Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про благоустрій населених... 1 41.33kb.
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій... 1 272.64kb.
Законами України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве... 1 171.14kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 13 ст. 8 1386.76kb.
Законів України: «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве... 2 448.92kb.
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій... 1 113.27kb.
Про Програму розвитку та збереження зелених насаджень Радивилівського... 1 106.72kb.
Рішення від № м. Маріуполь Про благоустрій району та підготовку місць... 1 83.86kb.
Додаток до рішення ХХVII сесії VI скликання Валківської міської ради... 4 868.89kb.
Рішення №18 грудня 2012 року 24 сесія 6 скликання Про створення Гніванського... 1 37.6kb.
Закону України «Про благоустрій населених пунктів» керуючись ст. 1 296.39kb.
Рішення від 11 жовтня 2011 року №290 Про організацію мережі стоянок... 1 192.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення міської ради

___________ № _____


ПОЛОЖЕННЯ

про паркування транспортних засобів в місті Запоріжжі
1. Загальні положення
1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги», постанов Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 № 1306 «Про Правила дорожнього руху», від 03.12.2009 № 1342 «Про затвердження Правил паркування транспортних засобів» та від 02.03.2010 № 258 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання майданчиків для платного паркування транспортних засобів» з метою введення системи автоматизованого платного паркування, впровадження єдиної політики з питань нормативного регулювання, організації, функціонування, ціноутворення, координації і контролю в галузі паркування транспортних засобів, в тому числі таксі, у місті Запоріжжі.

1.2. Дія цього Положення поширюється на користувачів, які розміщують транспортні засоби на майданчиках для паркування, а також на операторів з обладнання і утримання майданчиків для паркування й стоянок таксі та перевізників, які здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу на таксі.


2. Визначення термінів
2.1. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

- замовник – виконавчий комітет Запорізької міської ради;

- інвестиційний проект – матеріально-технічне обладнання об’єкту конкурсу та диспетчерської служби за рахунок власних або залучених коштів претендента, визначене в грошових одиницях;

- конкурс – конкурентний засіб визначення оператора з обладнання та утримання майданчика для паркування або стоянки таксі, що найбільше відповідає умовам конкурсу;

- користувач – фізична або юридична особа, яка здійснює паркування транспортного засобу, що використовується на законних підставах, на майданчику для паркування та (або) стоянці таксі;

- майданчик для паркування – визначена організатором за погодженням органів Державтоінспекції МВС ділянка для розміщення місць для паркування транспортних засобів;

- мережа майданчиків для паркування та (або) стоянок таксі – сукупність територіально визначених майданчиків для паркування транспортних засобів та (або) стоянок таксі, оформлена у вигляді реєстрів, затверджених замовником;

- об’єкт конкурсу – окремий майданчик для паркування транспортних засобів або стоянка таксі, що мають особистий реєстраційний номер та паспорт;

- оператор – визначений на конкурсних засадах суб’єкт господарювання, який здійснює обладнання і утримання майданчику для паркування або стоянки таксі;

- паркування – розміщення транспортного засобу на майданчику для паркування або стоянці таксі;

- плата за користування стоянкою таксі – сплачується користувачем (перевізник, який здійснює перевезення пасажирів та їх багажу на таксі), за паркування на стоянці таксі;

- претендент – суб’єкт господарювання, що надав документи на участь у конкурсі на визначення оператора з обладнання та утримання майданчиків паркування або стоянки таксі;

- систематичні порушення – три та більше порушень умов договору, конкурсних пропозицій або вимог чинного законодавства, які зафіксовані уповноваженими особами відповідно до встановленого порядку, протягом одного року;

- суттєві порушення – порушення умов договору, пов’язаних з операційною діяльністю оператора, порушення умов конкурсу, вимог паспортів, порушення порядку визначення вартості послуг та встановлення тарифів.

Інші терміни застосовуються у визначених чинним законодавством значеннях.
3. Організація майданчиків для паркування та стоянок таксі
3.1. Проектування, будівництво, реконструкція, ремонт, обладнання та утримання майданчиків для паркування та стоянок таксі здійснюються операторами з дотриманням вимог законодавства, державних будівельних норм, стандартів, технічних умов, інших нормативних документів та цього Положення.

3.2. Майданчики для паркування та стоянки таксі є об'єктами благоустрою і повинні відповідати нормам, нормативам, стандартам у сфері благоустрою населених пунктів.

3.3. Розміщення майданчиків для паркування та стоянок таксі за окремими адресами здійснюється замовником за поданням управління транспорту та зв’язку міської ради та погодженням з Державтоінспекцією МВС.

3.4. Формування, ведення та оприлюднення реєстрів майданчиків для паркування та стоянок таксі, а також розроблення та ведення паспортів до них, планування розвитку мереж майданчиків для паркування та стоянок таксі покладається на управління транспорту та зв’язку міської ради. Реєстри майданчиків для паркування і стоянок таксі та зміни до них, форми їх паспортів, затверджуються замовником.

3.5. Паркування може бути платним або безоплатним відповідно до рішення замовника або оператора. Рішення оператора про встановлення безоплатного режиму роботи майданчика для паркування або введення їм пільг для окремих категорій користувачів не звільняє його від стягнення збору за паркування на користь бюджету міста Запоріжжя.

3.6. Організація відведених майданчиків для платного паркування в межах, прилеглих до закладів охорони здоров’я, дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл та міських кладовищ, правоохоронних та судових закладів забороняється.


4. Визначення операторів
4.1. Визначення операторів з обладнання і утримання майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі відбувається виключно на конкурсних засадах.

4.2. Для проведення конкурсів замовник утворює конкурсний комітет. Відповідальність за організацію конкурсів з визначення операторів обладнання і утримання майданчиків для паркування та стоянок таксі покладається на управління транспорту та зв’язку міської ради.

4.3. Рішення про оголошення конкурсів з визначення операторів обладнання і утримання майданчиків для паркування та стоянок таксі приймає замовник.

4.4. Умови проведення конкурсів з визначення операторів з обладнання і утримання майданчиків паркування та стоянок таксі, форми заяви та анкети претендентів та розмір плати за участь у конкурсі затверджує замовник.

4.5. Конкурсний комітет публікує в засобах масової інформації не пізніше, як за 15 календарних днів до початку проведення конкурсів оголошення, яке має містити наступну інформацію:

- умови проведення конкурсів;

- найменування об’єктів конкурсів;

- терміни, перелік та адреса, куди надаються документи для участі;

- місце, дату та час початку проведення конкурсів;

- телефони та адресу для отримання бланків та додаткової інформації або консультації;

- реквізити для перерахування та розмір плати за участь у кожному конкурсі.

4.6. Для участі у конкурсі претендент подає до конкурсного комітету документи та конкурсні пропозиції, перелік та форму подання яких визначає замовник в умовах проведення конкурсів.

4.7. Надані документи та конкурсні пропозиції реєструються секретарем конкурсного комітету в журналі обліку. Документи, що оформлені невірно, подані не в повному обсязі або несвоєчасно, не реєструються і повертаються претенденту із зазначенням причин у письмовому вигляді.

4.8. Конкурсний комітет розглядає конкурсні пропозиції під час засідань, на які запрошуються всі претенденти.

4.9. Якщо на конкурс надані документи для участі тільки від одного претендента, він може бути визначеним як переможець. Якщо для участі у конкурсі не надано документів від жодного претендента, конкурс вважається таким, що не відбувся.

4.10. Обговорення конкурсних пропозицій претендентів та визначення переможця конкурсу відбувається на закритому засіданні. Переможець конкурсу визначається за допомогою прямого, відкритого голосування, простою більшістю голосів. За умови рівного розподілу голосів, голос голови конкурсного комітету є вирішальним. Всі рішення конкурсного комітету оформлюються протоколом, що підписується головою та секретарем комітету. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу затверджує замовник.

При розгляді пропозицій претендентів у конкурсах з визначення операторів з обладнання і утримання майданчиків для паркування заохочується використання операторами елементів системи автоматизованого платного паркування.

4.11. Укладання договорів з переможцями конкурсів з визначення операторів з обладнання і утримання майданчиків паркування або стоянок таксі від імені замовника доручається управлінню транспорту та зв’язку міської ради за формою, приведеною у додатку до цього Положення. Строк дії договорів становить п'ять років. Зміни до форми договору вносяться рішенням замовника.

4.12. Переможці конкурсів з визначення операторів з обладнання і утримання майданчиків паркування та стоянок таксі зобов’язуються:

1) провести процедуру затвердження тарифу на послуги та розпочати виконання договору в місячний термін з дня його підписання;

2) провести процедуру затвердження розміру плати за користування стоянкою таксі та розпочати виконання договору в місячний термін з дня його підписання;

3) забезпечити виконання вимог Правил паркування транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1342, особливо в частині дообладнання майданчиків для паркування в строк до 2012 року (крім стоянок таксі);

4) щомісяця, в строк до 10 числа місяця, наступного за звітним, перераховувати авансові платежі до бюджету міста:

- збору за паркування в розмірі 1 % від неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожну годину з кожного місця паркування, але не менше, ніж за 4 години на добу (для операторів відведених майданчиків для паркування);

- збору за паркування в розмірі 3 % від неоподаткованого мінімуму доходів громадян за кожну годину з кожного місця паркування, але не менше, ніж за 4 години на добу (для операторів спеціально обладнаних майданчиків для паркування);

4.1) збір за паркування автотранспорту перераховується до бюджету міста за місцем податкової реєстрації (місцем перебування на податковому обліку в органі державної податкової служби);

4.2) базовий (звітний) період – календарний місяць;

5) надавати всі гарантовані законодавством пільги користувачам, що мають такі права;

6) використовувати майданчик для паркування або стоянку таксі суворо за призначенням;

7) обладнати майданчик для паркування або стоянку таксі відповідно до вимог Правил паркування транспортних засобів, Правил дорожнього руху, норм, нормативів, стандартів з урахуванням вимог безпеки дорожнього руху;

8) утримувати територію та під'їзні шляхи до майданчика для паркування або стоянки таксі у належному технічному та санітарному стані;

9) повідомляти органи Державтоінспекції МВС про виявлені порушення законодавства на автомобільному транспорті;

10) здійснювати контроль за своєчасною сплатою користувачами вартості послуг з утримання майданчиків для платного паркування або стоянок таксі;

11) надавати роз'яснення користувачам, споживачам послуг, щодо виконання норм законодавства у сфері надання автотранспортних послуг;

12) організовувати навчання персоналу, який обслуговує майданчик для платного паркування або стоянку таксі та забезпечувати його безоплатно спеціальним одягом.

4.13. Для забезпечення виконання власної операційної діяльності оператор стоянки таксі додатково зобов’язаний укласти договори з перевізниками (фізичними та / або юридичними особами), які здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, що визначатимуть взаємовідносини оператора та користувача.

4.14. Скарги за результатами конкурсів можуть подаватися протягом 10 днів з дати їх проведення та розглядаються організатором протягом 30 днів з дня надходження. Неврегульовані замовником спори розв'язуються в установленому законодавством порядку.

4.15. Фінансування конкурсів здійснюється за рахунок коштів, внесених претендентами, як плата за участь у конкурсі. Плата за участь у конкурсі перераховується претендентом на спеціальний рахунок організатору конкурсу відкритого в установленому порядку у відповідному органі Державного казначейства України. Якщо конкурс не відбувся, витрати на його проведення відносяться за рахунок замовника.


5. Експлуатація майданчиків для паркування та стоянок таксі
5.1. Оператор не несе відповідальності за збереження транспортних засобів, розміщених на майданчиках для паркування або стоянках таксі.

5.2. Інформування користувачів про особливості роботи (режим роботи, схема паркування, наявність пристроїв автоматичного паркування, спостереження або перешкоджання виїзду, телефони оператора та диспетчерської служби, розташування та кількість місць для інвалідів, пільги, додаткові послуги, тощо) майданчиків для паркування або стоянок таксі, про вартість послуг та спосіб оплати покладається на оператора.

5.3. Тариф на послуги з утримання майданчика для паркування розраховується та встановлюється згідно з чинним законодавством.

5.4. Розмір плати за користування стоянкою таксі визначається згідно з Порядком встановлення плати за користування стоянками таксі в місті Запоріжжі.

5.5. Розміри тарифу на послуги з утримання майданчиків для паркування, коефіцієнтів завантаженості, а також розмір плати за користування стоянкою таксі, затверджує замовник.

5.6. Відповідальним за стягування збору за паркування, тарифу на послуги з утримання майданчика для паркування та плати за користування стоянкою таксі призначається оператор.

5.7. Форму оплати (готівкова або безготівкова) встановлює оператор згідно з чинним законодавством, виходячи з наявних технічних можливостей.

5.8. Плата за паркування на майданчику для паркування, що включає збір за паркування та тариф на послуги з утримання майданчика для паркування, збирається за кожну годину та є обов’язковою для всіх користувачів, крім випадків, визначених законодавством та цим Положенням. Безоплатне паркування дозволяється протягом 10 хвилин. Час перебування транспортного засобу на майданчику для паркування фіксується оператором.

5.9. Правом безоплатного паркування на майданчиках для паркування користуються:

- спеціальний автотранспорт СБУ, МВСУ, МНСУ, швидкої медичної допомоги, аварійний спецавтотранспорт міських комунальних служб при виконанні службових обов’язків;

- інваліди на власних автомобілях за наявності відповідного знаку, або на транспортних засобах спеціального призначення, що їх перевозять.

5.10. Оператор встановлює пільгові тарифи на послуги з утримання майданчиків для паркування для визначених законодавством або на власний розсуд категорій користувачів. Максимальний розмір пільги становить 12 % тарифу.

5.11. Для забезпечення виконання власної операційної діяльності оператор використовує всі дозволені чинним законодавством заходи.

5.12. Безоплатне паркування або паркування транспортних засобів, які не здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу на таксі, на стоянках таксі забороняється.


6. Контроль та звітність
6.1. Замовник має право:

- перевіряти дотримання оператором умов укладеного договору з обладнання і утримання майданчика для паркування транспортних засобів або стоянки таксі без попередження;

- вимагати від оператора виконання рішень, приписів, розпоряджень, а також здійснення заходів щодо попередження порушень або своєчасного розгляду актів про порушення;

- приймати рішення про дострокове розірвання договору з обладнання і утримання майданчика для паркування транспортних засобів або стоянки таксі в односторонньому порядку за систематичні суттєві порушення оператором умов цього договору або систематичні порушення вимог чинного законодавства (за повідомленням органів державного контролю), а також внаслідок змін чинного законодавства, що унеможливлюють продовження дії такого договору;

- вносити зміни та доповнення до договорів з обладнання і утримання майданчиків для паркування транспортних засобів або стоянок таксі.

6.2. Організація перевірок роботи майданчиків для паркування та стоянок таксі, розроблення форми актів, контроль за дотриманням умов конкурсів та паспортів майданчиків покладається на управління транспорту та зв’язку міської ради.

6.3. Щомісячно, до 22 числа місяця наступного за звітним, оператор надає до управління транспорту та зв’язку міської ради акт виконання умов договору з обладнання і утримання майданчика для паркування транспортних засобів або стоянки таксі з розрахунками нарахування збору за паркування та документами, які підтверджують факт перерахування коштів до міського бюджету згідно з договором.

6.4. Суб’єкти підприємницької діяльності, оператори, несуть відповідальність за неподання, несвоєчасне подання розрахунку збору за паркування до державних податкових інспекцій міста, правильність обчислення, повноту і своєчасність сплати збору за паркування до бюджету міста відповідно до Законів України від 21 грудня 2000 року №2181-ІІІ «Про порядок погашення зобов’язань перед бюджетами та державними цільовими фондами» та від 4 грудня 1990 року №509-ХІІ «Про державну податкову службу в Україні», інших законодавчих актів.

6.5. Контроль за своєчасністю подання розрахунку збору за паркування автотранспорту до органів податкової служби, правильність його обчислення, повноту і своєчасність сплати до бюджету здійснюють державні податкові інспекції міста.

Секретар ради Ю.В.Каптюх