Звіт №50 від 04. 04. 2011р про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій № від Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 42.31kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 53.15kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 65.15kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 62.5kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 66.19kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 79.17kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 2 514.23kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 41.62kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 67.81kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 78.47kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 50.54kb.
Наказ №7 40 Про призначення стипендій Кабінету Міністрів України 1 57.12kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт №50 від 04. 04. 2011р про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України 26.07.2010 № 922

ЗВІТ № 50 від 04.04.2011р.
про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій

_________ від ____________

1. Замовник:

1.1. Найменування. Одеський національний університет імені І.І.Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Начальник відділу державних закупівель Танащук А.П. тел.(048)723-10-29, (048) 723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua Начальник центру інформаційних технологій Драгуновський М.М. роб.телефон: (048)723-85-87

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, код ЄДРПОУ 00027677

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти спеціального фонду Держбюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Послуги з технічного обслуговування і ремонту конторських, лічильних машин та комп’ютерної техніки. Код 72.50.1.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 1726 од.

4. Інформування про процедуру закупівлі:

4.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій: www.tender.me.gov.ua.

4.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про проведення процедури запиту цінових пропозицій (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

4.3. Дата оприлюднення і номер запиту цінових пропозицій, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. Вісник 25 (471) від 28.02.2011 р, оголошення № 24306(КОМ)

4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт цінової пропозиції, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. Вісник №33 (479) від 18.03.2011, оголошення №015696 (КОМ)

4.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати процедури запиту цінових пропозицій, яка буде опублікована в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Уповноваженого органу. Вісник 40 (486) від 04.04.2011, оголошення №027823 (КОМ)


5. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали цінові пропозиції.

5.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 учасника

5.2. Найменування:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Венета-Систем »;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайлан-Електронікс ЛТД»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра-Сервіс»

5.3. Ідентифікаційний код: 1) 37279766; 2) 22473609; 3) 34673219

5.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи):

1) 65012,м.Одеса,вул..Маріїнська,4а, Тел./факс (0482)728-21-34;

2) 65125,м.Одеса,вул.В.Арнаутська, 52,тел./факс (0482) 344-115;

3) 65125,м.Одеса, вул..Успенська,32, Тел./факс (0482)32-58-41;

6. Інформація щодо цінових пропозицій:

6.1. Строк подання цінових пропозицій (дата і час): 14.03.2011 р , до 10.00 год.

6.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час). 14.03.2011 р , о 10.30 год.

6.3. Кількість отриманих цінових пропозицій. 3 пропозиції

6.4. Перелік відхилених цінових пропозицій, обґрунтування підстав відхилення.

Не було.

6.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної цінової пропозиції.

1) 196 420грн00 коп. – час реагування на виклик – не більше 24 годин.

2) 199 850грн00 коп. – час реагування на виклик – не більше 24 годин.

3) 199 952грн00 коп. – час реагування на виклик – не більше 24 годин

6.6. Ціна акцептованої пропозиції, що відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну (з ПДВ): 196 420грн 00 коп., словами: сто дев’яносто шість тисяч чотириста двадцять гривень 00 коп.

6.7. Дата акцепту пропозиції. 15.03.2011

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю «Венета-Систем »;

7.2. Ідентифікаційний код. 37279766

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 65012,м.Одеса,вул..Маріїнська,4а, Тел./факс (0482)728-21-34;

8. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 28.03.2011,на суму 196 420грн 00коп., словами: сто дев’яносто шість тисяч чотириста двадцять грн 00 коп.

9. Дата і підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю.

10. Процедура запиту цінових пропозицій відмінена або визнана такою, що не відбулася:

10.1. Дата прийняття рішення.

10.2. Підстави.

11. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

11.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Венета-Систем »;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайлан-Електронікс ЛТД»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра-Сервіс»

11.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

11.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону. 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Венета-Систем »;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Скайлан-Електронікс ЛТД»;

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра-Сервіс»

11.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

12. Інша інформація.

13. Склад комітету з конкурсних торгів

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.

Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________ Харченко Т.І.