Звіт №97 від 25. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 50.73kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 52.78kb.
Звіт №70 від 24. 06. 2011р про результати проведення процедур відкритих... 1 50.67kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 116.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 77.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 60.81kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 81.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 101.85kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.88kb.
Звіт №8 -тр від 27. 04. 2011р про результати проведення процедур... 1 51.58kb.
Рішення 22. 08. 2013 №2 Про виконання Програми соціально економічного... 1 308.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт №97 від 25. 11. 2011р про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922ЗВІТ № 97 від 25.11.2011р.
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. . Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02071091

1.3. Місцезнаходження. 65082 м.Одеса, вул. Дворянська, 2 .

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Ігнатенко В’ячеслав Сергійович - Проректор з науково-педагогічної та соціально-економічної роботи, 65082, м.Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, e-mail: tanashchuk@onu.edu.ua .

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, код за ЄДРПОУ 00027677.

2. Джерело фінансування закупівлі. Спеціальний фонд Держбюджету.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Прилади вимірювальні, контрольні, випробувальні різні Код 33.20.6

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг:1 комплект.,

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.tender.onu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ № 118 (564) від 03.10.2011 р , оголошення № 173141(ТЕХ)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу ВДЗ № 132 (578) від 04.11.2011р. оголошення 200876 (ТЕХ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. ВДЗ № 141(587) від 25.11.2011р. оголошення № 215339 (ТЕХ),

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 учасника.

6.2. Найменування.

1)Товариство з обмеженою відповідальністю«НОВАЦІЇ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю«КАМЕЛОТ»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптек»

6.3. Ідентифікаційний код:1)Код ЄДРПОУ 34184403, 2)Код ЄДРПОУ 31512628, 3) Код ЄДРПОУ: 33192561.

6.4. Місцезнаходження.

1) 02002,м.Київ, вул..М.Раскової,23оф.1223, Тел./ф (044) 223-93-11;

2) 02092, м.Київ, вул..Машиністівська, буд.1, Тел./ф (044)576-60-69;

3) 04070,м.Київ,вул. Волоська/Іллінська 6/4, Тел..(044) 581- 29- 00.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) . 02.11 .2011 р, до 10.00 г;

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 02.11.2011 р о 10.30г

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

1) 250 000 грн 00 коп, (в т.ч. ПДВ), термін поставки до 31.12.2011р.

2) 1 200 000 грн 00коп (в т.ч.ПДВ), термін поставки до 31.12.2011р.

3) 1 180 000 грн 00коп (в т.ч.ПДВ), термін поставки до 31.12.2011р.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення. Не було.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 250 000 грн 00 коп,

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1 200 000 грн 00коп ,

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів складає: 250 000 грн 00коп, (в т.ч. ПДВ), Словами: двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 коп. (в т.ч. ПДВ)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 02.11.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. Товариство з обмеженою відповідальністю«НОВАЦІЇ»; 9.2. Ідентифікаційний код. Код ЄДРПОУ 34184403,

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 02002,м.Київ, вул..М.Раскової,23оф.1223, Тел./ф (044) 223-93-11;

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.: 21.11.2011 р., на суму: 250 000 грн 00коп, (в т.ч. ПДВ), Словами: двісті п’ятдесят тисяч гривень 00 коп. (в т.ч. ПДВ)

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце). Не було

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1)Товариство з обмеженою відповідальністю«НОВАЦІЇ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю«КАМЕЛОТ»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптек»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством. Не було

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

1)Товариство з обмеженою відповідальністю«НОВАЦІЇ»

2) Товариство з обмеженою відповідальністю«КАМЕЛОТ»

3) Товариство з обмеженою відповідальністю «Оптек»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. Не було

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

За результатами проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів найбільш економічно вигідною за критеріями оцінки ціна є пропозиція: Товариство з обмеженою відповідальністю«НОВАЦІЇ».

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).


Голова комітету з конкурсних торгів

Проректор з науково-педагогічної

та соціально-економічної роботи ______________________ Ігнатенко В.С.

Заступник проректора з економічних питань______________________ Реут В.В

Головний інженер _______________________ Лащенко Ю.Г

Начальник відділу державних закупівель _______________________ Танащук А.П.Юрист _______________________ Гресь М.В.

Секретар комітету з конкурсних торгів _______________________Харченко Т.І.