Володимир борисович - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Володимир борисович - сторінка №1/1


ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦС ПШБ

ЗАРІЧНЕНСЬКА ЦРБ

ЄВТУХ
ВОЛОДИМИР
БОРИСОВИЧ

БІОГРАФІЧНИЙ

НАРИС

ЗАРІЧНЕ

2009
ЄВТУХ

ВОЛОДИМИР БОРИСОВИЧ
Вчений у галузі соціології, член-кореспондент Національної академії наук України (1992), доктор історичних наук (1989), професор (2000), заслужений діяч науки і техніки України (1998).
Народився 14 липня 1948 року в смт. Зарічне Рівненської області. У 1971 р. закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. Продовжив навчання в аспірантурі Інституту історії АН України. Протягом 1974–1995 рр. Володимир Борисович працював у Інституті історії НАН України, Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн НАН України, Інституті соціології НАН України. У 1992 р. його обрано членом-кореспондентом НАН України. В.Б. Євтух обіймав посади міністра, голови Державного комітету України в справах національностей та міграцій (1995–1997). Перебуваючи впродовж 1997—2000 рр. на дипломатичній службі, В.Б. Євтух був Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській республіці, на Мальті (за сумісництвом), у Республіці Сан-Марино (за сумісництвом).
З 2001 р. він декан факультету соціології та психології Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка, професор кафедри галузевої соціології та завідувач кафедри загальної соціології (з 2003 р.). Володимир Борисович викладав курси «Основи демократії», «Етносоціологія» (цей курс уведено в навчальний процес університету вперше). Нині В.Б. Євтух директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.
Коло наукових інтересів В.Б. Євтуха — історія та теорія соціології, феномен етнічності в суспільних та міжнародних відносинах; міжетнічна взаємодія та етнополітичний менеджмент у поліетнічних суспільствах. Серед напрямів його наукових досліджень — етносоціологія, теорія етносу, соціологія міжетнічних стосунків. Він розробив дві авторські концепції етнополітичних та етносоціальних досліджень в Україні, визначив предмет, об’єкт етносоціології як науки та навчальної дисципліни. Володимир Борисович неодноразово читав лекції в навчальних закладах Німеччини, США, Марокко. Перу вченого належить понад 250 праць, у тому числі 7 монографій, підручник і два навчальні посібники, 30 публікацій у зарубіжних виданнях.
В.Б. Євтух — учасник і розробник проектів: Національна меншина в українському та міжнародному політико-правовому полі (2002–2003); Освітня політика і меншини; Пілотний проект — Україна (Рада Європи, 2000–2001); Проблеми нерівності та дискримінації національних меншин (Рада Європи, 2001–2003).
Володимир Борисович — голова експертної ради ВАК України з філософських, політичних та соціологічних наук; голова вченої ради факультету соціології та психології; член ученої ради Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка; відповідальний науковий редактор «Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка», член редколегій журналів «Соціологія: теорія, методи, маркетинг», «Київська старовина»; заступник головного редактора «Енциклопедії української діаспори»; експерт Ради Європи з питань етнічних меншин.
В.Б. Євтух заслужений діяч науки і техніки України. Його нагороджено орденом Нестора Літописця Української православної церкви.
Джерело інформації:

Вісник НАН України. — 2008. — N 7

Євтух Володимир Борисович


Науковий ступiнь: доктор історичних наук
Вчене звання: професор, член-кореспондент НАН України
Посада: професор , декан факультету
заслужений діяч науки і техніки України
Пiдроздiл: Деканат
Телефон: 235-13-93, 35-53
Кiмната: 318
Освiта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, факультет романо-германської філології, перекладач (1971 р.)
Курси: Етносоціологія, Основи демократії
Poбoчi пpoгpaми кypciв
Напрямки дослiджень: етносоціологія, теорія етносу, соціологія міжетнічних стосунків
Науковi iнтереси: історія та теорія соціології, феномен етнічності у суспільних та міжнародних відносинах; міжетнічна взаємодія та етнополітичний менеджмент у поліетнічних суспільствах
Публiкацiї: автор понад 200 праць, у тому числі 7 монографій, зокрема “Историография национальных отношений в США и Канаде (60-70-е годы” (1982), “Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция” (1992), “Українці в Канаді” (1993), “Німці в Україні” (1994), “Етнополітика в Україні: культурологічний та правничий аспекти” (1997), “Про національну ідею, етнічні меншини, міграції...” (2000), “Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти” (2001); 30 публікацій у зарубіжних виданнях
Проекти: Національна меншина в українському та міжнародному політико-правовому полі (2002-2003); Освітня політика і меншини. Пілотний проект – Україна (Рада Європи, 2000-2001); Проблеми нерівності та дискримінації національних меншин (Рада Європи, 2001-2003).
Iншi вiдомостi: Голова експертної ради ВАК України з філософських, політологічних та соціологічних наук; голова Вченої ради факультету соціології та психології; член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відповідальний науковий редактор “Вісника. Соціологія. Психологія. Педагогіка” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); член редколегії журналу “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”; член редколегії журналу “Київська старовина”; заступник головного редактора “Енциклопедії української діаспори”; експерт Ради Європи з питань етнічних меншин. Нагороджений орденом Нестора Літописця Української православної церкви.

* * *


Євтух Володимир Борисович (*1948, Зарічне, Рівненська область) — український історик, соціолог, етнолог, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України, професор і декан соціально-психологічного факультету Київського національнного університету ім. Т. Г. Шевченка, заслужений діяч науки і техніки України.
Володимир Євтух народився 1948 року в смт Зарічне Рівненської області. Закінчив факультет романо-германської філології у 1971 р., за спеціальністю перекладач. До кола його наукових інтересів належать історія та теорія соціології, феномен етнічності у суспільних та міжнародних відносинах; міжетнічна взаємодія та етнополітичний менеджмент у поліетнічних суспільствах. Напрямки дослiджень: етносоціологія, теорія етносу, соціологія міжетнічних стосунків.


Науковi праці
Володимир Євтух автор понад 200 праць, у тому числі 7 монографій, зокрема «Историография национальных отношений в США и Канаде (60-70-е годы» (1982), «Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция» (1992), «Українці в Канаді» (1993), «Німці в Україні» (1994), «Етнополітика в Україні: культурологічний та правничий аспекти» (1997), «Про національну ідею, етнічні меншини, міграції…» (2000), «Проблеми етнонаціонального розвитку: український і світовий контексти» (2001); 30 публікацій у зарубіжних виданнях

Володимир Євтух учасник різних проектів:

Національна меншина в українському та міжнародному політико-правовому полі (2002—2003)

Освітня політика і меншини. Пілотний проект — Україна (Рада Європи, 2000—2001)

Проблеми нерівності та дискримінації національних меншин (Рада Європи, 2001—2003).
Посади і нагороди
Голова експертної ради ВАК України з філософських, політологічних та соціологічних наук; голова Вченої ради факультету соціології та психології; член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відповідальний науковий редактор «Вісника. Соціологія. Психологія. Педагогіка» (Київський національний університет імені Тараса Шевченка); член редколегії журналу «Соціологія: теорія, методи, маркетинг»; член редколегії журналу «Київська старовина»; заступник головного редактора «Енциклопедії української діаспори»; експерт Ради Європи з питань етнічних меншин.
Нагороджений орденом Нестора Літописця Української православної церкви.

ЄВТУХ - Голова Державного комітету Укра-

Володимир Борисович їни у справах національностей та

міграції, заступник голови Організаційного комітетуЄвтух Володимир Борисович ( 1948, смт. Зарічне Рівненської області). Закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1971), аспірантуру Інституту історії АН України (1974).Кандидат історичних наук ( 1975), доктор історичних наук (1989), професор (2000), член-кореспондент НАН України (1992), Заслужений діяч науки і техніки України (1998).

У К А З


ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про відзначення нагородами України працівників

підприємств, установ, організацій з нагоди 7-ї річниці

незалежності України


За вагомий особистий внесок у становлення української

державності, заслуги в соціально-економічному, науково-технічному

і культурному розвиткові України та з нагоди 7-ї річниці

незалежності України п о с т а н о в л я ю:

Нагородити відзнакою Президента України - орденом "За

заслуги" III ступеня


"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

ЄВТУХУ - Надзвичайному і Повноважному Послу

Володимиру Борисовичу України в Італійській Республіці
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 серпня 1998 року

N 894/98Факультет соціології та психології
Факультет соціології та психології засновано у квітні 1991 року. Першим деканом факультету було обрано доктора філософських наук, професора В.І.Воловича. З 2001 року факультет очолив член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук, професор В.Б.Євтух.
Євтух Володимир Борисович ( 1948, смт. Зарічне Рівненської області). Закінчив факультет романо-германської філології Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (1971), аспірантуру Інституту історії АН України (1974).Кандидат історичних наук ( 1975), доктор історичних наук (1989), професор (2000), член-кореспондент НАН України (1992), Заслужений діяч науки і техніки України (1998).
Працював в Інституті історії НАН України, Інституті соціальних та економічних проблем зарубіжних країн НАН України, Інституті соціології НАН України (1974-1995). Міністр, Голова Державного комітету України у справах національностей та міграцій (1995-1997), Надзвичайний та Повноважний Посол України в Італійській республіці, на Мальті (за сумісництвом), у Республіці Сан-Маріно (за сумісництвом) (1997-2000 ).
Вільно володіє українською, російською, англійською, німецькою, італійською, французькою, грецькою мовами. Читав лекції в Дюссельдорфському, Мюнхенському, Рурському, Трірському університетах, колегіумі Схід-Захід (Німеччина), університеті Міннесоти, Нью-Йоркському міському університеті, університеті м. Касабланки (Марокко) (1991-1997), Центрі міжнародної безпеки та співробітництва Стенфордського університету (США) (1995).
З листопада 2001 - декан факультету соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор кафедри галузевої соціології, завідуючий кафедрою загальної соціології (з 2003 р.). Читає курси “Основи демократії“, “Етносоціологія”. Останній уведено у навчальний процес університету вперше. Напрямки наукових досліджень: етносоціологія, теорія етносу, соціологія міжетнічних стосунків. Ним розроблено дві авторські концепції: етнополітичних та етносоціальних досліджень в Україні; визначено предмет, об’єкт етносоціології як науки та навчальної дисципліни.
Наукові інтереси: історія та теорія соціології, феномен етнічності у суспільних та міжнародних відносинах; міжетнічна взаємодія та етнополітичний менеджмент у поліетнічних суспільствах. Автор понад 250 праць, у тому числі 7 монографій, підручника та двох навчальних посібників, 30 публікацій у зарубіжних виданнях .
Він є учасником та розробником проектів: Національна меншина в українському та міжнародному політико-правовому полі (2002-2003); Освітня політика і меншини. Пілотний проект – Україна (Рада Європи, 2000-2001); Проблеми нерівності та дискримінації національних меншин (Рада Європи, 2001-2003).

Голова експертної ради ВАК України з філософських, політичних та соціологічних наук; голова Вченої ради факультету соціології та психології; член Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка; відповідальний науковий редактор “Вісника Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка” член редколегій журналів: “Соціологія: теорія, методи, маркетинг”; “Київська старовина”; заступник головного редактора “Енциклопедії української діаспори”; експерт Ради Європи з питань етнічних меншин. Нагороджений орденом Нестора Літописця Української православної церкви.

Про призначення В. Євтуха Міністром України у справах національностей та міграції
По состоянию на 27 марта 2007 года

У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про призначення В. Євтуха Міністром України

у справах національностей та міграції
Призначити ЄВТУХА Володимира Борисовича Міністром України у

справах національностей та міграції.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 26 грудня 1995 року

N 1177/95У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Євтуха Надзвичайним і

Повноважним Послом України в Республіці Мальта

Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в

Італійській Республіці ЄВТУХА Володимира Борисовича Надзвичайним і

Повноважним Послом України в Республіці Мальта за сумісництвом.

Президент України Л.КУЧМА


м. Київ, 15 липня 1998 року

N 787/98


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про призначення В. Євтуха Надзвичайним і Повноважним

Послом України в Республіці Сан-Марино


Призначити Надзвичайного і Повноважного Посла України в

Італійській Республіці ЄВТУХА Володимира Борисовича Надзвичайним і

Повноважним Послом України в Республіці Сан-Марино за

сумісництвом.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 грудня 1998 року

N 1361/98

ЧЕКАЄМО ВАС В

ЗАРІЧНЕНСЬКІЙ

ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ

БІБЛІОТЕЦІ

НАША АДРЕСА

340000
СМТ. ЗАРІЧНЕ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛ.

ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО,4
ТЕЛ.(03632) 3-02-71


МИ ПРАЦЮЄМО:
З 9.00 ДО 19.00 ЩОДНЯ
ВИХІДНИЙ ДЕНЬ - СУБОТА