Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2012/2013 навчальний рік Луганська область І тур - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 195.63kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2012-2013... 1 55.1kb.
Завдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 52.9kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний... 1 85.93kb.
Програма Олімпіади: 4 квітня 2012 року 1 42.67kb.
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної... 1 73kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік 1 66.17kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед... 1 97.62kb.
Наказ гуон ода від 14. 02. 2012 р. №153 Про підсумки проведення ІІІ... 1 137.19kb.
Наказ гуон ода від 13. 02. 2012 р. №144 Про підсумки проведення ІІІ... 1 147.88kb.
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 58.8kb.
Програмна анотація 1 103.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2012/2013 - сторінка №1/1
Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 9 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)


 1. Економічні потреби – це:

 1. природні ресурси, капітал та праця;

 2. блага, які необхідні людині;

 3. речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

 4. можуть бути задоволені шляхом споживання економічних благ.

 1. Укажіть протиріччя, що закладене в основу економічної науки:

 1. розумовою і фізичною працею;

 2. науково-технічним прогресом і збереженням навколишнього середовища;

 3. безмежністю людських потреб і обмеженістю ресурсів;

 4. споживанням та виробництвом.

3. Нижче наведені “трійки” понять. В якій з “трійок” представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

 1. гроші, фермер, газ;

 2. учитель, нафта, трактор;

 3. геолог, машинобудівник, банкір;

 4. облігації, вугілля, бригадир.

4. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає:

 1. відсутність у країні певних природних ресурсів;

 2. неможливість задоволення всіх людських потреб;

 3. забезпеченість ресурсами у період економічного спаду;

 4. високі ціни на ресурси обмежують можливість їх придбання;

5. Взаємною вигодою в результаті обміну для кожного його учасника є:

 1. економія праці;

 2. підвищення якості обмінюваних товарів;

 3. задоволення базових потреб;

 4. одержання прибутку.

6. Визначте, чи відносяться гроші до виробничих ресурсів, використовуючи наведені аргументи:

 1. так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси;

 2. ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку;

 3. так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги;

 4. ні, бо гроші є фінансовим засобом.

7. Укажіть, як називається здатність економічного блага задовольняти людські потреби:

 1. необхідність;

 2. бажання;

 3. корисність;

 4. попит.

8. Визначте, що є основною метою раціонального споживача:

 1. мінімізація витрат на придбання товарів;

 2. максимізація загальної корисності від споживання благ;

 3. максимізація граничної корисності від споживання благ;

 4. одержання максимального прибутку.

9. Укажіть, що ілюструє крива виробничих можливостей (КВМ)

 1. єдину можливу комбінацію виробництва двох товарів;

 2. кращу з можливих комбінацій виробництва двох товарів;

 3. точну кількість двох товарів, які виробляються в економіці;

 4. альтернативну комбінацію виробництва двох товарів.

10. Що є прикладом прояву традиційної економічної системи в Україні?

 1. збільшення попиту на купальники в травні;

 2. збільшення попиту на курячі яйця перед Великоднем;

 3. збільшення пропозиції свіжих помідорів у серпні;

 4. зменшення пропозиції полуниці взимку.


Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Визначте тенденцію зміни граничної корисності при збільшенні обсягу споживання певного товару:

 1. зростає;

 2. зменшується;

 3. зростає до певного максимуму, а потім зменшується;

 4. залишатися незмінною.

12. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

 1. на кривій виробничих можливостей (КВМ);

 2. у точці, що знаходиться праворуч від КВМ;

 3. у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

 4. немає правильної відповіді.

13. Визначте зміни, які відбудуться з кривою пропозиції у разі зростання ціни на товар

 1. зсунеться праворуч;

 2. змінить свій нахил

 3. зсунеться ліворуч;

 4. не змінить положення.

14. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо?

 1. доходи сім’ї зростають;

 2. кількість покупців збільшується;

 3. ціна на товар-комплімент зменшилась;

 4. ціна на товар-субститут зменшилась.

15. Гранична корисність товару А дорівнює 100. Ціна товару А дорівнює 10, ціна товару В дорівнює 5. Гранична корисність товару В в рівновазі дорівнює:

а) 1/2; b) 20; c) 50; d) 10.
16. Що з перерахованого НЕ відноситься до функцій домашнього господарства:

 1. організація праці найманих працівників;

 2. задоволення потреб;

 3. поставка ресурсів;

 4. сплата податків.

17. Визначте, чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва:

 1. нічим не відрізняються;

 2. до факторів виробництва не входять інформаційні ресурси;

 3. фактори виробництва безпосередньо приймають участь у виробництві;

 4. до факторів виробництва відносять грошовий капітал.

18. У яких випадках можна спостерігати лінійний характер КВМ?

 1. повній взаємозамінності виробничих ресурсів;

 2. обмеженому обсязі виробничих ресурсів;

 3. неповній взаємозамінності виробничих ресурсів;

 4. неповному використанні виробничих ресурсів.

19. Бабуся приїхала із села до міста і продає на ринку відро картоплі з свого городу за існуючою на ринку ціною. Її дії:

 1. підвищують ціну на картоплю;

 2. знижують ціну на картоплю;

 3. підвищують ціну на помідори;

 4. не впливають на ринкову ціну картоплі.

20. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.


Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 10 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Виберіть найкраще закінчення твердження „Спеціалізація – це економічна ситуація, при якій:

 1. виробничі функції підприємства обмежені;

 2. споживачі обов'яково отримують вигоду;

 3. створються підприємства, що випускають продукцію певного виду;

 4. знижується ефективність виробництва.

2. Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:

 1. усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

 2. будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

 3. люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

 4. усі наведені вище відповіді є неправильними.

3. Виберіть метод економічної теорії який передбачає вивчення об'єкта шляхом створення та дослідження його копії:

 1. моделювання;

 2. узагальнення;

 3. абстракція;

 4. класифікація.

4. Ступінь цінової еластичності попиту має важливе практичне значення, оскільки:

 1. дозволяє вирішити питання про інвестиції капіталу в конкретну галузь;

 2. виявляє напрямки зниження витрат виробництва при випуску визначених товарів;

 3. дозволяє оцінити зміни виторгу від реалізації визначеної продукції;

 4. показує реакцію споживачів на зміну ринкових умов.

5. Бюджетна лінія – це лінія, що показує варіанти:

 1. виробництва двох товарів, що мають однакову корисність;

 2. споживання декількох товарів при даному бюджеті;

 3. придбання двох товарів при даному бюджеті;

 4. придбання товарів, що мають однакову корисність при даному бюджеті.

6. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови:

 1. граничний виторг дорівнює ціні;

 2. граничний виторг перевищує середні сукупні витрати;

 3. граничний виторг дорівнює граничним витратам;

 4. граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витрата.

7. Які з ринкових структур відносяться до реальних:

 1. досконала конкуренція, олігополія, чиста монополія;

 2. монополістична конкуренція та олігополія;

 3. досконала конкуренція та монополістична конкуренція;

 4. чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренці.

8. Цілком імовірно, що причиною зниження ціни на продукт є;

 1. ріст податків на підприємницьку діяльність;

 2. зниження ціни на взаємодоповнюючий товар;

 3. зниження ціни на виробничі ресурси;

 4. підвищенні ціни на товар-субститут.

9. Взаємозамінні товари або товари-субститути це:

 1. товари першої необхідності;

 2. пари товарів, для яких збільшення ціни одного приводить до зниження попиту на іншій;

 3. пари товарів, для яких збільшення ціни одного приводить до збільшення попиту на іншій;

 4. пари товарів, що мають зворотне співвідношення між зміною ціни одного з них і зміною величини попиту на іншій.

10. Для максимізації корисності благ споживачі повинні так витратити суму грошових коштів, щоб:

 1. гранична корисність кожного товару в розрахунку на 1 грн. була однаковою;

 2. гранична корисність кожного споживаного товару була однаковою;

 3. загальна корисність кожного товару в розрахунку на 1 грн. була однаковою;

 4. гранична корисність кожного товару, що купляється, була максимальною.


Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Підприємство «Місячне світло» випустило у вільний продаж акції, дане підприємство:

 1. акціонерне товариство відкритого типу;

 2. акціонерне товариство закритого типу;

 3. індивідуальне приватне підприємство;

 4. товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Орендар, що взяв в оренду автомобіль, є:

 1. потенційним власником автомобіля;

 2. повним власником автомобіля;

 3. користувачем автомобіля;

 4. усі відповіді вірні.

13. Економічний прибуток фірми менше за бухгалтерський на суму:

 1. амортизації;

 2. альтернативної вартості власних ресурсів фірми;

 3. постійних витрат фірми;

 4. змінних витрат фірми.


14. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.15. За рік вартість виробленої продукції на бісквітній фабриці зросла у три рази, а інфляція в країні склала 50%. Отже, за цей період на фабриці:

 1. продуктивність праці збільшилася в 2,5 рази;

 2. продуктивність праці збільшилася на 100%;

 3. продуктивність праці знизилася в 2 рази;

 4. продуктивність праці збільшилася в 3 рази.

16. Максим хоче купити два квитки на концерт улюбленої рок-групи. Ціна одного квитка 30 грн. Для цього йому потрібно простояти в черзі 3 години робочого часу. Якщо денний заробіток Максима 24 грн., то альтернативна вартість двох квитків дорівнює:

а) 9 грн.: b) 24 грн.; c) 60грн.; d) 69 грн.17. Підприємницький ризик компенсує:

 1. сам підприємець шляхом збільшення витрат;

 2. держава за рахунок бюджетних коштів;

 3. покупець через ціну товару;

 4. страхова компанія через відповідні поліси.

18. Функція корисності споживача U = X·Y. Доход споживача становить 24 грн., PX = 2 грн., PY = 3 грн. Оптимальний споживчий кошик складається з:

а) 6Х+4Y; b) 3X+6Y; c) 2X+3,3Y; d) 6Х+3Y.

19. Визначите, що є загальним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції:

 1. кожна фірма має горизонтальну криву попиту на товари, що випускаються;

 2. випускаються однорідні товари;

 3. випускаються диференційовані товари;

 4. на ринку діє безліч продавців і покупців.

20. Яка формула підходить для визначення процентних відрахувань за позику в розмірі 5000 грн., взяту під 10% річних на 9 місяців?

а) І = 500010/1009/12; c) І = 5000109;

b) І = 500010/1009/10; d) І = 500010/10012/9.


Загальна кількість за І тур – 30 балів


Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 11 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Яка з наведених моделей є макроекономічною?

 1. модель фірми;

 2. модель галузі;

 3. модель інфляції;

 4. модель ринкової рівноваги.

2. Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів?

 1. деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

 2. бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої проблеми не мають;

 3. виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

 4. у будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого-небудь.

3. Який з факторів впливає на збільшення змінних витрат фірми:

 1. зменшення процентної ставки банківських кредитів;

 2. підвищення заробітної плати адміністрації;

 3. підвищення заробітної плати основних робітників;

 4. зменшення орендної плати.

4. Поява на ринку одного нового продавця може:

 1. привести до переміщення всієї кривої пропозиції;

 2. привести до переміщення кривої пропозиції на окремій її ділянці;

 3. не викликати зміни рівноваги ціни і рівноважної кількості;

 4. усі відповіді вірні.

5. Яка подія вплине на ціну газет не так, як інші:

 1. підвищення продуктивності праці в паперовій промисловості;

 2. закриття ряду великих целюлозо-паперових комбінатів;

 3. уведення високої абонентської плати на користування телебаченням;

 4. підвищення інтересу виборців до передвиборної президентської кампанії.

6. Крива байдужності – це:

 1. рівних можливостей;

 2. однакової загальної корисності;

 3. однакових витрат;

 4. однакових продуктів.

7. Для фірми постійними витратами є:

 1. витрати, що постійно мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

 2. мінімальні витрати, що мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

 3. витрати на фактори виробництва, що фірма здобуває за постійними цінами;

 4. витрати, що фірма несе навіть при відсутності випуску продукції.

8. Що з перерахованого, менш за все характеризується як суспільне благо:

 1. суспільний транспорт;

 2. освітлення вулиць у великому місті;

 3. національна оборона;

 4. міська система захисту від повені.

9. Джерелами екстенсивного шляху розвитку економічної системи можна вважати:

 1. винаходи та наукові розробки;

 2. нові технології;

 3. підвищення кваліфікації робітників;

 4. збільшення обсягів чинників виробництва.

10. Визначте, що є основою прийняття інвестиційних рішень:

 1. співставлення надходжень і витрат;

 2. визначення величини майбутніх грошових надходжень;

 3. визначення обсягу витрат;

 4. аналіз стану заборгованості.Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Величина загальних витрат визначається за формулою:

 1. AFS+АVС+MC;

 2. АVС – AFS;

 3. AFS+АVС;

 4. (AFS+АVС)* Q.

12. При бартерному обміні українського цукру на російське паливо:

 1. Україна виграла, Росія програла;

 2. Україна програла, Росія виграла;

 3. ніхто не виграв;

 4. обидві країни виграли.

13. Якщо бухгалтерський прибуток дорівнює нулю, то економічний прибуток:

 1. додатний;

 2. від’ємний;

 3. дорівнює нулю;

 4. може бути від’ємним або нульовим.

14. Якої моделі недосконалої конкуренції НЕ існує:

 1. монополії;

 2. монопсонії;

 3. олігополії;

 4. олігархії.


15. За перший місяць ціни на товари та послуги спочатку зросли на 5%, а за другий знизились на 5%. Це означає, що в середньому ціни:

 1. не змінювались;

 2. знижувались менше ніж на 1%;

 3. знижувались на 0,25%;

 4. зростали на 5%

16. Встановлення державою “стелі ціни” призводить до:

 1. зростання виграшу споживачів, зменшення виграшу виробників за відсутності втрат суспільного добробуту;

 2. зменшення виграшу споживачів, зростання виграшу виробників, виникнення чистих суспільних втрат;

 3. зростання виграшу як споживачів, так і виробників;

 4. зменшення виграшу виробників і виникнення втрат суспільного добробуту.

17. Визначте зміни виручки продавця в умовах досконалої конкуренції, якщо продавець спробує продати свій товар за ціною, вищою за ринкову:

 1. обов'язково зросте;

 2. не зміниться;

 3. може як зрости, так і знизитися;

 4. дорівнюватиме 0.

18. При ставці прибуткового податку понад 50% у порівнянні з попередньою ставкою 30%:

 1. різко збільшуються надходження до бюджету;

 2. повільно збільшуються надходження до бюджету;

 3. зменшуються надходження до бюджету;

 4. бюджет не реагує на ці зміни.

19. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.20. Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що ціни:

 1. ціни зменшаться на 7%;

 2. ціни зростуть більш ніж на 7%;

 3. інфляція складе 7%;

 4. інфляція зменшиться на 7%.


Загальна кількість за І тур – 30 балів