З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря 1 301.28kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 140.95kb.
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 1 61.08kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 201.9kb.
Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та... 1 190.94kb.
З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство... 3 715.63kb.
Закон україни про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 3 706.01kb.
Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та... 1 77.25kb.
Наказ №141 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня... 1 85.25kb.
Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства 1 100.38kb.
Закону України "Про аквакультуру" 1 69kb.
Систематизація та узагальнення знань з теми 1 90.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство та охорону - сторінка №1/4

                             http://zakonst.rada.gov.ua/images/gerb.gif                             З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про рибне господарство, промислове рибальство


та охорону водних біоресурсів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 17, ст.155 ){ Із змінами, внесеними згідно із Законами


N 5293-VI (
5293-17 ) від 18.09.2012
N 5462-VI (
5462-17 ) від 16.10.2012 }


{ У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у


галузі рибного господарства" та "центральний орган виконавчої
влади з питань аграрної політики та продовольства" в усіх
відмінках замінено відповідно словами "центральний орган
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері
рибного господарства" та "центральний орган виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері рибного
господарства та рибної промисловості" у відповідному відмінку
згідно із Законом N 5462-VI (
5462-17 ) від 16.10.2012 }


Цей Закон визначає основні засади діяльності та державного


регулювання в галузі рибного господарства, збереження та
раціонального використання водних біоресурсів, порядок
взаємовідносин між органами державної влади, місцевого
самоврядування і суб'єктами господарювання, які здійснюють
рибогосподарську діяльність у внутрішніх водних об'єктах України,
внутрішніх морських водах і територіальному морі, континентальному
шельфі, виключній (морській) економічній зоні України та
відкритому морі.

Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому


значенні:
{ Абзац другий статті 1 виключено на підставі Закону
N 5293-VI (
5293-17 ) від 18.09.2012 }


анадромні види риб - види риб, які відтворюються у прісній


воді та здійснюють нагул у морських водах;

відтворення водних біоресурсів - природне чи штучне


(розведення, переселення тощо) поновлення чисельності водних
біоресурсів (ретрансформація), яка зменшується у процесі їх
використання чи природної смертності;

водні біоресурси (водні біологічні ресурси) - сукупність


водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без
перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать
прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях
розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски,
ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні
безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні
рослини;

гідробіонти - тварини чи рослини (гідрофіти), що мають


різноманітні пристосування для життя у воді;

добування (вилов) - вилучення водних біоресурсів із


середовища їх перебування;

естуарії - частково замкнута водна маса в нижній течії річки,


яка вільно з'єднана з морем і живиться прісною водою з
водозбірного басейну;

каботажне плавання - плавання суден флоту рибної


промисловості для здійснення рибогосподарської діяльності у межах
Азово-Чорноморського басейну між портами України без заходу до
портів інших держав;

катадромні види риб - види риб, які відтворюються у морі та


здійснюють нагул у прісних водах;

квота добування (вилову) - частка ліміту спеціального


використання водних біоресурсів, що встановлюється для кожної
конкретної юридичної чи фізичної особи та визначається в
натуральних величинах або у відсотках від загального ліміту;

конвенційний район - частина відкритого моря, на яку


поширюється дія міжнародних договорів України щодо регулювання
промислу водних біоресурсів;

користувачі водних біоресурсів - суб'єкти рибного


господарства, що здійснюють спеціальне використання водних
біоресурсів;

ліміт спеціального використання водних біоресурсів


(загальнодопустимий улов) - обсяг вилучення з природного
середовища (вилову, добування, збирання) конкретних видів водних
біоресурсів на конкретному водному об'єкті, встановлений на певний
проміжок часу з метою попередження перевищення прогнозу
допустимого вилову;

любительське рибальство - безоплатне добування (вилов) водних


біоресурсів у порядку загального використання, у дозволених
обсягах, для особистих потреб (без права реалізації) знаряддями
вилову, встановленими для цього правилами рибальства. В інших
випадках любительське рибальство здійснюється на праві
спеціального використання;

морський рибний порт - спеціалізований морський порт, який є


державним підприємством з комплексом споруд та інфраструктурою,
розташованими на спеціально відведеній території та акваторії, та
призначений для обслуговування рибальських і торгівельних суден,
вантажів, а також перевезення вантажів на суднах, що належать
порту;

незаконне рибальство - рибальська діяльність, яка


здійснюється: рибальськими суднами у водах під юрисдикцією держави
без дозволу цієї держави або з порушенням її законів чи
регламентів; рибальськими суднами під прапором держав, які є
договірними сторонами міжнародних регіональних рибогосподарських
організацій, що здійснюють промисел із порушенням заходів щодо
збереження та управління, ухвалених цими організаціями, або
відповідних положень міжнародного права; рибальськими суднами з
порушенням національного законодавства або міжнародно-правових
зобов'язань, включаючи зобов'язання держав, що співпрацюють у
рамках міжнародних регіональних рибогосподарських організацій;

непідзвітне рибальство - рибальська діяльність, про яку


користувач не звітував або подавав недостовірні звіти до
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері рибного господарства, яка здійснювалася в районі
компетенції міжнародних регіональних рибогосподарських організацій
та про яку не звітував або подавав недостовірні звіти з порушенням
процедур подання звітності, встановлених такими організаціями;
{ Абзац вісімнадцятий статті 1 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

нерегульоване рибальство - рибальська діяльність, яка


здійснюється в районі компетенції міжнародних регіональних
рибогосподарських організацій рибальськими суднами без
національної належності або під прапором держави, яка не є
стороною цієї організації або рибальського об'єднання, у спосіб,
що не відповідає або порушує заходи із збереження та управління,
ухвалені цими організаціями, або яка здійснюється у районах чи
щодо рибних запасів, стосовно яких не застосовуються заходи із
збереження та управління рибальськими суднами у спосіб, що
суперечить зобов'язанням держави із збереження водних біоресурсів
згідно з міжнародним правом;

об'єкти промислу - водні біоресурси певного виду та


біологічного стану, щодо яких здійснюється промисел, вилов,
добування, збирання;

охорона водних біоресурсів - система правових,


організаційних, економічних, матеріально-технічних, освітніх та
інших заходів, спрямованих на збереження, поліпшення умов
існування, відтворення і раціонального використання водних
біоресурсів, забезпечення виконання юридичними і фізичними особами
вимог законодавства;

переробка водних біоресурсів - зміна первинних властивостей


гідробіонтів із застосуванням різноманітних способів технологічної
обробки (охолодження, заморожування, соління, копчення, сушіння;
обробка консервантами, кислотами, лугами чи ферментами,
фізико-хімічна, біологічна, термічна обробка, консервування,
подрібнення, розбирання тощо);

правила рибальства - нормативно-правові акти, які у


визначеному районі дії встановлюють умови, способи добування,
допустимі до вилучення розміри водних біоресурсів, вимоги щодо їх
охорони, а також можуть визначати кількість, типи, розміри,
технічні характеристики суден флоту рибної промисловості та
знарядь вилову, умови користування рибогосподарськими водними
об'єктами та навантаження на них;

прогноз допустимого вилову - можливий обсяг вилову водних


біоресурсів у рибогосподарському водному об'єкті або районі
промислу на промисловий сезон, що визначається центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного
господарства, на підставі науково-біологічних обґрунтувань та може
змінюватися (уточнюватися) під час здійснення промислу на основі
результатів нових наукових досліджень про стан запасів водних
біоресурсів; { Абзац двадцять четвертий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

продукція промислу українського походження - різні види


харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції,
виробленої з водних біоресурсів резидентами України, у тому числі
на суднах флоту рибної промисловості під Державним Прапором
України;

промислове рибальство (промисел) - вид спеціального


використання водних біоресурсів (вилучення, приймання, переробка,
зберігання, транспортування тощо, у тому числі постачання палива,
води, тари, продовольства для функціонування суден флоту рибної
промисловості та їх екіпажів) у рибогосподарських водних об'єктах
(їх частинах), у тому числі у водах, що знаходяться за межами
юрисдикції України;

район промислу - рибогосподарський водний об'єкт (його


частина), в якому проводиться промисел водних біоресурсів;

режим промислу - встановлена на певний проміжок часу


сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або
скасовують правила рибальства для оптимізації кількісного та
видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об'єкті
(його частині);

режим рибогосподарської експлуатації водного об'єкта -


установлена на відповідний термін сукупність вимог, умов та
заходів щодо обсягів робіт з відтворення водних біоресурсів за їх
віковими та видовими характеристиками, строків лову, типів і
кількості знарядь та засобів лову, обсягів вилучення,
регламентації любительського і спортивного рибальства, ощадливого
використання водних біоресурсів рибогосподарського водного об'єкта
(його частини);

рибальство - добування водних біоресурсів у рибогосподарських


водних об'єктах;

рибне господарство - галузь економіки, завданнями якої є


вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання водних
біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація
та переробка з метою одержання харчової, технічної, кормової,
медичної та іншої продукції, а також забезпечення безпеки
мореплавства суден флоту рибної промисловості;

рибогосподарська діяльність - діяльність юридичних осіб і


фізичних осіб - підприємців, пов'язана з вивченням водних
біоресурсів, їх охороною, відтворенням, спеціальним використанням,
переробкою, реалізацією тощо;

рибогосподарський водний об'єкт (його частина) - водний


об'єкт (його частина), що використовується або може
використовуватися для цілей рибного господарства;

рибогосподарські водні об'єкти за межами юрисдикції України -


виключні (морські) економічні зони іноземних держав, конвенційні
райони та відкрите море, в яких вилучення (добування, вилов,
збирання) водних біоресурсів здійснюється відповідно до вимог
законодавства прибережних держав та міжнародних договорів України;

рибоприймальний пункт - спеціально визначене місце для обліку


вилучених водних біоресурсів та продукції з них;

рибопромислове судно (плавзасіб) - судно, що використовується


для здійснення рибальства, у тому числі судна для приймання,
переробки, перевантаження, транспортування, зберігання улову
водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для
постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів;

спеціальне товарне рибне господарство - діяльність, яка


включає комплекс заходів, основною метою яких є підвищення
рибопродуктивності рибогосподарського водного об'єкта (його
частини) шляхом штучного відтворення водних біоресурсів, а також
шляхом збереження та раціонального використання видів водних
біоресурсів, які раніше перебували у рибогосподарському водному
об'єкті (його частині);

спортивне рибальство - вид любительського рибальства, що


здійснюється у порядку загального використання, з установленням
певних вимог до проведення спортивних змагань або кваліфікаційних
нормативів;

суб'єкт рибного господарства - юридична чи фізична особа, яка


провадить рибогосподарську діяльність відповідно до законодавства;

улов - сукупність добутих водних біоресурсів у кількісному,


ваговому та видовому вимірах;

флот рибної промисловості - рибальські, науково-дослідні,


навчальні чи інші спеціалізовані судна, що використовуються для
здійснення рибогосподарської діяльності, у тому числі судна для
приймання, переробки, перевантаження, транспортування, зберігання
уловів водних біоресурсів і продуктів їх переробки, а також для
постачання палива, води, продовольства, тари та інших матеріалів.

Стаття 2. Законодавство про рибне господарство

Законодавство про рибне господарство ґрунтується на нормах


Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього Закону,
інших законодавчих актів, міжнародних договорів України, які
застосовуються в Україні в порядку, передбаченому Законом України
"Про міжнародні договори України" ( 1906-15 ), та прийнятих
відповідно до них нормативно-правових актів.

Стаття 3. Завдання законодавства про рибне господарство

Завданням законодавства про рибне господарство є правове


регулювання відносин у галузі вивчення, охорони, відтворення,
використання та реалізації водних біоресурсів, переміщення через
митний кордон України водних біоресурсів та продукції з них, а
також встановлення основних принципів регулювання та управління
рибогосподарською діяльністю в межах території України у
внутрішніх рибогосподарських водних об'єктах, територіальному
морі, виключній (морській) економічній зоні України та на
континентальному шельфі.

Правове регулювання відносин у відкритому морі, конвенційних


районах та економічних зонах іноземних держав здійснюється
відповідно до міжнародних договорів України.

Стаття 4. Галузь рибного господарства

Функціонування галузі рибного господарства забезпечують


суб'єкти рибного господарства, а також технологічно пов'язані з
ними підприємства та організації чи інші підприємства, які
забезпечують діяльність та розвиток галузі (морські рибні порти,
галузеві навчальні заклади, навчально-тренажерні центри,
науково-дослідні, проектно-конструкторські підприємства та
організації, суднобудівні, судноремонтні заводи, селекційні
центри, спеціалізовані лабораторії тощо).

Стаття 5. Завдання державної політики у галузі рибного
господарства

Завданням державної політики у галузі рибного господарства є:

забезпечення продовольчої безпеки держави;

управління рибальством, збереження та збільшення чисельності


водних біоресурсів у природному середовищі, їх біологічного
різноманіття шляхом забезпечення охорони, відтворення та
раціонального використання;

науково обґрунтоване використання водних біоресурсів;

підвищення біопродуктивності рибогосподарських водних
об'єктів (їх частин) шляхом відтворення водних біоресурсів,
розвитку аквакультури;

забезпечення раціонального використання об'єктів промислу,


покращення та розширення асортименту продукції їх переробки;

забезпечення рівних умов конкуренції в галузі рибного


господарства;

виконання міжнародно-правових зобов'язань України щодо


забезпечення гарантій і створення умов безпеки, захисту інтересів
під час провадження суднами фізичних та юридичних осіб незалежно
від форми власності промислового вилову водних біоресурсів і
рибогосподарської діяльності у виключній (морській) економічній
зоні України, відкритому морі, конвенційних районах та у виключних
(морських) економічних зонах інших держав;

здійснення державного нагляду (контролю) у галузі рибного


господарства.

Розділ II
ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ УПРАВЛІННЯ
ТА РЕГУЛЮВАННЯ У ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА,
ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

Стаття 6. Державне управління та регулювання у галузі рибного
господарства

Державне управління та регулювання у галузі рибного


господарства здійснюють Кабінет Міністрів України, центральний
орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості,
центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері рибного господарства, та інші центральні органи виконавчої
влади відповідно до їх повноважень, Рада міністрів Автономної
Республіки Крим, місцеві державні адміністрації.

Стаття 7. Повноваження Кабінету Міністрів України у галузі
рибного господарства

До повноважень Кабінету Міністрів України у галузі рибного


господарства належать:

забезпечення здійснення державної політики у галузі рибного


господарства, визначеної Верховною Радою України;

розроблення та виконання загальнодержавних програм охорони,


використання і відтворення водних біоресурсів;

організація зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародного


співробітництва у галузі охорони, використання і відтворення
водних біоресурсів;

затвердження переліку промислових ділянок рибогосподарських


водних об'єктів (їх частин);

затвердження зон рибництва та рибопродуктивності нагульних


ставів по регіонах; { Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

затвердження порядку підтвердження законності вилучення


водних біоресурсів із середовища їх існування, переробки продуктів
вилову та верифікації (встановлення достовірності) аналогічних
документів, що видаються компетентними органами влади іноземних
держав; { Статтю 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення інших повноважень відповідно до Конституції


( 254к/96-ВР ) та законів України.

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що забезпечує формування державної політики у сфері
рибного господарства та рибної промисловості

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що


забезпечує формування державної політики у сфері рибного
господарства та рибної промисловості, належать: { Абзац перший
статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

визначення пріоритетних напрямів розвитку в галузі рибного


господарства, узагальнення практики застосування законодавства,
розроблення пропозицій щодо його вдосконалення та внесення в
установленому порядку проектів законодавчих актів, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України на розгляд
Президенту України та Кабінету Міністрів України;

участь у формуванні державної політики в галузі освіти,


професійної підготовки кадрів для рибного господарства; { Абзац
третій статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI
( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

затвердження правил пожежної безпеки на суднах флоту рибної


промисловості, а також під час проведення вогневих робіт на
суднах, які ремонтуються або будуються на суднобудівних та
судноремонтних підприємствах;

затвердження порядку реєстрації рибальських суден;

затвердження методики розрахунку збитків, завданих рибному
господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони
водних біоресурсів;

затвердження переліку категорій посад працівників рибного


господарства;

затвердження системи управління охороною праці в рибному


господарстві ( z1313-12 );

затвердження спеціальних правил експлуатації та обліку,


інструкції і положення про комісію з проведення технічного нагляду
за суднами рибної промисловості, що не підлягають нагляду
класифікаційного товариства;

затвердження типового табеля забезпечення постачання суден


флоту рибної промисловості ( z1095-12 );

затвердження порядку штучного розведення (відтворення),


вирощування водних біоресурсів та їх використання, інструкції про
порядок здійснення штучного розведення, вирощування водних
біоресурсів та їх використання у спеціальних товарних рибних
господарствах; { Абзац одинадцятий статті 8 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

затвердження лімітів спеціального використання водних


біоресурсів та квот добування ( z2167-12 );

затвердження положення про безпечне укомплектування екіпажами


морських суден флоту рибної промисловості ( z2151-12 );

затвердження положення про інспекцію державного портового


нагляду морських рибних портів України;

затвердження положення про капітана морського рибного порту;

затвердження правил та режимів рибальства ( z2152-12 ),
добування (вилучення, вилову) та відтворення водних біоресурсів;

затвердження положення про встановлення відповідності системи


управління безпекою компаній та суден флоту рибної промисловості
вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією
суден і попередженням забруднення 1993 року ( 995_304 );

затвердження порядку нарахування та внесення платежів за


спеціальне використання водних біоресурсів;

затвердження порядку носіння форменого одягу та формених


знаків розрізнення працівників рибного господарства;

затвердження положення про сертифікацію персоналу суден флоту


рибної промисловості;

затвердження порядку оформлення приходу з рейсу та виходу в


рейс суден флоту рибної промисловості капітанами морських рибних
портів України;

встановлення нормативів екологічної безпеки водних об'єктів,


що використовуються для потреб рибного господарства за погодженням
з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища ( z1369-12 ); { Абзац двадцять другий статті 8 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від
16.10.2012 }

затвердження спеціальних форм статистичної звітності в галузі


рибного господарства; { Статтю 8 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

прийняття інших нормативно-правових актів у галузі рибного


господарства, у тому числі на виконання міжнародно-правових
зобов'язань України, відповідно до законів України.

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері рибного
господарства

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що


реалізує державну політику у сфері рибного господарства,
відповідно до покладених на нього завдань належать:

вжиття заходів щодо забезпечення збереження запасів


анадромних видів риб у виключній (морській) економічній зоні
України;

здійснення державного нагляду (контролю) у галузі охорони,


використання та відтворення водних живих ресурсів у виключній
(морській) економічній зоні України, територіальному морі,
внутрішніх водоймах України та у водах за межами юрисдикції
України щодо рибальських суден, що плавають під Державним Прапором
України, відповідно до міжнародних договорів України;

здійснення державного контролю технічного стану рибозахисних


споруд, проведення рибозахисних заходів на водозабірних та
інженерних спорудах меліоративних систем;

здійснення контролю за дотриманням правил рибальства;

здійснення контролю за дотриманням лімітів і нормативів
використання водних біоресурсів;

здійснення контролю за дотриманням правил використання


об'єктів тваринного світу в частині водних біоресурсів;

складання протоколів та розгляд справ про адміністративні


правопорушення у випадках, передбачених законом;

ведення обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють


виробництво консервів і пресервів із водних біоресурсів,
присвоєння таким суб'єктам номерів;

ведення реєстру рибальських суден;

акредитація органів сертифікації персоналу рибальських суден;

видача дипломів, кваліфікаційних сертифікатів та документів


про відповідність компаній і суден вимогам Міжнародної конвенції
про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден
та несення вахти 1995 року ( 995_707 ), Міжнародної конвенції з
охорони людського життя на морі 1974 року ( 995_251 ),
Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і
попередженням забруднення 1993 року ( 995_304 );

видача свідоцтва про право плавання суден під Державним


Прапором України;

видача дозволів, сертифікатів, довідок міжнародного зразка


відповідно до вимог міжнародних договорів України з питань ведення
рибного промислу і торгівлі рибою та морепродуктами;

видача свідоцтва про мінімальний склад екіпажу, свідоцтва про


тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

видача свідоцтва про стабільність і надводний борт судна, що


не підлягає нагляду класифікаційного товариства;

видача суднового білета для суден, що не підлягають нагляду


класифікаційного товариства;

здійснення державного контролю за безпекою мореплавства флоту


рибної промисловості;

контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів)


щодо підготовки та сертифікації персоналу рибальських суден;

здійснення контролю за достовірністю подання суб'єктами


рибного господарства, пов'язаними з добуванням і використанням
водних біоресурсів, звітних даних про обсяги використання водних
біоресурсів;

здійснення контролю за дотриманням порядку придбання або


збуту осетрових видів риб та продукції з них;

здійснення державного контролю за системою моніторингу


рибальських суден;

здійснення технічного нагляду та нагляду за дотриманням вимог


міжнародних договорів України стосовно технічного стану суден
рибної промисловості;

реєстрація рибальських суден, що не підлягають нагляду


класифікаційного товариства, у Судновій книзі України;

ведення реєстру сертифікатів, дипломів, кваліфікаційних


посвідчень командного складу та членів персоналу рибальського
судна;

запровадження спеціальних форм статистичної звітності в


галузі рибного господарства ( z1126-12 ) щодо водних біоресурсів
згідно з міжнародними стандартами та нормами, забезпечення обміну
такою інформацією з відповідними міжнародними організаціями згідно
із законодавством та міжнародними договорами України;

виконання функцій уповноваженого органу, який взаємодіє з


Європейським Союзом, органами влади іноземних держав (їх
компетентними органами і організаціями) з питань дотримання вимог
системи попередження та ліквідації незаконного, непідзвітного та
нерегульованого рибальства;

здійснення у випадках, передбачених законом, ліцензування


певних видів господарської діяльності;

розроблення порядку штучного розведення (відтворення),


вирощування водних біоресурсів та їх використання ( z1270-12 );

погодження науковим установам програм на проведення


дослідного вилову водних біоресурсів;

участь у проведенні експертизи проектів будівництва нових та


розширення, реконструкції, технічного переозброєння діючих
підприємств, документації з перепрофілювання, консервації та
ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших
промислових і господарських об'єктів, виконання інших робіт, а
також впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і
речовин, що впливають або можуть вплинути на стан
рибогосподарських водних об'єктів (їх частин);

надання в установленому порядку пропозицій та здійснення


контролю щодо рівневого режиму роботи рибогосподарських водних
об'єктів, що забезпечує повноцінне існування гідробіонтів;

ведення реєстру гідротехнічних споруд рибогосподарських


водних об'єктів щодо їх технічної експлуатації та використання з
метою досягнення максимальної рибопродуктивності;

погодження видачі дозволів на будівельні, днопоглиблювальні


роботи, видобування піску і гравію, прокладання кабелів,
трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

погодження режимів рибогосподарської експлуатації водних


об'єктів та контроль за діяльністю спеціальних товарних рибних
господарств;

встановлення в установленому порядку заборони вилову водних


біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) та
забезпечення контролю за дотриманням заборони;

видача документів дозвільного характеру у сфері рибного


господарства;

здійснення розподілу лімітів спеціального використання водних


біоресурсів на квоти добування;

здійснення в установленому порядку обліку (реєстрації)


зовнішньоекономічних договорів (контрактів) стосовно
рибогосподарської продукції групи 3, підгруп 1603, 1604, 1605 УКТ
ЗЕД ( 2371а-14 ) для визначення рівня індикативних цін на такі
товари, проведення у межах своїх повноважень моніторингу
внутрішнього і зовнішнього ринків рибопродукції, здійснення
державного регулювання внутрішнього ринку рибопродукції, надання
дозволів на імпорт водних біоресурсів, продуктів переробки з них
за кількісним та видовим складом;

участь у веденні державного кадастру тваринного світу;

здійснення у межах своїх повноважень у порядку, визначеному
законом, співробітництва з державами-донорами та міжнародними
організаціями з питань залучення міжнародної технічної допомоги в
рибогосподарський комплекс України;

співпраця з Комітетом рибного господарства


Сільськогосподарської та харчової організації ООН, органами влади
іноземних держав та міжнародними організаціями з питань управління
рибальством, аквакультури, безпеки мореплавства на морі,
запобігання забрудненню навколишнього природного середовища,
охорони праці у рибному господарстві;

здійснення державного регулювання у галузі аквакультури,


забезпечення формування раціонального ринку вітчизняної продукції
аквакультури, здійснення науково-технологічної політики селекції в
аквакультурі;

забезпечення підготовки, перепідготовки, дипломування та


сертифікації фахівців у галузі рибного господарства згідно з
вимогами міжнародних договорів України, інших нормативно-правових
актів;

здійснення контролю за діяльністю галузевої системи


науково-технічної інформації;

забезпечення функціонування морських рибних портів;

співпраця з класифікаційними товариствами;

розподіл між користувачами водних біоресурсів квот добування,


у тому числі:

у районах дії міжнародних організацій з управління


рибальством, членом яких є Україна відповідно до міжнародних
договорів України;

у водах за межами районів управління таких організацій


відповідно до міжнародно-правових зобов'язань України;

у водах, що перебувають під юрисдикцією прибережних держав,


якщо це передбачено міжнародними договорами України;

участь у розробленні та здійсненні заходів з нарощення


експортного потенціалу рибної галузі, відновлення традиційних та
освоєння нових ринків збуту продукції;

участь у заходах з контролю якості та безпеки продуктів


рибальства, харчової продукції під час її виробництва, зберігання,
транспортування, реалізації, використання та утилізації;

розроблення програми науково-технічного розвитку галузі та


організація її виконання;

здійснення організаційного забезпечення підготовки,


перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців у галузі рибного
господарства у вищих навчальних закладах, що належать до сфери
управління його; { Абзац п'ятдесят п'ятий статті 9 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення атестації педагогічних працівників навчальних


закладів I рівня акредитації, що належать до сфери управління
його; { Абзац п'ятдесят шостий статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

сприяння підвищенню енергоефективності підприємств, установ


та організацій, що належать до сфери управління його; { Абзац
п'ятдесят сьомий статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

виконання в межах повноважень інших функцій з управління


об'єктами державної власності, що належать до сфери управління
його; { Абзац п'ятдесят восьмий статті 9 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення відповідно до законодавства повноважень державного


замовника науково-дослідних робіт, координація їх проведення,
сприяння впровадженню у виробництво наукових розробок та поширенню
передового досвіду; { Статтю 9 доповнено новим абзацом згідно із
Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення державної атестації наукових установ, що належать


до сфери його управління; { Статтю 9 доповнено новим абзацом
згідно із Законом N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

здійснення інших повноважень відповідно до закону.
наступна сторінка >>