З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 2013/2014 навчального року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові... 4 772.61kb.
Розклад занять медичного університету, професор для чужоземних студентів... 1 103.27kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
Звіт загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського експерименту... 1 82.98kb.
Робота над методичною темою навчального закладу протягом 2013/2014... 1 242.98kb.
Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального... 1 41.8kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Наказ №137 Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального... 1 74.42kb.
Про підготовку до 2013/2014 навчального року з метою забезпечення... 1 38.27kb.
Звіт про роботу управління охорони здоров'я Голосіївської районної... 1 78.52kb.
Таращанський 1 219.63kb.

З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 2013/2014 навчального - сторінка №1/3
З В І Т

денного загальноосвітнього навчального закладу
на початок 2013/2014 навчального року (станом на 5 вересня)


Подають:

Терміни подання:

денні загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми
власності та підпорядкування:
1) органу управління освітою за місцезнаходженням (2 примірники);
2) організація, до сфери управління якої належить цей заклад (для
комунальних і державних закладів,
крім системи МОНмолодьспорту)

не пізніше
10 вересня

 

 
Форма № ЗНЗ-1

(річна)


Поштова
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОНмолодьспорту України

02 липня.2012 року № 766

(за погодженням з Держстатом України) 

Респондент:

Найменування, № навчального закладу Безм’ятежненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області

 

Місцезнаходження 63652 Харківська область Шевченківський район с.Безмятежне, вул.Центральна, буд.2

 

(поштовий індекс, область, Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо, № будинку, корпусу, № квартири, офісу)

Тип місцевості (1 – міська місцевість, 2 – сільська місцевість) 2

Тип закладу Середня загальноосвітня школа

Форма власності Комунальна

(державна, комунальна, приватна)

Підпорядкування Міністерство освіти і науки України

 
Розділ I. Контингенти учнів за класами

ПоказникиКласи

№ рядка

Кількість

Із загальної кількості учнів
(з гр.2):

Крім
того,
учнів
спеці-
аль-
них
кла-
сів,
осіб**

Дітей-сиріт та
дітей, позбав-
лених бать-
ківського
піклування

З
граф
2 і 9
учнів-
інва-
лідів

Кіль-
кість
класів
з на-
пов-
нюва-
ністю
біль-
ше
27
учнів

кла-
сів,
оди-
ниць

учнів,
осіб

дів-
чат

дру-
го-
річ-
ни-
ків

учнів,
які
при-
ходять
тільки
на нав-
чання*

навча-
ється
інди-
віду-
ально,
усього

учнів, які потребують
корекції фізичного та
(або) розумового роз-
витку в ЗНЗ**

усього

з них на-
вчається
індивіду-
ально
з гра-
фи 2

з гра-
фи 9А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Підготовчий

01

-

-

-

-

x

-

-

-

-

-

-

-

-

1-й
клас

у ДНЗ***

02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

у ЗНЗ***

03

1

8

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-й клас

04

1

10

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-й клас

05

1

7

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4-й клас

06

1

9

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5-й клас

07

1

5

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6-й клас

08

1

6

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

7-й клас

09

1

6

5

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

8-й клас

10

1

5

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9-й клас

11

1

13

7

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

10-й клас

12

1

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11-й клас

13

1

5

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12-й клас

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Усього (сума
даних рядків 01-
14)

15

11

79

41

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

З рядків 01– 03 граф 2 і 9: кількість дітей, які до вступу в школу виховувалися у дошкільних навчальних закладах (16) -
З рядка 15 графи 2:
кількість учнів у гімназіях, ліцеях, колегіумах, які навчаються за загальноосвітньою програмою (17) -
кількість розумово відсталих дітей (заповнює лише спеціальна школа (школа-інтернат) для дітей з вадами фізичного розвитку) (18) -
кількість дітей: сліпих у спеціальних закладах для слабозорих (19) -, слабозорих у спеціальних закладах для сліпих (20) -
З рядка 15 граф 2 і 9:
кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням у закладах усіх типів (21) 40,
з них користуються безплатним харчуванням (не заповнюють заклади інтернатного типу) (22) 40
кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС (23) -, з них користуються безплатним харчуванням (24) 40
кількість учнів з малозабезпечених сімей (25) 4
учнів (вихованців) з числа дітей цього району (міста) (заповнюють загальноосвітні школи-інтернати(26) -
З рядка 15 графи 9: учнів у класах інтенсивної педагогічної корекції (27) -, учнів у класах для розумово відсталих (28) -
З рядка 15 графи 10**: учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (з графи 7) (29) -
З рядка 15: дітей, які перебувають під опікою (піклуванням), з графи 10 (30) -, з графи 11 (31) -

Загальна кількість груп (заповнюють усі заклади інтернатного типу) (32) -


Дітей дошкільного віку в групах, створених для них (33) -, з них сиріт і позбавлених батьківського піклування (34) -

Крім того, кількість вихованців, які лише проживають (не навчаючись) в школі-інтернаті (35) -
* Заповнюють загальноосвітні школи-інтернати і спеціальні школи-інтернати.
** Не заповнюють спеціальні школи (школи-інтернати).
*** ДНЗ – дошкільний навчальний заклад; ЗНЗ – загальноосвітній навчальний заклад.

 


Розділ ІІ. Мова навчання та мова, що вивчається як предмет

М о в а


ряд-
ка

Код
мови

К л а с и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М о в а н а в ч а н н я

класів

01

UKR

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

11

учнів

02

UKR

8

10

7

9

5

6

6

5

13

5

5

-

79

класів

03

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

04

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

класів

05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

06

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мова, яка вивчається як предмет (у тому числі іноземна)

класів

07

ENG

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

11

учнів

08

ENG

8

10

7

9

5

6

6

5

13

5

5

-

79

класів

09

RUS

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

11

учнів

10

RUS

8

10

7

9

5

6

6

5

13

5

5

-

79

класів

11

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

груп

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

груп

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

груп

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мова, яка вивчається факультативно або в гуртках (у тому числі іноземна)

учнів

19

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

21

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

учнів

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Із загальної кількості
учнів вивчають
дві мови (крім державної)

24

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

друга мова

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

друга мова

26

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

друга мова

27

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

друга мова

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


наступна сторінка >>