Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство... 4 731.14kb.
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря 1 301.28kb.
Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та... 1 190.94kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 140.95kb.
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 1 61.08kb.
Закону України "Про аквакультуру" 1 69kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 201.9kb.
Закон україни про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 3 706.01kb.
Наказ №141 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня... 1 85.25kb.
З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство... 3 715.63kb.
Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства 1 100.38kb.
Вантажі акордні ставки на виконання навантажувально-розвантажувальних... 1 332.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» - сторінка №1/1
Положення

про капітана морського рибного порту
I. Загальні положення

1.1. Положення про капітана морського рибного порту (далі – Положення) розроблено на основі Кодексу торговельного мореплавства України та Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» з метою захисту інтересів держави, створення правової бази регулювання відносин, пов'язаних із забезпеченням безпеки мореплавства, охороною людського життя на морі, попередженням забруднення моря із суден, проведенням рибного промислу, морських перевезень та іншою діяльністю флоту рибної промисловості.

1.2. Капітан морського рибного порту (далі – капітан порту) – посадова особа, яка здійснює державний нагляд за дотриманням чинного законодавства України у сфері мореплавства в рибній галузі, вимог чинних на Україні міжнародних Конвенцій, угод, а також наказів, положень, інструкцій та інших актів Мінагрополітики України та Держрибагентства України з питань безпеки мореплавства й охорони людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден та державний нагляд за мореплавством у морському рибному порту України (далі – порт).

Капітан порту у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, міжнародними Конвенціями, угодами, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики України та Держрибагентства України і цим Положення.

1.3. Капітан порту має рахунок в установах банків України, гербову печатку із зображенням малого Державного герба України, власною назвою та назвою органу управління українською та англійською мовами та штамп.

1.4. Діяльність капітана порту належить до сфери управління Держрибагентства України та здійснюється на засадах господарського розрахунку.

1.5. Капітан порту призначається на посаду й звільняється з посади наказом Голови Держрибагентства України.

1.6. На посаду капітана порту призначаються особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 5 років. У портах 3-го розряду капітаном порту можуть призначатися особи, що мають вищу освіту, диплом капітана дальнього плавання й стаж роботи на посаді капітана морського судна не менше 3 років.

1.7. Діяльність капітана порту, що пов'язана з виконанням ним посадових обов'язків, підпорядковується Держрибагентству України. Капітан порту безпосередньо підпорядковується Голові Держрибагентства України, його першому заступником або заступнику відповідно функціонального розподілу обов’язків між ними.

1.8. Капітан порту при виконанні посадових обов'язків носить установлений формений одяг, нагрудний знак затвердженого зразка, має свій вимпел.

II. Особливі положення

2.1. Розпорядження й вимоги капітана порту щодо забезпечення безпеки мореплавства, охорони людського життя на морі, рятування суден і людей, що зазнають лиха на акваторії порту, забезпечення безпеки плавання й стоянки суден у портових водах, попередження забруднення моря із суден є обов'язкові для всіх капітанів суден, що перебувають на території й акваторії порту, юридичних та фізичних осіб незалежно від форм власності. Розпорядження капітана із згаданих питань можуть бути скасовані тільки Головою Держрибагентства України, його першим заступником або заступником.

2.2. Повідомлення капітана порту щодо виконання вимог пункту 2.1 цього Положення передаються й приймаються суб’єктами господарювання рибної галузі, незалежно від форм власності, - першочергово.

2.3. У розпорядженні капітана порту мають бути приміщення, службовий водний і дорожній транспорт, обладнаний засобами зв'язку, що дозволяють підтримувати постійний зв'язок з суднами та установами.

III. Функції капітана порту

3.1. До функцій капітана порту належать:

нагляд за дотриманням чинного законодавства і правил мореплавства, а також міжнародних договорів України щодо мореплавства;

реєстрація суден у Державному судновому реєстрі України, Судновій книзі України і видача суднових документів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України;

видача документів, зазначених у статті 51 цього Кодексу;

перевірка суднових документів, а також дипломів і кваліфікаційних свідоцтв;

видача посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу;

нагляд за дотриманням вимог щодо порядку заходження суден у порт і виходу з порту;

нагляд за дотриманням вимог щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища;

оформлення приходу суден у порт і виходу з порту;

керівництво лоцманською службою і службою регулювання руху суден, нагляд та контроль за ними;

організація і нагляд за криговим проведенням суден на підходах до порту в межах його акваторії;

видача дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт;

облік та розслідування аварійних морських подій.

3.2. Забезпечення режиму плавання капітаном порту здійснюється шляхом:

забезпечення лоцманського проведення суден;

регулювання руху суден на акваторії порту та в портових водах;

організації та керівництва криголамним проведенням суден у портових водах;

оповіщення суден, що перебувають біля причалів, на акваторії порту й у портопунктах, про небезпечні гідрометеорологічні явища, вживання заходів для уникнення негативних наслідків від їх дії;

контролю за станом і справною дією засобів навігаційного огороджування на акваторії порту, вживання заходів для приведення їх у робочий стан;

контролю за зміною й підтриманням глибин на акваторії порту;

забезпечення капітанів суден, що виходять у рейс, повідомленнями та інформацією з навігаційних та гідрометеорологічних обставин;

розслідування, класифікації і обліку аварійних морських подій, розроблення заходів для запобігання аварійних морських подій.

3.3. Для ліквідації наслідків аварійних морських подій капітан порту здійснює наступні дії:

керівництво операціями з рятування людей і суден, що зазнають лиха біля причалів і на акваторії порту, організація операцій з пошуку й рятування суден і людей на найближчих підходах до порту;

проведення організаційних заходів з ліквідації на акваторії порту наслідків аварійних морських подій (аварій, розливів нафтопродуктів тощо);

видачу дозволів на підняття майна, що затонуло в морі, а також на проведення в межах території та акваторії порту будівельних, гідротехнічних та інших робіт.

3.4. В частині нагляду за суднами капітан порту:

здійснює функції контролю держави порту щодо виконання суднами, що знаходяться в порту, вимог національних і Міжнародних документів щодо забезпечення безпеки мореплавства, збереження людського життя на морі, попередження забруднення моря із суден, і передача інформації з контролю в установленому порядку.

здійснює нагляд за дотриманням Міжнародних правил попередження зіткнення суден 1972 року (МППЗС – 72) й правил плавання на акваторії порту.

забезпечує порядок на причалах і суднах відповідно до вимог Обов'язкових постанов по морському рибному порту та інших нормативних документів;

здійснює нагляд за дотриманням правил перевезення пасажирів у межах акваторії порту;

вживає заходів із забезпечення безпечної стоянки суден у порту шляхом перевірок надійності їх стоянки на швартових і на якорі, несення вахтової служби, забезпеченості і підготовленості екіпажу, суднових систем і механізмів до боротьби за живучість суден;

здійснює перевірку придатності суден і екіпажів для виходу в море, оформлення документів на відхід та прихід суден.

3.5. В частині реєстрація суден і дипломування капітан порту:

здійснює реєстрацію суден у Державному судновому реєстрі України, у Судновій книзі України і видача суднових документів відповідно до вимог чинного законодавства України та міжнародних договорів;

бере участь у роботі постійно діючих Державних кваліфікаційних комісій Державного агентства рибного господарства України відповідно до Положення про постійно діючі Державні кваліфікаційні комісії плавскладу морських суден Держрибагентства України;

проводить видачу дипломів, кваліфікаційних свідоцтв, підтверджень дипломів на звання осіб командного складу на підставі Протоколів постійно діючої Державної кваліфікаційної комісії Держрибагентства України, довідок про плавання;

забезпечує зберігання вилучених робочих дипломів, підтверджень дипломів, кваліфікаційних свідоцтв про звання осіб командного складу. Надання інформації стосовно видачі робочих дипломів, підтверджень до дипломів, кваліфікаційних свідоцтв та свідоцтв плавскладу суден згідно з визначеним порядком;

проводить видачу і облік посвідчень моряка особам, які входять до складу суднового екіпажу у відповідності до визначеного порядку а також спеціалістам, які займаються ремонтом суден та механізмів;

здійснює реєстрацію та засвідчення суднових, машинних та інших журналів, занесення їх до Суднових реєстрів.

забезпечує зберігання суднових ролей і дипломних справ;

здійснює оформлення довідок пожежної безпеки на вихід суден у море.

IV. Права капітана порту

4.1. До прав капітана порту відносяться:

установлення порядку плавання, проведення швартових, буксирувальних та інших робіт на акваторії порту, заборона або обмеження судноплавства у зв'язку з обставинами, що створюють загрозу судноплавству, відповідно до Обов'язкової постанови по морському рибному порту;

затримання суден у порту, згідно з визначеним порядком, у разі несплати ними належних зборів або штрафів та у випадках, передбачених Доповненням 1 до Резолюції Асамблеї ІМО А.787(19) від 23 листопада 1995 року, а також, коли на це є постанова судових органів, з отриманням сповіщення судового виконавця про заборону оформлення відходу судна;

установлення порядку оформлення відходу (приходу) суден портового й рейдового плавання;

контроль за виконанням правил з пожежної безпеки на суднах, які стоять у порту;

накладання адміністративних стягнень за порушення чинного законодавства у сфері безпеки мореплавства і порядку у порту згідно з чинним законодавством України;

порушення клопотань перед правоохоронними органами про притягнення до відповідальності осіб, які порушили вимоги чинного законодавства і своїми діями або бездіяльністю нанесли шкоду здоров'ю людей, довкіллю, фізичним або юридичним особам;

погодження призначення, звільнення і переміщення фахівців у сфері безпеки мореплавства і порядку у порту у відповідності з чинним законодавством України і цим Положенням;

ініціювання притягнення до відповідальності та заохочення фахівців у сфері безпеки мореплавства і порядку у порту згідно з чинним законодавством України;

затвердження посадових інструкцій працівників у сфері безпеки мореплавства і порядку у порту і порто пунктів;

заборона на вихід у море фахівців плавскладу, які своєчасно не пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації в установленому Держрибагентством порядку.

V. Відповідальність капітана порту5.1. Капітан порту несе відповідальність за належне виконання обов'язків згідно з чинним законодавством України.

Директор Департаменту тваринництва А.А. Гетя