Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство... 4 731.14kb.
Правила промислового рибальства в басейні Чорного моря 1 301.28kb.
Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та... 1 77.25kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 140.95kb.
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 1 61.08kb.
Закону України "Про аквакультуру" 1 69kb.
Про затвердження Уніфікованої форми акта перевірки у сфері охорони... 1 201.9kb.
Закон україни про рибне господарство, промислове рибальство та охорону... 3 706.01kb.
Наказ №141 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 квітня... 1 85.25kb.
З а к о н у к р а ї н и про рибне господарство, промислове рибальство... 3 715.63kb.
Порядок здійснення любительського І спортивного рибальства 1 100.38kb.
Кольори і психологія людини 1 34.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» - сторінка №1/1
 

 

Проект


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ________________ № ____
Київ
Про затвердження Порядку здійснення любительського рибальства
Відповідно до статті 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення любительського рибальства, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 р. № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського та спортивного рибальства» (Офіційний вісник України, 1998 р., № 29, ст. 1099; 2011 р., № 93, ст. 3374).

3. Міністерству аграрної політики та продовольства привести у трьохмісячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.


Прем'єр-міністр України М.Я. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від №
ПОРЯДОК

здійснення любительського рибальства
1. Згідно з цим Порядком у рибогосподарських водних об’єктах України дозволяється здійснення любительського рибальства всім громадянам України, іноземним громадянам, а також особам без громадянства відповідно до встановлених правил любительського рибальства. Винятком є рибогосподарські водні об’єкти (їх частин), що мають обмеження щодо їх спеціального використання (питні, технічні та інші), на яких лов (добування) водних біоресурсів заборонено, а також водні об’єкти в межах природно-заповідного фонду, де любительське рибальство заборонено положенням про них.

Любительське рибальство в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду (де здійснення цієї діяльності, у тому числі надання платних послуг, передбачено відповідним положенням), встановлюється відповідно до цього Порядку, де в якості суб’єкта господарювання, що здійснює організацію любительського рибальства, виступає адміністрація об’єкта або території природно-заповідного фонду.


2.Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:

Підводний мисливець – рибалка-любитель, що здійснює підводне полювання.

Підводне полювання – вид любительського рибальства, при якому добування (вилов) риби здійснюється шляхом занурення рибалки-любителя у водне середовище без застосування автономних дихальних пристроїв за допомогою гарпунних рушниць всіх видів та найменувань, що приводяться в дію мускульною силою підводного мисливця.

Режим любительського та спортивного рибальства – встановлена на певний проміжок часу сукупність вимог та правил, які уточнюють, доповнюють або скасовують окремі положення правил рибальства для оптимізації кількісного та видового складу водних біоресурсів у визначеному водному об'єкті (його частині).

Рибалка-любитель – особа, що здійснює любительське рибальство.

Картка реєстрації підводного мисливця - документ, що підтверджує проходження перевірки знань з вимог правил любительського рибальства підводним мисливцем та реєстрацією в органі рибоохорони.

Відловлювальна картка – документ, що видається суб’єктом господарювання, який здійснює організацію любительського рибальства і засвідчує право фізичної особи здійснювати любительське рибальство в порядку спеціального використання водних біоресурсів у визначений термін.
Об’єкт любительського добування (вилову) - водні біоресурси певного виду та біологічного стану, щодо яких здійснюється любительське рибальство, добування, збирання.

Культурне рибне господарство – господарська діяльність, що направлена на створення сприятливих умов для любительського рибальства та надання послуг рибалкам – любителям на рибогосподарських водних об’єктах.


3. Любительське рибальство на території України здійснюється на засадах:

збереження та поліпшення середовища існування водних біоресурсів;

охорони, відтворення та раціонального використання водних біоресурсів;

спеціального використання водних біоресурсів за плату.


4. Рибогосподарські водойми (їх частини) та умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства визначаються Мінагрополітики на підставі науково-біологічних обґрунтувань науково-дослідних установ, наукових підприємств та організацій.

Порядок визначення рибогосподарських водойм (їх ділянок) для любительського рибальства за науково-біологічними обґрунтуваннями, приналежність водойм до рибогосподарських категорій по здійсненню діяльності, пов’язаної з організацією любительського рибальства, встановлюється Правилами любительського рибальства.


5. На водоймах, визначених для любительського рибальства, забороняється промислове рибальство. На цих водоймах дозволяється проведення контрольного, науково-дослідного добування (вилову) водних біоресурсів та меліоративного вилову. В цих випадках суб’єктом господарювання, що здійснює зазначені види спеціального використання водних біоресурсів, отримується відповідний дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єкта (їх частинах).
6. З метою оптимізації стану водних біоресурсів та раціонального їх використання в певних водоймах (або групах водойм) окремі положення правил рибальства можуть уточнюватися, доповнюватися або скасовуватися на певний проміжок часу режимами любительського рибальства (далі - Режими рибальства).

Режими рибальства розробляються Держрибагентством на підставі науково-біологічних обґрунтувань наукових підприємств та організацій та (або) обґрунтованих пропозицій органів рибоохорони і затверджуються Мінагрополітики.

7. На окремих ділянках водойм, які традиційно використовуються як для промислового, так і любительського рибальства, дозволяється розмежування у часі промислового і любительського рибальства (за днями тижня, сезонами року тощо). Зазначене розмежування встановлюється науково-біологічним обґрунтуванням, що визначає умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства та затверджується Режимом рибальства.
8. Підводне полювання здійснюється за умови щорічної реєстрації в органі рибоохорони картки реєстрації підводного мисливця (додаток 1). Картка реєстрації видається організацією, що проводила підготовку та навчання підводного мисливця.
9. Умови та вимоги щодо здійснення підводного полювання, визначення рибогосподарських водних об’єктів (їх частин) для підводного полювання встановлюється правилами любительського рибальства.
10. Любительське рибальство здійснюється у порядку загального та спеціального використання водних біоресурсів.

У порядку загального використання любительське рибальство здійснюється безоплатно для особистого споживання (без права реалізації) у визначених водоймах (їх ділянках) загального користування, у межах встановлених норм безоплатного вилову знаряддями лову, встановлених для цього Правилами любительського рибальства.

В інших випадках любительське рибальство здійснюється в порядку спеціального використання водних біоресурсів з обов’язковим отриманням відловлювальної картки (додаток 2).

Відловлювальна картка видається суб’єктом господарювання, що організовує надання послуг з любительського рибальства, на засадах спеціального використання водних біоресурсів.


11. Вимоги щодо здійснення любительського рибальства на умовах загального та спеціального використання водних біоресурсів, відповідно до категорій водойм, визначаються Правилами любительського рибальства.
12. Правила любительського рибальства затверджуються Мінагрополітики та включають в себе:

район дії;

об’єкти любительського добування (вилову);

умови здійснення любительського рибальства;

вимоги щодо проведення змагань зі спортивного рибальства;

знаряддя та засоби любительського рибальства;

норми вилову та заходи зі збереження молоді водних біоресурсів;

місця та терміни заборони вилову водних біоресурсів;

порядок здійснення контролю за дотриманням правил рибальства та відповідальність за їх порушення;

умови любительського рибальства на засадах спеціального використання водних біоресурсів у водних об’єктах загального користування;

умови функціонування культурних рибних господарств (КРГ) та вимоги до здійснення любительського рибальства в спеціальних товарних рибних господарствах (СТРГ).
13. Змагання зі спортивного рибальства проводяться в порядку загального використання водних біоресурсів на рибогосподарських водних об’єктах, в терміни та знаряддями лову, визначеними відповідно до положення про ці змагання, Правилами любительського рибальства та вимогами законодавства у сфері фізичної культури та спорту.

Положення про змагання спортивного рибальства має відповідати вимогам, визначеним Мінкультури, а також вимогам природоохоронного законодавства, бути затвердженим організатором змагань зі спортивного рибальства та погодженим Держрибагентством. Положення затверджується органом рибоохорони, в зоні контролю якого будуть проводитись змагання, не пізніше ніж за один місяць до дати їх проведення.

У разі якщо змагання зі спортивного рибальства планується проводити на рибогосподарських водних об’єктах, де створено КРГ або СТРГ, положення про змагання зі спортивного рибальства окремо погоджуються з користувачем водних біоресурсів КРГ або СТРГ.

_____________________________ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства»
1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту постанови КМУ

Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства” (далі - Проект) розроблено з метою приведення вимог та правил щодо використання об’єктів тваринного світу, а саме риби та інших водних біологічних ресурсів під час здійснення любительського та спортивного рибальства до вимог чинної нормативно-правової бази рибогосподарській галузі та реалій сучасності.2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки Проекту є законодавче врегулювання питань, що виникають при здійсненні любительського рибальства, організації рекреаційних послуг, пов’язаних з любительським рибальством, у тому числі порядку організації суб’єктами господарювання любительського та спортивного рибальства на окремих водоймах.

Шляхами досягнення мети є визначення порядку здійснення любительського рибальства на умовах загального та спеціального використання водних біоресурсів в залежності від типу водного об’єкту, умов його рибогосподарського використання тощо.

3. Правові аспекти

На цей час в Україні діє постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 1998 року № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства».

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», інших нормативно-правових актів необхідно приведення у відповідність існуючої правової бази у рибогосподарській галузі.

Для реалізації положень запропонованого акта немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів.

Після затвердження Проекту, на підставі його вимог будуть розроблена нова редакція Правил любительського рибальства.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Введення в дію зазначеного Проекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України5. Пропозиція заінтересованих органів

Проект потребує погодження з Мінфіном України, Мінекономрозвитку та Державною службою з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва України.6.Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.6.1. Запобігання дискримінації

У проекті постанови відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.7. Запобігання корупції

В даному законопроекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.8. Громадське обговорення

Проект постанови потребує проведення консультацій з громадськістю. Для обговорення, внесення пропозицій проект розміщено на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua. Обговорення, прийняття пропозицій здійснювалось протягом трьох місяців – з квітня по червень 2013 року.9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.


10. Оцінка регуляторного впливу

Прийняття Проекту дозволить узгодити його норми із Законом України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», інших законів та нормативно-правових актів та забезпечить правову основу для здійснення любительського та спортивного рибальства, організації рекреаційних послуг відповідного напрямку.

Альтернативних варіантів досягнення цілей, передбачених цим проектом, немає.

Строк дії регуляторного акта необмежений.

Реалізація вимог акта не потребуватиме додаткових матеріальних та інших витрат.

Рівень поінформованості населення з основних положень акта - високий.

Проект закону не може порушувати або упереджувати законні інтереси громадськості.

Відстеження результативності даного регуляторного акта буде здійснюватись Державним агентством рибного господарства України шляхом проведення:

базового відстеження – результативність наказу буде здійснюватись шляхом аналізу даних щодо контролю за показниками у рибоохоронній роботі державних та громадських інспекторів.

повторного відстеження - через рік з дня набрання чинності;

періодичного відстеження - раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів, буде розглядатись можливість їх виправлення через внесення відповідних змін.11. Прогноз результатів соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Проекту буде сприяти раціональному використанню і охороні навколишнього природного середовища, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства у сфері охорони довкілля та усунення їх негативних наслідків.Голова Держрибагентства України В.С. Дроник


АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства»
1. Опис проблеми, яку планується розв’язати шляхом державного регулювання

Підставою для розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства» (далі - Постанова) є Закон України «Про рибне господарство та охорону водних біоресурсів», інші законодавчі акти що здійснюють регулювання відносин в галузі природокористування.

Даний Проект розроблений з метою приведення у відповідність регулювання організації та здійснення любительського та спортивного рибальства до вимог сучасності.

На цей час відповідно до чинної постанови КМУ від 18 липня 1998 року № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» неврегульовані питання організації любительського та спортивного рибальства суб’єктами господарювання (дозволено лише громадськими організаціями), що унеможливлює ощадливе використання водних біоресурсів та сталий розвиток цього напрямку рибогосподарської галузі.

Ситуація, що склалась унеможливлює виконання дієвого контролю держави за розвитком та функціонуванням любительського рибальства.

2. Визначення цілей прийняття пропонованого акта

Ціль прийняття пропонованого акта – забезпечення реалізації вимог Закону України «Про рибне господарство та охорону водних біоресурсів», Закону України «Про тваринний світ», введення в дію нової редакції постанови КМУ від 18 липня 1998 року № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» та подальше опрацювання до вимог сучасності Правил любительського риболовства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15.02.1999 № 19 в частині регулювання, охорони водних біоресурсів, введення порядку організації любительського рибальства.3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

У даному випадку вбачається за можливе визначити два альтернативні способи досягнення встановлених цілей.

1. Залишити існуючі норми впровадження любительського рибальства у водних об’єктах України.

Постанова КМУ від 18 липня 1998 року № 1126 «Про затвердження Порядку здійснення любительського і спортивного рибальства» є єдиним документом КМУ, що визначає порядок впровадження, організації та здійснення любительського та спортивного рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України.

Проте залишити її незмінною немає можливості, оскільки дані норми у частині організації любительського та спортивного рибальства не тільки протирічать чинному законодавству, а й не дозволяють суб’єктам господарювання реалізувати право на здійснення господарської діяльності у вигляді організації рекреаційних послуг – любительське рибальство на засадах спеціального використання водних біоресурсів.

2.Прийняти нову редакцію постанови КМУ від 18 липня 1998 року № 1126, що забезпечить:

- державний контроль за використанням водних біоресурсів при здійсненні любительського рибальства на належному рівні;

- раціональне використання та відтворення риби та інших водних біоресурсів шляхом забезпечення проведення суб’єктами господарювання обов’язкових меліоративних робіт та вселення цінних видів риб на водних об’єктах, переданих у користування;

- дасть можливість запобігати незаконному використанню риби та інших водних біоресурсів під час нелегальної організації любительського та спортивного рибальства на платній основі (спеціальне використання водних біоресурсів).

4. Опис механізму, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми та відповідні заходи

Механізм розв’язання проблеми включає підхід до визначення умов впровадження любительського та спортивного рибальства в залежності від категорії водойм та типу відносин, що виникають при наданні водойм у користування (оренда земель водного фонду, надання їх у постійне користування, погодження проведення господарської діяльності з боку органів влади або первинних землекористувачів тощо).

Порядком встановлено, що водойми (їх частини) та умови використання водних біоресурсів для любительського рибальства на умовах загального та спеціального використання визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства за поданням органів рибоохорони на підставі науково-біологічних обґрунтувань.

Вимоги щодо здійснення любительського рибальства та застосування знарядь і способів лову (добування), норми вилову (добування), заборонені місця та терміни заборони лову та спортивних змагань встановлюються Правилами любительського рибальства, які затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері рибного господарства і рибної промисловості.

У Правилах любительського рибальства визначається район дії, норми вилову (добування) за вагою та поштучно, заборонені та дозволені знаряддя і способи, заборонені місця, терміни заборони лову (добування) водних біоресурсів, умови проведення спортивних змагань з рибальства, умови використання маломірних суден, особливо в нерестовий період, на шляхах міграції і в місцях зосередження водних біоресурсів.

Зазначені Правила любительського рибальства (їх нова редакція) розробляються паралельно, та затверджуються наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України в тримісячний термін з моменту прийняття постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку здійснення любительського рибальства»

Крім того, постановою визначаються обмеження при здійсненні любительського та спортивного рибальства.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного проекту надасть можливість здійснення організації любительського та спортивного рибальства на законних підставах суб’єктами господарювання, створить передумови виведення з «тіні» існуючих організацій, що надають рекреаційні послуги, пов’язані з любительським та спортивним рибальством, що в свою чергу забезпечить створення офіційних робочих місць та відповідні надходження до бюджетів всіх рівнів.6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта, аналіз очікуваних вигод і витрат від його прийняття

Пропонується застосувати текстовий спосіб вираження вигод та витрат.
Суб’єкт

впливу


Вигоди

Витрати

Держава

Встановлення правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, удосконалення державного регулювання та контролю в сфері природокористування водними живими ресурсами

Додаткові витрати відсутні.

Суб’єкти господарювання

Визначення прав та обов’язків у сфері господарської діяльності, пов’язаної з організацією любительського рибальства, отримання законодавчо - обґрунтованих підстав для створення та функціонування господарств рекреаційного напрямку для впровадження любительського та спортивного рибальства.

Додаткові витрати відсутні

Населення

Визначення прав та обов’язків, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання законодавства у сфері вилову риби, використання та охорони природних ресурсів. Закріплення права на безкоштовний лов, визначення пільгових категорій громадян.

Додаткові витрати відсутні

7. Обґрунтування запропонованого строку дії акта

Строк дії акта не обмежений, оскільки дія Законів України «Про тваринний світ» від 13.12.01 № 2894-III, «Про рибне господарство та охорону водних біоресурсів» від 08.07.11 № 3677-VI не обмежена часом.8.Визначення показників результативності регуляторного акта

Дія даного регуляторного акта поширюється на всі особи - суб'єкти права, що перебувають на території держави тимчасово або постійно та підпадають під дію його приписів.

Показники результативності регуляторного акту визначаються в забезпеченні громадян України правом на безоплатний лов, кількості офіційно організованих господарств, що впроваджують любительське та спортивне рибальство, збільшення кількісного та якісного складу іхтіофауни на водоймах, де впроваджено любительське рибальство на засадах спеціального використання водних біоресурсів.

При затвердженні зазначеного регуляторного акта будуть вирішені наступні завдання:

державний контроль за використанням об’єктів тваринного світу при здійсненні любительського та спортивного рибальства на належному рівні;

раціональне використання та відтворення риби та інших водних живих ресурсів шляхом забезпечення проведення суб’єктами господарювання обов’язкових меліоративних робіт та вселення цінних видів риб на водних об’єктах, переданих у користування;

дасть можливість запобігати незаконному використанню риби та інших водних біоресурсів під час нелегальної організації любительського та спортивного рибальства на платній основі (спеціальне використання водних біоресурсів).

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акта – середній, за рахунок розміщення проекту постанови КМУ «Про затвердження порядку здійснення любительського та спортивного рибальства» на веб-сайті Державного агентства рибного господарства України: www.darg.gov.ua.

9. Перелік заходів, спрямованих на відстеження результативності регуляторного акта у разі його прийняття

Стосовно регуляторного акта здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження у межах строків, установлених статтею 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»:

базове відстеження – до набрання актом чинності;

повторне відстеження – через рік з моменту набрання актом чинності;

періодичні відстеження – кожні три роки, починаючи з дня заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Вид даних для відстежень – дослідження статистичних показників.

Додаток 1

До Порядку здійснення любительського рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від «___»_____2013 р. № _____

Картка реєстрації підводного мисливця.


Картка реєстрації

підводного мисливця

__________


Термін дії з ________по ________

Кому видана:
Прізвище _____________________________

Ім’я __________________________________

По батькові ___________________________

Водойма, знаряддя лову, водні біоресурси ______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

( посада, П.І.Б, підпис особи, що зареєструвала)

М.П.

Додаток 2

До Порядку здійснення любительського рибальства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України

від «___»_____2013 р. № _____


Відловлювальна картка


________________________________________

(назва користувача)

______________________________________________
ВІДЛОВЛЮВАЛЬНА КАРТКА № _______

Кому видана:

Прізвище ______________________________________

Ім’я __________________________________________

По батькові ____________________________________Водойма _______________________________________

Район лову _____________________________________

Дата видачи «___» ________ 20 __ р.

Дійсна до « ___» ________200 __ р.Ким видана___________________________________

_____________________________________________

(посада, П.І.Б, підпис керівника користувача)
М.П.
Зареєстрована

«___» ________20__ р. під № _________________

___________________________________________

___________________________________________

М.П. ( посада, П.І.Б, підпис особи, що зареєструвала)


Дозволений період лову в поточному році ____________________________________________

(прописом)

Дозволені знаряддя лову ________________________

_______________________________________________

_____________________________________________

(зазначити види знарядь лову)Види водних біоресурсів, що дозволяється виловити:

Види водних біоресурсів

добова норма