Звіт директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт директора Дроздівської зош І-ІІІ ст про свою діяльність на посаді... 3 419.56kb.
Звіт директора Сасівської зош І-ІІ ступенів Стасик М. В. про роботу... 1 239.89kb.
Інформація про школу 6 887.56kb.
Звіт директора Пустовітської зош І-ІІІ ступенів по здійсненню керівництва... 1 230.48kb.
Звіт директора ліцею-інтернату на загальних зборах 1 368.33kb.
Звіт директора державного навчального закладу «Комісарівське професійне... 1 266.35kb.
Звіт директора Кременчуцької гімназії №5 імені Т. Г. Шевченка Кременчуцької... 1 367.27kb.
Звіт директора Харківської гімназії №39 перед педагогічним колективом... 3 548.3kb.
Звіт директора школи Дідичука В. А. про свою діяльність педагогічному... 1 57.67kb.
Звіт голови Кролевецької районної ради про свою діяльність за період... 1 413.68kb.
Рішення від 23 лютого 2012 року Про звіт голови районної ради про... 21 3049.88kb.
Рішення про затвердження Методики розрахунку орендної плати за комунальне... 1 218.77kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання про свою діяльність - сторінка №1/1
Звіт
директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання 
про свою діяльність на посаді протягом 2012-2013 навчального року

м. Кіровоград, 24 травня 2013 року

  Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2012-2013 навчального року. vipusk 2013_009
Звіт директора перед громадськістю
На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Кіровоградської гімназії нових технологій навчання перед трудовим колективом, представниками громадськості, самоврядування гімназії, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

Як директор гімназії, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом гімназії, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора гімназії, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.
Звіт директора перед громадськістю
Протягом звітного періоду педагогічним колективом розроблено Концепцію Школи майбутнього, яка ґрунтується на гуманістичній особистісно-орієнтованій парадигмі освіти, системній диференціації та індивідуалізації навчального та виховного процесів. Концепція містить загальні положення, ідею, мету, стратегії, основні цілі та завдання, пріоритети, розкриває зміст та особливості організації навчання в Школі майбутнього, ґрунтується на принципах педагогіки, а саме: ставлення до дитини як до особистості, суб’єкту духовності. Основна мета закладу полягає в удосконаленні механізму надання освітніх послуг шляхом системи виховання людини високої моралі та культури, забезпечення рівного доступу учня навчального закладу до здобуття високоякісної освіти, створення умов для оптимального вибору ним майбутньої професії відповідно до індивідуальних особливостей, здібностей та потреб ринку праці, формування в них прагнення до трудової діяльності, професійної самореалізації. Основними завданнями закладу є виховання патріотів, відданих демократичним цінностям, створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя. vipusk 2013_046

1. Загальна інформація про гімназію.

  Кіровоградська гімназія НТН є комунальною власністю Кіровоградської міської ради Кіровоградської області. Управління та фінансування здійснюється управлінням освіти Кіровоградської міської ради, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля гімназії прийнята в експлуатацію 1989 року. У 2012-2013 навчальному році працювало 26 педагогічних працівників та 12 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 227 учнів у 8 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить 27 учнів. До п’ятого класу учні вступають з різних шкіл міста.
2. Кадрове забезпечення.

  У 2012-2013 навчальному році штатними працівниками Кіровоградська гімназія НТН була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. При підборі нових кадрів (навіть обслуговуючого персоналу) враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, інші характеристики. Час диктує все нові і нові вимоги до вчителя, тому доречним зараз є вміння працювати з комп’ютером, оргтехнікою. 90% педагогів гімназії пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього» та 100% педагогів використовують у своїй роботі мультимедійні, комп’ютерні засоби навчання (кожен здав залік з ІКТ). vipusk 2013_049Звернення батьків до учнів гімназії
Перспектива в освіті така, що років через п’ять вчитель, який не володіє навичками роботи на комп’ютері та не використовує їх у своїй діяльності, не буде відповідати освітнім вимогам, та не зможе ефективно забезпечувати навчально-виховний процес з учнями. Адміністрація гімназії показує приклад усім вчителям – активно використовуючи у своїй посадовій та вчительській діяльності сучасні освітні технології, зокрема – телебачення, комп’ютерні презентації, відео уроки, комп’ютерні тесті.
  Якісний склад педагогічних працівників:


Кваліфікаційна категорія та педагогічне звання:

Кількість

"Спеціаліст вищої категорії

9

"Спеціаліст І категорії"

3

"Спеціаліст II категорії"

7

"Спеціаліст"

8

"Старший учитель"

3

"Вчитель-методист"

63. Методична робота.

  У гімназії діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. Вже чотири роки педагогічний колектив працює над проблемою «Впровадження відкритої соціально-педагогічної системи

«Школа майбутнього». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. 
  До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних циклових методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами гімназії результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету (кабінет зі шкільною документацією та кабінет фізики), де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети та портфоліо учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси, технічні засоби (комп’ютер, інтерактивна дошка, доступ до мережі Інтернет).


Подяка за активну участь у житті гімназії Овчаровій Ю.О.

   Учителі гімназії йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів гімназії. Використовуються у навчально-виховному процесі також проектно-рефлексивні, модульні технології, технології продуктивного навчання.
  У 2012-2013 навчальному році атестувалося 5 учителів та 7 вихователів. За результатами атестації 1 учителю встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії», 1 учителю підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст І категорії», 3 - підтверджено кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», 7 вихователям встановлено кваліфікаційну категорію «спеціаліст ІІ категорії». vipusk 2013_010

  Педагоги гімназії активно залучаються до роботи у міських семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Так, на базі гімназії у навчальному році було організовано та проведено 8 районних семінарів.

 Всього педагогами гімназії в 2012-2013 н.р. було проведено 386 методичних та навчально-виховних заходів. З них:


 • засідань методичних об'єднань - 16;

 • засідань семінарів-практикумів - 3;

 • занять Школи молодого вчителя - 3;

 • занять Школи молодого вихователя - 3;

 • засідань творчих груп - 32 (разом з роботою між засіданнями);

 • індивідуальних та групових консультацій - 186;

 • нарад при заступнику директора гімназії - 16;

 • засідань методичних об'єднань з вчителями-методистами - 3;

 • засідань семінарів-практикумів для керівників шкільних ЦМО - 2;

 • наради при директорові - 13;

 • проведено семінарів для педагогів міста та області - 6;

 • взяли участь у виїзних семінарах - 8;

 • проведено семінарів - практикумів для педагогів, що проводять фахову перепідготовку в КОІППО – 4;

 • проведено виховних заходів (бесід, круглих столів, інтелектуальних ігор «Правове казино» брейн - рингів, диспутів, дискусій, вечорів відпочинку) - 37;

 • відкритих уроків - 18;

 • батьківських зборів – 32.

Учні гімназії взяли участь в олімпіадах з шкільних дисциплін від І до ІІІ рівнів:

 • на міському рівні: І місць – 2, ІІ місць – 6, ІІІ місць – 13.

Разом – 21 призове місце.

 • на обласному рівні: І місце – 1, ІІ місце – 2, ІІІ місце – 1.

Разом – 4 призові місця.
За 2012-2013 навчальний рік видано друком:

 • 35 буклетів з географії, правознавства, біології, хімії, математики, фізики, історії, світової літератури, англійської мови;

 • 2 збірки дитячих віршів;

 • 28 сценаріїв виховних заходів;

 • 25 бесід з безпеки життєдіяльності.

Дитяча редакція шкільної телекомпанії „ОКО" підготувала до ефіру 8 тематичних радіопередач, 5 випусків відеоновин „Гімназійний кур'єр", знято та змонтовано 8 навчальних відео додатків.

Під час проведення конкурсу «Кінопроба. Дубль 12» учні підготували та продемонстрували 9 відеоробіт, які пропагують здоровий спосіб життя.

Загальношкільний конкурс «Гімназія має талант» продемонстрував особливі навички та уміння учнів, а відкрите голосування на сайті закладу виявило абсолютного переможця – Паїцику Альону, ученицю 5-1 класу.

Медіатека гімназії поповнилася 57 навчальними відеофільмами, 23 записами навчально-виховних заходів, що проводилися в гімназії, 35 презентаціями з шкільних предметів, 16 мультимедійними проектами.

Педагоги видали друком 7 альманахів «Знання – це сила!» (Теми: «Правила дорожнього руху», Ліфер О.А., вчитель основ здоров’я, «Пірати», Козка В.В., вчитель географії, «Біологія», Карпуніна Р.І., вчитель біології, «Математика», Сімейко А.І., Соломка В.М., вчителі математики, «Історія та правознавство», Краснова Л.С., вчитель історії, Ліфер О.А., вчитель правознавства, «Русский язык», Туз Т.А., вчитель російської мови, «У світі танців», Барабуля Е.В., керівник гуртка).

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників гімназії дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.
4. Навчальна діяльність учнів.

  Протягом 2012-2013 навчального у закладі для учнів працювали курси за вибором: • «Ділова англійська мова»;

 • «Європейський етикет»;

 • «Історіографія»;

 • «Корисні звички»;

 • «Основи інформаційної культури».

Одним із напрямків діяльності гімназії є робота з обдарованими учнями. Досягнення учнів на олімпіадах зі шкільних дисциплін свідчать про певні успіхи в цьому напрямі роботи.

Міський рівень:


Олімпіада з предмета

І

ІІ

ІІІ

Вчитель

Історія

1

1
Краснова Л.С.

Інформатика
1

5

Яковенко Д.В.

Українська мова та література3

Висоцька В.М.

Інформаційні технології1

Яковенко Д.В.

Хімія
1

1

Діденко В.А.

Географія

1Козка В.В.

Російська мова
1

1

Туз Т.А.

Правознавство1

Ліфер О.А.

Англійська мова
1
Копійка І.О.

Математика
1

1

Соломка В.М., Сімейко А.І.

Обласний рівень:

Олімпіада з предмета

І

ІІ

ІІІ

Вчитель

Математика
1
Сімейко А.І.

Інформаційні технології
1
Яковенко Д.В.

Історія
1
Краснова Л.С.

Географія
1
Козка В.В.

  Учень 9 класу Василенко Артем брав участь у IV етапі Всеукраїнської олімпіади з інформатики.

Учні нашої гімназії традиційно активні учасники міжнародних конкурсів. Цього року маємо такі результати:


Конкурси

Учас-ників

Дипломи І ступеня

Дипломи ІІ ступеня

Дипломи ІІІ ступеня

Лау-реат

Міжнародний конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика

8

4

1Всеукраїнський учнівський
конкурс з інформатики "БОБЕР"

38

3

21

14
Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»

55

1

20

32
Всеукраїнська гра з англійської мови "PUZZLE"

43

Дані очікуються

у вересні 2013 рокуКонкурс по русскому языку «ЛУКОМОРЬЕ»

13

-

-

-

13

Міжнародна гра-конкурс «Русский медвежонок – языкознание для всех»

17

1

-

-

16

Олімпіада з математики «ОЛІМПУС»

81

81

54


На обласному рівні учні отримали такі результати:Конкурси

Учас-ників

Дипломи І ступеня

Дипломи ІІ ступеня

Дипломи ІІІ ступеня

Лау-реат

Обласному конкурсі юних журналістів

2

1


Обласному конкурсі від Національного банку України «Банк майбутнього»

5

4


Міський та обласний конкурс знавців Конституції України

1

1


Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

5
1

2
5. Виховна та позакласна робота.

  Педагоги гімназії глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі гімназії залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. Створена та впроваджена у гімназії система виховної роботи «Сім Скрижалей» має напрямки: • «Я - громадянин», координатор - вихователь Томак І.І.;

 • «Поважаю чуже Я, як своє», координатор - вихователь Миценко М.Є.;

 • «Я-творча особистість», координатор - вихователь Туз Т.А.;

 • «Я-частка природи», координатор - вихователь Карпуніна Р.І.;

 • «Я + родинне МИ», координатор - вихователь Шльонська Т.А.;

 • «Я хочу, можу та буду!», координатор - вихователь Козка В.В.;

 • «Я через моє Я», координатор - вихователь Боса О.В.

  Міські виховні заходи у яких у навчальному році взяли участь учні та вчителі гімназії: • Дні міста Кіровограда;

 • Дні визволення Кіровограда;

 • Заходах до Дня Злуки України;

 • Заходах з вшанування пам’яті загиблих під Крутами;

 • Дні Перемоги;

 • Акції «Солдатська хустина» та «Стрічка пам’яті»;

 • 16 конкурсів малюнків, плакатів, віршів, творів;

 • Міському огляді художньої самодіяльності «Степові джерела»;

 • Обласному конкурсі від Нацбанку «Банк майбутнього»;

 • Обласному конкурсі юних журналістів від ДПУ ім. Володимира Винниченка;

 • Всеукраїнському конкурсі «Безпечна Україна»

Активним у житті гімназії було учнівське самоврядування. У гімназії діє система «Учнівській парламент». При парламенті діють 6 міністерств: освіти, інформації, правопорядку, культури, спорту та Червоного Хреста, фінансів.

Силами активістів парламенту під керівництвом заступника директора з навчально-виховної роботи Ліфера О.А, та за допомогою вихователів, учителів були організовані шкільні свята: «День вчителя», «Осінній бал», «Козацькі розваги», Новорічний карнавал, Конкурсна програма до Дня святого Валентина, заходи до Дня цивільної оборони.

День самоврядування – як найяскравіша подія учнівського самоврядування, відбувся 28 березня 2013. Учні заміняли усіх посадових осіб та більшість уроків, що були за розкладом того дня.

Членами учнівського самоврядування систематично перевірявся санітарний стан у класах, проводився моніторинг поведінки учнів на перервах, стан озеленення гімназії. Згідно плану, двічі за семестр проводилися рейди «Запізнення», результати яких обговорювались у класних колективах та висвітлювалися на веб-сайтах гімназії, у друкованих органах самоврядування.

Протягом року відбулись виїзди за маршрутом вихідного дня до садиби корифеїв українського театру - Хутора «Надія», найбільшого міста-порту України - Одеси, столиці нашої держави - Києва (3 групи), західних воріт до України, стародавнього Львова.


6. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:


 • тематичні відеопрограми та класні години;

 • місячник морально-правового виховання;

 • зустрічі з представниками правоохоронних органів;

 • засідання у інтелектуальному клубі «Правове казино»;

 • лекції, бесіди на правову тематику;

 • анкетування;

 • уроки правознавства;

 • олімпіади з правознавства;

 • міський та обласний конкурс знавців Конституції України;

 • індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями;

 • батьківські лекторії;

 • відвідування проблемних сімей вдома.

  Практичним психологом гімназії регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями, що потрапили у складні життєві умови. За рахунок постійної профілактичної роботи, плідної роботи Ради профілактики, співпраці з органами внутрішніх справ, на обліку в кримінальній міліції у справах неповнолітніх Кіровського РВ УМВС учні гімназії відсутні.


7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у гімназії, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року та на початок 2013 року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить: • сиріт і позбавлених батьківського піклування – 1;

 • інвалідів – 3;

 • постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС – 4;

 • малозабезпечених - 0;

 • з неповних сімей – 35;

 • багатодітних – 9.

  Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації гімназії. Ці діти залучені до гурткової роботи, учні, що мають статус «постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС» та «позбавлені батьківського піклування» щоденно отримують безкоштовне харчування.

8. Профорієнтаційна робота.

Професійна підготовка молоді починається ще в шкільні роки. Завдання гімназії – підготувати підростаюче покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у нашій гімназії здійснюється під час навчально-виховного процесу: vipusk 2013_011


 • виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території,

 • розширення знань про професії на уроках.


Подяка за активну участь у житті гімназії Подобінському В.С.
екскурсії на виробництво,

 • позакласні виховні заходи.

  Активно в цьому році пройшов тиждень профорієнтаційної роботи. У ході тижня були проведені цікаві та інформаційно-насичені заходи. Активно допомагали у цьому працівники міжрайонного центру зайнятості. Матеріал з фото про цей захід був висвітлений у новинах на веб-сайті гімназії. Учні закладу відвідали у квітні 2013 року обласний захід «Ярмарок професій», що відбувся у Ковалівському парку, де учні професійних училищ та технікумів вдало презентували свою майбутню професію.

Велику допомогу надає мультимедійний термінал, який працює у гімназії з лютого 2011 року. Діти у вільний від навчань час – на перервах, класних годинах – виконують різноманітні завдання тестів, знайомляться з ринком праці й нашій області, поступово формують уяву про світ професій.
9. Співпраця з батьками.vipusk 2013_012


Слово від батьків від Саєнко І.А.

Подяка за активну участь у житті гімназії та класу

Колодяжному С.О.
Виховання учня в гімназії і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником гімназії, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів. Вихователі тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дітей вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
  Однією з традиційних з форм роботи з батьками у нашій гімназії є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація гімназії, практичний психолог, запрошуються працівники центру зайнятості, міського відділу юстиції. vipusk 2013_054

10. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників гімназії організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна сестра медична, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі дитячої поліклініки та поліклініки №1 діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів, на підставі довідок лікувальної установи у гімназії формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. З урахуванням цих списків видається наказ по гімназії. Медичне обслуговування працівників гімназії організовано також на базі поліклініки №1. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівник харчоблоку проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у сестри медичної гімназії.

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у гімназії. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст.22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. У гімназії працює буфет, є кімната для прийому їжі.

Цікавими оздоровчими заходами у гімназії є проведення традиційних чотирьох тижнів збереження життя та здоров’я учнів, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи шкільної медсестри на загальношкільних батьківських зборах, по телебаченню ГНТН. У планах виховної роботи кожного вихователя є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

Профспілковий комітет гімназії надав грошову допомогу працівникам гімназії: Босій О.В., Бурову О.М. – в зв’язку із хворобою; Соломці В.М. – в зв’язку зі смертю сина; Лагуті О.С., Красновій Л.С. – в зв’язку із ювілеями.

  
11. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу гімназії з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації гімназії. Наказом по гімназії призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями, чергуванням по закладу. У гімназії в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях гімназії розміщено стенди та інформаційні панелі на яких розміщено та транслюються матеріали з безпечної поведінки.

Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові, на пелагічній раді.
  Протягом року жоден з учнів не був травмований під час навчально-виховного процесу. Але випадки травмування учнів у побуті – під час занять у спортивних секціях, на вулиці, - мали місце. У травматологічному пункті обласної дитячої лікарні зафіксовано 20 випадків звернення наших учнів та встановлено діагнози:«перелом», «забій», «розтяг».

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В гімназії розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються та аналізуються.


12. Фінансово-господарська діяльність.

Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, гімназія не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Проте система опалення знаходиться у не найкращій формі. Це питання останніх років потребує термінового вирішення.

Протягом навчального року за рахунок позабюджетних коштів здійснено капітальний ремонт кабінету №6 (біологія та географія), придбано меблі та плазмову панель для цього ж кабінету, для кімнати психологічного розвантаження стіл та плазмову панель, замінено лінолеум у кабінетах №18, 19 та 20, проведено окрему лінію електроживлення для ноутбуків у каб.№18, встановлено обладнання для охоплення усіх приміщень гімназії зоною бездротового з’єднання Wi-Fi.

Адміністрацією гімназії приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль гімназії поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями та працівниками гімназії. Фарбується огорожа, біляться бордюри. Двірник періодично скошує траву на газонах.
13. Управлінська діяльність.

Управління закладом здійснюється згідно річного плану роботи гімназії, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників, планів виховної роботи вихователів. Така система планування, що відпрацьована у гімназії і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток гімназії. 

 У гімназії в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням гімназії за допомогою мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, обласного та міського управлінь освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації гімназії, вчасно знайомитися з новими документами, їх проектами.  
  Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У гімназії ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання гімназії, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У гімназії адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора гімназії Буровим О.М. використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради гімназії, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація гімназії приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

  Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва гімназією НТН більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор гімназії у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у гімназії залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюються необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей. Таких якостей у адміністративній роботі вимагаю не тільки від себе, а й від своїх заступників.

  Виступили:
Буров О.М. з пропозицією шляхом таємного голосування дати оцінку роботи директора гімназії.

Результати голосування:


Незадовільно – 0

Задовільно – 212


Роботу директора гімназії Краснової Л.С. визнано задовільною та такою, що відповідає займаній посаді.

Голова зборів Рудковська О.І.Секретар зборів Майданик О.Д.