Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур) 2011- 2012 навчальний рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ гуон ода від 14. 02. 2012 р. №153 Про підсумки проведення ІІІ... 1 137.19kb.
Наказ гуон ода від 13. 02. 2012 р. №144 Про підсумки проведення ІІІ... 1 147.88kb.
Наказ гуон ода від 24. 01. 2012 р. №87 Про підсумки проведення ІІІ... 1 111.68kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики Теоретичний... 1 57.11kb.
Головне управління освіти І науки Чернівецької обласної державної... 1 73kb.
Наказ гуон ода від 20. 01. 2012 р. №80 Про підсумки проведення ІІІ... 1 68.31kb.
База учнів-переможців Всеукраїнських предметних олімпіад, творчих... 1 126.79kb.
Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики Теоретичний... 1 52.18kb.
Результати ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії 8... 1 70.75kb.
Наказ №71 Про підсумки ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 3 632.1kb.
Рекомендації щодо проведення ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 56.84kb.
Лабораторна робота №5-3 визначення ентропії при нагріваванні та плавленні... 1 172.32kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур) - сторінка №1/1
Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур)

2011- 2012 навчальний рік

8 клас
Завдання 1. 18 б.

За приведеною схемою ідентифікуйте речовини, вкажіть їх формули та назви, запишіть рівняння відповідних реакцій.
К ┐ +З, 2300С t0К

+ │←------------ Иповільно, В┐ ┌ ДИ ----------→ │ +

Ж ┘ + │ 5300С + │ t0 +H2SO4+ t0 │ + └ Г

Г Б←------- А -------→ │ ЕГ

+З,t0 + │ │ +

Ж Г┘ └ЖГ

+ │ │+


Л ┘ └Б

Умови:

 • А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л – речовини;

 • Речовина А- сіль, водний розчин якої є дезінфікуючий засіб і має характерне забарвлення. А використовується для добування в лабораторії Г;

 • Речовини А та В мають однаковий якісний склад; Речовини Б, E, И, К, Л мають однаковий якісний склад;

 • Е-нестійка зелено-коричнева або темно-червона масляниста рідина; Ж – безбарвна прозора рідина; Г та З- безбарвні гази; Л- сіро-зелена тверда речовина (тиск атмосферний, кімнатна температура (≈+200С));

 • Mr(B) + Mr(Г) = Mr(К); Mr(И) = Mr(A); 7∙Mr(Ж) + Mr(Г) = Mr(И) = 158. Всі Аr заокруглено до цілих значень.

Завдання 2. 11 б

До 130 л газової суміші, що містить азот, водень та метан додали 200л кисню і підпалили. Після припинення горіння і конденсації водяної пари загальний об’єм отриманої газової суміші став 144 л (умови вимірювання ті ж самі, що і у вихідної суміші). Після пропускання газової суміші через надлишок лугу (КОН) її об’єм став

72 л. Обчисліть вихідні об’єми азоту, водню, метану та об’єм кисню, що не прореагував.

Завдання 3. 10 б.

А, В, С- оксигеновмісні кислоти елемента Х. Молекули даних кислот мають: різну основність; різну кількість атомів Оксигену, що змінюється послідовно; три атоми Гідрогену. А, В, С не є пероксидними кислотами та полікислотами. У С ω(Х)= 31,63%, ω(О)= 65,31%. Визначіть молекулярні формули кислот, вкажіть їх назви та основність. Запишіть їх структурні (графічні) формули та рівняння реакцій утворення ними середніх солей з калій гідроксидом. Відносні атомні маси заокруглено до цілих значень.

Завдання 4. 8 б

Мідний купорос (CuSO4∙5H2O) масою 2.58 г розчинили у воді. До одержаного розчину додали розчин, який містить 1,58 г натрій сульфіду. (Na2S). Випав осад, який відфільтрували,висушили і зважили, Визначте масу осаду.Завдання 5. 16 б.

Під час взаємодії водневої сполуки одновалентного металу з водою масою 100 г. одержали розчин з масовою часткою речовини речовини 0,0238. маса розчину стала на 0,2 г менша від суми мас вихідних речовин. Визначте, воднева сполука якого металу прореагувала з водою.

Завдання 6. 17 б.

Речовину Х, добуту під час взаємодії металу з киснем, розчинили у воді, при цьому утворився сильно лужний розчин. Його нейтралізували сульфатною кислотою. Випарували воду і одаржали кристали речовини У, що містять 9,94% сульфуру. Провівши обчислення, визначте речовини Х та У. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур)

2011- 2012 навчальний рік

9 клас

1. 2,112г твердої суміші кальцій оксиду та кальцій карбонату повністю прореагували з 20мл 2,2М розчину хлоридної кислоти. Знайдіть: 1. Масові частки (у відсотках) вихідних твердих сполук у суміші; 2. Масову частку солі у розчині, якщо густина початкового розчину 1,15г/см3; 3. Об’єм газу, що виділився.

13 балів

2. Суміш, що складається з металу, який у сполуках є лише двовалентний та деякого оксиду, прожарили і одержали речовину А та оксид металу Б. Одержану суміш розчинили в надлишку хлоридної кислоти і отримали сіль В та газоподібну речовину Г з густиною за повітрям 1, 104. Газ Г на повітрі самозагорівся і згорів з утворенням води та вихідного оксиду. До розчину, який містив 9,5г солі В добавили в надлишку розчин лугу і отримали в осаді речовину Д. Прожарювання промитої та висушеної речовини Д привело до одержання 4г речовини Б.

1. Визначте вихідні речовини.

2. Визначте речовини А, Б, В, Г, Д.

3. Напишіть рівняння проведених реакцій.

Висновки підтвердити обчисленнями. 16 балів


3. Визначте масу розчину калій гідроген сульфіту з масовою часткою солі 10%, яку потрібно додати до 300мл розчину нітратної кислоти (густина 1, 116г/мл) з масовою часткою кислоти 20%, щоб зменшити масову частку кислоти у два рази.

11 балів


4. Змішали розчин, що містить суміш калій і натрій галоген іду масою 5,0г з розчином, що містить 10,26г арґентум нітрату. Осад білого кольору відфільтрували, а до розчину опустили мідну пластинку масою 6,0г, яку витримали в розчині протягом часу, необхідного для повного протікання реакції. У результаті маса пластинки зросла до 8,54г. Визначте склад вихідної суміші.

16 балів


5. Визначте об’ємний склад у відсотках газової суміші сульфур (ІV) оксиду, карбон (ІІ) і карбон (ІV) оксидів, густина за воднем якої 20,8, якщо при пропусканні 20дм3 цієї суміші крізь розчин лугу об’єм її зменшився до 8дм3.

10 балів


6. При нагріванні білої кристалічної речовини масою 1,16г із надлишком розчину калій гідроксиду виділяється газ об’ємом 448мл. При нагріванні такої ж наважки цієї речовини з надлишком розчину розбавленої сульфатної кислоти виділяється газ об’ємом 224мл. Визначте формулу і назвіть речовину.

14 балів
ЗавданняІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур)

2011- 2012 навчальний рік

10 клас


 1. Відомий Колекціонер, який прекрасно володів основами хімії, зберігав свої скарби в невеликих сейфах, вмонтованих у стіну. На кожному сейфі був напис, який показував його вміст:

перший сейф другий сейф третій сейф

[Е]6s14f145d10 1s22s22p2 ≈78(…2p3)2+≈21%(…2p4)2

Сам Колекціонер орієнтувався в цих загадкових символах, але, коли у кімнату проникнув злодій… Розгублений злочинець, не зміг зрозуміти, де ж знаходяться коштовності, і навздогад розкрив сейф із найдовшим написом. Там коштовностей не було! Спрацювала сигналізація, злодій залишився без здобичі…


 1. Що знаходиться в першому сейфі? У яких рідинах можна розчинити вміст цього сейфа (наведіть два приклади таких рідин і напишіть рівняння відповідних реакцій).

 2. Як Ви думаєте, який елемент, і який дорогоцінний камінь знаходиться у другому сейфі? Які алотропні модифікації цього елемента Ви ще знаєте?

 3. Що знаходилося у сейфі із найдовшим написом?

 4. З якими з перелічених нижче речовин реагуватиме вміст цього сейфа: літій, мідь, сірка, білий фосфор, сульфур (ІV) оксид, нітроген (ІІ) оксид, водний розчин натрій гідроксиду, водний розчин калій сульфіту, водний розчин йодиду калію а) при кімнатній температурі; б) при нагріванні.

Напишіть рівняння всіх можливих реакцій із вказівкою умов їх протікання.

12 балів


 1. Наважку суміші двох мінералів масою 10,88г розчинили в HNO3 і через добутий розчин пропустили надлишок NН3. Осад, що утворився, прожарили на повітрі до сталої маси (11,2г) і відновили до металу воднем (4,7л н.у.).

 1. Визначте формули мінералів, якщо вони є оксидами поширеного металу.

 2. Напишіть рівняння згаданих у задачі реакцій.

 3. Розрахуйте склад вихідної суміші (мас., %).

16 балів

 1. Дуже чисту сполуку Х можна отримати, виходячи із суміші двох солей, які забарвлюють полум’я в жовтий колір. Наважку суміші солей масою 3,280г помістили у вакуумну посудину об’ємом 100мл та нагріли до 3000С. Після охолодження посудини до 170С тиск у середині становив 15,43*105 Па, а на дні виявилося 1,488г чистої твердої речовини Х. Відомо, що під час розчинення 6,560г суміші солей в 1л дистильованої води утворюється розчин, аліквота (V=10мл) якого після додавання надлишку розчину АgNO3 дає 0,120г білого осаду. Якщо до тієї самої аліквоти додати 20мл 0,05М розчину І2, підкисленого Н2SO4, то на титрування отриманого розчину витрачається 12мл 0,1М розчину Na2S2О3.

 1. Визначте сполуку Х та склад суміші солей.

 2. Наведіть рівняння реакцій, про які йдеться в задачі.

 3. Чому сполуку Х неможливо отримати «звичайними» методами, які застосовуються для представників цього класу.

20 балів

 1. При прожарюванні кристалічної солі при 10000С утворився оксид металу, який містить 21,42% Оксигену. Гази, які виділились при розкладі, були поглинуті в пастці з порошкоподібним калій оксидом (2 моль). Після нагрівання пастки на водяній бані її вміст став прозорою безбарвною рідиною, яка містить 45,95% Калію, 3,53% Карбону і стільки ж Гідрогену. Встановіть формулу вихідної солі металу. Напишіть рівняння реакцій всіх процесів, обчисліть кількість речовин всіх сполук у пастці.

14 балів

 1. Під час дії розчину лугу, взятого в надлишку, на суміш заліза із цинком виділилось 1792мл (н.у.) газу. Під час хлорування такої ж за складом та масою суміші в реакцію вступив увесь хлор, одержаний дією концентрованої хлоридної кислоти, взятої в надлишку, на калій перманганат, маса якого становить 24,016г. Визначте масову частку (%) заліза у вихідній суміші.

8 балів

 1. Маса наважки суміші металів, що у своїх сполуках мають ступінь окиснення +2(А) і +3(В), дорівнює 1,57г. наважка була повністю розчинена у надлишку хлоридної кислоти. При цьому виділилось 784мл газу (н.у.). Визначте, які метали складають суміш, якщо атомна маса А у 2,4 рази більша, ніж атомна маса В, а кількість речовини А у суміші в 2 рази більша, ніж кількість речовини В.

10 балів


Завдання

ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії (теоретичний тур)

2011- 2012 навчальний рік

11 клас

1. Органічна оксигеновмісна речовина А, яка здатна відщеплювати воду при нагріванні, містить 41,38% Карбону і 3,45% Гідрогену. При нагріванні з етанолом в присутності кислоти А перетворюється в сполуку Б, яка містить 55,81% Карбону, 6,97% Гідрогену і Оксиген. Сполука А приєднує бромоводень з утворенням речовини В, яка при кип’ятінні з водою перетворюється в сполуку Г, що містить 35,82% Карбону, 4,48% Гідрогену і Оксиген. Відомо, що 2,68г речовини Г повністю реагують з 20мл 2М розчину калій гідроксиду. Визначте будову речовин А-Г і наведіть рівняння всіх реакцій.

18 балів

2. Яку масу ВаСІ2*2Н2О необхідно добавити до 100мл 40% розчину Н2SO4 (ρ=1,3г/мл) щоб добути розчин, у якому масова частка сульфатної кислоти дорівнює 10%.

10 балів

3. Щавлева кислота Н2С2О4 міститься в деяких овочах, наприклад у ревені і шпинаті. Ця кислота є токсичної, але її вміст в овочах – незначний. Проте, деякі методи приготування можуть сприяти збільшенню концентрації цієї кислоти. Концентрацію Н2С2О4 в пробі можна визначити титруванням за допомогою перманганат-йона МnО4-, який у кислому середовищі утворює СО2(г) і Мn2+(водн.):

1) підберіть коефіцієнти методом електронного балансу. Напишіть скорочене йонне рівняння.

2) якщо для досягнення кінцевої точки титрування проби масою 50,0г витратили 22,0мл 0,0500М розчину МnО4-, то яка масова частка Н2С2О4 у цій пробі у відсотках? 8 балів

4. У результаті дегідратації суміші двох насичених одноатомних спиртів виділилося 14,4г і утворилося 52,8г суміші чотирьох органічних сполук. Умовно приймаємо, що дегідратація відбулася кількісно, а органічні речовини утворилися в рівних мольних співвідношеннях.

1) Назвати вихідні спирти та продукти реакцій за систематичною номенклатурою.

2) Чому за результатами цих реакцій не можемо передбачити будову спиртів?

3) Як довести будову спиртів?

Відповіді підтвердити рівняннями реакцій та відповідними розрахунками.

17 балів


5. Сіль одновалентного металу масою 74,4г нагріли в закритій посудині, при цьому утворилося 26,8мл безбарвної рідини з концентрацією речовини 11,2моль/л. Визначте формулу солі, якщо відомо, що вона містить металічний елемент, Гідроген, 25,8% Сульфуру і 51,61% Оксигену.

17 балів


6. У системі, яка описується рівнянням

4НСІ(г) + О2(г) → 2Н2О(г) + 2 СІ2(г); ∆Н<0,при високій температурі рівновага встановилася при таких об’ємних частках компонентів: 67% НСІ, 19% О2, 7% Н2О і 7% СІ2. Температуру знизили і при цьому ж тиску встановилася нова рівновага, при якій частка хлору зросла до 30%. Визначте об’ємні частки решту компонентів у кінцевій рівноважній суміші.

10 балів