З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 2013/2014 навчального року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові... 4 772.61kb.
Розклад занять медичного університету, професор для чужоземних студентів... 1 103.27kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Наталія Мінакова, методист кабінету виховної роботи роіппо музей... 1 112.8kb.
Звіт загальноосвітнього навчального закладу всеукраїнського експерименту... 1 82.98kb.
Робота над методичною темою навчального закладу протягом 2013/2014... 1 242.98kb.
Наказ №1023-32 від 13. 12. 2012 р. Про підготовку до 2013/2014 навчального... 1 41.8kb.
Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального... 1 57.81kb.
Наказ №137 Про підготовку та організований початок 2013/2014 навчального... 1 74.42kb.
Про підготовку до 2013/2014 навчального року з метою забезпечення... 1 38.27kb.
Звіт про роботу управління охорони здоров'я Голосіївської районної... 1 78.52kb.
Таращанський 1 219.63kb.

З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок 2013/2014 навчального - сторінка №2/3

 

Розділ ІІІ. Відомості про розподіл учнів за профілем навчання
та поглибленим вивченням предметівряд-
ка

Профілі навчання

Код

Учнів у класах:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

01
25

 

5

5

-

10

02
-

-

-

-

-

03
-

-

-

-

-

04
-

-

-

-

-

05
-

-

-

-

-

Предмети, які вивчаються поглиблено**

06
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-07
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-08
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-09
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-10
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-11
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-12
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-13
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Кількість класів з профільним навчанням (15) 2 , у них учнів – усього (16) 10
Кількість класів з поглибленим вивченням предметів (17) - , у них учнів – усього (18) -
**Предмети, які вивчаються поглиблено (рядки 06-14), не повторюють профіль (профілі) навчання (рядки 01-05);
при поглибленому вивченні іноземних мов (мови) необхідно вказати за рядками 06–14 дані про кожну мову окремо.

 


Розділ IV. Віковий склад учнів (станом на 1січня 2014 року)

(осіб)

Назва показника
ряд-
ка

Усьо-
го

у тому числі матимуть вік (число повних років):

5
років

6
років

7
років

8
років

9
років

10
років

11
років

12
років

13
років

14
років

15
років

16
років

17
років

18 років і
старші

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Усього учнів (сума
даних рядків 02-13)

01

79

-

5

12

7

7

7

7

6

4

9

8

5

2

-

у тому числі:

1-й клас02

8

-

5

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2-й клас

03

10

-

-

9

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3-й клас

04

7

-

-

-

6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4-й клас

05

9

-

-

-

-

6

3

-

-

-

-

-

-

-

-

5-й клас

06

5

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

-

-

6-й клас

07

6

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

-

7-й клас

08

6

-

-

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

-

8-й клас

09

5

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

-

-

9-й клас

10

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

4

1

-

-

10-й клас

11

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

1

-

-

11-й клас

12

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

2

-

12-й клас

13

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 01: дівчат

14

41

-

-

6

4

5

2

2

5

1

5

5

4

2

-

Крім того, учнів спеці-
альних шкіл (шкіл-ін-
тернатів) та спеціаль-
них класів

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

З рядка 02 - кількість учнів 1-го класу, які мають вік на 1 вересня 2013 року:

5 років і молодші (16) 1, 6 років (17), 7, 7 років (18) -, 8 років і старші (19) -

 

Розділ V. Змінність навчання та групи подовженого дня

Назва
показника


ряд-
ка

Навчання у 2-гу зміну

Групи подовженого дня

кількість
класів,
одиниць

у них
учнів, осіб

кількість
груп,
одиниць

у них учнів-
усього,
осіб

з них учнів
1–4-х кла-
сів

крім того, груп, які пра-
цюють за кошти батьків,
одиниць

у них учнів,
осіб

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

Усього

01

-

-

-

-

-

-

-

 

Розділ VI. Відомості про учнів, які закінчили даний клас і переведені до наступного класу або
закінчили навчальний заклад у 2013 році
(без учнів, залишених на повторний курс навчання)

(осіб)


Назва
показника


ряд-
ка

1-й
клас

2-й
клас

3-й
клас

4-й
клас

5-й
клас

6-й
клас

7-й
клас

8-й
клас

9-й
клас

10-й
клас

11-й клас

12-й
клас

закінчили
заклад

переведені
до 12-го класу

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Усього

01

10

7

9

5

4

6

4

13

5

5

6

-

-

З графи 9:

кількість учнів 9-го класу, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (02) 11


кількість учнів 9-го класу, які не одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (03) -

З граф 11 і 13:

кількість учнів 11(12)-го класу, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (04) 6
з них нагороджені: золотою медаллю (05) 2, срібною медаллю (06) -
кількість учнів 11(12)-го класу, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності) (07) -

Дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рядка 02 (08) -, з рядка 03 (09) -,


з рядка 04 (10) -, з рядка 07 (11) -

Крім того:
кількість екстернів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту (12) -
кількість екстернів, які одержали атестат про повну загальну середню освіту (13) -
дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування з рядка 12 (14), -, з рядка 13 (15) -
кількість випускників 11-12-х класів, які пройшли тестування (16) 4

Розділ VII. Відомості про класи і класи-комплекти   (одиниць)

Розділ VIII. Гуртки, секції, організовані закладом

Назва показника


рядка

Кількість класів і класів-комплектів

усього

з них до 15 учнів

А

Б

1

2

Кількість 1-4-х класів і
класів-комплектів
(сума даних рядків 02-05)

01

4

4

з них у складі учнів:
одного класу

02

1

1

двох класів

03

-

-

трьох класів

04

-

-

чотирьох класів

05

-

-
Назва показника


рядка

Гуртків,
секцій,
одиниць

У них
дітей,
осіб

А

Б

1

2

Усього

01

-

-

у тому числі за напрямом:

науково-технічний02

-

-

еколого-натуралістичний

03

-

-

туристсько-краєзнавчий

04

-

-

фізкультурно-спортивний

05

-

-

художньо-естетичний

06

-

-

інший

07

-

-

<< попередня сторінка   наступна сторінка >>