Звіт №1-зв від 03. 01. 2012р про результати проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі контакторів для ремонту розподільчи - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт №82-зв від 17. 07. 2012р про результати проведення процедури... 1 99.67kb.
Звіт №19-зв від 12. 01. 2012р про результати проведення процедури... 1 68.23kb.
Звіт №25 від 25. 01. 2013р про результати проведення процедури відкритих... 1 135.02kb.
Звіт №243 від 30. 11. 2012 р про результати проведення процедури... 1 63.02kb.
Звіт №43-зв від 13. 02. 2013р про результати проведення процедури... 1 86.74kb.
Звіт №145 від 28. 12. 2010р про результати проведення процедури відкритих... 1 111.81kb.
Звіт №58 від 14. 02. 2012 р про результати проведення процедури відкритих... 1 92.19kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №4 від 24. 1 50.89kb.
Звіт №37 -зв від 06. 022013р про результати проведення процедури... 1 90.66kb.
Звіт №351 від 29. 11. 2011 р про результати проведення процедури... 1 80.67kb.
Звіт №175 від 02. 02. 2011р про результати проведення процедури відкритих... 1 50.37kb.
Склад вченої ради Національної академії Нанівська Віра Теодорівна 1 47.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт №1-зв від 03. 01. 2012р про результати проведення процедури відкритих торгів - сторінка №1/1
Звіт № 1-зв. від 03.01.2012р.

про результати проведення процедури відкритих торгів щодо закупівлі

контакторів для ремонту розподільчих пристроїв
1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство «Одеська залізниця».

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01071315.

1.3. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19, 65012.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім.’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail):

- Жигалова Таїсія Анатоліївна, начальник відділу обладнання служби матеріально-технічного забезпечення, м. Одеса, вул. Заньковецької, 2, тел. (048) 727-49-31;

- Пархоменко Тетяна Володимирівна, провідний інженер відділу обладнання служби матеріально-технічного забезпечення, м. Одеса, вул. Заньковецької, 2, тел. (048) 727-29-96.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).


2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 31.20.2 - апаратура електрична низьковольтна (контакторів для ремонту розподільчих пристроїв).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 5 найменувань.
4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення): www.uz.gov.ua.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 130 (576) від 31.10.2011 р., оголошення № 192503.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом):

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу:

5.6. Дата і номер оголошення про результати процедури торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: № 151 (597) від 19.12.2011р., оголошення № 240478.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 пропозиції.

6.2. Найменування: ТОВ «МІГ»

6.3. Ідентифікаційний код: 32120475

6.4. Місцезнаходження: м. Одеса, вул. Сегедська, 23, корп. Б, кв. 24, 65009.
6.5. Найменування: ТОВ «Тесла Україна»

6.6. Ідентифікаційний код: 36049779

6.7. Місцезнаходження: м. Київ, вул. Василевської Ванди, 18, 04116.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.12.11р. 11-00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 01.12.11р. 15-00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 пропозиції.

7.4 Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

- пропозиція конкурсних торгів ТОВ «Тесла Україна – не відповідає вимогам встановленим документацією конкурсних торгів, а саме:

- не надано копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (надано копію довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи) (в порушення пп. 1.2 п.6 Розділ 3 документації конкурсних торгів);

- не надано копію балансу підприємства за останній звітний рік (в порушення пп. 3.4 п. 6 Розділ 3 документації конкурсних торгів);

- не надано копію звіту про фінансові результати за останній звітній рік (в порушення пп. 3.5 п. 6 Розділ 3 документації конкурсних торгів);

- не надано оригінал довідки (або нотаріально завірену копію) виданий уповноваженим органом, що містить в собі відомості про те, що керівника учасника та службову (посадову) особу, яку уповноважено представляти його інтереси, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів (в порушення пп. 5.5 п.6 Розділ 3 документації конкурсних торгів).
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (з ПДВ):

словами:

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування:

9.2. Ідентифікаційний код:

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс:


10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна:
11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення: 14.12.2011р.

12.2. Причини: торги відмінені, згідно абз. 8 п. 1 ст. 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель», так як до оцінки допущено менше ніж двох пропозицій конкурсних торгів.
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:ТОВ «МІГ»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону або подані документи не відповідають встановленим законодавством:ТОВ «Тесла Україна»

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:ТОВ «МІГ»

ТОВ «Тесла Україна»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстави (перелік підстав) для кожного такого учасника.


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.
15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Таланов І.Ю. – заступник голови комітету з конкурсних торгів – начальник служби матеріально-технічного забезпечення;

Вітушкін О.В. – заступник голови комітету з конкурсних торгів - заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу запасних частин служби матеріально-технічного забезпечення;

Щелованов С.О. - заступник начальника служби матеріально - технічного забезпечення;

Маймескул В.А. – інженер 1 категорії служби матеріально – технічного забезпечення;

Бендас О.О. – начальник відділу аналітично-цінової роботи фінансово-економічної служби;

Нікогосян О.С. – начальник відділу договорів та правової роботи юридичної служби;

Рогачевський А.М. - начальник відділу запасних частин матеріально – технічного забезпечення;

Грузіна І.В. – начальник відділу матеріалів служби матеріально-технічного забезпечення;

Жигалова Т.А. – начальник відділу матеріалів служби матеріально-технічного забезпечення;

Пятніченко О.С. – провідний інженер сектору ТМЦ відділу з організації тендерних закупівель;

Шеремета С.Г. – начальник сектору ТМЦ відділу з організації тендерних закупівель;
16. Голова комітету з конкурсних торгів: Заступник начальника залізниці по рухомому складу та матеріально-технічному постачанню - Голосінський О.І.

Заступник голови комітетуз конкурсних торгів О. В. Вітушкін