Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки 2012-2013... 1 55.1kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 122.83kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 195.63kb.
2011 – 2012 навчальний рік Питання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської... 1 44.38kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2013-2014... 1 72.89kb.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії... 1 233.53kb.
Головне управління освіти і науки Івано-Франківської обласної державної... 1 134.26kb.
Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 113.75kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний... 1 85.93kb.
Один правильний варіант відповіді. До антропогенних факторів не відносяться 1 66.21kb.
Завдання ІІ (районного) етапу обласної олімпіади з історії рідного... 1 59.17kb.
Наполеон І молодість Наполеона 1 88.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з історії 2012-2013 навчальний рік - сторінка №1/1
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

Навчально-методична лабораторія суспільних дисциплін
ЗАВДАННЯ ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з ІСТОРІЇ

2012-2013 навчальний рік

9 КЛАС

Термін виконання завдань – 120 хвилин

Загальна кількість балів – 82

І рівень

Виконайте завдання та правильні відповіді обведіть кружечком.

Кожна правильна відповідь у завданнях 1-6 оцінюється 1 балом. Всього балів – 6.


 1. Прийнято вважати, що будівництво Софіївського собору в Києві почалося після перемоги над: А) уграми; Б) печенігами; В) торками; Г) половцями.

 2. Вкажіть, хто зазнав нищівної поразки під час Грюнвальдської битви: А) війська татарські; Б) війська Тевтонського ордену; В) руські війська; Г) війська угорського короля.

 3. Посаду ректора якого європейського університету обнімав Юрій Котермак (Дрогобич): А) Сорбоннського; Б) Падуанського; В) Болонського; Г) Празького.
 1. Позначте іншу назву терміну «колій»: А) гайдамака; Б) гайдук; В) голота; Г) дейнека.
 1. «Головна Руська рада» являла собою: А) дорадчий орган при австрійському імператорові; Б) раду слов’янських народів Австрійської імперії; В) політичну організацію, що виконувала представницькі функції; Г) парламент Галичини.
 1. Вставте пропущений термін: «Економічна політика держави, спрямована на захист національної економіки від іноземної конкуренції та на розширення зовнішніх ринків – це ___________________». А) протекціонізм; Б) простентантизм; В) капітація; Г) бенефіцій.


ІІ рівень

Виконайте завдання, правильні відповіді занотуйте або занесіть у таблицю.

Кожна правильна відповідь у завданнях 7-10 оцінюється 1 балом. Всього балів – 52.


 1. Назвіть авторів наведених нижче історич­них праць. Дайте коротку характеристику однієї з праць за схемою: а) час написання твору; б) короткий зміст; в) значення для сучасників і нащадків.

1. «Повчання дітям». ________________________________________________________

2. «Пакти і конституції законів і вольностей Війська Запорозького». ________________

3. «Книга буття українського народу».__________________________________________

4. «Історія Русів». ___________________________________________________________Максимальна кількість балів - 12 1. Заповніть прогалини в таблиці, склавши логічні ланцюжки з наведених нижче імен історичних постатей (А), місця події (Б), часу події (В), терміну чи поняття (Г), що відповідають події.
Історична

постать

Місце події

Час події

Поняття

(термін)

Г. Яхимович


Харків


1791


«Українська

Граматика»М. Штолюк


Волинь


1759-1769


«Русалка

Дністрова»А) О. Тормасов, М. Шашкевич, Г.Квітка-Основ’яненко, Г.Сковорода, В.Капніст, О.Павловський,

Б) Буковина, Львів, Будапешт, Харків, Берлін, Петербург,

В) 1817-1830, 1812, 1848, 1837, 1816-1819, 1818,

Г) опришківський рух, війна з Наполеоном, Головна Руська рада, «Український вісник», був викладачем в колегіумі, таємна дипломатична місія з метою відновлення козацької автономії.Максимальна кількість балів – 24

 1. Поясніть поняття: континентальна блокада, «Священний союз», чартизм, конституційний конфлікт, індустріальне суспільство, національна ідея, модерна українська нація, масонство.

Максимальна кількість балів - 8


 1. Наведені нижче речення містять помилкові твердження. Закресліть невірне та напишіть, як було насправді.

В липні 1812 р. армія Наполеона перейшла кордон Російської імперії. Вона нараховувала понад 800 тисяч чоловік. Французькі війська та їхні союзники-австрійці захопили Ковельський, Володимирський і частину Луцького повітів Волинської губернії.

В Україні почалася мобілізація сил на відсіч ворогові, зокрема, почали формуватися піші козацькі та кінні ополченські полки. Відомими воєначальниками російської армії, що народилися в Україні або мали українське коріння, були генерали М. Кутузов, Д. Неверовський, П. Багратіон, М. Милорадович.Після розгрому Наполеона українці були в складі полків, що в 1812 р. з тріумфом увійшли до Парижа.

Максимальна кількість балів – 8
ІІІ рівень

Виконайте завдання та обгрунтуйте їх.

Кожна правильна відповідь у завданнях 11-13 оцінюється 10 балами. Всього балів – 30.


 1. На контурній карті: а) обведіть і підпишіть головні центри кораблебудування Російської імперії на Чорному морі, б) місто, де було написано комедію “Москаль-чарівник”, в) місто, де вперше на Наддніпрянщині виникли українські журнали; г) позначте річку, де в 1823 р. було спущено на воду перший пароплав в Україні – “Бджілку”.


 1. Напишіть листа від імені однієї із показаних нижче історичних осіб. Але спочатку впізнайте їх.

У листі необхідно: а) охарактеризувати історичну епоху, в яку жив відправник листа і його адре­сат; б) описати конкретну історичну подію, учас­ником якої була обрана історична особа (вказу­ючи дати, прізвища, географічні назви та інший фактичний матеріал); в) сформулювати питання до одержувача листа, що безпосередньо стосу­ються історичних подій, учасником чи очевид­цем яких він міг бути.


 1. Знайдіть зв'язок між наведеними датами, визначивши подію або історичний процес, що їх об'єднує:

Роки

Подія

(історичний процес)

1385

1413

1569
1492

1498

1519
1529

1566

1588
1618

1629

1648
1625

1630

1637
1700

1709

1721
1735-1739

1768-1774

1787-1791
1772

1793

1795
1805

1834

1864 (1865)
1861

1864

1870