Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону праці» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 35... 1 81.12kb.
Рішення від 25. 04. 2013р. №12 01 Про екологічну Програму охорони... 1 157.1kb.
Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого... 1 216.7kb.
Закону України «Про охорону праці» 1 14.05kb.
Кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування... 1 12.03kb.
Рішення Від „ 20 12 2012 р. №690 Про надання дозволу на вчинення... 1 24.97kb.
Рішення від 18. 12. 2012 №897 Про міську Програму забезпечення житлом... 1 74.13kb.
Рішення Від „ 05 10 2011 р. №473 Про надання дозволу на здійснення... 1 21.76kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 п. 1 9.24kb.
Закону України «Про оренду державного та комунального майна», статті... 1 47.38kb.
Рішення №30 двадцять дев’ятої сесії Ізяславської міської ради 6 скликання... 1 10.88kb.
Шановна Тетяно Анатоліївно! 1 52.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону - сторінка №1/1КОЗЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РІШЕННЯ
25.05.2012 р. № 520 - VІ 18 сесія 6 скликання

Про Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки у місті Козятині.

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону праці», рішення 10 сесії обласної Ради 6 скликання «Про затвердження Обласної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки», з метою забезпечення конституційного права громадян на безпечні умови праці, запобігання виробничому травматизму та професійним захворюванням, міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.  Затвердити «Програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки у місті Козятині» ( далі – Програма) –додаток № 1 та Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища у місті Козятині на 2012-2016 роки–додаток № 2

2. Фінансування програми здійснювати за рахунок підприємств, організацій, установ, місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.  Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради забезпечити координацію роботи з виконання  «Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки у місті Козятині» та інформувати міську раду щорічно до 1 березня .    

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську комісію міської ради з гуманітарних питань та соціального захисту населення ( Грубеляс І.П.)

     

     Міський голова                                                             О. Гвелесіані Додаток 1

до рішення 18 сесії 6 скликання

від 25.05. 2012 року № 520-VІ

 

ПРОГРАМАполіпшення стану безпеки, гігієни праці та

виробничого середовища на 2012-2016 роки

у місті Козятині

 

1. Загальні положення

Зазначена Програма передбачає неприпустимість погіршення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і забезпечує комплексне розв’язання проблем охорони праці, пріоритету здоров’я працівників, їх соціального захисту і включає в себе актуальність проблеми поліпшення стану охорони праці, усунення причин виробничого травматизму, професійних захворювань і аварій на виробництві на 2012-2016 роки. 

Однією із складових гідної праці є її безпека, тому є необхідність розробити й посилити заходи соціального захисту – соціального забезпечення та охорони праці, надавши їм стійкого характеру й привівши їх у відповідність до національних умов.

 Результати аналізу стану охорони праці, причин нещасних випадків виробничого травматизму на підприємствах, установах та організаціях міста, викликає стурбованість щодо стану справ з охорони праці.

Негативно позначаються на стані охорони праці такі фактори:

- недостатнє фінансування заходів з охорони праці;

- зношеність основних засобів виробництва;

- незадовільні умови праці;

- недостатнє забезпечення працюючих засобами індивідуального та колективного захисту;

- недостатня організація роботи з інформаційного забезпечення охорони праці;

- низький рівень відомчого та громадського контролю за станом охорони праці на підприємствах, установах та організаціях.

Це значною мірою обумовлено структурними змінами в економіці: розвитком процесів роздержавлення, ліквідацією галузевих структур, суттєвим збільшенням кількості суб’єктів господарської діяльності різних форм власності, зокрема, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, які використовують найману працю. Характерною ознакою діяльності малих приватних підприємств в період трансформації суспільства, переходу до ринкових відносин в економіці є відсутність офіційних стосунків роботодавця та найманого працівника, видача зарплати „в конвертах” без відрахувань до державних Фондів, що робить людину соціально незахищеною.

В умовах лібералізації підприємницької діяльності та бізнесу старі форми і методи, які базувалися здебільшого на жорсткому адмініструванні, себе вичерпали, а спроби досягти зниження виробничих ризиків в такий спосіб тільки викликають незадоволення, породжуючи нові суспільні конфлікти. Необхідно вести пошук ефективної методології державного управління працеохоронною діяльністю, в основу якої буде закладено економічні важелі.

Існує нагальна потреба в забезпеченні партнерів якісними, сучасними знаннями для спільного прийняття значимих управлінських рішень. З цією метою необхідне налагодження системного соціально-економічного моніторингу та аудиту, тобто всебічної і незалежної експертизи, особливо на низовому виробничому рівні.

З іншого боку, як суб'єктивний фактор, слід враховувати психологію людей у ставленні до питань охорони праці, психолого-фізіологічні особливості працівника, стан яких у великій мірі забезпечує безпеку ведення робіт. Згідно із статистикою, від 30 до 90% випадків травматизму обумовлені помилками людини. Тому важливо вивчити, чим вони викликані і чому людина їх допускає, не дивлячись на природні інстинкти та страх перед небезпекою.

Перша група помилок пов'язана з нездатністю людини вирішувати виробничі задачі через обмеженість її психолого-фізіологічних особливостей , друга – з недостатнім використанням свого потенціалу, що обумовлено недостатньою мотивацією діяльності. Третя група пов'язана з виробничими факторами (режим роботи, рівень навантаження, умови праці та ін.), які впливають на психіку працівника, призводячи до втоми, стресів, виникнення помилок.

Таким чином, найкраще законодавство не покращить рівень травматизму, якщо не опиратись на закономірності психічного стану працівника та процесів – психологію безпеки. Є очевидним: потрібно міняти психологію працівника, психологію роботодавця, і загалом - психологію соціального партнерства.2. Мета Програми

Головною метою програми є реалізація комплексу заходів щодо зниження рівня виробничого травматизму і професійної захворюваності працівників, створення належних, безпечних і здорових умов праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності. Виконання конкретних завдань організаційного, матеріально-технічного, наукового та нормативно-правового характеру у сфері охорони праці, подальшого вдосконалення систем управління охороною праці передусім покладається на суб'єкти господарювання, які узгоджують комплекс заходів з трудовим колективом та відображають їх у колективному договорі.3. Концептуальні положення, основні напрями діяльності

Формування заходів Програми здійснювалось з урахуванням ризиків промислової безпеки в окремих галузях, які характерні для міста.

Виконання заходів Програми зорієнтовано на такі основні напрями:


  • вивчення потреб міста в забезпечені охорони праці та промислової безпеки;

  • забезпечення діяльності цілісної системи соціальних гарантій охорони праці та здоров'я;

  • забезпечення реалізації прав робітників на пільги та компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах праці;

  • становлення та розвиток соціального партнерства в діяльності щодо забезпечення умов та безпеки праці.

4. Основними завданням Програми є :

- забезпечення дотримання суб'єктами господарювання нормативно – правових актів з питань охорони праці;

- забезпечення функціонування систем управління охороною праці на кожному підприємстві, установі та організації;

- започаткування розвитку аудиту охорони праці на виробництві;

- приведення до нормативних ( обмеження впливу) шкідливих і небезпечних факторів на робочих місцях шляхом впровадження новітніх безпечних технологій, нових видів засобів індивідуального та колективного захисту;

- зниження виробничих ризиків поліпшення стану, безпеки виробничих об'єктів, устаткування та запобігання аваріям на об'єктах підвищеної небезпеки;

- удосконалення системи навчання з охорони праці.

Виконання зазначених завдань сприятиме поліпшенню стану охорони праці, його контрольованості та прогнозованості, зменшення кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.5. Очікувані результати

Виконання заходів Програми дасть змогу вирішити проблеми в сфері охорони праці щодо формування сучасного безпечного та здорового виробничого середовища, мінімізації ризиків виробничого травматизму, професійної захворюваності та аварійності на виробництві. Це дозволить скоротити соціальні та економічні втрати від негативних наслідків цих подій.

Ефективність виконання Програми буде забезпечуватися шляхом оптимізації матеріально-технічних, фінансових, трудових витрат, спрямованих на поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища для забезпечення реалізації конституційного права громадян на належні, безпечні та здорові умови праці, збереження та розвиток трудового потенціалу міста.

Реалізацію цих заходів буде спрямовано на зниження ризику виробничого травматизму, професійних захворювань та аварій на виробництві, що сприятиме зменшенню видатків з державного бюджету на їх ліквідацію та відшкодування шкоди потерпілим на виробництві і в кінцевому результаті – спрямовано на збереження та оздоровлення трудового потенціалу, підвищення працездатності та функціональних можливостей працівників.6. Фінансове забезпечення

Фінансування заходів міської Програми здійснюється в передбаченому законодавством порядку за рахунок коштів підприємств, установ, організацій, міського бюджету, фонду страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві, а також інших джерел, незаборонених чинним законодавством.7. Організаційне забезпечення

Міська Програма поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища є складовою Програми соціально - економічного розвитку міста Козятина.

Координацію виконання заходів Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення Козятинської міської ради.

Секретар ради А.ЛазарчукДодаток 2

до рішення 18 сесії 6 скликання

520-VІ від 25.05. 2012 рокуЗ А Х О Д И

з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2012-2016 роки у місті Козятині

N

п\пНайменування заходу

Відповідальні виконавці

Джерело фінансування

Обсяги фінансування ( тис. грн.)

Очікуваний результат

усього

В тому числі за роками

2012

2013

2014

2015

2016

1

Забезпечити координацію діяльності структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо вирішення головних завдань у сфері охорони праці

Міська радаФінансування не потребує

Підвищення ефективності управління охороною праці в місті

2

Здійснювати організаційно-методичне забезпечення та контроль за розробкою та впровадженням системи управління охороною праці на підприємствах, установах та організаціях міста.


Управління праці

та соціального захисту населення

міської ради,

роботодавці

Фінансування не потребує

Створення системи управління охороною праці сприятиме керованості та прогнозованості в сфері охорони праці , забезпечить якісний контроль за станом охорони праці, що слугуватиме зменшенню кількості аварій, нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань

3

Запровадити механізм мотивації та заохочення у сфері охорони праці шляхом участі в обласному конкурсі з охорони праці

Управління праці

та соціального захисту населення

міської ради,

роботодавціОбласний бюджет

2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Запровадження економічних механізмів управління охороною праці

4

Організувати проведення атестації робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці та здійснення контролю за доведенням їх до вимог нормативних актів

Роботодавці, експерт УПСЗН

Підприємст-

ва

Не регламентується

Приведення робочих місць у відповідність до вимог нормативних актів про охорону праці, забезпечення соціального захисту працюючих у несприятливих умовах.

Домогтися атестації робочих місць за умовами праці на кожному робочому місці з несприятливими умовами5

Забезпечити соціальний захист працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці та здійснення контролю за доведенням їх до вимог нормативних актів

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, УПСЗН

Підприємст-

ва,


ВФССНВ
Не регламентується

Поліпшення умов праці, приведення у відповідність надання пільг та компенсацій

6

Організувати навчання з підвищення рівня знань посадових осіб та спеціалістів, які вирішують питання охорони праці.

Управління праці

та соціального захисту населення

міської ради, фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворювань


ВФССНВ

5

1

1

1

1

1

Сприятиме підвищенню фахового рівня посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці.

7

Забезпечити якість та періодичність проведення медичних обстежень працівників

Роботодавці, заклади охорони здоров»я, УПСЗН-контроль

Підприємст-

ва

Не регламентується

Виявлення професійних захворювань на ранній стадії.

8

Налагодити роботу по організації безпечної експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж та об’єктів підвищеної небезпеки

Роботодавці, котроль- УПСЗН,

Держгірпром

наглядПідприємств-

ва

Не регламентується

Оцінка технічного стану, виведення з експлуатації аварійних і непридатних для експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж. Забезпечення безпеки експлуатації будівель, споруд, інженерних мереж.

9

Створити (відновити) куточки (кабінети) з охорони праці, забезпечивши їх комплектацію необхідною нормативно-правовою документацією з питань охорони праці та відповідними технічними засобами

Підприємства, установи та організації усіх форм власності,

фонд страхування від нещасних випадків на виробництві та проф. захворюваньПідприємст-

ва, установи


Не регламентується

Сприятиме підвищенню рівня професійної підготовки і кваліфікації працівників підприємств, установ та організацій різних галузей з питань охорони праці

10

Забезпечити проведення семінарів з питань охорони праці для роботодавців і керівників служб охорони праці підприємств, установ та організацій усіх форм власності

УПСЗН, ВФССНВ

Підприємств-

ва


2,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Поширення нових знань, передового досвіду та підвищення фахового рівня роботодавців, спеціалістів з охорони праці

11

Забезпечити щорічну державну статистичну звітність про стан охорони праці підприємств, організацій, установ

Роботодавці, контроль- УПСЗН

Підприємств-

ва
Проведення аналізу та розробка заходів щодо створення безпечних умов праці

12

Надати допомогу в проведенні аварійно-відновлювальних робіт на території міста

Керівники підприємств, відділ

цивільного захисту населенняПідприємств-

ва, міський бюджет355,1

45,1

70,0

80,0

80,0

80,0

Підвищення рівня безпеки виробничих та житлових об’єктів.

13

Забезпечити висвітлення стану охорони праці та безпеки життєдіяльності у засобах масової інформації

УПСЗН, засоби масової інформаціїФінансування не потребує

Пропаганда здорових умов праці та безпеки життєдіяльності
Всього ( крім того що не регламентується )405,1

55,1

80,0

90,0

90,0

90,0
Секретар міської ради А.Лазарчук