Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед учнів 9 класу в 2007 – 2008 н р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ гуон ода від 24. 01. 2012 р. №87 Про підсумки проведення ІІІ... 1 111.68kb.
Наказ № м. Львів 2008 р. Про проведення I етапу Всеукраїнської студентської... 1 125.06kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед... 1 134.17kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 9 клас... 1 109.67kb.
Завдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 52.9kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 122.83kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 195.63kb.
Завдання для ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства 1 94.34kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 2007-2008 н р 1 61.13kb.
Завдання І етапу Всеукраїнської олімпіади з біології 2013-2014н р. 1 96.73kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 2013-2014... 1 72.89kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства 9 клас... 1 109.67kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед учнів 9 класу в - сторінка №1/1
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед учнів 9 класу в 2007 – 2008 н.р.

1.Сукупність засобів та методів здійснення державної влади визначається критерієм класифікації: (1 бал)

А)політичного режиму

Б)форми держави

В)державного правління

Г)державного устрою2.Конституційне, адміністративне, кримінальне право є галузями. (1 бал)

А)суб’єктивного права

Б)об’єктивного права

В)приватного права

Г)публічного права3.Виділяють такі види систематизації нормативно-правових актів(1 бал)

А)корпорація, інкорпорація

Б)кодифікація, корпорація, інкорпорація

В)компіляція, інкомпіляція

Г)інкорпорація, кодифікація4.У якому випадку відносини осіб не мають ознаки правовідносин (1 бал)

А)мати забороняє синові виходити на прогулянку

Б)батько компенсує шкоду, завдану 10-річним сином

В)бабуся вимагає права на побачення з онуком

Г)дідусь заповідає автомобіль 5-річній онуці5.13-річний К. вчинив крадіжку, однак слідчий сказав, що його не можна притягнути до відповідальності, оскільки у нього відсутня (1 бал)

А)правоздатність

Б)дієздатність

В)деліктоздатність

Г)правосуб’єктність6.Конституція України за сукупністю ознак є: (1 бал)

А)писана; напівжорстка; народна; гнучка

Б)змішана; жорстка; дарована; постійна

В)писана; гнучка; народна; тимчасова

Г)унітарна; писана; народна; жорстка7.Адміністративна реформа, за якою остаточно скасовувалась практика місцевого племінного князівства і вводилась система намісництва на основі династичного принципу, була проведена у Київській Русі: ( 1 бал)

А)Княгинею Ольгою

Б)Володимиром Великим

В)Ярославом Мудрим

Г)Володимиром Мономахом8. Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх. (5 балів)

А)Дитиною визнається громадянин України, який не досяг 16 років.

Б)Держава й право виникли в результаті завоювання одних племен іншими згідно з патріархальною теорією.

В)До механізму держави входять державні інституції: державний суверенітет, державні підприємства, державні установи.

Г)Правовий статус суб'єктів правовідносин характеризується правоздатністю та деліктоздатністю.

Д) До внутрішніх функцій держави відносяться: господарсько-організаційна, охорони прав свобод громадян, боротьба з міжнародним тероризмом, гарантування національної безпеки країни9. Доповніть пропуски в реченнях. (3 бали)

А)Праві і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є ...

Б)До громадянства України не приймається особа, яка...

В)Конституція України має ... юридичну силу.10. Доповніть пропуски в схемі. (5 балів)Дії


Правомірні
вчинки
злочин
11.Порівняйте поняття: Тоталітарний режим – авторитарний – деспотичний. (6 балів)

12. Розкрийте зміст права на життя. ( 4 бали)

13. Розкрийте способи забезпечення дії закону. ( 5 балів)

14. Вирішіть юридичні ситуації. (9 балів)

А)Оленка одружилась з громадянином Польщі і молода сім’я вирішила виїхати для постійного проживання до цієї країни. Перед Оленкою стало питання про вихід з громадянства України. Чи варто їй це робити?

Б) Визначте структуру правової норми. Стаття 144 Сімейного кодексу України «...Батьки зобов’язані невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня народження дитини, зареєструвати народження дитини в державному органі реєстрації актів цивільного стану. Н

евиконання цього обов’язку є підставою для покладення на них відповідальності, встановленої законом.»

В) Визначте склад правовідносин. Всього 40 балів.

Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед учнів 10 класу в 2007 – 2008 н.р.

1. Найбільш вірогідними причинами виникнення держави були: (1 бал)

А) поява надлишкового продукту, патріархальної сім’ї та приватної власності

Б)три великі поділи праці

В)утворення класів та неспроможність суспільної влади врегулювати класові суперечності

Г)усі відповіді правильні.


2. Складовими механізму держави виступають: (1 бал)

А)державні органи

Б)державні підприємства

В)державні установи

Г)усі відповіді правильні3.Органи соціального забезпечення сплатили Іванову пенсію. У даному випадку наявний такий вид реалізації права: (1 бал)

А)дотримання

Б)виконання

В)здійснення

Г)застосування4.Це напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоровя особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування насильства: (1 бал)

А)крадіжка

Б)розбій


В)грабіж

Г)вимагання5.Право на достатній життєвий рівень за класифікацією прав належить до: (1 бал)

А)політичних

Б)соціальних

В)економічних

Г)громадянських6.Верховна Рада України виконує в державі такі функції: (1 бал)

А)економічну, соціальну, правову

Б)установчу, контрольну, законодавчу

В)внутрішню, зовнішню

Г)усі відповіді правильні7.Буханець хліба є річчю:

А)нерухомою та споживчою

Б)замінною та нерухомою

В)неспоживчою та замінною

Г)замінною та споживчою8.Який з названих нижче прикладів є заповідальним відказом: (1 бал)

А)спадкодавець вказав, що син отримає спадщину лише після одруження

Б)спадкодавець вказав, що у будинку, який він заповів синові, має право жити його тітка

В)спадкодавець вказав, щоб син передав бібліотеку жителям міста

Г)усе вказане вище є заповідальним відказом.

9.Громадянин П. вибив вікно і проник у будинок з метою вчинення крадіжки, однак почувши, що повертається господар, втік, злякавшись бути впійманим. У діях П. наявний: ( 1 бал)


А)замах на злочин

Б)готування до злочину

В)добровільна відмова від вчинення злочину

Г)крайня необхідність10.Валуєвський циркуляр, що заборонив книгодрукування українською мовою, вийшов у: ( 1 бал)

А)1863

Б)1868


В)1871

Г)1873


11.Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх. (4 бали)

А)Кожна дитина повинна бути зареєстрована протягом одного року після народження.

Б)Україна — демократична, соціальна, правова держава, федеративна республіка.

В)Способами систематизації. нормативних актів є кодифікація, інкорпорація, санкція, інаугурація.

Г)Законодавство — це .система правових норм, що регулюють суспільні відносини

12.Доповніть пропуски в реченнях. ( 4 бали)

А)Основними методами державного управління є ... та адміністративне …

Б)Сільські, селищні, міські ради можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати... органи самоорганізації населення.

В)За заявою особи, яка досягла. ..., за..... їй може бути надано право на шлюб, якщо буде встановлено, що це відповідає її інтересам.

Г)Адміністративний арешт не може застосовуватись щодо вагітних жінок, жінок, що мають дітей до 12 років, до..., до...

13. Доповніть перелік Органами дізнання у відповідних справах є: ( 4 бали)

міліція; ……14.Порівняйте поняття

А) державна таємниця – комерційна таємниця. ( 4 бали)

Б) Авторське право – суміжні права. (4 бали)

15.Розкрийте зміст права на повагу до гідності людини. ( 5 балів)

16.Який спосіб захисту права власності слід використати у наведеній ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте. (5 балів)

Валентинові необхідно було провести через сусідню земельну ділянку водопровід, але власник ділянки Терентій на це не погоджувався.17.Вирішіть юридичну ситуацію. (5 балів)

Валерій загубив свого годинника Його знайшов Петро і продав Григорію. Останній прикрасив браслет дуже дорогими дрібничками. Через півроку Валерій помітив свого годинника на руці у Григорія і поставив вимогу про повернення речі. Григорій погодився, але, у свою чергу, поставив перед Валерієм вимогу компенсувати зроблені ним витрати, оскільки прикраси не можна відділити від браслета без пошкодження останнього. Валерій відмовився, сказавши при цьому: «А хто просив тебе прикрашати річ?» Проаналізуйте ситуацію. Всього 45 балів.Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед учнів 11 класу в 2007 – 2008 н.р.

1.Хмельницький Національний Університет відповідно до місця, яке він займає у механізмі держави, є:

А)державним органом

Б)державним підприємством

В)державною установою

Г)апаратом держави2.Нормативно – регулююча функція права:

А) визначає ціннісні критерії поведінки;

Б)впливає на формування світогляду;

В)регламентує поведінку суб’єктів суспільних відносин;

Г)усі відповіді правильні.3.Який із вказаних юридичних фактів є подією: (1 бал)

А)Л. застрахувався від нещасного випадку

Б)М. в результаті втрати свідомості, здійснив наїзд на пішохода

В)Р. одружився

Г)правильна відповідь відсутня4.Якщо особа усвідомлює суспільно небезпечний характер своєї діяльності, передбачає настання негативного наслідку проте легковажно сподівався, що вони не виникнуть – в її діях наявна вина у формі: (1 бал)

А)прямого умислу

Б)непрямого умислу

В)самовпевненість

Г)недбалості5.В умовах воєнного стану забороняється: (1 бал)

А)зміна Конституції;

Б)проведення всеукраїнського та місцевого референдумів;

В)проведення страйку;

Г)всі відповіді правильні.6.Наявність депутатського індемнітету в народних депутатів означає, що вони: (1 бал)

А)не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті

Б)не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнені до кримінальної відповідальності

В)не можуть без згоди Верховної Ради України бути затримані чи заарештовані

Г)усі відповіді правильні

7.Президент України видає такі нормативно-правові акти: (1 бал)


А)постанови, накази, розпорядження;

Б)укази, накази, постанови;

В)укази, розпорядження;

Г)постанови, укази, розпорядження.8.Особистою приватною власністю дружини, чоловіка не є: (1 бал)

А)майно, набуте нею, ним до шлюбу

Б)майно, набуте нею, ним за час шлюбу, але на підставі договору дарування або в порядку спадкування

В)майно, набуте нею, ним за час шлюбу за кошти, які належали їй, йому особисто

Г)премії, нагороди, які вона, він одержали за особисті заслуги

Д)усе вказане майно є особистою приватною власністю9.Землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися для профілактики захворювань і лікування людей, за категорією належать до: (1 бал)

А)земель природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення

Б)земель оздоровчого призначення

В)земель рекреаційного призначення

Г)земель історико-культурного призначення

Д)земель лісового фонду


10.У якому році гетьман Данило Апостол розробив збірку «Права, за якими судиться малоросійський народ»?

(1 бал)

А)1710

Б)1734


В)1768

Г)1793


11.Знайдіть у тексті юридичні помилки та виправте їх. (4 бали)

А)Громадянство набувається з 16 років відповідно до принципу «права ґрунту» або принципу «права крові»

Б)В Україні діє принцип поділу влади на законодавчу, виконавчу та правоохоронну.

В)Офіційне тлумачення Конституції України і законів України можна отримати з телевізійних передач циклу «Право і закон»

Г)Публічне право — це система норм, які регулюють відносини між фізичними та юридичними особами

12.Доповніть пропуски в реченнях. (4 бали)

А)Предметом цивільного права є ... та ... відносини, які пов'язані з майновими та не пов'язані з ними.

Б)До неповнолітніх від 16 до 18 років, крім випадків, визначених ст. 13 КУпАП, можуть бути застосовані такі заходи впливу, як зобов'язання публічно або в іншій формі попросити вибачення у потерпілого ...

В) ...є особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до скоєння злочину.

Г)Фізична особа, яка досягла... , самостійно визначає місце проживання..

13.Доповніть перелік. Органами досудового слідства є: слідчі органів внутрішніх справ; … (2 бали)

14.Порівняйте поняття: (10 балів)

А) перегляд справи в апеляційному порядку – в касаційному порядку – в порядку виключного впровадження.

Б) загальне та спеціальне природокористування

15.Розкрийте зміст права на свободу та особисту недоторканність. (5 балів)

16.Який спосіб захисту права власності слід використати у наведеній ситуації? Свою відповідь обґрунтуйте. (5 балів)

Харитон виклав бетонні плити біля гаража Михайла, чим різко ускладнив в'їзд і виїзд автомобіля у це приміщення.

17.Вирішіть юридичну ситуацію. ( 5 балів)Позивач М.Бортнік, що проживає за адресою м. Хмельницький та 10 червня 2006 року закінчив вищий навчальний заклад де отримав спеціальність економіста, звернувся з позовною вимогою про поновлення на роботі до ТзОВ «Агробуд». Свою вимогу позивач обґрунтовує тим, що 29 червня 2006 року він був прийнятий на роботу бухгалтером ТзОВ з випробувальним строком у 3 місяці, про що було зроблено запис у трудовій книжці. 15 липня 2006 року наказом директора підприємства позивача було звільнено за ст. 28 КЗпП у зв’язку з невідповідністю роботі, на яку його було прийнято. Яке рішення прийме суд? Всього 45 балів.