Закон україни про внесення змін до Закону України „Про оплату праці" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : Статті 3, 9 11 За - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону «Про оплату праці» 1 46.93kb.
Постанова від 19 травня 1999 р. №859 Київ Про умови І розміри оплати... 1 51.78kb.
1. Організація оплати праці 33 3707.33kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Положення розроблено на підставі: Кодексу законів України про працю... 1 74.66kb.
Кодексу України, Закону України «Про оплату праці» 1 33.55kb.
Рішення № «Про внесення змін до змін до рішення сільської ради №1-3/2011... 1 15.43kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику"... 1 33.14kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України... 1 223.19kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України... 1 61.97kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про нотаріат"... 1 116.06kb.
До пункту 2 аналітична записка урядової сторони з питання реформування... 1 50.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закон україни про внесення змін до Закону України „Про оплату праці" Верховна Рада - сторінка №1/1
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України „Про оплату праці”
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Статті 3, 9 – 11 Закону України „Про оплату праці” (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 17, ст.121, 2000, N 35, ст.288, 2004, N 5, ст.34, 2005, N 4, ст.92, 2007, N 9, ст.76) викласти в такій редакції:

„Стаття 3. Мінімальна заробітна плата та мінімальний галузевий соціальний стандарт оплати праці

Мінімальна заробітна плата (місячна та годинна) встановлюється на національному рівні та через систему договірного регулювання оплати праці.

Мінімальна заробітна плата на національному рівні – це визначений законом розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану працівником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт, послуг), який має забезпечувати достатній життєвий рівень працівника та його сім`ї, задоволення їх основних фізіологічних та соціально-культурних потреб, що включає достатнє харчування, житло, одяг тощо.

Мінімальна заробітна плата на національному рівні є державною соціальною гарантією, що поширюється на найманих працівників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від їх форм власності та господарювання, і є обов`язковою для виконання на всій території України роботодавцями – юридичними і фізичними особами.

Через систему договірного регулювання оплати праці визначається базова мінімальна заробітна плата конкретного виду економічної діяльності та мінімальний галузевий соціальний стандарт оплати праці.

У системі договірного регулювання оплати праці розмір базової мінімальної заробітної плати певного виду економічної діяльності визначається угодами, що укладаються на державному (генеральна угода) та галузевому (галузева угода) рівнях.

Базова мінімальна заробітна плата – це мінімальна заробітна плата робітника І розряду конкретного виду економічної діяльності, встановлена через систему договірного регулювання, з урахуванням законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати.

Базова мінімальна заробітна плата конкретного виду економічної діяльності є обов’язковою договірною гарантією для виконання роботодавцями – юридичними і фізичними особами, що поширюється на найманих працівників, які працюють на підприємствах, в установах та організаціях конкретного виду економічної діяльності.

До мінімальної заробітної плати на національному рівні та базової мінімальної заробітної плати конкретного виду економічної діяльності не включається додаткова заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Мінімальний галузевий соціальний стандарт оплати праці – це мінімальний розмір заробітної плати робітника І розряду основної професії у конкретному виді економічної діяльності за повний місяць роботи з урахуванням доплат, надбавок, премій та інших заохочувальних та компенсаційних виплат.

Стаття 9. Умови визначення розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати на національному рівні визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості.

Мінімальна заробітна плата на національному рівні встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та 40 відсотків від прогнозованої середньої заробітної плати у ІУ кварталі року, що передує плановому року.

Базова мінімальна заробітна плата конкретного виду економічної діяльності визначається генеральною угодою у співвідношенні до мінімальної заробітної плати, визначеної законом, з урахуванням складності та умов праці.

У галузевій угоді розмір мінімальної заробітної плати робітника І розряду конкретного виду економічної діяльності не може бути меншим за базовий розмір мінімальної заробітної плати.

У колективному договорі підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності та господарювання) розмір мінімальної заробітної плати робітника І розряду не може бути меншим за розмір, що визначений у галузевій угоді.

Стаття 10. Порядок встановлення і перегляду розміру мінімальної заробітної плати

Розмір мінімальної заробітної плати на національному рівні встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України у законі про Державний бюджет України два рази на рік – з 1 січня та з 1 липня, з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом консультацій та переговорів, представників професійних спілок, власників або уповноважених ними органів, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди.

Для ведення консультацій та переговорів з питань розміру мінімальної заробітної плати на національному рівні сторонами, які об`єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, приймається відповідний регламент.

Зміни розміру мінімальної заробітної плати на національному рівні іншими законами України та нормативно-правовими актами є чинними виключно після внесення змін до закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється в розрахунку на місяць та годину за умови виконання встановленої (місячної або годинної) норми праці при нормальній тривалості робочого часу.

Розмір годинної мінімальної заробітної плати визначається виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на місяць та середньомісячного фонду робочого часу на поточний рік відповідно до нормальної тривалості робочого часу.

При скороченій тривалості робочого часу, законодавчо встановленій для окремих категорій працівників, роботодавець повинен збільшувати встановлений розмір мінімальної годинної заробітної плати відповідно до законодавства.

Розмір мінімальної заробітної плати не може бути зменшений з будь-яких підстав.

Підвищення розміру мінімальної заробітної плати на національному рівні здійснюється в разі зростання індексу споживчих цін більше ніж на 3 відсотки. Темпи зростання мінімальної заробітної плати не можуть бути нижчими за темпи зростання споживчих цін.

У системі договірного регулювання оплати праці розмір базової мінімальної заробітної плати переглядається у випадку зміни законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати або у випадку ініціювання однієї із сторін на всіх рівнях переговорного процесу щодо перегляду розміру мінімальної заробітної плати.

Розмір мінімальної заробітної плати працівників бюджетної сфери встановлюються Кабінетом Міністрів України з урахуванням пропозицій представників відповідних всеукраїнських профспілок, їх об’єднань.

Стаття 11. Мінімальні галузеві соціальні стандарти оплати праці

Мінімальні галузеві соціальні стандарти оплати праці визначаються в галузевих угодах відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань праці та соціальної політики.”

Президент України В.ЮЩЕНКО