Завдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 11 класу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 195.63kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів... 1 122.83kb.
Завдання ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з правознавства серед... 1 97.62kb.
Завдання (тести) першого туру ІV етапу ХL всеукраїнської олімпіади... 1 62.43kb.
Завдання (тести) першого туру ІV етапу ХL всеукраїнської олімпіади... 1 68.69kb.
Завдання (тести) першого туру ІV етапу ХL всеукраїнської олімпіади... 1 50.54kb.
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної... 1 73kb.
Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 58.8kb.
Програма Олімпіади: 4 квітня 2012 року 1 42.67kb.
Орієнтовні завдання для І етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики... 1 13kb.
Завдання ІІІ етапу теоретичного туру Всеукраїнської олімпіади з трудового... 1 21.65kb.
Соціально-економічне становище домогосподарств України у 2005 році 1 188.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІII етапу Всеукраїнської олімпіади з економіки для учнів 11 класу - сторінка №1/1
Завдання

ІII етапу Всеукраїнської олімпіади

з економіки для учнів 11 класу

2009/2010 навчальний рік

Луганська область

І тур


Тести першого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 1 бал)

1. Представники якого напрямку в економічній науці вважали торгівлю джерелом багатства нації?

 1. фізіократи

 2. меркантилісти

 3. кейнсіанці

 4. монетаристи

2. Хто з перелічених осіб зазнає найбільших втрат від інфляції:

 1. люди с фіксованими доходами

 2. позичальники

 3. підприємці

 4. роздрібні продавці

3. Нормативна економіка вивчає:

 1. «що є»

 2. «що має бути»

 3. юридичні норми і правила поведінки економічних суб'єктів

 4. особливості поведінки різних економічних суб'єктів

4. Сукупність створених та нагромаджених у країні працею всього
суспільства матеріальних благ та духовних цінностей, розвіданих
природних ресурсів тощо
- це:

 1. ВВП

 2. ВНП

 3. національний дохід

 4. національне багатство

5. Укажіть, яке з приведених нижче визначень краще за інші відображає суть монетарної політики держави:

 1. Діяльність державних органів, результатом якої є зміна пропозиції грошей у країні

 2. Заходи з регулювання державою величини своїх витрат і/або доходів

 3. Дії Центрального банку країни, направлені на регулювання курсу національної валюти

 4. Дії Центрального банку країни щодо зміни пропозиції грошей і доступності кредиту

6. Укажіть чотири фази економічного циклу:

 1. рецесія (спад), депресія, пожвавлення, піднесення (бум)

 2. виробництво, розподіл праці, спеціалізація, торгівля

 3. попит, пропозиція, взаємодія попиту і пропозиції, ринкова рівновага

 4. виробництво, розподіл, обмін, споживання

7. Морський маяк є традиційним прикладом суспільного блага, тому що:

 1. приватним фірмам невигідно його виготовляти і обслуговувати

 2. приватні фірми не прагнуть фінансувати суспільні потреби

 3. він є товаром спільного користування і належить державі

 4. світло маяка використовують кораблі, власники яких не спла­чують цю послугу

8. Уряд вдається до політики "дорогих грошей" з метою...

 1. збільшення експорту

 2. зниження темпів інфляції

 3. підвищення темпів економічного зростання

 4. збільшення рівня поточного споживання

9. Стимулювання національного виробництва і експорту й стримування імпорту притаманні політиці:

 1. вільної торгівлі

 2. націоналізму

 3. фритредерства

 4. протекціонізму

10. Укажіть, які з ринкових структур належать до реальних...

 1. досконала конкуренція, олігополія, чиста монополія

 2. монополістична конкуренція та олігополія

 3. досконала конкуренція та монополістична конкуренція

 4. чиста монополія, олігополія, монополістична конкуренція


Тести другого рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь ( кожна правильна відповідь – 2 бали)

11. Теорія "довгих хвиль" в економіці пов'язана з роботами:

 1. Ф. Кене

 2. М. Туган-Барановського

 3. К. Маркса

 4. М. Кондратьєва

12. Уявіть, що в країні розподіл доходів повністю рівномірний, чому
дорівнюватиме коефіцієнт Джині?

А. 1 %; В. 50 % С. 0 % D 100%13. Якщо обсяг реального ВВП країни зменшився на 7%, а чисельність населення - на 5%, то:

 1. реальний ВВП на душу населення зменшився

 2. реальний ВВП на душу населення збільшився

 3. номінальний ВВП не змінився

 4. реальний ВВП збільшився, а номінальний зменшився

14. На якому рівнянні базується монетаризм?

А. ВВП=С + І + G = XN

В. AD=AS

С. MV =PQ

D. Mux/Px=Muy/Py
15. Конкуретна фірма, для якої Р= min ATC:


 1. отримує збитки, оскільки функціонує у точці закриття

 2. отримує нормальний прибуток, оскільки ціна перевищує AVC

 3. отримує нормальний прибуток, оскільки ціна покриває AVC

 4. отримує збитки, оскільки ціна не покриває AVC


Тести третього рівня. Знайдіть єдину правильну відповідь (кожна правильна відповідь –3 бали)

16. Визначте обсяг грошової маси, необхідної для обігу, якщо швидкість обігу грошової одиниці - 3, фізичний обсяг товарів - 4 одиниці, а середня ціна - 8 грн. за одиницю товару:

А. 1,5 грн.; В. 6,0 грн.; С. 10,7 грн.; D. 96,0 грн.17. Якщо ви внесете на депозитний рахунок 2000 грн. під 19% річних, то за умови незмінної процентної ставки сума на вашому рахунку подвоїться через:

A. 4 роки; B. 5 років; C. 8 років; D. 10 років.18. Рівновагу споживача ілюструє графік:

Error: Reference source not foundАВ - бюджетна лінія; lC1, lC2, lC3 - криві байдужості споживача.

Чому дорівнює гранична норма заміщення благом Х блага Y?:

A. 1/2; B. 2; C.10; D. 0.19. Індекс цін в країні становить в 2008 р. — 100%, в 2009 — 120 %; номінальний ВВП в 2009 р. складав 840 млрд гр.од. Визначте реальний ВВП 2009 р. в цінах 2008 р.

А.1008 млрд гр. од.; В. 672 млрд гр. од.; С .700 млрд гр. од.; D.800 млрд гр. од.20. На скільки збільшиться кількість безробітних, якщо держава встановить мінімальну ставку заробітної плати в розмірі 30 грошових одиниць. Криву ринкового попиту на працю задано функцією LD = 50 - W, ринкової пропозиції праці: LS = 2W - 25, де L - чисельність робочої сили (тис. осіб), W - денна ставка заробітної плати (грошові одиниці).

А. 15 тис. осіб В.25 тис. осіб С. 30 тис. осіб D.45 тис.осібЗагальна кількість за І тур – 35 балів
ІІ тур

Задача 1(5 балів)

Зарплата юриста - 4000 грн. Інфляція за поточний період склала 12%. Визначте грошовий еквівалент нарахованої зарплати (сума, якої було б достатньою, щоб придбати таку ж кількість товару на початок періоду), і «інфляційний податок» (чисті втрати).Задача 2(10 балів)
У галузі діють дві фірми, граничні витрати яких однакові і рівні нулю. Попит на продукцію галузі описується рівнянням: Р =100 - Q. Визначте:

1) обсяг виробництва за умов, що галузь є конкурентною;

2) обсяг виробництва за умови, що фірми об'єднуються і виникає монополія.
Задача 3 (20 балів)

Номінальна грошова маса становить 600 млрд. грн., дефлятор ВВП дорівнює 2, швидкість обігу грошей 3, спекулятивний попит на гроші описується рівнянням:

 1. визначте параметри рівноваги на грошовому ринку, якщо номінальний ВВП становить 1800 млрд. грн.

 2. як зміниться рівноважна ставка проценту, якщо внаслідок стимулювальної політики уряду номінальне грошове пропонування зросте на 100 млрд. грн.?

Загальна кількість за ІІ тур – 35 балів
ІІІ тур

Творчі завдання

1. Творче завдання (5 балів)

Наведіть приклади заходів фіскальної політики, що найбільше сприятимуть зменшенню бюджетного дефіциту.2. Творче завдання (5 балів)

Доведіть, що існування природної монополії є економічною необхідністю.Загальна кількість за ІІІ тур – 10 балів

ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ЗА РОБОТУ – 80 БАЛІВ