужби України у Вінницькій... 1 96.71kb.
Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) 1 15.3kb.
Шановні присутні! 1 78.69kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 739.3kb.
Інформація про хід виконання Регіонального плану дій на 2013 рік... 4 792.46kb.
Національний план дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних... 1 159.41kb.
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» 1 33.85kb.
Розпорядження " 21 " 03 2012 р. №182 р Про затвердження порядків... 1 154.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Витяг з національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних - сторінка №1/1
ВИТЯГ З НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ ДІЙ НА 2013 РІК ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНИХ РЕФОРМ НА 2010-2014 РОКИ «ЗАМОЖНЕ СУСПІЛЬСТВО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА, ЕФЕКТИВНА ДЕРЖАВА»,

затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128/2013


Технічне регулюванняз/п

Мета

Зміст завдання та заходи

Відповідальний за виконання

Строк

виконання

Індикатор

виконання

85

Нормативно-

правове

врегулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності

85.1. Видання нормативно-правових актів щодо вдосконалення діяльності у сфері метрології, передбачивши, зокрема:

розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології;

розмежування адміністративних та господарських метрологічних послуг;

гармонізацію законодавчих актів у повному обсязі з документами Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WЕLМЕС);

розширення застосовування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб'єктів, що здійснюють метрологічну діяльність

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

грудень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 85.185.2. Затвердження переліку категорій визначених на законодавчому рівні засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці, та міжповірочних інтервалів, передбачивши, зокрема:

обмеження переліку категорій засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, на основі принципу мінімальної достатності та з урахуванням досвіду держав - членів Європейського Союзу;

збільшення в обгрунтованих випадках міжповірочних інтервалів для періодичної повірки засобів вимірювальної техніки
грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.285.3. Перегляд порядку ведення Державного реєстру засобів вимірювальної техніки, а також типів засобів вимірювальної техніки, передбачивши, зокрема:

автоматичне включення до нього відомостей про видані сертифікати затвердження типу засобів вимірювальної техніки;

ведення зазначеного Державного реєстру виключно для інформаційних, а не регуляторних цілей
грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.385.4. Внесення з додержанням Правил підготовки проектів технічних регламентів, розроблених на основі актів законодавства Європейського Союзу, які затверджуються Кабінетом Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 червня 2012 року № 708, змін до постанов Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2009 року № 332 "Про затвердження Технічного регламенту щодо суттєвих вимог до засобів вимірювальної техніки" та від 11 березня 2009 року № 190 "Про затвердження Технічного регламенту неавтоматичних зважувальних приладів" з метою приведення їх у відповідність із відповідними директивами Європейського Союзу
грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.485.5. Забезпечення визначення основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та правил написання з урахуванням вимог Директиви Ради Європейського Союзу 80/181/ЄЕС від 20 грудня 1979 року
грудень

видання акта з питань, зазначених у підпункті 85.5

86

Гармонізація національної системи

стандартизації із

системою

стандартизації

Європейського

Союзу

86.1. Внесення на розгляд Верховної Ради України

проекту Закону України "Про внесення змін до Закону

України "Про стандартизацію" (нова редакція),

передбачивши, зокрема:

утворення центральним органом виконавчої влади, що

забезпечує формування державної політики у сфері

стандартизації, єдиного національного органу

стандартизації (юридичну особу публічного права) та

його функціонування;

забезпечення участі в управлінні національним

органом стандартизації всіх заінтересованих сторін;

недопущення обов'язковості застосування стандартів

та інших нормативних документів у сфері

стандартизації;

забезпечення вільного доступу до текстів

національних стандартів і кодексів усталеної

практики, застосування яких відповідно до

законодавства є обов'язковим;

забезпечення гармонізації національних стандартів із

відповідними європейськими стандартами;

недопущення встановлення вимог щодо погодження проектів національних стандартів і кодексів усталеної

практики з центральними органами виконавчої влади,

іншими державними органами;

непоширення дії Закону України "Про здійснення

державних закупівель" на випадки, коли предметом

закупівлі є роботи зі стандартизації;

недопущення державної реєстрації технічних умов і

змін до них;

усунення нормативно-правового регулювання відносин, пов'язаних із розробленням, перевіркою, прийняттям, переглядом, внесенням змін, скасуванням та позначенням стандартів підприємств, установ та організацій (у тому числі технічних умов), недопущення встановлення вимог до зазначеної діяльності у національних стандартах, застосування яких відповідно до законодавства є обов'язковим;

забезпечення лише протягом визначеного перехідного періоду застосування стандартів, прийнятих центральними органами виконавчої влади, а також галузевих стандартів (ОСТ), прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР та галузевих стандартів України (ГСТУ), та прийняття на їх заміну національних стандартів та кодексів усталеної практики

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

березень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 86.186.2. Видання актів щодо утворення національного органу стандартизації

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України з питань, зазначених у підпункті 86.1

видання актів, зазначених у підпункті 86.2

87

Забезпечення

гармонізації

національних

стандартів із

міжнародними та

європейськими

стандартами

87.1. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та європейськими стандартами на рівні не менше 80 відсотків загального обсягу
87.1.1. Розроблення з урахуванням обсягів фінансування, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", національних стандартів, що відповідають європейським стандартам і які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов'язковому застосуванню

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України,

Мінінфраструктури

України,

МВС України,

Мінагрополітики

України,

Держлі кслужб а України,

Держгірпромнагляд

України,

Держенерго-

ефективності

України,

Держатомрегулю- вання України

грудень

розроблення національних стандартів, що відповідають європейським гармонізованим стандартам, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.187.1.2. Формування на основі переліків посилань на європейські стандарти, опублікованих в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам тих технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та не пізніше 31 грудня 2013 року підлягають обов'язковому застосуванню, і оприлюднення таких переліків на офіційному веб- сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України,

Мінінфраструктури

України,

МВ С Укр аїни,

Держгірпромнагляд

України,

Держлі кслужб а України, Держенергоефек- тивності України, Держатомрегулю- вання України

грудень

формування переліків національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам технічних регламентів, зазначених у підпункті 87.1.287.1.3. Розроблення з урахуванням обсягів фінансування, визначених Законом України "Про Державний бюджет України на 2013 рік", національних стандартів щодо безпечності нехарчової продукції, гармонізованих із відповідними європейськими стандартами

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

грудень

розроблення національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції87.1.4. Формування на основі переліку посилань на європейські гармонізовані стандарти, опублікованого в Офіційному віснику Європейського Союзу, переліку національних стандартів, що гармонізовані з відповідними європейськими стандартами, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції, та оприлюднення такого переліку на офіційному веб-сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

у місячний строк з дня прийняття національних стандартів, зазначених у підпункті 87.1.3

формування переліку національних стандартів, відповідність яким є доказом безпечності нехарчової продукції87.2. Забезпечення створення відповідно до міжнародних та європейських принципів стандартизації загальнодоступної Електронної інформаційної бази національних стандартів, яка містить тексти національних стандартів у повному обсязі

Мінекономрозвитку

України

грудень

створення

загальнодоступної

Електронної

інформаційної бази

національних

стандартів87.3. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 року № 46-93 "Про стандартизацію і сертифікацію" щодо самостійного присвоєння органами із сертифікації реєстраційних номерів виданим ними сертифікатам відповідності з подальшою передачею інформації про видані сертифікати до Реєстру державної системи сертифікації УкрСЕПРО

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

квітень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України,87.4. Розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про технічні регламенти та оцінку відповідності, передбачивши, зокрема:

адаптацію національного законодавства про технічні регламенти та оцінку відповідності до законодавства Європейського Союзу;

визначення технічними регламентами санітарних правил і норм, інших правил, норм, стандартів, застосування яких відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ є обов'язковим;

запровадження до розроблення технічних регламентів, що розробляються на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу, вимог, які відповідають вимогам до розроблення аналогічних актів Європейського Союзу;

запровадження подання відповідно до Угоди про технічні бар'єри у торгівлі СОТ повідомлень про розроблені проекти технічних регламентів, оприлюднення текстів проектів технічних регламентів на завершальній стадії їх розроблення;

визначення відповідно до вимог актів законодавства Європейського Союзу щодо нотифікації органів з оцінки відповідності з урахуванням диференційованого підходу до встановлення таких вимог у відповідних директивах Європейського Союзу вимог, яким повинні відповідати органи з оцінки відповідності, та порядок їх призначення; визначення кінцевої дати скасування обов'язкової сертифікації продукції та одночасного запровадження оцінки відповідності деяких видів товарів, що підлягають обов'язковій сертифікації, вимогам технічних регламентів;

визнання таким, що втратив чинність, Закону України "Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності"

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

листопад

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 87.487.5. Видання актів, необхідних для реалізації Закону України від 2 жовтня 2012 року № 5312-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо відміни реєстрації декларації про відповідність"

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України,

Держгірпромнагляд

України,

Мінінфраструктури

України,

Держатомрегулювання України

березень

видання актів, зазначених у підпункті 87.587.6. Видання акта про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 грудня 2005 року № 342 "Про затвердження Тимчасового порядку декларування відповідності продукції з низьким ступенем ризику для життя і здоров'я споживачів" та від 29 січня 2007 року № 6 "Про затвердження переліку продукції, відповідність якої може бути підтверджена декларацією про відповідність"

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

березень

видання акта, зазначеного у підпункті 87.687.7. Видання Кабінетом Міністрів України постанови про внесення змін до технічних регламентів, що розроблені на основі директив Нового та Глобального підходу Європейського Союзу та затверджені Кабінетом Міністрів України, щодо обов'язкової відповідності національних стандартів, які в разі добровільного застосування є доказом відповідності продукції вимогам таких технічних регламентів, відповідним європейським стандартам

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

жовтень

видання акта Кабінету Міністрів України, зазначеного у підпункті 87.787.8. Видання актів, спрямованих на скорочення Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 1 лютого 2005 року № 28, з метою вилучення тих видів продукції, на які поширюється дія технічних регламентів або які становлять низький ступінь ризику, в тому числі: велосипедів;

посуду з чорних та кольорових металів,

фарфору, фаянсу та скла;

товарів легкої промисловості;

арматури трубопровідної

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку

України

жовтень

видання актів з питань, зазначених у підпункті 87.8

88

Забезпечення

здійснення

державного

ринкового нагляду

та контролю

нехарчової

продукції

88.1. Забезпечення функціонування інформаційних систем, необхідних для здійснення ринкового нагляду та контролю нехарчової продукції
88.1.1. Забезпечення функціонування системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик

Мінекономрозвитку

України

квітень

створення системи оперативного взаємного сповіщення про нехарчову продукцію, що становить серйозний ризик88.1.2. Забезпечення функціонування національної інформаційної системи ринкового нагляду

Мінекономрозвитку

України

квітень

забезпечення

функціонування

національної

інформаційної

системи ринкового

нагляду88.2. Внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про захист прав споживачів", інших законодавчих актів України, передбачивши, зокрема:

чітке розмежування повноважень щодо здійснення контрольних функцій між органами захисту прав споживачів, органами державного ринкового нагляду та органами, відповідальними за контроль (нагляд) щодо безпечності послуг (робіт);

усунення дублювання відповідальності суб'єктів господарювання у сфері забезпечення безпечності нехарчової продукції, послуг (робіт);

скасування заборони випуску та реалізації продукції, стосовно якої нормативно-правовими актами і нормативними документами не встановлено вимог; виключення зі складу інформації про продукцію назв нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція;

виключення положень, що створюють технічні бар'єри у торгівлі;

спрощення для споживачів порядку звернення за захистом своїх прав

Прем'єр-міністр

України,

Мінекономрозвитку України, Держспожив- інспекція України

жовтень

внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України, зазначеного у підпункті 88.288.3. Видання Кабінетом Міністрів України акта про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів щодо захисту прав споживачів, стандартизації, метрології, сертифікації, підтвердження відповідності та управління якістю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2010 року № 888 "Питання виконання Угоди про фінансування програми "Сприяння взаємній торгівлі шляхом усунення технічних бар'єрів у торгівлі між Україною та Європейським Союзом", передбачивши, зокрема:

Прем'єр-міністр

України,

Мінфін України,

Мінекономрозвитку

України

червень

видання акта Кабінету Міністрів України з питань, зазначених у підпункті 88.3визнання одержувачами бюджетних коштів органів з оцінки відповідності, в тому числі випробувальних та калібрувальних лабораторій, незалежно від сфери управління та форми власності;

включення до напрямів використання бюджетних коштів заходів щодо:

підготовки та проведення акредитації, що визнається на міжнародному рівні, органів з оцінки відповідності, у тому числі випробувальних і калібрувальних лабораторій;

проведення навчання персоналу органів з оцінки відповідності та закупівлі консультаційних та інших послуг і документації, необхідних для акредитації цих органів, що визнається на міжнародному рівні;

забезпечення оцінювання Національного агентства з акредитації України Європейською співпрацею з акредитації (ЄА);

забезпечення участі в роботі міжнародних та європейських організацій із стандартизації, метрології та ринкового нагляду;

проведення навчальних поїздок фахівців у сфері технічного регулювання та ринкового нагляду до держав - членів Європейського Союзу;

навчання англійській мові фахівців новоутвореного національного органу стандартизації та посадових осіб, які здійснюють державний ринковий нагляд;

придбання, перекладу, редагування та публікації довідкових матеріалів з питань технічного регулювання та ринкового нагляду, які використовуються в Європейському Союзі