Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від " " 20 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від " " 20 р 5 893.7kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від 06. 5 924.86kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від "26 " 10... 2 469.42kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів 5 588.78kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів 4 679.98kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів 4 844.59kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів 2 445.57kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів 4 674.94kb.
Державний ощадний банк України” Затверджено на засіданні комітету... 9 2064.59kb.
“Затверджено” рішенням комітету з конкурсних торгів Голова комітету... 6 1213.2kb.
Затверджено Комітетом з конкурсних торгів. 07. 2011 р. Голова комітету... 6 1041.34kb.
Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від „ 22 12... 1 379.99kb.
Травня 2013 р., м. Чернівці Щодо міжнародної співпраці 1 200.61kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено на засіданні комітету з конкурсних торгів від " " 20 р - сторінка №1/3

Затверджено на засіданні

комітету з конкурсних торгів

від “___”___________20__ р.

(протокол №________)


Заступник голови комітету з конкурсних торгів

_________________ К.Л.Шефер

документація КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Предмет (тема) закупівлі: “М’ясо та харчові субпродукти свійської птиці (м’ясо курей бройлерів, філе курей бройлерів, стегенця курей бройлерів)” – 15.12.1

Шифр закупівлі: 02 – 002 – 2011


ЗМІСТ

Стор.


Розділ 1

Загальні положення

3

Розділ 2

Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

4

Розділ 3

Підготовка пропозицій конкурсних торгів

5

Розділ 4

Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

9

Розділ 5

Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

11

Розділ 6

Укладення договору про закупівлю

13

Додаток №1

Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів кваліфікаційним та іншим вимогам замовника

15

Додаток №2

Оферта (зразок)

16

Додаток №3

Інформація про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі з документальним підтвердженням (зразок для заповнення учасниками)

17

Додаток №4

Істотні умови договору поставки

19Розділ 1. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-VI “Про здійснення державних закупівель”, далі – Закон. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:

Державне спеціалізоване підприємство “Чорнобильська АЕС”

- місцезнаходження:

Київська обл., м. Славутич, вул. 77-ї Гвардійської дивізії, 7/1, 07100

- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Шаплико Максим Олександрович начальник відділу договорів по товарам, тел. (04593) 4-26-82; з технічних питань – Сухорукова Алла Іванівна – начальник відділу організації харчування, за тел. (04579) 2-59-44

3. Інформація про предмет закупівлі:
Найменування предмета закупівлі:

М’ясо та харчові субпродукти свійської птиці – 15.12.1


- вид предмета закупівлі:

М’ясо курей бройлерів, філе курей бройлерів, стегенця курей бройлерів.

- місце, кількість, обсяг поставки товарів:


Проммайданчик ДСП ЧАЕС (30-ти кілометрова зона відчуження), їдальня АПК-1, їдальня №19.

М’ясо курей бройлерів – 13400 кг; філе курей бройлерів – 12180 кг; стегенця курей бройлерів – 14760 кг.- строк поставки товарів:


січень – грудень 2011 року

4. Процедура закупівлі:

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти) у яких повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів


Під час проведення процедур закупівель всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно усі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною четвертою статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Пропозиції конкурсних торгів і вся кореспонденція, що має відношення до процедури торгів, повинні бути написані українською мовою. Якщо учасник торгів не є резидентом України, він складає документи українською мовою та однією з іноземних мов, що використовуються у міжнародній торгівлі. В даному випадку тексти повинні бути автентичними, визначальним є україномовний текст. В разі, коли учасник до складу своєї пропозиції конкурсних торгів включає документи підготовлені не виключно для участі в даних торгах не українською мовою, він може подавати їх на мові оригіналу.


Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних

торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник надасть роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.
Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасники процедури закупівлі повинні подавати пропозиції конкурсних торгів на весь обсяг предмету закупівлі.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджуються випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів конкурсних торгів.

Пропозиція конкурсних торгів надається в запечатаному зовнішньому пакеті, який містить два внутрішні пакети. У місцях склеювання конверт повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.*

На конверті повинно бути зазначено: • Повне найменування і адреса замовника;

 • Назва предмету закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

 • Шифр закупівлі: 02-ххх-2011;

 • Повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

 • Маркування: “Не відкривати до_______ (зазначається дата та час розкриття конкурсних торгів”).

Внутрішні пакети:

Пакет № 1. “Оригінал пропозиції конкурсних торгів”

Зміст пропозиції конкурсних торгів зазначено у п.2 Розділу 3 документації конкурсних торгів.Пакет № 2Копія пропозиції конкурсних торгів” (в складі пакету повинні бути надані документи, ідентичні вмісту оригіналу пропозиції конкурсних торгів).
Кожний пакет має бути підписаний відповідно: “Оригінал”, “Копія”.

Примітка. Відсутність пакету №2 не буде підставою для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника.

Адреса, на яку необхідно направляти пропозиції конкурсних торгів:

ДСП “Чорнобильська АЕС” а/с 10,11,

м. Славутич, Київська обл., Україна, 07100.

Голові комітету з конкурсних торгівСейді Валерію Олександровичу.

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

 • оферти (Додаток №2);

Оферта - адресована учасником пропозиція, яка достатньо безумовна і виражає намір укласти договір із замовником. Оферта повинна бути оформлена відповідно до зразка (Додаток 2).

Оферта повинна містити повний перелік документів із зазначенням кількості аркушів в кожному.

 • Документального підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмету закупівлі, встановленим замовником (зразок наведено у Додатку №3);

 • Документа, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі).

 • Документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів *;

 • Документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям *.


*Загальний перелік документів, які повинні надати учасники торгів у складі своєї пропозиції конкурсних торгів відповідно кваліфікаційних та інших вимог документації конкурсних торгів, наведено в Додатку №1.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір забезпечення конкурсних торгів: 24 400,00 грн. (двадцять чотири тисячі чотириста гривень, 00 коп.).

Види забезпечення пропозиції конкурсних торгів: перерахування коштів на розрахунковий рахунок Замовника, банківська гарантія.

 • Шляхом перерахування коштів

В разі обрання Учасником способу перерахування коштів – перерахування здійснюється на рахунок Замовника. Реквізити для перерахування: ДСП ЧАЕС, Рах. № 37116006001386, Банк ГУ ДКУ в Київській обл. м. Київ, МФО 821018, код ЄДРПОУ № 14310862. З обов’язковою поміткою щодо призначення платежу: «Забезпечення пропозиції конкурсних торгів на закупівлю: Шифр: 02-002-2011».

 • У формі банківської гарантії

В разі обрання Учасником способу надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів у формі безумовної безвідкличної банківської гарантії необхідно надати банківську гарантію, яка повинна бути оформлена згідно з Постановою правління національного банку України “Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах” №639 від 15.12.2004 року та обов’язково має містити усі реквізити визначені цим Положенням.

Гарантом Учасника щодо надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів є банк, який бере на себе зобов’язання здійснити перерахунок коштів на рахунок Замовника в разі настання правових підстав. Термін дії банківської гарантії повинен бути не меншим терміну дії пропозиції конкурсних торгів.Строк дії забезпечення пропозицій конкурсних торгів: 90 днів.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Замовник повертає забезпечення пропозиції конкурсних торгів учаснику протягом 3 банківських днів з дня настання підстави для повернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів у разі:

 • закінчення строку дії забезпечення пропозиції конкурсних торгів, зазначеного у документації конкурсних торгів;

 • укладення договору про закупівлю з учасником, що став переможцем конкурсних торгів;

 • відкликання пропозиції конкурсних торгів до закінчення строку її подання;

 • закінчення процедури закупівлі у разі не укладення договору про закупівлю з жодним з учасників, що подали пропозиції конкурсних торгів.

У залежності від виду надання забезпечення пропозиції конкурсних торгів будуть визначені способи його повернення учаснику процедури закупівлі.

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не повертається замовником у разі: • відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником після закінчення строку її подання;

 • не підписання учасником, що став переможцем торгів, договору про закупівлю;

 • ненадання переможцем торгів, забезпечення виконання договору про закупівлю після акцепту його пропозиції конкурсних торгів, якщо надання такого забезпечення передбачено документацією конкурсних торгів.

Кошти, що надійшли як забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо вони не повертаються учаснику), підлягають перерахуванню до відповідного бюджету (у разі здійснення закупівлі підприємством не за бюджетні кошти – перераховуються на рахунок підприємства).

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.
6. Кваліфікаційні критерії до учасників


Кваліфікаційні критерії до учасників визначаються замовником відповідно до статті 16 Закону, а саме:

 • наявність обладнання та матеріально-технічної бази: наявність власного або орендованого спеціалізованого автотранспорту, призначеного для перевезення продовольчих товарів, згідно санітарних правил (Сан Пін №5781-91 від 16.04.1991) ;

 • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід – не вимагається;

 • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

 • наявність фінансової спроможності.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.
Інформація про спосіб документального підтвердження учасників встановленим критеріям та вимогам наведено в Додатку №1.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(Вимога щодо урахування ПДВ не стосується учасників, які не є платниками ПДВ згідно чинному законодавству)

Специфікація №1, (кошти Держбюджету) закупівля здійснюється з ПДВ 20%:

 1. М’ясо курей бройлерів 1 категорії заморожене відповідно вимогам ГОСТ 25391-82 – 11000 кг;

 2. Філе курей бройлерів свіжоморожене відповідно вимогам ТУУ 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 9000 кг;

 3. Стегенця курей бройлерів свіжоморожені відповідно вимогам ТУУ 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 13500 кг.


Специфікація №2, (кошти Держбюджету (SIP) закупівля здійснюється з ПДВ 20%:

 1. М’ясо курей бройлерів 1 категорії заморожене відповідно вимогам ГОСТ 25391-82 – 200 кг;

 2. Філе курей бройлерів свіжоморожене відповідно вимогам ТУУ 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 80 кг;

 3. Стегенця курей бройлерів свіжоморожені відповідно вимогам ТУУ 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 160 кг.


Специфікація №3, (кошти підприємства) закупівля здійснюється з ПДВ 20%:

 1. М’ясо курей бройлерів 1 категорії заморожене відповідно вимогам ГОСТ 25391-82 – 2200 кг;

 2. Філе курей бройлерів свіжоморожене відповідно вимогам ТУУ 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 3100 кг;

 3. Стегенця курей бройлерів свіжоморожені відповідно вимогам 15.1-04366719.007-2001 та ін. – 1100 кг.


Вимоги до продукції, що закуповується:

  • Тушки птиці по вгодованості і якості повинні відповідати пред’явленим до них вимогам. Тушки птиці повинні бути добре знекровлені, чистими, без залишків пуху, пера і волосяних пер, подряпин, розривів, плям синців.

Умови постачання:

 • Постачання товару здійснюється транспортом Постачальника на проммайданчик ДСП ЧАЕС (30-ти кілометрова зона відчуження), їдальня АПК-1, їдальня №19;

 • При постачанні товару на проммайданчик ДСП ЧАЕС через територію республіки Білорусь необхідно пройти митний контроль;

 • Термін постачання: січень-грудень 2011 року.

 • Постачання необхідно проводити у відповідності з графіком постачання продукції на 2011 рік.

Графік постачання м’яса та харчових субпродуктів свійської птиці на 2011 рік.

пп


Найменування продукції

Періодичність постачання

1

М’ясо та харчові субпродукти свійської птиці (м’ясо курей бройлерів, філе курей бройлерів, стегенця курей бройлерів)

Один раз в тиждень згідно поданих заявок

до 13.00


Умови оплати:

Розрахунки проводяться шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 60 банківських днів після постачання товару на склад ПОКУПЦЯ. У випадку відсутності в зазначеному періоді коштів на реєстраційному (розрахунковому) рахунку ПОКУПЦЯ оплата здійснюється в міру надходження коштів, виділених під оплату даного зобов’язання.


Зразок надання інформації про технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмету закупівлі наведено в Додатку 3.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники процедури закупівлі повинні подавати пропозиції конкурсних торгів на весь обсяг предмету закупівлі.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником


Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.


Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:


- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):
Особисто або поштою
Особисто: 30-ти кілометрова зона відчуження, ДСП ЧАЕС, адміністративно-побутовий корпус №1 (АПК-1), прим. №333 загального відділу;

Поштою: а/с 10,11, м. Славутич, Київської обл., 07100, ДСП ЧАЕС

Важливо враховувати, що отримання поштової кореспонденції з абонентської скриньки ДСП ЧАЕС в м. Славутичі проводиться щоденно о 09.00 годині.
01.12.2010 р. до 10.00.
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:
- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:30-ти кілометрова зона відчуження, ДСП ЧАЕС, адміністративно-побутовий корпус №1 (АПК-1), прим. 308 (мала зала)


01.12.2010 р. о 11.10.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Примітка: Для оформлення перепусток учасникам або їх уповноваженим представникам, що мають намір прийняття участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів необхідно заздалегідь (не пізніше ніж за 2 доби) зв’язатись з відповідальним за проведення торгів з технічних питань та передати факсом список осіб (П.І.Б., їх паспортні дані та відомості про автомобіль), які будуть присутні при розкритті пропозицій конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію


Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Замовник визначає переможця торгів з числа учасників, пропозиції конкурсних торгів яких не були відхилені.наступна сторінка >>