Звіт Інформація про хід виконання плану заходів з реалізації Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік у Сол - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 11. 1 59.21kb.
Інформація про хід виконання Програми соціально-економічного розвитку... 1 118.43kb.
Рішення 22. 05. 2013р. №326 Про підсумки виконання основних показників... 1 205.47kb.
Графікпроведення заходів з благоустрою Солом’янському районі м. 1 218.05kb.
Голова Соломʼянської районної в місті Києві державної адміністрації 1 319.46kb.
Додаток до рішення обласної ради від 12 вересня 2013 року №8-17/2013... 2 460.04kb.
Додаток до рішення Луцької міської ради від 29. 05. 2013 №41\63 інформація... 5 1043.17kb.
Додаток до рішення обласної ради від 12 вересня 2013 року № інформація... 2 459.98kb.
Рішення 21 серпня 2013 року №114 Звіт про хід та результати виконання 6 1102.31kb.
Звіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку району... 1 290.38kb.
Інформація про хід виконання Програми економічного і соціального... 1 61.24kb.
Закон України "Про охорону дитинства" 1 286.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт Інформація про хід виконання плану заходів з реалізації Програми економічного - сторінка №1/4
Форма №01-Звіт
Інформація про хід виконання плану заходів з реалізації

Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2013 рік

у Солом’янському районі м. Києва

за січень-березень 2013 рокуз/п


Основні завдання та заходи Програми на 2013 рік


Інформація про хід виконання завдань та заходів Програми

за січень-березень 2013 року


Одиниці виміруПоказники виконання

% виконання

Програми


Темп росту/зниження у % до січня-березня 2012 р.

Причини невиконання та заходи, що будуть вживатись з метою забезпечення виконання завдань Програми

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Бюджетно-фінансова політика

1.1.

Збільшення ресурсної бази бюджетів усіх рівнів

1.1.1

Організація проведення засідань комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу

В І кварталі поточного року проведено 3 засідання комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів та реалізація заходів по скороченню податкового боргу, на яких було заслухано та попереджено про дисциплінарну відповідальність 18 керівників підприємств різної форми власності.

-

-

-

-
2.

Розвиток промисловості на інноваційній основі

2.1

Підвищення конкурентоспроможності промислової високотехнологічної продукції міста

2.1.1

Сприяння товаровиробникам Солом’янського району м. Києва у збільшенні виробництва високоякісної, імпортозамінної та експортоорієнтованої продукції

Щоквартально проводиться моніторинг роботи промислових підприємств Солом’янського району м. Києва щодо введення у виробництво нових видів продукції, впровадження нових технологій. Промислові підприємства району, враховуючи потреби ринку, за власні кошти освоюють та впроваджують у виробництво нові види імпортозамінної та експортоорієнтованої продукції.

-

-

-

-
2.1.2

Проведення моніторингу щодо впровадження промисловими підприємствами району інноваційних технологій

За підсумками роботи 2012 року серед 63 промислових підприємств району, які входять до основного кола звітуючих одиниць з промисловості, інноваційною діяльністю займались 19 підприємств, з них: на 17 - освоєно нові види продукції, на 14 – впроваджено у виробництво 18 нових технологічних процесів. За 2012 рік реалізовано інноваційної продукції на суму 112,6 млн. грн., що становить 3,2 % від загального обсягу реалізації промислової продукції підприємствами району.

-

-

-

-
2.2

Популяризація та сприяння збуту продукції, яка виробляється київськими промисловими виробниками

2.2.1

Організація проведення презентацій продукції промислових підприємств Солом’янського району м. Києва на міських виставках-ярмарках та участі в міжнародних виставкових заходах

Протягом І кварталу 2013 року промисловим підприємствам району постійно надавалась інформація про проведення виставкових заходів (національного та міжнародного значення), запропоновано взяти участь у щорічному конкурсі якості товарів, робіт, послуг «100 кращих товарів України». Зазначена інформація розміщувалась на офіційному веб - сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

У І кварталі 2013 року було розміщено 5 об’яв. Протягом зазначеного періоду промислові підприємства Солом’янського району м. Києва взяли участь у :

- виставці промислової продукції, присвяченої нагородженню переможців конкурсу «Столичний стандарт якості», 12.02.2013 у приміщенні КТПП, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 55 (учасник ВАТ «Меридіан»);

- будівельній виставці «Твій дім», березень 2013року, ВЦ, м. Одеса, (учасник ТОВ «Арсенал-Центр»);- будівельній виставці «Дім моєї мрії», 26-29 березня 2013 року, м. Кривий Ріг (учасник ТОВ «Арсенал-Центр»).

-

-

-

-
2.2.2

Розміщення на офіційному сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації номенклатури продукції промислових підприємств Солом’янського району м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства

Перелік продукції промислових підприємств Солом’янського району м. Києва, яка може закуповуватись для потреб міського господарства, розміщено на офіційному сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

-

-

-

-
2.3

Підвищення ефективності роботи промислового комплексу міста

2.3.1

Забезпечення інформування товаровиробників Солом’янського району м. Києва про проведення конкурсних закупівель головними розпорядниками бюджету м. Києва по закупівлі продукції та послуг для потреб міського господарства

Для забезпечення інформування товаровиробників Солом’янського району та м. Києва про проведення конкурсних закупівель головними розпорядниками бюджету м. Києва для потреб міського господарства до Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) листом від 17.01.2013 № 108-549/01 направлено перелік продукції, яка виготовляється промисловими підприємствами Солом’янського району для розміщення на офіційному сайті Київської міської державної адміністрації.

-

-

-

-
3

Інвестиційна політика

3.1

Подальше залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в розвиток економіки району та міста

3.1.1

Проведення моніторингу та контролю за виконанням інвестиційних договорів, укладених за результатами проведення інвестиційних конкурсів із залучення інвесторів для будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Солом’янського району м. Києва

За поданням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації на засіданні постійно діючої конкурсної комісії по залученню інвесторів, утвореної відповідним розпорядженням Київської міської державної адміністрації схвалено 41 інвестиційний проект. По 9-ти із них прийнято розпорядження Київської міської державної адміністрації щодо проведення інвестиційних конкурсів.

За І квартал 2013 року Київською міською державною адміністрацією не укладались інвестиційні договори по схвалених інвестиційних проектах.-

-

-

-
4

Підвищення ефективності управління комунальним майном територіальної громади Солом’янського району м. Києва

4.1

Збільшення ресурсної бази бюджету міста Києва за рахунок підвищення ефективності використання майна комунальної власності міста, переданого до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

4.1.1

Забезпечення виконання затверджених показників надходжень до бюджету м. Києва у 2013 році по податку на прибуток комунальних підприємств, відрахуванню частки прибутку, відчуженню майна та акцій комунальної власності, від оренди майна та сплати дивідендів, яке передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

До бюджету м. Києва станом на 01.04.2013 за використання майна, яке передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, надійшло 1776,0 тис.грн., у тому числі :

- від оренди цілісних майнових комплексів – 234,6 тис.грн;

- від оренди нежилих приміщень – 1389,7 тис.грн.;

- податок на прибуток – 38,7 тис.грн.;

- відрахування частини чистого прибутку – 113,0 тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.


тис.грн.

тис.грн.
тис.грн.
1776,0
234,6


1389,7

38,7
113,0-
-
-

-
-

172,8
67,0


11,3

86,0
233,5

Протокольним дорученням напрацьованим під час засідання балансової комісії Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 05.03.2013, 14.03.2013 надано доручення комунальним підприємствам Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації вжити заходи щодо забезпечення надходження коштів до загального фонду бюджету міста Києва в частині перерахування 50% від загальної суми надходжень від оренди нерухомого та іншого окремо індивідуально визначеного майна, відповідних відсотків від обсягу чистого прибутку та обов’язкових платежів (податків та ін.).

4.1.2

Проведення ефективної претензійно-позовної роботи по стягненню заборгованості по орендній платі за використання майна комунальної власності м. Києва, яке передано до сфери управління Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації

З боржниками, які допустили заборгованість до 2-х місяців, балансоутримувачем в поточному місяці проводиться розֺяснювально-попереджувальна робота.

Боржникам, які допустили заборгованість від 2-х до 3-х місяців направляються претензії з вимогою оплатити заборгованість.

За період з 01.01.2013 по 01.04.2013 таких претензій направлено 126 на суму 970,6 тис. грн.

Боржникам, які допустили заборгованість від 3-х місяців, направляються пропозиції про дострокове розірвання договорів оренди (за І квартал 2013 року направлено 15 таких пропозицій).

Всього з 01.01.2013 по 01.04.2013 пред’явлено до суду 6 позовів, з них:

- 2 - про дострокове розірвання договору оренди;

- 1 - про виселення, який задоволено;

- 3 - про стягнення боргу на суму 983,6 тис.грн. (1- задоволено, 1 -припинено, в зв’язку із сплатою боргу).од.


126


-


77,8

5

Розвиток споживчого ринку

5.1

Забезпечення продовольчої безпеки району

5.1.1

Створення міжсезонних запасів плодоовочевої продукції для безперебійного забезпечення закладів бюджетної сфери та торговельної мережі Солом’янського району м. Києва в зимово-весняний період.

Створення міжсезонних запасів плодоовочевої продукції для безперебійного забезпечення закладів бюджетної сфери та торговельної мережі Солом’янського району м. Києва будуть проводиться на протязі III- IV кварталу поточного року

-

-

-

-
5.1.2

Проведення районних ярмарків із реалізації сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів з залученням на споживчий ринок безпосередніх виробників із різних регіонів України

На 2013 рік заплановано проведення ярмаркових заходів щоп’ятниці та щосуботи. Протягом I кварталу 2013 року проведено 20  ярмаркових заходів, у яких взяли участь 4180 суб’єктів господарювання та реалізовано 3572,4 тонн продукції.

од.

20

100,0

100,0
5.1.3

Сприяння у забезпеченні зростаючих потреб населення району у високоякісних продуктах харчування

Згідно розпорядження Київської міської державної адміністрації від 31.01.2011 №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація взаємодіє з відповідними органами державної влади у сфері захисту прав споживачів. У разі виявлення порушень направляються листи для відповідного реагування до Інспекції з питань захисту прав споживачів м. Києва.

-

-

-

-
5.2

Розвиток мережі закладів торговельного та побутового обслуговування району

5.2.1

Сприяння у створенні збалансованої торговельної мережі з урахуванням темпів та масштабів житлової забудови району 

З метою забезпечення населення товарами першої необхідності, розвитку мережі та збільшення торговельних площ протягом I кварталу 2013 року було відкрито: 4 підприємства продовольчої мережі загальною площею 1186,6 кв.м, 4 підприємства ресторанного господарства площею 510,0 кв.м., 5 підприємств побутового обслуговування населення.

од.

13

100,0

100,0
5.3

Посилення протидії несанкціонованій і стихійній торгівлі у Солом’янському районі

5.3.1

Проведення роботи по впорядкуванню розміщення малих архітектурних форм і тимчасових споруд у сфері торгівлі та побутового обслуговування

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією проведена інвентаризація тимчасових споруд на території району. На виконання рішення Київської міської ради від 26.01.2012 №2/7339 «Про деякі питання здійснення підприємницької діяльності в тимчасових спорудах» створена робоча група з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд на території Солом’янського району м. Києва при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації, склад якої затверджений розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.03.2012 №103 «Про створення робочої групи з питань впорядкування розміщення тимчасових споруд на території Солом’янського району місті Києва». Протягом І кварталу 2013 року проведено 4 засідання робочої групи, подано на демонтаж - 17 тимчасових споруд.

-

-

-

-
5.3.2

Посилення взаємодії з контрольними, наглядовими, податковими, правоохоронними органами з ліквідації місць несанкціонованої та стихійної торгівлі на території району

Станом на 01.04.2013 працівниками міліції різних підрозділів Солом’янського РУГУ МВС України в м. Києві спільно з представниками структурних підрозділів Солом’янського відділу Голосіївського міжрайонного управління ГУДСЕС у м. Києві проведено 18 рейдів по території району, спрямованих на ліквідацію осередків стихійної торгівлі.

В заходах взяли участь 70 працівників міліції.

Задокументовано правопорушень та складено протоколів:

- за статтею 159 КУпАП – на 8 осіб;

- за статтею 160 КУпАП – на22 особи;

- за статтею 164 КУпАП – на 18 осіб.

Матеріали відносно зазначених осіб, що скоїли ці правопорушення , були направлені до адміністративних комісій міських, районних та селищних рад (за місцем реєстрації правопорушників) та до Солом’янського районного суду м. Києва для прийняття остаточного рішення.

од.

18

-

-

6

Підтримка розвитку підприємництва та покращення бізнес-середовища

6.1

Оптимізація процедур видачі документів дозвільного характеру та надання адміністративних послуг

6.1.1

Участь у створенні єдиної міської системи надання адміністративних послуг та документів дозвільного характеру

Відповідно до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 24.11.2011 № 2175 "Про впровадження інформаційної системи "Єдиний дозвільний центр міста Києва" створено інформаційну систему в якій здійснюється надавачами адміністративних послуг Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією, державними адміністраторами та районними дозвільними органами накопичення та обмін даними щодо надання адміністративних послуг та видачі документів дозвільного характеру.

-

-

-

-
6.1.2

Забезпечення ефективної роботи центру надання адміністративних послуг

У І кварталі 2013 року Центром надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації, в якому надається 73 адміністративні послуги працівниками з 11-ти структурних підрозділів райдержадміністрації, було надано суб’єктам господарювання і фізичним особам – 19159 адміністративних послуг:

- управлінням праці та соціального захисту населення – 2192;

- управлінням охорони здоров’я – 9;

- відділом обліку та розподілу житлової площі – 707;

- відділом приватизації державного житлового фонду управління житлово-комунального господарства – 174;

- відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців – 15478;

- службою у справах дітей – 119;

- управлінням освіти – 156;

- відділом у справах сім’ї, молоді та спорту адміністрації – 69;

- відділом будівництва, архітектури та містобудуванні – 2;

- архівним відділом – 253.

адміністративні послуги


19159

100,0

87,0

6.1.3

Забезпечення доступу та надання суб’єктам підприємницької діяльності і фізичним особам вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг

Інформація щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру та адміністративних послуг в повному обсязі зазначена на сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації в розділі «Адміністративні послуги» та на інформаційних стендах, які знаходяться в Центрі надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

-

-

-

-
6.2

Удосконалення ресурсної підтримки та системи інформаційно-консультативного, аналітичного забезпечення суб’єктів підприємництва

6.2.1

Сприяння розвитку об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією підписано 9 договорів про співпрацю щодо розвитку підприємництва в районі з бізнес-центрами та з громадськими організаціями Солом’янського району м. Києва.

-

-

-

-
6.2.2

Регулярне проведення телефонних «гарячих ліній» з питань підприємництва

У Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації щоденно працює телефонна «гаряча лінія» для суб’єктів господарювання за номером 207-09-74 стосовно проблемних питань здійснення господарської діяльності в Солом’янському районі м. Києва. Протягом звітного періоду надано близько 164 консультацій суб'єктам господарювання та громадянам, які бажають стати підприємцями.

-

-

-

-
6.2.3

Організація проведення круглих столів із залученням підприємців та їх громадських обєднань по обговоренню проблемних питань, що стримують розвиток підприємництва

Протягом І кварталу 2013 року круглі столи із залученням підприємців та їх громадських об’єд­нань з проблемних питань започатку­ван­ня бізнесу не проводились.

Актуальні питання розвитку підприємництва у Солом’янському районі розглядаються на засіданнях Координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації (далі – Координаційна рада), яка створена згідно з розпорядженням Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації від 08.02.2011 № 54. У звітному періоді відбулось 1 засідання Координаційної ради (27.02.2013).-

-

-

-
7

Житлова політика

7.1

Удосконалення системи ефективного управління житловим фондом, створення конкурентного середовища на ринку надання послуг з експлуатації та обслуговування житла

7.1.1

Створення сприятливих умов для створення об'єднань співвласників багатоквартирних будинків

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією та комунальними підприємствами сфери технічного обслуговування і ремонту житлового фонду району, за участю голови асоціації житлово-будівельних кооперативів та об'єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Києва та ініціативних голів правління ОСББ району проводяться консультативно-роз'яснювальні збори з мешканцями району щодо переваг створення ОСББ.

Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією у разі створення ініціативної групи надається активна допомога щодо оформлення відповідних документів та державної реєстрації ОСББ.-

-

-

-
8

Демографічний розвиток, підтримка дітей, сімї та молоді

8.1

Розвиток систем сімейно-орієнтовного підходу у запобіганні соціальному сирітству та догляду за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (реалізація соціальної ініціативи Президента України щодо розвитку сімейних форм виховання дітей, міської цільової програми «Діти столиці» на 2011-2013 роки)

8.1.1

Забезпечення розвитку нових сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (створення дитячих будинків сімейного типу, «терапевтичних» прийомних сімей, прийомних сімей термінового влаштування)

На обліку в службі у справах дітей Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації перебуває 246 дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких:

- 179 - виховується в сім`ях опікунів (піклувальників);

- 18 – в прийомних сім`ях, дитячих будинках сімейного типу;

- 7 - до вирішення питання про влаштування до однієї з сімейних форм виховання, тимчасово влаштовані в сім`ї родичів.

Протягом І кварталу 2013 року під опіку було влаштовано 10 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 2 дітей, які перебували в державному дитячому закладі, були усиновлені громадянами України.

У березні 2013 року до однієї з прийомних сімей на виховання та спільне проживання було влаштовано дитину, позбавлену батьківського піклування. На сьогодні в Солом’янському районі функціонує:

- 8 прийомних сімей, де виховується 12 дітей;

- 1 дитячий будинок сімейного типу, де проживає 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Протягом І кварталу 2013 року в районі діяло 2 сім`ї патронатних вихователів, на виховання в які тимчасово були передані діти, які залишились без піклування батьків та перебували на повному державному утриманні в дитячому закладі.

У травні 2013 року до Дня Києва Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією планується відкриття дитячого будинку сімейного типу для проживання 10- ти дітей та 2-ох батьків – вихователів.-

-

-

-
8.1.2

Сприяння у проведенні інформаційної кампанії, направленої на популяризацію сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

З метою забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні, підвищення рівня обізнаності громадян в цих питаннях та заохочення їх до прийняття дітей вищезазначених категорій на виховання в свою родину до районної газети „Солом`янка” постійно надається інформація про різні форми сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та про роботу, спрямовану на забезпечення соціального захисту дітей; також інформація про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які потребують влаштування до сімейних форм виховання розміщена на офіційному сайті Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації в рубриці «Шукаю маму та тата».

У березні поточного року в районній газеті «Солом’янка» розміщено оголошення про набір кандидатів у патронатні вихователі.-

-

-

-

наступна сторінка >>