Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2012/2013 навчальний рік Луганська область І тур - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 122.83kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2012-2013... 1 55.1kb.
Завдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 52.9kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний... 1 85.93kb.
Програма Олімпіади: 4 квітня 2012 року 1 42.67kb.
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної... 1 73kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік 1 66.17kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед... 1 97.62kb.
Наказ гуон ода від 14. 02. 2012 р. №153 Про підсумки проведення ІІІ... 1 137.19kb.
Наказ гуон ода від 13. 02. 2012 р. №144 Про підсумки проведення ІІІ... 1 147.88kb.
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 58.8kb.
Предмет і метод мікроекономіки 1 12.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 9 класу 2012/2013 - сторінка №1/1
Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 9 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область

І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)

 1. Економічні потреби – це:

 1. природні ресурси, капітал та праця;

 2. блага, які необхідні людині;

 3. речі та послуги, які Ви можете придбати на обмежені ресурси;

 4. можуть бути задоволені шляхом споживання економічних благ.

 1. Укажіть протиріччя, що закладене в основу економічної науки:

 1. розумовою і фізичною працею;

 2. науково-технічним прогресом і збереженням навколишнього середовища;

 3. безмежністю людських потреб і обмеженістю ресурсів;

 4. споживанням та виробництвом.

3. Нижче наведені “трійки” понять. В якій з “трійок” представлені приклади трьох груп виробничих ресурсів:

 1. гроші, фермер, газ;

 2. учитель, нафта, трактор;

 3. геолог, машинобудівник, банкір;

 4. облігації, вугілля, бригадир.

4. Економічне поняття «обмеженість ресурсів» означає:

 1. відсутність у країні певних природних ресурсів;

 2. неможливість задоволення всіх людських потреб;

 3. забезпеченість ресурсами у період економічного спаду;

 4. високі ціни на ресурси обмежують можливість їх придбання;

5. Взаємною вигодою в результаті обміну для кожного його учасника є:

 1. економія праці;

 2. підвищення якості обмінюваних товарів;

 3. задоволення базових потреб;

 4. одержання прибутку.

6. Визначте, чи відносяться гроші до виробничих ресурсів, використовуючи наведені аргументи:

 1. так, якщо на ці гроші купують капітальні ресурси;

 2. ні, якщо вони не знаходяться на банківському рахунку;

 3. так, але тільки за умов, коли оплачуються товари та послуги;

 4. ні, бо гроші є фінансовим засобом.

7. Укажіть, як називається здатність економічного блага задовольняти людські потреби:

 1. необхідність;

 2. бажання;

 3. корисність;

 4. попит.

8. Визначте, що є основною метою раціонального споживача:

 1. мінімізація витрат на придбання товарів;

 2. максимізація загальної корисності від споживання благ;

 3. максимізація граничної корисності від споживання благ;

 4. одержання максимального прибутку.

9. Укажіть, що ілюструє крива виробничих можливостей (КВМ)

 1. єдину можливу комбінацію виробництва двох товарів;

 2. кращу з можливих комбінацій виробництва двох товарів;

 3. точну кількість двох товарів, які виробляються в економіці;

 4. альтернативну комбінацію виробництва двох товарів.

10. Що є прикладом прояву традиційної економічної системи в Україні?

 1. збільшення попиту на купальники в травні;

 2. збільшення попиту на курячі яйця перед Великоднем;

 3. збільшення пропозиції свіжих помідорів у серпні;

 4. зменшення пропозиції полуниці взимку.

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Визначте тенденцію зміни граничної корисності при збільшенні обсягу споживання певного товару:

 1. зростає;

 2. зменшується;

 3. зростає до певного максимуму, а потім зменшується;

 4. залишатися незмінною.

12. Економіка ефективна, якщо вона знаходиться:

 1. на кривій виробничих можливостей (КВМ);

 2. у точці, що знаходиться праворуч від КВМ;

 3. у точці, що знаходиться ліворуч від КВМ;

 4. немає правильної відповіді.

13. Визначте зміни, які відбудуться з кривою пропозиції у разі зростання ціни на товар

 1. зсунеться праворуч;

 2. змінить свій нахил

 3. зсунеться ліворуч;

 4. не змінить положення.

14. Крива попиту зміщується ліворуч, якщо?

 1. доходи сім’ї зростають;

 2. кількість покупців збільшується;

 3. ціна на товар-комплімент зменшилась;

 4. ціна на товар-субститут зменшилась.

15. Гранична корисність товару А дорівнює 100. Ціна товару А дорівнює 10, ціна товару В дорівнює 5. Гранична корисність товару В в рівновазі дорівнює:

а) 1/2; b) 20; c) 50; d) 10.


16. Що з перерахованого НЕ відноситься до функцій домашнього господарства:

 1. організація праці найманих працівників;

 2. задоволення потреб;

 3. поставка ресурсів;

 4. сплата податків.

17. Визначте, чим відрізняються економічні ресурси від факторів виробництва:

 1. нічим не відрізняються;

 2. до факторів виробництва не входять інформаційні ресурси;

 3. фактори виробництва безпосередньо приймають участь у виробництві;

 4. до факторів виробництва відносять грошовий капітал.

18. У яких випадках можна спостерігати лінійний характер КВМ?

 1. повній взаємозамінності виробничих ресурсів;

 2. обмеженому обсязі виробничих ресурсів;

 3. неповній взаємозамінності виробничих ресурсів;

 4. неповному використанні виробничих ресурсів.

19. Бабуся приїхала із села до міста і продає на ринку відро картоплі з свого городу за існуючою на ринку ціною. Її дії:

 1. підвищують ціну на картоплю;

 2. знижують ціну на картоплю;

 3. підвищують ціну на помідори;

 4. не впливають на ринкову ціну картоплі.

20. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.


Загальна кількість за І тур – 30 балів
ІІ тур

Задачі

Задача 1 (10 балів)

Вартість товарів та послуг, що виробляються компанією за день, зросла наприкінці року в 3 рази. Ціни за рік зросли в 2 рази, а чисельність працюючих збільшилась в 1,5 рази. Як змінилась продуктивність праці наприкінці року?


Задача 2 (20 балів)

Припустимо, що підприємство “Альфа” має 20 робітників, а підприємство “Бета” - 40. Припустимо також, що один робітник “Альфи” може за день зробити або 2 телевізори, або 10 магнітофонів; один робітник “Бети” відповідно або 1 телевізор, або 8 магнітофонів. 1. Намалюйте криві виробничих можливостей для обох підприємств в одній системі координат.

 2. Нехай на підприємстві “Альфа” 12 робітників зайнято виробництвом магнітофонів, а 8 - виробництвом телевізорів; на підприємстві “Бета” – 20 робітників займалося виробництвом магнітофонів і 20 - виробництвом телевізорів. Чому дорівнює загальний обсяг виробництва магнітофонів і телевізорів на обох підприємствах?

 3. Знайдіть альтернативну вартість виробництва 1 телевізора на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета”. Визначте альтернативну вартість виробництва 1 магнітофону на підприємстві “Альфа” та на підприємстві “Бета” .

 4. На якому з підприємств більш доцільно виробляти телевізори, а на якому – магнітофони і в якій кількості?

 5. Як зміниться загальний обсяг виробництва магнітофонів та телевізорів на підприємствах “Альфа” та “Бета” після спеціалізації ?

Загальна кількість за ІІ тур – 30 балів
ІІІ тур

Творчі завдання
Творче завдання 1 (14 балів)
На схемі кругообігу змішаної економіки знайдіть місце ринковим суб'єктам, об'єктам та грошовим потокам:

 1. Сімейне кафе “Пролісок” сплатило за електроенергію.

 2. Приватне підприємство з надання послуг по ремонту телевізорів сплатило податок з прибутку.

 3. Сім'я Петренко сплатила за комунальні послуги.

 4. Акціонерне товариство заплатило рекламному агентству за послуги.

 5. Програміст.

 6. Пенсіонер, колишній робітник приватної фірми, одержав пенсію.

 7. Гроші.

 8. Народні промисли одержали субсидії на розвиток.

 9. Міська адміністрація організувала “Свято міста”.

 10. Сім'я Петренко одержала юридичну консультацію.

 11. Держадміністрація закупила комп'ютери.

 12. Вчитель найнявся на роботу в державну школу.

 13. Державне підприємство з виробництва взуття одержало прибуток.

 14. Студент державного університету одержав освіту.


Творче завдання 2 (6 балів)

Суспільні блага є неконкурентними і невинятковими. Поясніть це твердження, наведіть приклади.
Загальна кількість за ІІІ тур – 20 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 80 БАЛІВ

Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 10 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Виберіть найкраще закінчення твердження „Спеціалізація – це економічна ситуація, при якій:

 1. виробничі функції підприємства обмежені;

 2. споживачі обов'яково отримують вигоду;

 3. створються підприємства, що випускають продукцію певного виду;

 4. знижується ефективність виробництва.

2. Проблема обмеженості може бути вирішена, якщо:

 1. усі країни світу стануть постіндустріальними суспільствами;

 2. будуть знайдені практично невичерпні джерела енергетичних ресурсів;

 3. люди та країни відмовляться від конкуренції на користь співробітництва;

 4. усі наведені вище відповіді є неправильними.

3. Виберіть метод економічної теорії який передбачає вивчення об'єкта шляхом створення та дослідження його копії:

 1. моделювання;

 2. узагальнення;

 3. абстракція;

 4. класифікація.

4. Ступінь цінової еластичності попиту має важливе практичне значення, оскільки:

 1. дозволяє вирішити питання про інвестиції капіталу в конкретну галузь;

 2. виявляє напрямки зниження витрат виробництва при випуску визначених товарів;

 3. дозволяє оцінити зміни виторгу від реалізації визначеної продукції;

 4. показує реакцію споживачів на зміну ринкових умов.

5. Бюджетна лінія – це лінія, що показує варіанти:

 1. виробництва двох товарів, що мають однакову корисність;

 2. споживання декількох товарів при даному бюджеті;

 3. придбання двох товарів при даному бюджеті;

 4. придбання товарів, що мають однакову корисність при даному бюджеті.

6. Будь-яка фірма виробляє оптимальний обсяг продукції за умови:

a)граничний виторг дорівнює ціні;

b)граничний виторг перевищує середні сукупні витрати;

c)граничний виторг дорівнює граничним витратам;

d)граничні витрати дорівнюють середнім сукупним витрата.

7. Які з ринкових структур відносяться до реальних:

 1. досконала конкуренція, олігополія, чиста монополія;

 2. монополістична конкуренція та олігополія;

 3. досконала конкуренція та монополістична конкуренція;

 4. чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренці.

8. Цілком імовірно, що причиною зниження ціни на продукт є;

 1. ріст податків на підприємницьку діяльність;

 2. зниження ціни на взаємодоповнюючий товар;

 3. зниження ціни на виробничі ресурси;

 4. підвищенні ціни на товар-субститут.

9. Взаємозамінні товари або товари-субститути це:

 1. товари першої необхідності;

 2. пари товарів, для яких збільшення ціни одного приводить до зниження попиту на іншій;

 3. пари товарів, для яких збільшення ціни одного приводить до збільшення попиту на іншій;

 4. пари товарів, що мають зворотне співвідношення між зміною ціни одного з них і зміною величини попиту на іншій.

10. Для максимізації корисності благ споживачі повинні так витратити суму грошових коштів, щоб:

 1. гранична корисність кожного товару в розрахунку на 1 грн. була однаковою;

 2. гранична корисність кожного споживаного товару була однаковою;

 3. загальна корисність кожного товару в розрахунку на 1 грн. була однаковою;

 4. гранична корисність кожного товару, що купляється, була максимальною.


Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)
11. Підприємство «Місячне світло» випустило у вільний продаж акції, дане підприємство:

 1. акціонерне товариство відкритого типу;

 2. акціонерне товариство закритого типу;

 3. індивідуальне приватне підприємство;

 4. товариство з обмеженою відповідальністю.

12. Орендар, що взяв в оренду автомобіль, є:

 1. потенційним власником автомобіля;

 2. повним власником автомобіля;

 3. користувачем автомобіля;

 4. усі відповіді вірні.

13. Економічний прибуток фірми менше за бухгалтерський на суму:

 1. амортизації;

 2. альтернативної вартості власних ресурсів фірми;

 3. постійних витрат фірми;

 4. змінних витрат фірми.


14. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.15. За рік вартість виробленої продукції на бісквітній фабриці зросла у три рази, а інфляція в країні склала 50%. Отже, за цей період на фабриці:

 1. продуктивність праці збільшилася в 2,5 рази;

 2. продуктивність праці збільшилася на 100%;

 3. продуктивність праці знизилася в 2 рази;

 4. продуктивність праці збільшилася в 3 рази.

16. Максим хоче купити два квитки на концерт улюбленої рок-групи. Ціна одного квитка 30 грн. Для цього йому потрібно простояти в черзі 3 години робочого часу. Якщо денний заробіток Максима 24 грн., то альтернативна вартість двох квитків дорівнює:

а) 9 грн.: b) 24 грн.; c) 60грн.; d) 69 грн.17. Підприємницький ризик компенсує:

 1. сам підприємець шляхом збільшення витрат;

 2. держава за рахунок бюджетних коштів;

 3. покупець через ціну товару;

 4. страхова компанія через відповідні поліси.

18. Функція корисності споживача U = X·Y. Доход споживача становить 24 грн., PX = 2 грн., PY = 3 грн. Оптимальний споживчий кошик складається з:

а) 6Х+4Y; b) 3X+6Y; c) 2X+3,3Y; d) 6Х+3Y.

19. Визначите, що є загальним для ринків досконалої та монополістичної конкуренції:

 1. кожна фірма має горизонтальну криву попиту на товари, що випускаються;

 2. випускаються однорідні товари;

 3. випускаються диференційовані товари;

 4. на ринку діє безліч продавців і покупців.

20. Яка формула підходить для визначення процентних відрахувань за позику в розмірі 5000 грн., взяту під 10% річних на 9 місяців?

а) І = 500010/1009/12; c) І = 5000109;

b) І = 500010/1009/10; d) І = 500010/10012/9.
Загальна кількість за І тур – 30 балів


ІІ тур

Задачі

Задача 1 (10 балів)

На підприємстві 4 бригади можуть виготовляти термометри або барометри. Про щоденний випуск продукції відомо:
Бригада

Кількість термометрів

Кількість барометрів

№ 1

20

28

№ 2

16

32

№ 3

25

40

№ 4

22

26

Використовуючи закон зростаючих альтернативних витрат, побудуйте криву виробничих можливостей підприємства за день.

Визначте:

1) альтернативну вартість виробництва 50 барометрів;

2) яка кількість лише термометрів або тільки барометрів повинна бути ще виготовлена і якою з бригад, щоб забезпечити ефективний варіант виробництва, якщо на даний момент уже вироблено 70 термометрів і 10 барометрів;
Задача 2 (20 балів)
Функція попиту населення на товар: QD = 80 – 2Р. Функція пропозиції: QS = – 40 + 2Р.

1) Визначте рівноважні ціну і обсяг продажу.

2) Якщо ціна даного товару знизилась на 10 гр. од., то яка ситуація спостерігатиметься на ринку? Покажіть графічно і зробіть розрахунки.

3) Припустимо, що на даний товар вводиться акцизний збір у розмірі 10% до встановленої рівноважної ціни товару. Розрахуйте загальну суму податкових надходжень до бюджету.Загальна кількість за ІІ тур – 30 балів
ІІІ тур

Творчі завдання
Творче завдання 1 (10 балів)
Два автори відомих бестселерів, отримавши гонорари однакового розміру по 5000 грн., поклали їх на депозити у різні банки, але під однакові відсотки (11%). Через 2 роки вони зняли гроші, але з’ясувалось, що отримали вони різні суми. За допомогою необхідних розрахунків доведіть або спростуйте можливість такої ситуації.

Творче завдання 2 (10 балів)

Ви маєте певну грошову суму, і обираєте використання коштів: купити земельну ділянку; покласти кошти на терміновий вклад у банк; придбати капітальне обладнання для виготовлення продукції, що користується великим попитом і приносить великі прибутки.Укажіть, в якому випадку Ви зупините свій вибір на купівлі землі? Які економічні показники Ви маєте враховувати при цьому? Напишіть формулу визначення ціни земельної ділянки.

Загальна кількість за ІІІ тур – 20 балів
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 80 БАЛІВ

Завдання

ІI етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 11 класу

2012/2013 навчальний рік

Луганська область
І тур

Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал)
1. Яка з наведених моделей є макроекономічною?

 1. модель фірми;

 2. модель галузі;

 3. модель інфляції;

 4. модель ринкової рівноваги.

2. Що мають на увазі, коли стверджують, що кожна економічна система стикається з фактом обмеженості ресурсів?

 1. деякі продукти можна купити тільки за дуже високими цінами;

 2. бідні держави стикаються з нестачею певних продуктів, а багаті держави такої проблеми не мають;

 3. виробничі ресурси ніколи не бувають достатніми, щоб задовольнити усі людські потреби;

 4. у будь-якій економіці бувають занепади, коли існує нестача чого-небудь.

3. Який з факторів впливає на збільшення змінних витрат фірми:

 1. зменшення процентної ставки банківських кредитів;

 2. підвищення заробітної плати адміністрації;

 3. підвищення заробітної плати основних робітників;

 4. зменшення орендної плати.

4. Поява на ринку одного нового продавця може:

 1. привести до переміщення всієї кривої пропозиції;

 2. привести до переміщення кривої пропозиції на окремій її ділянці;

 3. не викликати зміни рівноваги ціни і рівноважної кількості;

 4. усі відповіді вірні.

5. Яка подія вплине на ціну газет не так, як інші:

 1. підвищення продуктивності праці в паперовій промисловості;

 2. закриття ряду великих целюлозо-паперових комбінатів;

 3. уведення високої абонентської плати на користування телебаченням;

 4. підвищення інтересу виборців до передвиборної президентської кампанії.

6. Крива байдужності – це:

 1. рівних можливостей;

 2. однакової загальної корисності;

 3. однакових витрат;

 4. однакових продуктів.

7. Для фірми постійними витратами є:

 1. витрати, що мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

 2. мінімальні витрати, що мають місце при раціональному використанні всіх ресурсів;

 3. витрати на фактори виробництва, що фірма здобуває за постійними цінами;

 4. витрати, що фірма несе навіть при відсутності випуску продукції.

8. Що з перерахованого, менш за все характеризується як суспільне благо:

 1. суспільний транспорт;

 2. освітлення вулиць у великому місті;

 3. національна оборона;

 4. міська система захисту від повені.

9. Джерелами екстенсивного шляху розвитку економічної системи можна вважати:

 1. винаходи та наукові розробки;

 2. нові технології;

 3. підвищення кваліфікації робітників;

 4. збільшення обсягів чинників виробництва.

10. Визначте, що є основою прийняття інвестиційних рішень:

 1. співставлення надходжень і витрат;

 2. визначення величини майбутніх грошових надходжень;

 3. визначення обсягу витрат;

 4. аналіз стану заборгованості.

Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Величина загальних витрат визначається за формулою:

 1. AFS+АVС+MC;

 2. АVС – AFS;

 3. AFS+АVС;

 4. (AFS+АVС)* Q.

12. При бартерному обміні українського цукру на російське паливо:

 1. Україна виграла, Росія програла;

 2. Україна програла, Росія виграла;

 3. ніхто не виграв;

 4. обидві країни виграли.

13. Якщо бухгалтерський прибуток дорівнює нулю, то економічний прибуток:

 1. додатний;

 2. від’ємний;

 3. дорівнює нулю;

 4. може бути від’ємним або нульовим.

14. Якої моделі недосконалої конкуренції НЕ існує:

 1. монополії;

 2. монопсонії;

 3. олігополії;

 4. олігархії.

15. За перший місяць ціни на товари та послуги спочатку зросли на 5%, а за другий знизились на 5%. Це означає, що в середньому ціни:

 1. не змінювались;

 2. знижувались менше ніж на 1%;

 3. знижувались на 0,25%;

 4. зростали на 5%

16. Встановлення державою “стелі цін” призводить до:

 1. зростання виграшу споживачів, зменшення виграшу виробників за відсутності втрат суспільного добробуту;

 2. зменшення виграшу споживачів, зростання виграшу виробників, виникнення чистих суспільних втрат;

 3. зростання виграшу як споживачів, так і виробників;

 4. зменшення виграшу виробників і виникнення втрат суспільного добробуту.

17. Визначте зміни виручки продавця в умовах досконалої конкуренції, якщо продавець спробує продати свій товар за ціною, вищою за ринкову:

 1. обов'язково зросте;

 2. не зміниться;

 3. може як зрости, так і знизитися;

 4. дорівнюватиме 0.

18. При ставці прибуткового податку понад 50% у порівнянні з попередньою ставкою 30%:

 1. різко збільшуються надходження до бюджету;

 2. повільно збільшуються надходження до бюджету;

 3. зменшуються надходження до бюджету;

 4. бюджет не реагує на ці зміни.

19. Зростання цін за два місяці складало 84%. Визначити, на скільки відсотків зростали ціни в середньому щомісяця:

а) 26,4%; b) 35,6%; c) 24%; d) 42%.20. Якщо в ринковому кругообігу величина грошової маси (за інших рівних умов) збільшується на 7%, то це призведе до того, що ціни:

 1. ціни зменшаться на 7%;

 2. ціни зростуть більш ніж на 7%;

 3. інфляція складе 7%;

 4. інфляція зменшиться на 7%.


Загальна кількість за І тур – 30 балів

ІІІ тур

Творчі завдання

Творче завдання 1 (10 балів)

Обґрунтуйте необхідність існування в економіці природних монополій.Творче завдання 2 (10 балів)

У заможних родинах досить часто жінки працюють неповний робочий тиждень або взагалі не працюють. Кількість дітей у таких родинах, як правило, невелика; обсяг роботи по дому менше, ніж у родинах з нижчим рівнем доходів. Визначте, прояв ефекту доходу чи ефекту заміщення демонструє дана ситуація. Обґрунтуйте свою відповідь.Загальна кількість за ІІІ тур – 20 балів