Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 1 47.69kb.
Річний план закупівель 1 51.13kb.
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922... 1 52.11kb.
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 n 922 1 31.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 145.86kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 66.51kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №35 від 13. 1 115.86kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №48 від 24. 1 264.54kb.
Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922... 1 39.49kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №36 від 01. 1 80.27kb.
Казка про Алгебру і Геометрію 1 11.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено наказ Міністерства економіки України 26. 07. 2010 №922 - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922


ЗАПИТ

цінових пропозицій

1. Замовник


1.1. Найменування: Донецький обласний центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02770038.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91, к. 402.

1.4. Реєстраційний рахунок Замовника: 35410006003035

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Зюзіна Людмила Степанівна, начальник Донецького обласного центру по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, тел.. 062258-41-41, тел./факс 062348-91-08, c11@gutszndn.gov.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Головне управління праці та соціального захисту населення Донецької облдержадміністрації, 25917627


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): не розміщувалось.
5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі: 74.60.1 «Послуги з проведення розслідувань і забезпечення безпеки» (Послуги з охорони приміщення)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри.


5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: січень - грудень 2011 року

6. Основні умови договору: згідно розділу ІХ ЗУ «Про здійснення державних закупівель».

7. Строк дії цінових пропозицій: 120 (сто двадцять) днів з дати розкриття цінових пропозицій
8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: Україна, 83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91, к. 415 особисто або поштою.

8.2. Строк: до 27.12.2010 до 10:00 за київським часом.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце: Україна, 83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91, к. 404.

9.2. Дата: 27.12.2010.

9.3. Час: об 11:00 за київським часом.
10. Додаткова інформація.

10.1. Кваліфікаційні вимоги до учасників встановлюються відповідно до ст.16 Закону України „Про здійснення державних закупівель”.


Заступник голови комітету з конкурсних торгів,

заступник начальника центру Н.В. Левчина

М.П.ДОДАТОК 1
ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ КРИТЕРІЯМ ЗАМОВНИКА

1. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження того, що він здійснює господарську діяльність відповідно до положень Статуту:

1.1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

1.2. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

1.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

1.4. Копія ліцензії МВС України.

2. Документи, які повинен подати Учасник для підтвердження фінансової спроможності і відсутності заборгованості по кредитах та сплаті податків, зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством:

2.1. Оригінал або копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованостей за зобов’язаннями, пов’язаними зі сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів) відповідно до законодавства України або своєї країни, яка не перевищує місячного терміну.

2.2. Оригінал або копію довідок, виданих банківськими установами, про наявність рахунків в банківських установах та про відсутність простроченої заборгованості за кредитами дійсні на дату розкриття.

2.3. Копію балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів станом на 01.01.2010 року (не подається Учасниками, які згідно діючого законодавства не повинні складати та подавати таку звітність).

2.4. Оригінал довідки про відсутність порушення проти Учасника справи про банкрутство, ліквідацію, реорганізацію (для юридичних осіб), яка не перевищує місячного терміну.

3. Документи, які підтверджують, що Учасник має працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання і досвід:

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про:

3.1.1. Штатну чисельність працівників;

3.1.2. Перелік осіб, які будуть задіяні при наданні послуг, з зазначенням загального стажу роботи та стажу роботи з надання послуг з охорони;

3.2. Копії сертифікатів нарколога та психіатра на осіб, які будуть задіяні при наданні послуг;

3.3. Копії наказів про прийняття на роботу або інший документ, що підтверджує наявність трудових відносин між Учасником і охоронцями, які будуть задіяні при наданні послуг.4. Документи, які підтверджують, що Учасник має необхідне обладнання та матеріально-технічну базу:

4.1. Копію документа, який підтверджує право використання приміщення за юридичною (фактичною) адресою розташування Учасника.5. Документи, які підтверджують, що Учасник має необхідний досвід виконання аналогічних договорів:

5.1. Оригінали відгуків про якість надання Учасником послуг з охорони від не менше ніж 3 підприємств у 2009 - 2010 роках.6. Інші документи:

4.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;ДОДАТОК 2
Цінова форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче.

Учасник не повинен відступати від даної форми.
ЦІНОВА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(Учасниками торгів - юридичними особами подається на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю послуги з охорони приміщення

Вивчивши запит цінових пропозицій та технічне завдання (надалі ТЗ), на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у пропозиції за наступними цінамиНайменування послуги

Загальна вартість 1 часу послуги з урахуванням ПДВ, грн. (цифрами та прописом)

Вартість послуги на місяць (в розрахунку кількості днів у місяці – 30), з урахуванням ПДВ, грн. (цифрами та прописом)

Гр.3= гр.2х30 днів

1

2

3

Послуги з охорони приміщення


1. До акцепту нашої тендерної пропозиції, Ваше запрошення разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені у Запиті цінових пропозицій та додатках до нього.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 кал. днів з дня розкриття тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі тендерні пропозиції згідно з умовами тендерної документації, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.
Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.


ДОДАТОК 3

Основні умови договору

Учасник зобов'язується у 2011 році надати послуги з фізичної охорони адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: Україна, 83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91 в робочі дні з 8:00 до 17:00 за київським часом двома охоронцями, з 17:00 до 8:00 за київським часом, у вихідні, святкові та неробочі дні одним охоронцем, а Замовник – прийняти і оплатити такі послуги.

2. Обов'язки сторін.

2.1. Учасник зобов'язується:

2.1.1. Виконувати Послуги:

- у робочі дні з 8:00 до 17:00 за київським часом двома охоронцями, з 17:00 до 8:00 за київським часом одним охоронцем,

- у вихідні, святкові й неробочі дні одним охоронцем у добу.

- з 20:00 до 06:00 забезпечувати обхід охоронюваного приміщення кожні дві години (час початку обходу: 20:00, 22:00, 24:00, 02:00, 04:00, 06:00 за київським часом) з обов'язковим візуальним оглядом приміщень санвузлів, виходів на балкон і в ліфтові;

- щодня о 19:50 здійснювати контрольний візуальний огляд кнопки відключення насосів тиску води в будівлі.

2.1.2 Забезпечувати охорону матеріальних цінностей і устаткування, зданих під охорону. При навмисному псуванні, розкраданні матеріальних цінностей вживати заходів до затримки порушників;

2.1.3 Забезпечувати громадський порядок при вході й виході відвідувачів у робочі дні, у неробочий час доби - не допускати несанкціонованого проникнення в кабінети і охоронюване приміщення;

2.1.4 Забезпечувати дотримання встановлених правил пожежної безпеки на пості силами працівників Учасника під час несення ними служби, а у випадку виникнення пожежі негайно сповістити про це в пожежну частину, адміністрації Центра й вжити заходів до ліквідації пожежі;

2.1.5 Забезпечити упередження поширення наркотичних, токсичних і інших небезпечних речовин на території об'єкта;

2.1.6 Здійснювати візуальний контроль за особами, що відвідують об'єкт, не допускати на об'єкт осіб, що займаються збутом біжутерії, парфумерії, канцелярії, періодичної преси і т.д.

2.1.7 Надати Замовникові протягом трьох робочих днів копії наступних документів:

- посадову інструкцію охоронця;

- копію сертифіката нарколога;

- копію сертифіката психіатра;

- копію наказу про прийняття на роботу або інший документ, що підтверджує наявність трудових відносин між Учасником і охоронцем.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. Вчасно здійснювати розрахунки з Учасником за надані послуги;

2.2.2. Надати учасникові для виконання послуг приміщення, службовий телефонний зв'язок (без права здійснення міжміських, міжнародних дзвінків, а також дзвінків на номери телефонів, що обслуговуються операторами мобільного зв'язку) і побутові послуги;

2.2.3. Повідомляти Учасника про проведення будь-яких робіт на території об'єкта;

2.2.4. Виключати електричні прилади, що перебувають усередині об'єкта, після закінчення робочого часу.

3. Якість послуг, що надаються повинна відповідати вимогам діючого законодавства.

4. Ціна договору визначається на підставі цінової пропозиції Учасника та не може бути змінена, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків чи узгодженого зменшення ціни без зменшення обсягів закупівлі.

5. Оплата Замовником виконаних послуг здійснюється з урахуванням вимог ст. 23, 46 Бюджетного кодексу України протягом 10-ти банківських днів з моменту отримання акту виконаних робіт за умови наявності бюджетного призначення та грошових коштів на реєстраційному рахунку Замовника. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги здійснюється протягом 3 банківських днів з дати отримання Замовником грошових коштів на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок.

6. Відповідальність сторін визначається чинним законодавством і положеннями договору.

У разі якщо порушено господарське зобов'язання штрафні санкції застосовуються, якщо інше не передбачено законом чи договором, у таких розмірах:

- у разі порушення умов зобов'язання щодо якості послуг стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

- за порушення строків виконання зобов'язання стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості.

Замовник не несе відповідальності за порушення строків оплати наданих послуг у разі затримки без поважних причин оплати або неоплати органами державного казначейства платіжних доручень за зобов'язаннями, прийнятими Замовником в межах бюджетних призначень на відповідний період.

7. Виникнення бюджетних зобов'язань за цим Договором відбувається у разі наявності та в межах відповідних бюджетних призначень. Замовник залишає за собою право на зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

8. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань прийнятих за договором, якщо невиконання є наслідком непереборної сили. Під обставинами непереборної сили розуміються такі обставини, які виникли після укладання договору в результаті непередбачених або невідворотних стороною подій надзвичайного характеру. Підтвердженням настання форс-мажорних обставин є документ, виданий ТПП або іншим уповноваженим органом. Непереборною силою визнаються наступні події: землетрус, повінь, пожежа, епідемії, аварії на транспорті, воєнні дії, страйки, дії влади та органів державного казначейства України. Сторона може бути звільнена від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим договором, якщо доведе, що воно викликано перешкодою поза її контролем, що навіть уважна сторона не могла б уникнути і яке виникло після укладання даного договору.

Сторона, яка підверглася дії обставин непереборної сили або зштовхнулася з перешкодою поза її контролем зобов'язана, негайно телефаксом або телеграмою повідомити іншу сторону про виникнення, вид і можливу тривалість дій, зазначених обставин і перешкод. Якщо повідомлення не буде зроблене протягом 5-ти днів сторона, яка підверглася дії обставин непереборної сили або зштовхнулася з перешкодою поза її контролем, втрачає права посилатися на них у своє виправдання, за винятком випадків, коли обставина або перешкода не давала можливості послати повідомлення.

Якщо обставина непереборної сили й перешкода поза контролем сторін будуть існувати понад один місяць сторони повинні вирішити долю даного договору. Якщо при цьому вони не прийдуть до угоди, то сторона, що не була порушена згаданою обставиною й перешкодою одержує право розірвати договір без звернення до арбітражу.

9. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

10. Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31.12.2011 р., але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами зобов'язань за цим Договором.ДОДАТОК 4
Інструкція зі складання та оформлення цінової пропозиції, додаткова інформація
1. Ціни пропозиції

1.1. Ціна тендерної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на надання всіх видів послуг, передбачених в технічних вимогах Замовника.

1.2. Вартість тендерної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

1.3. Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на послуги, запропоновані на торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

1.4 До ціни послуги повинні бути включені всі витрати на транспортування, страхування, сплату податків і зборів (обов'язкових платежів).
2. Валюта пропозиції

2.1. Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України.

2.2. Розрахунки за товари здійснюватимуться у національній валюті України згідно з Договором.
3. Оформлення та підпис пропозиції

3.1. Пропозиція подається в опечатаному конверті.

3.2. Цінова пропозиція оформляється згідно з Додатком 2 та Специфікацією, наведеною у технічному завданні.

Пропозиція друкується та підписується Учасником або особою (особами), належним чином уповноваженими підписувати за Учасника.

3.3. Тендерна пропозиція повинна бути зброшурована, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів.

3.4. Пропозиція подається в одному екземплярі у відповідно промаркованому конверті: обов'язково зазначається найменування і адреса Замовника, назва предмету закупівлі відповідно до запиту цінових пропозицій, назва Учасника, його адреса, номери контактних телефонів, e-mail (за наявності), а також позначку "Не розпечатувати до: (дата та час відкриття конкурсних пропозицій)".

3.5. Якщо конверт не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.

3.6. Всі цінові пропозиції, подані Замовнику після закінчення кінцевого терміну їх подання, не розкриваються і будуть повернені Учаснику.

3.8. Переможцем процедури закупівлі вважається учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

У випадку однакового значення рангу, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Замовник акцептує цінову пропозицію в день визначення переможця. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця замовник зобов'язаний надіслати переможцю процедури закупівлі повідомлення про акцепт цінової пропозиції, а всім учасникам - повідомлення про результати процедури запиту цінових пропозицій із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника-переможця.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі.

Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеним у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України “Про здійснення державних закупівель” (надалі – Закон).

Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій та має право визнати її такою, що не відбулася, у випадках, визначених статтею 30 Закону.ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
Послуги з охорони приміщення

  1. Охорона і забезпечення безпеки об'єкту (адміністративна будівля за адресою: 83073, м. Донецьк, вул. Університетська, 91):

- у робочі дні: з 8:00 до 17:00 за київським часом двома охоронцями, з 17:00 до 8:00 за київським часом одним охоронцем,

- у вихідні, святкові та неробочі дні одним охоронцем на добу.

Вид охорони – фізична.


  1. Охорона матеріальних цінностей і устаткування, що здаються під охорону. При умисному псуванні або крадіжці матеріальних цінностей прийняття заходів до затримання порушників;

  2. Забезпечення громадського порядку при вході і виході відвідувачів в робочі дні, в неробочий час доби - не допущення несанкціонованого проникнення в кабінети і приміщення, що охороняється;

  3. Забезпечення дотримання встановлених правил пожежної безпеки на посту силами працівників Учасника під час несення ними служби, а у разі виникнення пожежі негайне повідомлення про це пожежної частини, адміністрації Центру і прийняття заходів до ліквідації пожежі;

  4. Забезпечення недопущення розповсюдження наркотичних, токсичних, вибухонебезпечних та інших небезпечних речовин на території об'єкту;

  5. Здійснення візуального контролю за особами, що відвідують об'єкт, не допущення на об'єкт осіб, що займаються збутом біжутерії, парфумерії, канцелярії, періодичних видань та т.і.;

  6. Наявність та представлення Замовнику на всіх охоронців, що будуть задіяні при виконанні послуг з охорони приміщення, копій наступних документів:

7.1. посадової інструкції охоронця;

7.2. копії сертифікату нарколога;

7.3. копії сертифікату психіатра;

7.4. копії наказу про прийняття на роботу або іншого документа, що підтверджує наявність трудових відносин між Учасником та охоронцем.