Заява-приєднання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Правила приєднання до водопровідних мереж Загальні положення 1 143.45kb.
Ліцензійний договір приєднання 1 58.7kb.
Рішення може підлягати редакційним виправленням. У справі «Ющенко... 1 304.24kb.
Аналіз досліджень в області енергопостачання 1 30.07kb.
Пам’ятка про порядок приєднання замовників до газових мереж 1 53.13kb.
Вісник львів. Ун-ту visnyk LVIV univ. Серія хім. 2003. Вип. 1 55.93kb.
Заява–приєднання до договору на надання послуг електронного обміну... 1 51.24kb.
Заява–приєднання до договору на надання послуг електронного обміну... 1 86.43kb.
Закон n 2051-iii ( 2051-14 ) від 19. 10. 2000 ) Дата приєднання України... 1 152.14kb.
Заява попереджує громадян, щоб критично ста-вилися до 1 60.37kb.
Заява заява про відкриття документарного акредитива (Application... 1 34.95kb.
Рубель Оксана Витальевна Звук [л], буква Л 1 48.97kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Заява-приєднання - сторінка №1/1
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ

до Договору № ___ від “___”___________ 201_ р. “Про надання послуг з

погодного регулювання споживання тепла в багатоквартирному будинку”
Договір № ___ від “___”___________ 201_ р. “Про надання послуг з погодного регулювання споживання тепла в багатоквартирному будинку” укладається шляхом приєднання фізичної особи-громадянина (надалі – Замовник), що має намір отримувати послуги з погодного регулювання споживання тепла в багатоквартирному будинку, до Договору в цілому. Замовник не може запропонувати свої умови цього Договору у відповідності до ст. 634 ЦКУ. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи його окремих положень Замовник має право відмовитись від його підписання.

Заява-приєднання (надалі-Заява) заповнюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Замовник, який діє на законних підставах, підписавши Заяву-приєднання, укладає з ПП “Південно-Західний альянс” Договір, розміщений на сайті підприємства, а копія якого надається разом із Заявою-приєднанням, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому.

З моменту підписання Заяви Замовник та ПП “Південно-Західний альянс” набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність за їх невиконання чи неналежне виконання.

Підписавши Заяву, Замовник засвідчує:

- ознайомлення з усіма положеннями Договору;

- повне розуміння Договору, значень термінів та всіх його умов;

- вільне волевиявлення укласти Договір шляхом приєднання до нього у повному обсязі.

Замовник підтверджує, що відомості, наведені нижче, є вірними:


Прізвище, ім’я, по-батькові

Адреса

Ідентифікаційний номер

Номер паспорта, дата та ким виданий

Телефон

E-mailПП “Південно-Західний альянс”

Директор __________________ Сіняєв С.О.Замовник

_________________ (____________________)