Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 2011 року № Про внесення змін та доповнень до Регламенту... 1 44.94kb.
Рішення 02. 08. 06 Охтирка Про затвердження технічної документації... 1 166.63kb.
Кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування... 1 12.03kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 150.89kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України „Про оплату праці"... 1 49.57kb.
Рішення десятої сесії п’ятого скликання від 24 жовтня 2007 року №5-10/2007 м. 1 33.55kb.
Розпорядження міського голови від 21. 12. 2010 №583-о про звільнення... 1 11.54kb.
Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 1 42.36kb.
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статті... 1 47.38kb.
Рішення від 12 червня 2013 року №369 м. Новоукраїнка Про внесення... 1 15.41kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України... 1 279.72kb.
Технології психологічного консультування у органах державної влади... 1 12.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35 Закону України - сторінка №1/1
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять друга сесія шостого скликання
РІШЕННЯ

Про затвердження Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки .
Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» та враховуючи рекомендації постійної комісії з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров”я, сім”ї, молоді та спорту
ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки  ( згідно додатку).

2. Виконавчому комітету Обухівської міської ради та управлінню праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради забезпечити виконання Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки.

3. Підприємствам, установам, організаціям передбачити кошти на фінансування заходів Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки .

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на   постійну комісію з питань соціального захисту населення, освіти, культури, охорони здоров”я, сім”ї, молоді та спорту.

Міський голова О.М. Левченко

м. Обухів

№441-32-УІ від 25 грудня 2012 року

вик.Семененко Ю.В.

Додаток

до рішення Обухівської міської ради

№ 441 -32-VI від 25 грудня 2012 р.Програма

поліпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки
1. Загальні положення
1.1. Обґрунтування необхідності
Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2016 роки (далі – Програма) розроблена з метою виконання комплексу заходів, направлених на створення належних, безпечних і здорових умов праці, зниження рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного,

наукового та нормативно-правового забезпечення у сфері у сфері охорони праці покладається виключно на суб’єкти господарювання усіх форм власності.

Разом з тим, стан охорони праці на підприємствах нерозривно пов’язаний із рівнем соціально-трудових відносин, учасниками яких є працівник, роботодавець та влада. Промислова безпека на кожному підприємстві, в установі та організації (далі-підприємстві) знаходиться в прямій залежності від рівня соціального партнерства та виконання своїх функцій кожним соціальним партнером у сфері охорони праці.

Інтенсифікацією наглядової діяльності, зростанням кількості профілактичних заходів усіх проблем промислової безпеки традиційними методами не розв’язати, тому, що на сучасний стан охорони праці в першу чергу впливають непередбачувані зміни в економіці, утворення нових методів господарювання, суттєве збільшення кількості суб’єктів господарювання малого та середнього бізнесу, фізичних осіб, які використовують найману працю.

Тільки комплексне розв’язання даної проблеми, яке передбачає: посилення наглядової діяльності, посилення відповідальності роботодавця (фінансової і правової) та підвищення мотивації працівника працювати безпечно, без порушень, зможе виконати головне завдання щодо мінімізації соціально-економічних втрат від наслідків виробничого травматизму та професійної захворюваності.1.2. Проблемні питання, які потребують невідкладного вирішення

Щорічно під час проведення перевірок стану промислової безпеки і охорони праці на підприємствах виявляється значна кількість порушень законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці.

Системно на підприємствах не вирішуються проблемні питання, що перетворюються у фактори негативного впливу на стан промислової безпеки:

- недостатньо фінансуються заходи з охорони праці;

- не створюються відповідні служби з охорони праці;

- працівники не забезпечуються засобами індивідуального захисту згідно норм;

- незадовільний рівень підготовки працюючих та фахівців з питань охорони праці;

- не забезпечується організація проведення періодичних медоглядів працівників зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці;

- недостатнє інформаційне забезпечення проблем охорони праці.

2.Мета реалізації програми
2.1.Основні завдання та заходи
Програма націлена на досягнення головної мети у сфері промислової безпеки і охорони праці, яка передбачає зниження негативного впливу виробництва на працівника та забезпечення охорони життя, здоров’я у процесі трудової діяльності.

Основним завданням Програми є забезпечення виконання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з питань охорони праці на виробництві.

Передбачити заходи щодо реалізації завдань Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2013-2016 роки (згідно додатку)

Реалізація заходів забезпечить:

- налагодження дієвого контролю за промисловою безпекою та охороною праці на всіх організаційних рівнях;

- функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві;

- зниження рівня виробничих ризиків, підвищення безпеки виробничих об’єктів, устаткування та запобігання аваріям на об’єктах підвищеної небезпеки;

- удосконалення системи навчання з охорони праці.


3.Фінансове забезпечення
Фінансування заходів Програми здійснюється в передбаченому чинним законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством.

Секретар міської ради Т.П. Макаренко

Додаток до Програми поліпшення стану

безпеки, гігієни праці та виробничого

середовища на 2013-2016 роки
Заходи

щодо реалізації завдань Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в місті Обухів на 2013-2016 роки


п/п


Найменування заходу


Відповідальні виконавці

Термін виконання (роки)
Очікуваний результат

1.

Організація навчання та підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, підприємства, установи, організації

2013-2016
Підвищення рівня знань з охорони праці,

забезпечення створення безпечних і нешкідливих умов праці2.

Здійснювати постійний контроль за проведенням атестації робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради, Обухівська районна СЕС

2013-2016
Забезпечить приведення робочих місць до відповідності вимогам нормативних актів з охорони праці

3.

Контроль за формуванням та реалізацією в колективних договорах комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів та існуючого рівня охорони праці


Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

2013-2016
Забезпечення додержання прав працівників на належні, безпечні та здорові умови праці

5.

Забезпечення проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі, щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року

Обухівська районна центральна лікарня, Обухівська районна СЕС, підприємства, установи,

2013-2016
Забезпечення динамічного нагляду за станом здоров’я працівників, виявлення ранніх ознак впливу виробничих умов і шкідливості на організм працівників, запобігання нещасним випадкам


6.

Забезпечити підготовку матеріалів з питань безпеки, гігієни праці охорони праці для засобів масової інформації

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві,

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради, редакції газети «Обухівські вісті»,
2013-2016
Покращення інформованості населення з питань промислової безпеки та охорони праці


7.

Сприяння вдосконаленню і поліпшенню матеріально-технічної та навчально-методичної бази з питань охорони життя, здоров’я та безпеки праці в навчальних закладах


Управління освіти

виконавчого комітету Обухівської міської ради2013-2016
Забезпечить покращення нормативно-правової інформованості навчальних закладів

8

Щорічно проводити семінари-наради круглі столи з питань охорони праці до всесвітнього дня охорони праці

Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

2013-2016
Підвищення рівня знань з охорони праці, забезпечення створення безпечних і нешкідливих умов праці

9.

Забезпечити створення куточків (кабінетів) з охорони праці, укомплектування їх необхідною нормативно-правовою документацією та відповідними технічними засобами

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, підприємства, установи, організації

2013-2016
Підвищення рівня професійної підготовки і кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій галузей з охорони праці

10.

Організація та проведення комплексних перевірок дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці на підприємствах з підвищеним рівнем виробничого травматизму та профзахворюваності.

Відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, Обухівська районна СЕС, Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Обухівської міської ради

2013-2016
Посилення контролю за станом промислової безпеки та охорони праці на підприємствах з високим рівнем виробничого травматизму


Секретар міської ради Т.П.Макаренко

Начальник управління праці

та соціального захисту населеннявиконавчого комітету Обухівської Н.А. Циганок

міської ради