Зміст Частина перша: Дисциплінарні правила Глава I. Вступ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Зміст визначення термінів частина перша: Дисциплінарні правила 2 434.21kb.
Зміст Вступ Глава Банкрутство як правовий інститут 1 63.84kb.
Зміст І. Вступ ІІ. Основна частина 1 223.13kb.
Зміст Вступ Глава Культурологічні основи змісту освіти 1 Концепція... 1 255.12kb.
Кодекс України зміст розділ I. Загальні положення (статті 1-35) 23 5837.3kb.
Зміст: Частина І. Вступ до економічної теорії 42 10209.47kb.
Реферат зміст вступ 1 загально-технічна частина 1 38.87kb.
Кодекс цивільного захисту україни { Зміст } Розділ I загальна частина... 8 2123.02kb.
Положення Глава 1 Визначення термінів. Глава 2 Нормативно-правові... 5 1265.13kb.
Книга перша сигнали з всесвіту частина перша пробудження розділ І син 11 2506.05kb.
Зміст Зміст 2 Вступ 2 Висновки 43 Список використаної літератури... 1 528.07kb.
Довідка слободич андрій васильович працює 1 37.56kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Зміст Частина перша: Дисциплінарні правила Глава I. Вступ - сторінка №1/2


Зміст

Частина перша: Дисциплінарні правила…………...……………… 7-21
Глава I. Вступ…………………………………………………………. 7

Cтаття 1. Загальні положення…………………..…………….…..... 7
Глава II. Мета і завдання Правил………………………………….. 7

Cтаття 2. Мета………………..………………………………….….…7

Cтаття 3. Завдання………..………………………………………..…7
Глава III. Визначення і застосування Правил…………………..7-8

Cтаття 4. Дисциплінарні повноваження………………..……..…7-8

Cтаття 5. Обсяг застосування……………………...........................8

Cтаття 6. Виняткові положення застосування..............................8

Cтаття 7. Принципи поведінки…………………………..………...8
Глава IV. Порушення………………………………………………..8-9

Cтаття 8. Види порушень…………………………..……………..…8-9

Cтаття 9. Вина………………………………..…………………..…...9

Cтаття 10. Повторність порушення………………..………….…...9
Глава V. Дисциплінарна санкція. Визначення та

застосування …………………………………………………………. 9-21

Cтаття 11. Дисциплінарна санкція…………………………………9-10

Cтаття 12. Солідарна відповідальність асоціацій і команд

(клубів) у формі грошових внесків………………………….……...10

Стаття 13. Види дисциплінарних санкцій……………………..…..10-11

Стаття 14. Відповідальність футболістів……………………….….11

Стаття 15. Позбавлення "Паспорта футболіста"……………..….. 12

Стаття 16. Попередження, відсторонення та їх наслідки….……..12

Стаття 17. Вилучення та їх наслідки…………………………….….12

Стаття 18. Облік попереджень та вилучень…………………..……12

Стаття 19. Відповідальність юридичних осіб……………….……...13

Стаття 20. Відповідальність клубів (команд)……………….……...13

Стаття 21. Окремі випадки відповідальності юридичних

осіб, команд (клубів)……………………………………………..…….13

Стаття 22. Окремі санкції до клубу (команди)……………….…….13

Стаття 23. Неналежна поведінка команд……………………….…..14

Стаття 24. Відповідальність офіційних осіб та фахівців

ФФВ, юридичної особи, клубу (команди)……………………………14

Стаття 25. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до офіційних

осіб та фахівців ФФВ, юридичної особи, команди (клубу)………...14

Стаття 26. Відповідальність арбітрів…………………………….…..14-16

Стаття 27. Відповідальність делегатів-інспекторів………..……….16-17

Стаття 28. Маніпулювання результатами матчу…………….……..17-18

Стаття 29. Корупція………………………………………….………….18

Стаття 30 Фальсифікація……………………………………….………18

Стаття 31. Образа………………………………………………….…….18

Стаття 32. Погрози…………………………………………………..…..18

Стаття 33. Примушування………………………………………….…..19

Стаття 34. Агресивна поведінка…………………………………..……19

Стаття 35. Прояви дискримінації та расизму………………….……..19

Стаття 36. Відбуття відсторонення від матчу або виконання

обов’язків……………………………………………….…………………19-20

Стаття 37. Обмеження переслідування при застосуванні

дисциплінарних санкцій……………………………..…………………..20

Стаття 38. Часткове скасування санкції………………………..……..20-21

Стаття 39. Сукупність порушень………………………………….........21

Стаття 40. Вирішення спірних питань і конфліктів…………..……..21
Частина друга: Організація та процедура притягнення до

дисциплінарної відповідальності………………….................................21-33
Глава VI. Інстанції розгляду справ та прийняття рішень….………21-22

Стаття 41. Арбітр………………………………………………….…...…21

Стаття 42. Органи здійснення футбольного правосуддя….………...22

Стаття 43. Оскарження в органах ФФУ………………........................22
Глава VII. Повноваження органів. Засади їх діяльності…………...22-23

Стаття 44. Визначення………………………………………………......22

Стаття 45. Незалежність…………………………………………….......22

Стаття 46. Конфіденційність……………………………………..……..23

Стаття 47. Склад Органів…………………………………………..…...23

Стаття 48. Кворум…………………………………………………..……23
Глава VIIІ. Юрисдикція…………………………………………………23-24

Стаття 49 Юрисдикція КДК……………………………………….……23

Стаття 50. Юрисдикція голови КДК щодо прийняття рішення

одноосібно………………………………………………………………….24

Стаття 51. Юрисдикція АК………………………………….………….24
Глава ІX. Основні положення, процедура притягнення до

дисциплінарної відповідальності……………..………………………...24-33

Стаття 52. Сторони. Права сторін…………………………….………...24

Стаття 53. Рівноправність……………………………………….….........25

Стаття 54. Подання заяви……………………………………….………..25

Стаття 55. Усні заяви…………………………………………….………..25

Стаття 56. Підготовка розгляду справи……………………….………..25-26

Стаття 57. Співпраця зі сторонами……………………………..……….26

Стаття 58. Строк розгляду справи…………………………….………...26

Стаття 59. Скликання і представництво……………………….………26-27

Стаття 60. Участь третіх осіб……………………………………..………27

Стаття 61. Призначення експертизи……………………………..……...27

Стаття 62. Відвід члена Органу…………………………………………..27

Стаття 63. Докази…………………………………………………………..27-28

Стаття 64. Розгляд доказів………………………………………………...28

Стаття 65. Обговорення………………….………………………………...28

Стаття 66. Протокол засідання………….………………………………...28-29

Стаття 67. Мирова угода………………….………………………………..29

Стаття 68. Закриття справ………………...……………………………….29

Стаття 69. Ухвалення рішень……………..……………………………….29

Стаття 70. Повідомлення про ухвалені рішення.……………………….30

Стаття 71. Набуття чинності рішення……………….…………………...30

Стаття 72. Оскарження рішень………………………..…………………..30

Стаття 73. Додаткове рішення………………………….………………….30-31

Стаття 74. Перегляд рішення за нововиявленими

обставинами………………………………….……………………………….31

Стаття 75. Порядок виконання рішення………………..………………...31

Стаття 76. Фінансові витрати……………………………..………………..31

Стаття 77. Засідання КДК, ДК……………………………..……………….31-32

Стаття 78. Подання апеляційної скарги…………………..………………32

Стаття 79. Підготовка апеляційних скарг до розгляду..………………...32

Стаття 80. Розгляд апеляційних скарг……………………..……………...32

Стаття 81. Юрисдикція Голови АК щодо прийняття рішення

одноосібно…………………………………………..………………………….33
Глава ХI. Прикінцеві положення………………………………..…………33

Стаття 82. Окремі положення………………………………..……………..33

Стаття 83. Ухвалення та набуття чинності………………..……………...33
Додаток 1.

Положення про застосування дисциплінарних санкцій

у випадку невиконання вимог ФФВ

футбольних команд (клубів) Волині ……………………………………..34-35
Додаток 2.

Перелік дисциплінарних санкцій, застосовуваних до команд (клубів),

юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні у футболі,

за порушення норм статутних і регламентних документів …………….36-40
Додаток 3.

Перелік дисциплінарних та штрафних санкцій,

застосованих до футболістів та/або офіційних осіб

за порушення норм статутних і регламентних документів …………….41-43
Додаток 4.

Перелік дисциплінарних санкцій, застосовуваних до команд (клубів),

юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні у міні-футболі (футзалі),

за порушення норм статутних і регламентних документів ……………44-48
Додаток 5.

Перелік дисциплінарних та штрафних санкцій, застосованих

до міні-футболістів (футзалістів) та/або офіційних осіб

за порушення норм статутних і регламентних документів ……………49-51

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Апеляційний комітет (АК): орган здійснення футбольного правосуддя другої інстанції (далі – АК).

Арбітр: особа, призначена ФФВ для проведення матчу, якій надані виключні повноваження щодо застосування та трактування Правил гри.

Визначений термін: період дії дисциплінарної санкції, визначений конкретно при її застосуванні Органом.

Відмова від участі в змаганнях: відмова від участі в будь-якому змаганні під егідою ФФВ або юридичної особи, в якому команда (клуб) була заявлений.

Відсторонення: позбавлення права здійснювати конкретну діяльність особою або організацією на підставі рішення Органу.

Делегат-інспектор: особа, призначена ФФВ для виконання офіційних функцій з перевірки організації та проведення матчу та оцінки дій арбітрів.

Дискримінація: обмеження чи позбавлення прав певних категорій громадян за расовою або національною приналежністю, статтю, політичними і релігійними переконаннями, або за іншими ознаками, що не мають правовстановлюючого значення.

Дисциплінарні правила: уніфіковані дисциплінарні норми і види дисциплінарних стягнень.

Дисциплінарні санкції: заходи дисциплінарного впливу у вигляді відповідних стягнень.

Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК): орган здійснення футбольного правосуддя першої інстанції (далі – КДК).

Маніпулювання: незаконне втручання з метою змінити результати.

Напад: поштовх будь-якою частиною тіла або предметом, свідомо нанесений учаснику змагання, офіційній особі або глядачу, чи плювок, скоєний стосовно тих же осіб.

Неетична, некоректна, неспортивна поведінка: поведінка (вислови і/або дії) футболістів, офіційних та інших осіб, що не відповідає встановленим спортивним нормам і традиціям, має зухвалий, вульгарний, неввічливий характер і ображає певних осіб і/або організацію.

Обтяжений випадок нападу: дії, скоєні з особливою зухвалістю, агресивністю або цинізмом, поєднані з ударом, завданим будь-якою частиною тіла або предметом учаснику змагання, офіційній особі або глядачу в будь-яку частину тіла, особливо після зупинки матчу.

Орган, Органи: Органи здійснення футбольного правосуддя ФФВ, дисциплінарні органи юридичних осіб, уповноважені розглядати справи та приймати рішення стосовно порушень норм статутних і регламентних документів та застосовувати дисциплінарні санкції відповідно до Дисциплінарних правил ФФВ.

Офіційна особа: представники, які виконують офіційні функції від імені юридичних осіб, ФФВ, (ФФУ, УЄФА та ФІФА) у заходах, пов’язаних з футболом.

Офіційна особа матчу: арбітр, асистенти арбітра, четвертий арбітр, делегат матчу, інспектор матчу, особа, відповідальна за безпеку та будь-які інші особи, призначені ФФВ, ФФУ або юридичною особою для виконання обов'язків у зв'язку з проведенням матчу.

Офіційний матч: матч, що проводиться за розкладом ігор у змаганнях під егідою юридичних осіб, ФФВ, ФФУ, УЄФА та ФІФА.

Підозрювана особа: особа, стосовно якої існує припущення про порушення нею законодавства, норм статутних і регламентних документів.

Передматчевий: проміжок часу між взяттям стадіону під охорону та прибуттям команд на територію стадіону та свистком арбітра про початок матчу.

Післяматчевий: проміжок часу між фінальним свистком арбітра та відбуттям команд за межі стадіону і повної евакуації глядачів.

Проведення матчу з порушенням норм спортивної етики: матч, результат якого є підстави вважати визначеним за домовленістю та проведеним без дотримання принципів спортивного змагання і чесної гри.

Провокаційні дії: навмисні дії учасників змагання і/або офіційної особи(іб) з метою підштовхнути іншу особу на згубні вчинки або негативну реакцію.

Рапорт арбітра: офіційний документ ФФВ, у якому арбітром записано учасників, зафіксовано остаточний результат, перебіг подій матчу і кваліфіковано ним дотримання учасниками та офіційними особами Правил гри та регламентних норм до, під час та після проведення матчу.

Рапорт делегата-інспектора: офіційний документ ФФВ, в якому делегат-інспектор фіксує остаточний результат, оцінює організацію проведення матчу та роботу арбітрів.

Рапорт "Чесної гри": офіційний документ ФФВ, в якому делегат оцінює дотримання учасниками та офіційними особами клубів принципів чесної гри.

Расизм: ідеологія, що має на меті обґрунтувати, виправдати та продемонструвати соціальну і національну нерівність приналежністю людей до так званих "вищих" і "нижчих" рас.

Регламент: регламенти змагань з футболу серед команд, клубів, юридичних осіб.

Розпорядження, директиви: додаток до дисциплінарних санкцій з метою підсилення вимог дотримуватися встановлених норм.

Самовільне залишення поля: залишення командою (футболістами) футбольного поля під час матчу без дозволу арбітра.

Спір спортивного характеру: протиріччя або неузгодженість позицій між суб’єктами діяльності в футболі.

Статутні і регламентні документи: статути, положення, регламенти, директиви, циркуляри, листи юридичних осіб, ФФВ, ФФУ, УЄФА та ФІФА, Правила гри, видані Міжнародною Радою футбольних асоціацій.

Товариський матч: матч, організований ФФВ, юридичною особою, клубом або іншою особою, між командами, визначеними для цього випадку, які можливо належать до різних сфер діяльності; рахунок має значення тільки для даного матчу або змагання.

Тренер: фахівець, який має диплом або атестат відповідної категорії ФФУ, що дає право організовувати та проводити навчально-тренувальну роботу, керувати командою в матчах.

УЄФА: Європейський Союз Футбольних Асоціацій.

Упереджений, упередженість: несправедливе ставлення до учасників змагань, офіційних осіб, футбольних команд (клубів), яке склалося наперед та ґрунтується на ігноруванні реальних фактів.

Учасники змагань: футбольні функціонери ФФВ (ФФУ, УЄФА, ФІФА), арбітри, асистенти арбітра, делегати-інспектори, футболісти (гравці), тренери, офіційні особи (внесені до заявкового листа змагань) та інші особи, які виконують на матчі офіційні функції.

ФІФА: Міжнародний Союз Футбольних Асоціацій

ФФУ: Всеукраїнська спортивна громадська організація Федерація Футболу України.

Юридичні особи, суб’єкти відповідальності: асоціація, ліга, відомство, ФСТ, районна (міська) федерація – колективний член ФФВ, що організовує та проводить змагання з футболу або бере в них участь (далі по тексту – юридичні особи).

Частина перша: Дисциплінарні правила
Глава I. Вступ
Стаття 1. Загальні положення
1. Дисциплінарні правила ФФВ (далі – Правила) розроблені на основі статутних і регламентних документів, дисциплінарних правил ФФУ та законодавства України.

2. Правила визначають функції Органів, встановлюють порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності та норми покарання за порушення статутних і регламентних документів.

3. Дія Правил поширюється на всі правовідносини, що безпосередньо пов’язані з діяльністю в футболі за нормами законодавства України, статутних і регламентних документів ФФВ, ФФУ, за винятком виключної компетенції УЄФА та ФІФА.

4. Правила є обов'язковими для виконання та мають однакову

юридичну силу до:

1.1. колективних членів ФФВ;

1.2. офіційних осіб;

1.3. команд, клубів, футболістів, тренерів та інших осіб, які задіяні або працюють у футболі;

1.4. глядачів.

5. Всі особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов'язані виконувати рішення Органів.

6. Застосування Правил за аналогією та прецедентом забороняється, окрім за аналогією норм ФФУ, УЄФА та ФІФА.

7. Правила застосовуються тільки до подій, що були вчинені після набуття ними чинності.

8. Чоловічий рід, що вживається в Правилах, однаково застосовується до жіночого роду.
Глава II. Мета і завдання Правил
Стаття 2. Мета
Впровадження єдиних справедливих і загальнозрозумілих принципів відповідальності за діяльність у сфері футболу.
Стаття 3. Завдання
1. Визначення юрисдикції Органів.

2. Впровадження порядку підготовки, розгляду справ та ухвалення рішень з порушень норм статутних і регламентних документів та спорів між суб’єктами футболу.

3. Встановлення дисциплінарних санкцій та порядку їх застосування за порушення норм статутних і регламентних документів.
Глава III. Визначення і застосування Правил
Стаття 4. Дисциплінарні повноваження
1. На території Волині ФФВ має виключні повноваження та юрисдикцію. Юридичні особи, клуби, команди, футболісти, офіційні та інші особи, які задіяні або працюють у футболі, зобов’язані виконувати статутні і регламентні документи та рішення ФФВ, дотримуватися Кодексу етики і чесної гри «Чесна гра – дисципліна і повага».

2. Порушення норм статутних і регламентних документів розглядаються Органами, оскільки тільки вони правомочні застосовувати дисциплінарні санкції.Стаття 5. Обсяг застосування
Правила застосовуються при розгляді всіх справ про порушення норм статутних і регламентних документів та спорів спортивного характеру.
Стаття 6. Виняткові положення застосування
Якщо в Правилах та інших статутних і регламентних документах відсутні положення, Органи приймають рішення із застосуванням за аналогією до норм ФФВ, ФФУ, УЄФА, ФІФА, Всесвітнього антидопінгового агентства, які безпосередньо регулюють спірні відносини, та згідно з принципами законності і справедливості.
Стаття 7. Принципи поведінки
1. Юридичні особи несуть відповідальність, незалежно від їх вини, за поведінку футболістів, тренерів, фахівців та офіційних осіб, які входять до їх складу.

2. Юридичні особи, клуби, команди, футболісти, тренери, офіційні особи, арбітри та делегати-інспектори зобов'язані дотримуватися правил поведінки, визначених Кодексом етики і чесної гри "Чесна гра – дисципліна і повага".

3. Кожен, хто своєю поведінкою і/або висловами завдає шкоди репутації футболу та його органів управління, використовує футбольні змагання для викликів суспільній моралі, підпадає під дію дисциплінарних санкцій.
Глава IV. Порушення
Стаття 8. Види порушень
1. Порушенням є протиправна умисна або необережна дія чи бездіяльність, що суперечить нормам статутних і регламентних документів ФФВ, ФФУ та законодавства України.

2. Видами порушень є:

2.1 порушення Правил гри:

1.5. порушення, за які футболістові виноситься попередження;

1.6. серйозні порушення, за які футболіст підлягає вилученню з поля;

2.2 безладдя до, під час та після матчу:

1.7. неналежна поведінка відносно футболістів та інших осіб;

1.8. бійка;

1.9. неспортивна поведінка команди;

1.10. підбурювання до насильницьких дій;

1.11. провокування глядачів на порушення громадського порядку;

1.12. внесення до Рапорту арбітра прізвищ футболістів, які не мають права брати участі в матчі;

1.13. відмова від участі в матчі;

2.3 агресивна поведінка;

2.4 демонстрація расистської, дискримінаційної, політично-екстремістської, образливої поведінки, що порушує регламентні правила проведення змагань, морально-етичні норми футбольного співтовариства та/або суспільства;

2.5 залякування (зазіхання на свободу особистості);

2.6 фальсифікація документів;

2.7 участь чи спроба взяти участь у корупції;

2.8 застосування допінгу;

2.9 порушення рішень та вимог Органів;

2.10 невиконання регламентних норм з організації та проведення матчів;

2.11 неналежна поведінка глядачів;

2.12 маніпулювання результатами матчу;

2.13 використання спортивних заходів з неспортивною метою;

2.14 поведінка, яка шкодить репутації футболу та ФФВ;

2.15 невиконання вимог арбітра і/або делегата-інспектора ФФВ;

2.16 навмисна неявка або явка на гру із запізненням;

2.17 навмисні дії, які спричиняють припинення або відміну матчу;

2.18 будь-які інші вчинки, що можуть вплинути на хід і/або результат матчу;

2.19 невиконання зобов’язань, визначених трудовими договорами (контрактами) між юридичними та фізичними особами, які працюють або задіяні у футболі.

3. Спроба здійснити порушення прирівнюється до порушення з точки зору застосування дисциплінарних санкцій.

4. Часом порушення є безпосередній час вчинення порушення норм статутних і регламентних документів.

5. Особа, яка свідомо підбурює до порушення або виступає в ролі співучасника, підлягає дисциплінарній відповідальності.
Стаття 9. Вина
1. Формою вини є проста необережність, за якої особа не знала норм статутних і регламентних документів, але могла і повинна була знати, або припускати, що вона вчиняє дисциплінарний проступок, але самовпевнено сподівалася уникнути його наслідків.

2. Якщо не передбачене конкретною нормою Правил, дисциплінарні санкції застосовуються до порушників незалежно від того, здійснені вони вмисно чи з необережності. Форма та ступінь вини, якщо вони не становлять елемент складу певного порушення, враховуються при обранні виду дисциплінарної санкції.


Стаття 10. Повторність порушення
Повторністю порушення є вчинення такого ж і/або іншого дисциплінарного порушення, за який до особи застосовувалися дисциплінарні санкції протягом одного змагального сезону.
Глава V. Дисциплінарна санкція. Визначення та застосування
Стаття 11. Дисциплінарна санкція
1. Дисциплінарні санкції можуть застосовуватися за сукупністю, але лише в межах, установлених відповідною статтею Правил, яка передбачає більш сувору санкцію.

2. Дисциплінарна санкція застосовується з урахуванням всіх обставин справи, зважаючи на тяжкість порушень, форм, ступінь вини (за винятком випадків відповідальності незалежно від вини) та обставини, що звільняють від відповідальності, від характеристики особи, до якої застосовується дисциплінарна санкція. Санкція має бути відповідною до протиправного вчинку і відповідати меті запобігання порушенням (як з боку суб’єкта, до якого вона застосовується, так і третіх осіб) у майбутньому.

3. У випадку спроби здійснити порушення Орган може зменшити дисциплінарну санкцію, передбачену за фактичне порушення. Орган визначає ступінь зменшення дисциплінарної санкції на власний розсуд. Дисциплінарна санкція не повинна бути меншою найнижчої межі покарання.

4. Дисциплінарна санкція може бути засобом фінансового впливу за скоєння порушення у вигляді обов'язкового грошового внеску.

5. Орган, що виносить покарання у вигляді обов'язкового грошового внеску, встановлює умови та терміни його сплати.

6. Як виняток, може бути заборонено проводити змагання на певному стадіоні, або прийнято рішення проводити матчі без глядачів, або перенесення матчів на нейтральну територію виключно з причин безпеки.

7. При розгляді справи щодо підбурювача порушення Орган ураховує ступінь провини підбурювача або співучасника, зменшуючи/збільшуючи дисциплінарну санкцію на власний розсуд. Дисциплінарна санкція не повинна бути меншою найнижчої та більшою найвищої межі покарання.

8. Спроба запобігти бійці, захистити інших або розвести учасників бійки не підлягає дисциплінарним санкціям.


Стаття 12. Солідарна відповідальність асоціацій і команд (клубів) у формі грошових внесків
Юридичні особи, команди (клуби) несуть солідарну відповідальність за сплату обов’язкових грошових внесків, що накладаються на їхніх фізичних осіб, які перебувають з ними в правовідносинах. Той факт, що фізична особа вибула з організації, не звільняє юридичну особу, команду (клуб) від відповідальності.
Стаття 13. Види дисциплінарних санкцій
1. Дисциплінарні санкції, загальні для юридичних та всіх осіб, які працюють або задіяні у футболі:

1.1. Попередження – письмове (у контексті застосування дисциплінарних санкцій Органами) застереження, що застосовуються за нетяжке порушення.

1.2. Догана – офіційне, викладене в письмовій формі осудження від імені футбольної спільноти неправомірної поведінки особи порушника.

1.3. Виплата обов’язкового грошового внеску здійснюється у національній грошовій одиниці – гривні.

1.4. Позбавлення титулу та/або нагороди – повернення порушником посвідчення та відповідних відзнак присвоєного титулу або отриманої грошової винагороди та нагородної атрибутики (медаль, кубок і т. ін.) та позбавлення його права використовувати

титул.
2. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до фізичних осіб:

2.1. Попередження – (пункт 1.1. цієї статті).

2.2. Попередження до, під час та після матчу, яке супроводжується жовтою карткою, що її показує порушнику арбітр.

2.3. Вилучення – вимога арбітра до, під час та після матчу покинути футбольне поле і територію, що його безпосередньо оточує, включаючи лаву запасних. Вилучення футболіста супроводжується пред’явленням порушникові червоної картки, а для тренера (офіційної особи) відбувається в усній формі. Вилучений може залишатися на трибуні для глядачів.

2.4. Відсторонення від матчів – заборона брати участь у наступному матчі/матчах або змаганні та перебувати на території, що безпосередньо оточує футбольне поле.

2.5. Заборона входити до роздягальні та/або перебувати на лаві запасних.

2.6. Заборона відвідувати стадіон під час виступів на ньому команди порушника.

2.7. Заборона здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом (адміністративну, спортивну та ін.).

2.8. Дисциплінарні санкції можуть бути застосовані також у тому випадку, коли арбітр не бачив порушення Правил гри і тому не прийняв ніякого рішення з цього інциденту.

2.9. Якщо матч відмінений або автоматично зараховано перемогу на користь однієї з команд, особи, які вчинили порушення, зазначені в підпункті 2.8 цієї статті, обов’язково підлягають дисциплінарній відповідальності.
3. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до юридичних осіб:

3.1. Позбавлення команди (клубу) права реєструвати в ФФВ, ФФУ нових футболістів протягом визначеного періоду.

3.2. Проведення матчу без глядачів.

3.3. Проведення матчу на стадіоні іншого міста.

3.4. Заборона використання стадіону – позбавлення коллективного члена або клубу права приймати суперників на своєму стадіоні.

3.5. Анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки.

3.6. Виключення зі складу учасників змагань – позбавлення права брати участь у поточному та майбутньому змаганні.

3.7. Зарахування технічної поразки – технічна поразка в матчі зараховується з рахунком 3:0. Якщо рахунок до кінця матчу більший, зараховується саме він.

3.8. Позбавлення турнірних очок – позбавлення визначеної Органом кількості турнірних очок в поточних або майбутніх змаганнях.

3.9. Переведення до ліги, нижчої за рангом.

4. При прийнятті рішень щодо застосування дисциплінарних санкцій Органи також керуються Додатками 2 – 5 до Правил.

5. Дисциплінарні санкції можуть застосовуватись умовно як до юридичних, так і до всіх осіб, які працюють або задіяні у футболі, але тільки як додаткове умовне покарання при винесенні Органом обов’язкової дисциплінарної санкції. При призначенні умовного покарання Орган ураховує характер та ступінь небезпеки скоєного порушення, особу винного та обставини справи.

6. При застосуванні умовної дисциплінарної санкції Орган установлює випробувальний строк, протягом якого покарана особа повинна довести особистою поведінкою своє виправлення. Випробувальний строк не може бути меншим 3 (трьох) місяців та більшим 2 (двох) років.
Стаття 14. Відповідальність футболістів
1. За порушення норм статутних і регламентних документів у обласних змаганнях з футболу можливе застосування до футболістів дисциплінарних санкцій, визначених пунктами 1, 2 статті 13 та Додатками 2–5 до Правил.

2. Органи зберігають за собою право застосовувати до футболістів дисциплінарні санкції відповідно до пункту 3 статті 49 Правил.

3. Відсторонення може застосовуватися разом із санкцією до команди (клубу) у вигляді обов’язкового грошового внеску.
Стаття 15. Позбавлення "Паспорта футболіста"
Футболіст може бути позбавлений "Паспорта футболіста" за рішенням Органу у випадках:

1. Невиконання вимог статутних і регламентних документів.

2. Навмисного нанесення травми супернику, що призвела до втрати ним працездатності і професійної придатності.

3. Застосування фізичної сили, нецензурної лайки на адресу арбітрів, делегата-інспектора, представників команд, інших офіційних осіб, журналістів та глядачів.

4. Відсторонення від участі в змаганнях терміном на 6 (шість) і більше місяців.
Стаття 16. Попередження, відсторонення та їх наслідки
1. Попередження та їх наслідки у вигляді відсторонення, отримані в матчах одних змагань, не переносяться до інших, якщо Органом не прийнято іншого рішення.

2. Два попередження (дві жовті картки), отримані під час одного матчу, призводять до вилучення (червона картка) та відповідно до автоматичного відсторонення від гри в наступному матчі. Два попередження (дві жовті картки), що тягнуть за собою вилучення – поглинаються вилученням (до обліку не беруться, а рахуються як одна червона картка).

3. За кожні 3 (три) жовті картки, отримані футболістом у матчах обласних змагань з футболу, здійснюється відсторонення на 1 (один) матч, за кожні наступні 3 (три) жовті картки – відсторонення від матчів збільшується на 1 (один) матч.

4. Якщо футболіста вилучено з поля, попередження, раніше отримане ним у цьому ж матчі, – зберігає чинність.

5. Якщо матч переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, скасовуються.

6. Якщо матч не переграється, попередження, отримані в ньому футболістами, не скасовуються.

7. Попередження, отримані футболістами в матчі, де згодом зараховується поразка однієї з команд, не скасовуються.

8. Попередження та відсторонення за отримані жовті картки в матчах переносяться з одного кола змагань до іншого та втрачають силу після завершення змагання.

9. Попередження та відсторонення за жовті картки, отримані у ході одного сезону, не переносяться при переході футболіста з однієї асоціації (ліги), яка проводить змагання на Волині, до іншої.
Стаття 17. Вилучення та їх наслідки
1. Футболіст, вилучений з поля або вилучений з технічної площі, автоматично пропускає наступний матч цієї ж категорії змагань.

2. Вилучена офіційна особа може передати свої повноваження особі, яка замінила її на лаві запасних. Проте ця офіційна особа не має права впливати на глядачів.

3. Вилучення автоматично призводить до відсторонення у наступному матчі, навіть якщо він згодом буде зупинений і/або відмінений. Орган може збільшити тривалість такого відсторонення.

4. Пункт 2 цієї статті застосовується до всіх змагань ФФВ, крім матчу за Суперкубок Волині.


Стаття 18. Облік попереджень та вилучень
Облік попереджень та вилучень (жовтих і червоних карток) та інших дисциплінарних санкцій, застосованих арбітром, ведеться у порядку, визначеному Регламентом.
Стаття 19. Відповідальність юридичних осіб
За невиконання норм статутних і регламентних документів до юридичних осіб можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1, 3 статті 13, а також анулювання результатів змагань, проведеними відповідними суб’єктами.

Стаття 20. Відповідальність клубів (команд)
За порушення норм статутних і регламентних документів під час діяльності у футболі до клубів (команд) застосовуються дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1-3 статті 14 та додатками 2-5.
Стаття 21. Окремі випадки відповідальності юридичних осіб, клубів, команд
1. Юридичні особи та клуби несуть відповідальність, якщо:

1.1. юридична особа, клуб, команда, футболіст або офіційна та інша особа, яка задіяна або працює у футболі порушує статтю 4 Правил;

1.2. команда продовжує поводитися неналежним чином до, під час та після матчу після застосування арбітром індивідуальних дисциплінарних санкцій:

– 5 (п’ятьом) і більше футболістам у змаганнях серед команд, представлених складом з одинадцяти футболістів, у тому числі офіційним особам команди (клубу);

– 3 (трьом) і більше футболістам, у тому числі офіційним особам команди (клубу) у змаганнях з футзалу;

– 2 (двом) і більше футболістам, у тому числі офіційним особам команди (клубу) у змаганнях з пляжного футболу;

2. Юридичні особи, клуби, команди несуть відповідальність, незалежно від вини, за поведінку своїх футболістів, офіційних осіб, глядачів та будь-яких інших осіб, які працюють до, під час та після матчу за дорученням колективного члена чи команди (клубу).

3. Юридичні особи та команди-господарі несуть відповідальність за громадський порядок і безпеку на стадіоні та прилеглій до нього території, що визначена в паспорті стадіону, до, під час та після матчу.

4. За порушення, зазначені у цій статті Органи застосовують дисциплінарні санкції, передбачені у пунктах 1, 3 статті 14 та статті 20 Правил.
Стаття 22. Окремі санкції до команди (клубу)
1. До команди (клубу) можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1, 3 статті 14, а також додатково:

1.1. Рішення про перегравання матчу.

1.2. Присудження перемоги команді – суперниці.

1.3. Присудження перемоги команді – суперниці без проведення матчу.

2. За ненадання на вимогу ФФВ відеозапису матчу (для вищої ліги) до команди (клубу) застосовуються дисциплінарні санкції у вигляді штрафу у розмірі 350 (триста п’ятдесят) грн.

3. Якщо неможливо визначити особу порушника (порушників) правопорядку, Орган застосовує дисциплінарні санкції до команди (клубу) або асоціації, які згідно з пунктами 2, 3 статті 9 Правил відповідають за поведінку відповідної групи осіб.Стаття 23. Неналежна поведінка команд
Дисциплінарні санкції у вигляді обов'язкового грошового внеску застосовуються до команд (клубів), які демонструють неналежну поведінку, а саме у випадках коли:

1. 5 (п’ять) і більше футболістів однієї команди отримали санкції від арбітра в одному матчі, у тому числі згідно з пунктом 2 статті 16 у таких сумах:

– вища ліга – 200 грн.;

– перша ліга, Кубок Федерації, зимовий Чемпіонат Волині, Кубок Волині та інші змагання – 100 грн.;

– друга ліга, молодіжні склади команд вищої ліги – 50 грн.

2. Кілька (група) футболістів або офіційних осіб команди, погрожували або залякували, або зазіхали на свободу особистості офіційних осіб матчу або інших осіб – у сумі не менше 500 грн.


Стаття 24. Відповідальність офіційних осіб та фахівців ФФВ, юридичної особи, команди (клубу)
1. Порушення, за які застосовуються дисциплінарні санкції до офіційних осіб та фахівців ФФВ, юридичних осіб, команд (клубів):

1.1. Грубий вислів або некоректне звинувачення на адресу ФФВ, юридичних осіб, клубів та їх офіційних представників.

1.2. Агресивна, неетична, некоректна поведінка до, під час та після матчу.

1.3. Неетичні випади на адресу делегата, інспектора та арбітрів.

1.4. Порушення вимог та умов проведення змагань, визначених Регламентами.

1.5. Невиконання або неналежне виконання вимог Регламентів щодо оформлення документації з проведення змагань.

1.6. Ухилення від виконання або неналежне виконання рішень і постанов ФФВ, асоціації або районної (міської) федерації футболу.

1.7. Невиконання умов контрактних зобов'язань перед футболістами, тренерами та іншими фахівцями, зарахованими до штату команди та внесеними до заявкового листа.

1.8. Незабезпечення участі футболістів у заходах обласних збірних команд Волині.

1.9. Невиконання норм статутних і регламентних документів.


Стаття 25. Дисциплінарні санкції, що застосовуються до офіційних осіб та фахівців ФФВ, юридичної особи, команди (клубу)
1. До офіційних осіб та фахівців ФФВ, юридичної особи, команди (клубу) можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені пунктами 1, 2 статті 14 цих Правил, а також додатково:

1.1. Відсторонення від виконання службових обов'язків на визначену кількість матчів або на визначений термін.

1.2. Відсторонення та дисциплінарні санкції у вигляді обов’язкових грошових внесків, передбачених статею 36 цих Правил.
Стаття 26. Відповідальність арбітрів


 1. Комітет арбітрів ФФВ своїм рішенням відсторонює арбітра від арбітражу змагань або відмовляється від його послуг за помилки під час проведення матчів під егідою ФФУ, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльності арбітра.
 1. У контексті всіх змагань, які проводяться під егідою ФФВ, за дисциплінарний вчинок до арбітра застосовуються такі санкції:

  1. попередження;

  2. тимчасове відсторонення від арбітражу;

  3. відсторонення на визначений або невизначений термін;

  4. позбавлення звання або нагороди.
 1. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення таких вимог регламентів змагань з футболу:

  1. неявка арбітрів на навчально-тренувальні збори, семінари, наради без поважних причин перед початком кола змагань – відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

  2. невиконання у встановленні Комітетом арбітрів ФФВ строки нормативів з фізичної і/або теоретичної підготовки перед початком кола змагань – відсторонення від арбітражу матчів на відповідне коло змагань;

  3. несвоєчасне підтвердження на адресу Комітету арбітрів ФФВ згоди на арбітраж:

а). вперше – попередження;

б). повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч;

в). у разі подальшого порушення – відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі, або на невизначений термін;

3.4. неявка на календарний матч без поважних причин – відсторонення від арбітражу на 7 (сім) матчі;

3.5. несвоєчасне надання (відправлення) рапорту арбітра, неохайне його оформлення:

а). вперше – попередження;

б). повторно – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч у лізі, де було допущено порушення;

3.6. упереджений арбітраж матчу або фальсифікація щодо внесення до рапорту арбітра запису про вилучення і попередження, невнесення до рапорту вилучень і попереджень футболістів, що мали місце, приховування фактів неетичної, некоректної поведінки футболістів, офіційних осіб або глядачів щодо арбітрів або інших осіб – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

3.7. порушення Регламенту з питань допуску футболістів до матчу – відсторонення від арбітражу на 3 (три) матчі;

3.8. неповідомлення післяматчевої інформації ФФВ – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.


4. Дисциплінарні санкції до арбітрів за порушення морально-етичних норм:

4.1. порушення правил поведінки загальновизнаних у суспільстві під час відрядження для арбітражу матчу, зокрема неправомірні вимоги до надання будь-яких додаткових послуг, пільг або знаків поваги – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін;

4.2. неетичне, некоректне ставлення до делегата, інспектора, футболістів, офіційних осіб або глядачів – відсторонення від арбітражу на 10 (десять) матчів або на визначений термін.
5. Неякісний арбітраж (оцінка нижче 6 балів):

а). вперше – відсторонення від проведення 2 (двох) матчів або на визначений термін у лізі, відповідній статусу арбітра;

б). повторно – відсторонення від проведення 5 (п’яти) матчів або на визначений термін у лізі, відповідній статусу арбітра;

в). у разі подальшого порушення правила 5 – відсторонення від арбітражу на визначений або невизначений термін.


6. Дисциплінарні санкції до арбітрів за суттєві помилки арбітра (асистента арбітра), не враховані делегатом (інспектором), або враховані з порушенням методичних рекомендацій, під час оцінювання проведеного матчу:

а). попередження:

б). повторно (в одному колі змагань) – відсторонення від арбітражу на 1 (один) матч.
7. У разі, якщо арбітр не згоден з виставленою делегатом (інспектором) ФФВ оцінкою за арбітраж матчу, він має право подати відповідні матеріали матчу на розгляд КА ФФВ не пізніше 5 діб по закінченню матчу.
8. З урахуванням усіх обставин та характеру помилок в арбітражі або дисциплінарного порушення можливе застосування санкції у вигляді переведення арбітра для арбітражу матчів у лігу, нижчу за рангом на визначений або невизначений термін.
9. Усі дисциплінарні санкції вносяться до атестаційного листа арбітра та враховуються при наступних рекомендаціях його для арбітражу змагань у відповідних лігах.
10. У разі відсторонення від матчів у лізі, що відповідає статусу арбітра, він переводиться до ліги, нижчої за рангом, на визначений термін.
11. Дисциплінарна санкція, застосована до арбітра, діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні, якщо КА ФФВ не встановить інше.
Стаття 27. Відповідальність делегатів-інспекторів
1. Комітет арбітрів застосовує дисциплінарні санкції до делегатів-інспекторів аж до відсторонення від інспектування змагань або відмови від їх послуг за помилки під час проведенняматчів обласних, а також інші конфліктні ситуації, пов’язані з діяльністю делегата-інспектора. Рішення Комітету арбітрів вступає в силу в порядку, визначеному статтею 71 Правил.

2. У контексті обласних змагань з футболу до делегатів-інспекторів можуть бути застосовані дисциплінарні санкції, визначені підпунктами 1.1, 1.2 та 1.4 статті 14, а також додатково:

2.1. Відсторонення від інспектування на визначений термін.

2.2. Позбавлення відомчих нагород.

3. Дисциплінарні санкції до делегатів-інспекторів за:

3.1. неявку на навчально-практичний семінар, нараду перед початком кола змагань без поважних причин – відсторонення від інспектування на відповідне коло змагань;

3.2. Запізнення на матч без поважних причин:

– вперше – відсторонення від інспектування на 1 (один) матч;

– повторне – відсторонення від інспектування на 3 (три) матчі.

3.3. Неохайно заповнений Рапорт делегата-інспектора або несвоєчасне подання Рапорту делегата-інспектора суб’єкту, визначеному Регламентом:

– вперше – попередження;

– повторно – відсторонення від інспектування на 2 (два)

матчі;

3.4. Упереджене інспектування, фальсифікацію при внесенні до Рапорту делегата-інспектора записів про попередження, вилучення, не внесення до Рапорту делегата-інспектора вилучень і попереджень, які мали місце, приховування фактів неспортивної поведінки футболістів, тренерів, офіційних осіб, арбітрів, глядачів – відсторонення від інспектування на визначений термін, але не менше, ніж на 5 (п’ять) матчів.3.5. Неявку на матч без поважних причин:

– вперше – відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі;

– повторно – відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів;

– у разі подальшого порушення норм підпункту 3.5 – відсторонення від інспектування на визначений термін, але не менше, ніж на 8 (вісім) матчів.

3.6. Невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра), які істотно вплинули на хід та кінцевий підсумок матчу протягом одного сезону змагань:

– вперше – попередження;

– повторно – відсторонення від інспектування матчів у лізі, відповідній статусу делегата-інспектора, з подальшим переведенням:

а) делегата- інспектора вищої ліги – до першої ліги;

б) делегата-інспектора першої ліги – до другої ліги;

– у разі подальшого неякісного інспектування –відсторонення від інспектування матчів усіх рівнів на визначений термін.

3.7. Невірну оцінку рішень арбітра (асистента арбітра, четвертого арбітра) з урахуванням обставин та характеру помилок відповідно до методичних рекомендацій делегатам-інспекторам ФФВ, які вплинули в деяких епізодах на хід або рахунок матчу, але не на кінцевий підсумок матчу протягом одного сезону, застосовуються дисциплінарні санкції від попередження до відсторонення від проведення матчів у лізі, відповідній статусу делегата-інспектора на визначений термін.

3.8. Недотримання вимог регламентних документів щодо організації та проведення матчу – відсторонення від інспектування на 4 (чотири) матчі.

3.9. Порушення морально-етичних норм поведінки під час відрядження та інспектування, некоректне ставлення до арбітрів, тренерів, футболістів, офіційних осіб, глядачів – відсторонення від інспектування на 7 (сім) матчів.

4. Комітет арбітрів своїм рішенням може тимчасово утриматися від призначення делегата-інспектора для інспектування на період з'ясування обставин та прийняття Органом рішення щодо допущених делегатом-інспектором порушень під час інспектування матчів/матчу, а також інших конфліктних ситуацій, пов'язаних з діяльністю делегата-інспектора.

5. Дисциплінарна санкція, застосована до делегата-інспектора, за рішенням Органу діє у наступному колі змагань або наступному змагальному сезоні, якщо Орган не встановить інше.

6. Рішення Комітету арбітрів може бути оскаржене в порядку, встановленому статтею 72 Правил.


Стаття 28. Маніпулювання результатами матчу
1. Маніпулюванням результатом матчу є:

1.1. Будь-який вплив або змова з метою змінити результат матчу.

1.2. Будь-які пропозиції щодо стимулювання команди, окремих або групи футболістів (представників клубу, команди) у будь- якій формі для досягнення результату за підсумками матчу в інтересах третьої сторони.

1.3. Надання особою, яка працює або задіяна у футболі, заяв та/або інших документів, зміст яких не відповідає реальному перебігу подій на стадіоні (футбольному полі) до, під час та після матчу.

2. До будь-якої особи, яка своїми діями впливає на результати матчу, застосовуються санкції у вигляді відсторонення від матчів або заборони займатися будь-якою діяльністю, пов'язаною з футболом, та/або накладається обов’язковий грошовий внесок до 3 000 гривень.

3. Якщо футболіст або офіційна особа впливають на результат матчу відповідно до пункту 2 цієї статті, до команди (клубу) застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску, анулювання результату матчу з подальшим зарахуванням технічної поразки команді з рахунком 0:3. При повторному порушенні застосовуються дисциплінарні санкції від зняття турнірних очок аж до виключення зі змагань.


Стаття 29. Корупція
1. Корупція визначається як:

1.1. Будь-яка пропозиція, обіцянка або надання невиправданої вигоди органу ФФВ, юридичній особі, клубові, офіційній особі матчу, футболістові, іншій особі, яка працює або задіяна у футболі, від свого імені або від імені третьої сторони.

1.2. Протиправне використання своїх повноважень.

1.3. Схиляння з використанням майнових стимулів до порушення норм статутних та регламентних документів і законодавства України – з метою отримання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг.

2. За факти корупції до юридичних та інших осіб застосовуються дисциплінарні санкції визначені у статті 14 Правил.

3. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.


Стаття 30. Фальсифікація
1. Фальсифікація документа чи письмова заява, яка не відповідає дійсності, а також їх використання в діяльності, пов’язаній з футболом, тягне за собою відсторонення не менше, ніж на 6 (шість) матчів.

2. Якщо порушник є офіційною особою, застосовується дисциплінарна санкція у вигляді заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, строком не менше, ніж на 6 (шість) місяців, а також сплати обов’язкового грошового внеску в сумі від 1500 гривень.

3. Якщо порушення має ознаки злочину, Орган має право передати матеріали справи до правоохоронних органів для перевірки.
Стаття 31. Образа
Особа, яка завдала образи будь-якому учасникові матчу жестами або у вербальній формі, або проявила агресію, спрямовану на формування почуття страху, чи таку, що об’єктивно здатна викликати таке почуття, карається відстороненням:

– не менше, ніж на два матчі, якщо порушником є футболіст;

– не менше, ніж на чотири матчі аж до заборони здійснювати будь-яку діяльність, пов'язану з футболом, якщо порушником є офіційна особа, а до команди (клубу) застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску.
Стаття 32. Погрози
За серйозні погрози офіційній особі матчу до винної особи застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску не менше 500 гривень та відсторонення не менше, ніж на 3 (три) матчі.

Стаття 33. Примушування
За застосування сили та/або погрози з метою спонукати офіційну особу матчу до здійснення певних дій, та/або перешкоджання їй вільно виконувати безпосередні обов’язки застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску не менше 500 гривень та відсторонення не менше, ніж на 3 (три) матчі.
Стаття 34. Агресивна поведінка
Будь-яка образа іншої особи, особливо агресивними жестами та/або в вербальній формі, підлягає відстороненню. Якщо порушником є футболіст, застосовується відсторонення не менше, ніж на 2 (два) матчі. Якщо порушником є офіційна особа, застосовується відсторонення не менше, ніж на 4 (чотири) матчі. Крім того, Орган може застосувати дисциплінарну санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску та/або прийняти рішення про заборону здійснювати будь-яку діяльність, пов’язану з футболом.
Стаття 35. Прояви дискримінації та расизму
1. Дискримінація і/або расизм, публічні висловлювання в образливій формі щодо расової належності, кольору шкіри, мови, політичних і релігійних переконань, статі або етнічного походження, а також будь-який інший акт дискримінації і/або расизму чи зневаги будь- якою особою до людини або групи людей до, під час та після матчу тягне за собою відсторонення не менше, ніж на 5 (п'ять) матчів будь-якого рівня. Більш того, Орган накладає на порушника заборону відвідувати матчі на стадіонах строком не менше 1 (одного) року та застосовує дисциплінарну санкцію у вигляді обов’язкового грошового внеску у сумі не менше 1 000 грн., а також дискваліфікацію стадіону на визначений термін. Якщо вказані дії вчинені офіційною особою, до неї застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску у сумі не менше 3 000 грн.

2. Якщо декілька (група) осіб (офіційні особи та/або футболісти) з одного футбольного команди (клубу) одночасно порушують положення пункту 1, а також наявні інші обтяжуючі обставини, то з такої команди може бути знято 3 очки за перше порушення та 6 очок за друге. У випадку подальшого порушення команда підлягає пониженню у ранзі. За відсутності турнірних очок у змаганнях, Орган приймає рішення про відсторонення команди від змагань.

3. Якщо глядачі команди порушують положення пункту 1 цієї статті до під час та після матчу, до команди (клубу) застосовується дисциплінарна санкція у вигляді обов’язкового грошового внеску у сумі не менше 1 000 грн. незалежно від їх вини.

4. У випадку більш серйозних порушень положень пункту 1 цієї статті можуть застосовуватись додаткові санкції, наприклад, проведення матчу без глядачів, заборона проведення матчу, зняття очок або відсторонення від змагань.

5. Глядачам, які порушують положення пункту 1 цієї статті, забороняється відвідувати матчі на стадіонах протягом не менше 1 (одного) року.
Стаття 36. Відбуття відсторонення від матчу або виконання обов’язків
1. Термін відсторонення визначається кількістю матчів, днів або місяців (стаття 14 Правил).

2. Якщо термін відсторонення визначається кількістю матчів, то зараховуються тільки реально зіграні матчі. Якщо матч зупинено, відмінено або команді зараховано технічну поразку, відсторонення зараховується тільки тоді, якщо команда, у складі якої грає відсторонений футболіст, не несе відповідальності за події, що призвели до зупинки, відміни матчу або зарахування технічної поразки.

3. Відсторонення, накладене на футболіста/офіційну особу стосується його як футболіста та офіційну особу одночасно.

4. Офіційна особа, працівник/тренер команди (клубу), відсторонений від виконання своїх обов’язків, може спостерігати за матчем, від якого він відсторонений, тільки з трибуни. Йому не дозволяється знаходитись у роздягальні, тунелі або технічному майданчику та контактувати зі своєю командою до та під час матчу.

5. Якщо футболіст, відсторонений мінімум на один матч, починає виконувати обов’язки офіційної особи команди (клубу), будь-яка частина санкції, що залишилася, є обов’язковою для нього і на новій посаді.

6. Якщо відсторонення супроводжується застосуванням обов’язкового грошового внеску, воно подовжується до повної сплати обов’язкового грошового внеску.

7. Усі відсторонення, крім отриманих за жовті картки, невідбуті в поточному сезоні, переносяться до наступного сезону.

8. Відсторонення, застосовані в матчах чемпіонату, першостей, Кубка та Суперкубка Волині розповсюджуються на всі матчі, в яких бере участь команда.

9. Застосування та відбуття відсторонення футболістів у першості серед молодіжних команд вищої ліги відбувається та враховується окремо.

10. Усі відсторонення офіційних осіб, тренерів, футболістів діють незалежно від їх переходу до іншого команди (клубу)-учасниці змагань ФФВ.


Стаття 37. Обмеження переслідування при застосуванні дисциплінарних санкцій
1. Дисциплінарні санкції до юридичної і/або фізичної особи не застосовуються, якщо:

1.1. Минуло 6 (шість) місяців від дати вчинення порушення до, під час та після матчу, крім випадків подання відеозапису матчів, передбачених пунктом 2.8 статті 14 Правил.

1.2. Минуло 3 (три) роки від дати вчинення інших порушень.

1.3. Минуло більше 30 (тридцяти) днів від дати, коли стало відомо про вчинене порушення, але до Органу відповідна заява не надходила.

1.4. Особа вже притягнута до відповідальності за це порушення.

2. Переслідування за корупцію не має періоду обмеження.

3. Дисциплінарна санкція вважається погашеною, якщо:

3.1. Юридичні і/або фізичні особи повністю відбули призначене покарання за порушення, або дія дисциплінарної санкції припинена.

3.2. Закінчився сезон, в якому вони були покарані, якщо дисциплінарна санкція або рішення відповідного органу не встановлює інше.

4. Період обмеження припиняється, якщо Орган відкриває провадження у справі до його закінчення.


Стаття 38. Часткове скасування санкції
1. Орган, що накладає дисциплінарну санкцію, може розглянути можливість її часткового скасування.

2. Часткове скасування можливе, якщо тривалість дисциплінарної санкції не перевищує 6 (шість) матчів або 6 (шість) місяців, якщо є зафіксовані конкретні позитивні дані про особу, до якої застосовано дисциплінарну санкцію.

3. Дисциплінарна санкція не може скасовуватися більше, ніж на половину розміру, встановленого Правилами, але не повинна бути меншою за встановлену мінімальну.

4. Якщо особа, до якої застосовано дисциплінарну санкцію з урахуванням скасування, здійснить ще одне порушення протягом установленого строку виконання дисциплінарної санкції, скасування автоматично анулюється і вступає в дію встановлена Правилами санкція. Ця дисциплінарна санкція додається до санкції, застосованої за нове порушення.

5. Дисциплінарні санкції, визначені в Правилах, є стандартними. Під час прийняття рішення щодо застосування конкретної санкції та її розміру, Орган може врахувати пом’якшуючі або обтяжуючі обставини та відповідно зменшити/збільшити санкцію, але не більше, ніж на половину від мінімальної/максимальної, передбаченої за конкретне порушення.
Стаття 39. Сукупність порушень
Якщо однією особою вчинено декілька порушень, за які передбачено застосування дисциплінарних санкцій, Орган застосовує дисциплінарну санкцію, передбачену за більш серйозне порушення.
Стаття 40. Вирішення спірних питань і конфліктів
1. Відповідно до статті 55 Статуту ФФВ, статті 3 Статуту ФФУ, статей 60, 61 Статуту УЄФА та статті 64 Статуту ФІФА для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФВ юридичної особи, команди (клуби), офіційні та посадові особи, тренери, футболісти повинні послідовно вичерпати всі внутрішні засоби правового захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному суді як останній інстанції.

2. У випадку подання позовних заяв до судів загальної юрисдикції для вирішення будь-яких спірних питань і конфліктів, що виникають між суб’єктами футболу в межах дії Статуту або регламентних документів ФФВ без попереднього вичерпання всіх внутрішніх засобів правового захисту в межах норм статутних і регламентних документів, а також в Спортивному арбітражному суді, до заявників застосовуються дисциплінарні санкції згідно з Дисциплінарними правилами ФФВ, які супроводжуються обов’язковою вимогою відкликати позовну заяву, подану до судузагальної юрисдикції.Частина друга: Організація та процедура притягнення до

дисциплінарної відповідальності


наступна сторінка >>