Закону України "Про аквакультуру" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон україни про аквакультуру 1 346.94kb.
Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 лютого 2009 року №1740... 1 70.79kb.
Рішення 02. 08. 06 Охтирка Про затвердження технічної документації... 1 166.63kb.
Положення розроблено на підставі: Кодексу законів України про працю... 1 74.66kb.
Стакар Девелопмент 1 25.73kb.
Рішення від 24. 12. 2010 №56 2 сесія 6 скликання м. Вінниця 1 18.08kb.
Закону України «Про плату за землю», керуючись ст. 26, Закону України... 1 311.86kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 14 Закону... 1 164.96kb.
Рішення від 14. 12. 2011 №727 м. Сніжне Про продовження виплати допомоги... 1 13.88kb.
Рішення №2/3 від 04. 05. 06 (п’яте скликання друга сесія) 1 249.27kb.
Програма поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2015... 1 176.58kb.
Рудницький Борис Олександрович, доцент, кандидат с г. наук робоча... 1 230.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України "Про аквакультуру" - сторінка №1/1
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України "Про аквакультуру"

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Закон України "Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресрусів"

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

аквакультура (рибництво) – цілеспрямоване використання рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для одержання максимальних обсягів корисної біологічної сільськогосподарської продукції (риби, молюсків, безхребетних, водоростей, інших водних організмів) шляхом їх штучного розведення та утримання;Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

аквакультура (рибництво)діяльність з штучного відтворення, утримання та вирощування гідробіонтів (риб, молюсків, ракоподібних, безхребетних, водоростей, інших водних організмів) у повністю або частково контрольованих умовах з метою виробництва корисної біологічної сільськогосподарської продукції, ведення селекційно-племінної роботи, інтродукції та акліматизації, цілеспрямованого поповнення запасів водних біоресурсів, збереження їх біорізноманіття та надання рекреаційних послуг;
Водний кодекс України

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів


Розділ ІІІ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Глава 10. ВОДОКОРИСТУВАЧІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИСтаття 48. Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських та інших державних і громадських потреб.Стаття 51. Користування водними об’єктами (іх частинами на умовах оренди

У користування на умовах оренди водні об’єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення, виробництва сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.


Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми

Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі теплових і атомних станцій, рибоводні ставки, ставки-відстійники та інші) повинно проводитись відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку.Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення основних термінів

гідротехнічна споруда – інженерна споруда, яка використовується для управління водними ресурсами, підготовки, подачі, транспортування води, водовідведення, а також для запобігання шкідливій дії вод;

канал – штучно створений на земній поверхні водотік;

технологічна водойма – штучно створений водний об’єкт спеціального технологічного призначення (ставки-охолоджувачі теплових і атомних станцій, водойми гідроакумулюючих станцій, рибницькі ставки, ставки-відстійники та інші);
Розділ ІІІ

ВОДОКОРИСТУВАННЯ

Глава 10. ВОДОКОРИСТУВАЧІ. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИСтаття 48. Спеціальне водокористування

Спеціальне водокористування здійснюється юридичними та фізичними особами насамперед для задоволення питних потреб населення, а також для господарсько-побутових, лікувальних, оздоровчих, сільськогосподарських, промислових, транспортних, енергетичних, рибогосподарських (в тому числі для цілей аквакультури) та інших державних і громадських потреб.Стаття 51. Користування водними об’єктами (їх частинами на умовах оренди

У користування на умовах оренди водні об’єкти (їх частини) місцевого значення та ставки, що знаходяться в басейнах річок загальнодержавного значення, можуть надаватися водокористувачам лише для риборозведення (аквакультури), виробництва іншої сільськогосподарської і промислової продукції, а також у лікувальних і оздоровчих цілях.Глава 14. УМОВИ СКИДАННЯ ЗВОРОТНИХ ВОД У ВОДНІ ОБ'ЄКТИ

Стаття 74. Накопичувачі промислових забруднених стічних вод та технологічні водойми

Використання технологічних водойм (ставки-охолоджувачі теплових і атомних станцій, рибницькі ставки, ставки-відстійники та інші) повинно проводитись відповідно до норм і правил експлуатації, визначених у технічних проектах, затверджених у встановленому законодавством порядку.Земельний кодекс України

Розділ ІІ. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

Глава 12. ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ

Стаття 59. Право на землі водного фонду

3. Державним водогосподарським організаціям за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування землі водного фонду для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами тощо.


4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватись на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб, культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.
Розділ ІV. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 21. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК АБО ПРАВ НА НИХ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

- використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);Розділ ІІ. ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

Глава 12. ЗЕМЛІ ВОДНОГО ФОНДУ

Стаття 59. Право на землі водного фонду

3. Державним водогосподарським організаціям та суб’єктам рибного господарства державної форми власності за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування надаються у постійне користування землі водного фонду для догляду за водними об’єктами, прибережними захисними смугами, смугами відведення, береговими смугами водних шляхів, гідротехнічними спорудами, ведення аквакультури тощо.

4. Громадянам та юридичним особам органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування із земель водного фонду можуть передаватись на умовах оренди земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів, а також озера, водосховища, інші водойми, болота та острови для сінокосіння, рибогосподарських потреб (у тому числі аквакультури), культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення науково-дослідних робіт тощо.
Розділ ІV. НАБУТТЯ І РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗЕМЛЮ

Глава 21. ПРОДАЖ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК АБО ПРАВ НА НИХ НА КОНКУРЕНТНИХ ЗАСАДАХ

Стаття 134. Обов’язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах).

- використання земельних ділянок для потреб, пов’язаних з користуванням надрами, та спеціального водокористування та аквакультури відповідно до отриманих спеціальних дозволів (ліцензій);Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню


Стаття 9. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню

46) діяльність у сфері аквакультури на визначених рибогосподарських водних об’єктах (їх частинах);


Народні депутати України

Г.М. Калетнік

М.В. Перестенко

І.І. Сідельник

В.В. Черній