Внукова Н. М. Ощадна справа./ Н. М. Внукова, П. М. Куліков, В. А. Череватенко - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програмний комітет голова програмного комітету: Куліков П. М 1 15.21kb.
Іван Вакарчук: "Проведення зовнішнього незалежного оцінювання це... 1 17.55kb.
Куліков П. М. Іващенко Г. А. Економіко-математичне моделювання фінансового... 10 3879.84kb.
Робоча програма українська література 12010102 «Сестринська справа»... 3 781.71kb.
Методичні рекомендації для студентів до практичного заняття з української... 1 351.81kb.
Робоча програма астрономія. (назва навчальної дисципліни) 1 227.89kb.
Робоча програма англійська мова (за проф спрямуванням) (назва навчальної... 9 458.76kb.
Робоча навчальна програма дисципліни «Заповідна справа» 1 109.93kb.
Міністерство охорони здоров’я україни харкІвський нацІональний медичний... 1 203.91kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 3 507.44kb.
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний... 4 837.91kb.
Загальнi вiдомостi про загальну середню освiту в Українi 1 162.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Внукова Н. М. Ощадна справа./ Н. М. Внукова, П. М. Куліков, В. А. Череватенко - сторінка №1/1
Бібліографічний покажчик нової літератури за січень 2006 року.

Бібліотека харківського національного університету радіоелектроніки.

Інформаційно-бібліографічний відділ.

Тел. 702-10-73 http://www.lib.kture.kharkov.ua

e-mail: library@kture.kharkov.ua1.

Бевзенко С.П. Сучасна українська мова/ С.П.Бевзенко, Л.П.Литвин, Г.В.Семеренко.- К., 2005

(1 прим.)

2.

Бондар В.І. Дидактика.- К., 2005

(1 прим.)

3.

Внукова Н.М. Ощадна справа./ Н.М.Внукова, П.М.Куліков, В.А.Череватенко.- Х.: "Компанія СМІТ", 2005

(1 прим.)

4.

У01я7 Є97

Єщенко П.С. Сучасна економіка: Навч. посібник/ П.С.Єщенко, Ю.І.Палкін.- К.: Вища школа, 2005.- 327 с.: іл.

(1 прим.)

5.

Історія західноєвропейського Середньовіччя.- К., 2005

(1 прим.)

6.

Історія України та її державності/ І.Є.Дещинський, І.О.Гаврилів, Р.Д.Зінкевич, Я.Я.т.і.Денісов.- Львів, 2005

(1 прим.)

7.

Історія української літератури. Кн.1.- К., 2005

(1 прим.)

8.

Історія української літератури Х!Х століття. Кн.1.- К., 2005

(1 прим.)

9.

Історія економічних учень. Ч.1.- К.: "Знання", 2005

(1 прим.)

10.

Історія економічних учень. Ч.2.- К.: "Знання", 2005

(1 прим.)

11.

Кириченко В.І. Загальна хімія.- К., 2005

(1 прим.)

12.

515.1(07) К 65

Конспект лекций по дисциплине " Общая топология" для студентов специальности 7.080202- Прикладная математика/ Сост.: Ю.Г.Стоян, Т.Е.Романова; МОН Украины, Харьк.нац.ун-т радиоэлектроники.- Х.: ХНУРЭ, 2005.- 72с.- 2 півріччя, Консп.лекц., очнозаочна ф.н.(1 прим.)

13.

61(07) К65

Конспект лекцій з дисципліни "Методи медичних досліджень та завадостійкість РЕА" для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 7.090702 " Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси". Частина 1/ Упоряд.: М.Л.Кочина; МОН України, ХНУРЕ.- Х.: ХНУРЕ, 2005.- 128с.- 2 півріччя, Консп. лекц., очнозаочна ф.н.(1 прим.)

14.

75(07) К78

Крвавич Д.П. Українське мистецтво: Навч. посібник : У 3-х ч. Ч.3/ Д.П.Крвавич, В.А.Овсійчук, С.О.Черепанова.- Львів: "СВІТ", 2005.- 268с.: іл.

(1 прим.)

15.

519.682(07) О-75

Основи програмування мовою С++: Навч.посібник/ Є.П.Путятін, В.П.Степанов, В.П.Пчелінов, Т.Г.Долженкова.- Х.: " Компанія СМІТ", 2005.- 320с.(1 прим.)

16.

Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства і конструкційні матеріали./ А.П.Пахолюк, О.А.Пахолюк.- Львів, 2005

(1 прим.)

17.

Поповский В.В. Математичні основи теорії телекомунікаційних систем.- Х., 2005

(1 прим.)

18.

Стеценко С.Г. Демографічна статистика з основами демографії.- К.: "Вища школа", 2005

(1 прим.)

19.

Українська та зарубіжна культура/ Л.Є.Дещинський, Я.Я.Денісов, Л.В.Цубов, М.П.Скалецький.- Львів: "Бескид Біт", 2005

(1 прим.)

20.

Чарін В.С. Лінійна алгебра.- К.: "Техніка", 2005

(1 прим.)

21.

Шамша Б.В. (Шамша, З.В. та ін.) Математичне забезпечення інформаційно-керуючих систем./ Б.В.Шамша, З.В.т.і.Дударь.- Х., 2005

(1 прим.)

22.

Шевчук П.І. Соціальна політика.- Львів: "Світ", 2005

(1 прим.)

23.

Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.1.- К., 2005

(1 прим.)

24.

Шкіль М.І. Математичний аналіз. Ч.2.- К., 2005

(1 прим.)

25.

Шляхтун П.П. Конституційне право: словник термінів.- К., 2005

(1 прим.)

26.

У2/4я7 Е45

Економіка підприємства: Навч. посібник/ Шегда А.В., ред.- К.: Знання, 2005.- 431 с.(1 прим.)

27.

Яким Р.С. Безпека життєдіяльності людини.- Львів: "Бескид Біт", 2005

(1 прим.)Упорядник – Аврамова І.П., головний бібліограф.