Затверджено рішення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення затверджено: (2009) Програмна рада програми "Соціальний капітал... 1 21.68kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 22.53kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 30.18kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 24.53kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 31.42kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 28.11kb.
Рішення затверджено: (2008) Програмна рада Програми мфв "Соціальний... 1 24.55kb.
Затверджено рішення 3 753.49kb.
Затверджено: рішення 1 355.19kb.
Затверджено Голова Львівської обласної державної адміністрації М. 1 153.18kb.
Затверджено рішення комітету 1 341.07kb.
Міністерство охорони здоров’я львівський національний медичний університет 1 210.08kb.
Комунальне підприємство Севастопольської міської Ради «Севелектроавтотранс»... 1 299.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено рішення - сторінка №1/2


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням комітету з конкурсних торгів головного управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації

від 08 .08.2011 року


Голова комітету з конкурсних торгів

_____________________ О. С. Панасюк
Документація конкурсних торгів для процедури закупівлі - відкриті торги


ДК016-97 34.10.3 Автобуси та тролейбуси (тролейбуси)


I. Загальні положення 

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом 

2. Інформація про замовника торгів 

  

повне найменування 

Головне управління житлово-комунального господарства Севастопольської міської державної адміністрації.місцезнаходження 

Україна, 99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2, тел.: (0692) 54-31-05


посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 

Гребенщіков Владислав Єдуардович, головний інспектор 0692 54-45-50

99011, м. Севастополь, вул. Леніна, 2 каб.115

 


3. Інформація про предмет закупівлі 

  

найменування предмета закупівлі 

|ємкістю| ДК016-97- 34.10.3 Автобуси та тролейбуси (тролейбуси)


вид предмета закупівлі 

 Постачання товара

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

м.Севастополь 10 одиниць


строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) 

вересень-грудень2011р

4. Процедура закупівлі 

Відкриті торги 

5. Недискримінація учасників 

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.7. Ціна пропозиції конкурсних торгів 

Учасник визначає ціну пропозиції, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на придбання необхідних для виконання ремонту матеріально-технічних ресурсів та залучення необхідного обладнання та устаткування, страхування ризиків, усіх інших витрат, у том чіслі затрати по постачанню товару до м. Севастополя за замовленням Замовника.

Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів. Не врахована Учасником вартість окремих видатків не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх виконання вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів.
8. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 

Під час проведення процедур закупівель усі документи, яки готуються учасником , викладаються українською мовою.II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону 

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів лише щодо предмета закупівлі в цілому.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі.
На конверті повинно бути зазначено:
повне найменування і місцезнаходження замовника;
назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
маркування: "Не відкривати до 15-20 12.09.2011р.

Всі сторинкі копій, наданіх учасником повинні бути завірені підписом керівника і печаткою підприємства (за наявності) і записом « з оригіналом вірно»2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасниками процедури закупівлі, повинна складатися з:

- забезпечення пропозиції конкурсних торгів


- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;
- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям; 

- форми конкурсної пропозиції згідно додатка №2 і додатків до форми конкурсної пропозиції
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

Замовник вимагає надання учасниками забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Розмір і вид забезпечення пропозиції конкурсних торгів: банківська гарантія (орігінал); 1 000 000 (один млн.) грн.


Умови надання: протягом дії строку пропозиції (120 календарних днів); не повертається відповідно до ч.3 ст.24 Закону

 


5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 120 днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.
Учасник має право:
відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;
погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів 

6. Кваліфікаційні критерії до учасників 

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази.
Довідка в вільної формі про наявність у безпосередньому розпорядженні учасника на момент розкриття пропозіций обладнання та матеріально-технічної бази завірена підписом та печаткою керівника підприємства, учасника.

2 Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
Довідка в вільної формі завірена підписом керівника і печаткою підприємства про наявнисть на момент розкриття пропозіций осіб-працівників відповідної кваліфікації згідно пропозиції, та про відсутність кредиторської заборгонованності из заработній платні станом на 01 серпня 2011р.

3 Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів.

Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).


Копія довідки з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичних осіб);

Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).


Копія паспорту (для фізичних осіб) (1-4, 11 сторинкі)
Копія (копії) договора (договорів) та накладної (накладних), підтверджуючих постачання товару згідно предмету закупівлі у 2009-2011 роках на суму з ПДВ більш: 10 000 000,00 (десяті млн) грн.
Відсутність у замовника достовірної інформації про порушення договірних зобов'язань по постачанню товару з боку учасника

4 Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
Копії баланса, звіта про фінансові результати, звіта про рух грошових коштів за 2010 рік ( або станом на 01.06.2011 року) або копія фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва за 2010 рік (або станом на 01.06.2011р) завірені підписом керівника і печаткою підприємства. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами на 01.09.2011 року або пізнішу дату. Відсутність заборгованості за кредитами.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні
характеристики предмета закупівліЗгідно Додатка 1. Товар виключно вітчизняного виробництва

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  

  

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів 

99011,м.Севастополь, вул.Леніна 2, каб.115

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 

12.09.2011р. 15:00
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  

  

місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 

м.Севастополь, вул.Леніна 2, каб.105

дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 

12.09.2011р. 15:20

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.


Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів довіреністю,
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт, що посвідчує особу уповноваженого представника учасника).
Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Оценка конкурсних пропозицій здійснюється критерієм найнижчої цені.

2. Виправлення арифметичних помилок 

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.
Замовник зазначає умови та порядок виправлення арифметичних помилок: Помилки виправляються Замовником у такій послідовності: при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є

визначальною;Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1) учасник:
не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;
2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;
3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 

Замовник відміняє торги у разі:
відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
виявлення факту змови учасників;
порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
Торги можуть бути відмінені частково (за лотом).
Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

VI. Укладання договору про закупівлю 

1. Терміни укладання договору  

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.
Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 

1. Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю Істотними умовами договору про закупівлю є: Предмет договору: |ємкістю| ДК016-97- 34.10.3 Автобуси та тролейбуси (тролейбуси)

Ціна договору;


Термін та місце вересень-грудень 2011 р.м.Севастополь
Строк дії договору: до 31.12.2011р.

Права та обов'язки сторін:

Замовник забовязаний:

Замовник має право на перерахування попередньої оплаті в розмірі до 50% від цені договору у відповідності до чинного законодавства на строк не більше трьох місяців.

Учасник забовязаний :

Учасник зобов'язаний нести все затрати по постачанню товару до м. Севастополя за замовленням Замовника в складі ціни конкурсної пропозиції.

Відповідальність сторін

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України
3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або неукладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 

Замовник вимагає надання забезпечення виконання договору про закупівлю переможцем торгів на строк виконання зобовязань Учасником питань попередньої плати.

Розмір і від забезпечення виконання договору про закупівлю: банківська гарантія (орігінал), 5 відсотків вартості договору.

Замовник повертає забезпечення виконання договору про закупівлю після виконання учасником-переможцем договору, а також у разі визнання судом результатів процедури закупівлі або договору про закупівлю недійсними, у випадках, передбачених частинами першою та другою статті 30, частиною третьою статті 31 Закону, а також згідно з умовами, зазначеними у договорі: у том чіслі порушення учасником-переможцем зобовязань попередньої плати, але не пізніше ніж протягом трьох банківських днів з дня настання зазначених обставин.Додаток 1Технічне завдання

на закупівлю


Найменування предмету закупівлі

Одиниці виміру

Кількість закупівлі *

1

2

3

Тролейбуси 10,6 м з тяговим двигуном постійного струму

одиниць

3

Тролейбуси 12 м з тяговим двигуном постійного струму

одиниць

7


наступна сторінка >>