Звіт про проведення процедури відкритих торгів №15 від 02. 02. 2011р. Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59... 1 94.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №3 від 14. 1 134.17kb.
Звіт про проведення процедури відкритих торгів №334 від 21. 1 62.38kb.
Звіт про проведення процедури відкритих торгів №217 від 29. 1 89.08kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №7 від... 1 89.97kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №39 від 08. 1 45.32kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 19. 1 45.81kb.
Звіт від 14. 06. 2011р про результати проведення процедури відкритих... 1 63.35kb.
Звіт №381-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 63.55kb.
Звіт №380-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 61.88kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 46.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про проведення процедури відкритих торгів №15 від 02. 02. 2011р. Замовник - сторінка №1/1
Звіт

про проведення процедури відкритих торгів

15 від 02.02.2011р.
 1. Замовник:

  1. Найменування: Державне територіально - галузеве об'єднання " Львівська залізниця" в

особі відокремленого підрозділу “Служба матеріально-технічного постачання”

  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: код 01103707

  2. Місцезнаходження: 79025, м. Львів , вул. Широка, 2

  3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,

ім’я, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського

телефонного зв’язку, е –mail): Назаркевич Володимир Зеновійович –начальник відділу запаснихчастин, 79025, м. Львів , вул. Широка, 2 тел. (032) 226-68-99, т. ф. (032) 297-11-26

  1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

ДТГО “Львівська залізниця”, 01059900.


 1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
 1. Предмет закупівлі:

  1. Найменування: код ДК 26.82.1, вироби мінеральні неметалеві н.в.і.у. (колодки композиційні, накладки дискових гальм).

  2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: колодки композиційні – 23628 шт., накладки дискових гальм – 384 шт.
 1. Процедура закупівлі: відкриті торги.
 1. Інформування про процедуру закупівлі:

  1. Адреса веб – порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю:www. tender. me. gov. ua.

  2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): -

  3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу: 45 (433) від 08.11.2010р., оголошення: № 42044.

  4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом: -

  5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу: 1-3 (447-449) від 04.01.2011р., оголошення № 00019.

  6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб– порталі Уповноваженого органу: 14 (460) від 02.02.2011р., оголошення № 08590.

  7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -
 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

  1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два).

  2. Найменування:

1) Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

 1. Приватне підприємство Фірма“ЗОВНІШТОРГСЕРВІС”.

  1. Ідентифікаційний код:

 1. За ЄДРПОУ: 05495578

 2. За ЄДРПОУ: 30420568

  1. Місцезнаходження:

 1. 09114, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського, 95.

 2. 09113, Київська обл., м.Біла Церква, Шосе Сквирське, 37-А.
 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

  1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 16.12.2010р. 09.00 год.

  2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 08.12.2010р. 14.30 год.

  3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

  4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування

процедури двоступеневих торгів): -

  1. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
 1. Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

Ціна: 1200297,60 грн.

(один мільйон двісті тисяч двісті дев’яносто сім грн., 60 коп.)

Умови розрахунків: 30 банківських днів.

Строк поставки: 15 робочих днів.


 1. Приватне підприємство Фірма“ЗОВНІШТОРГСЕРВІС”,

Ціна: 1440357,12 грн.

(один мільйон чотириста сорок тисяч триста п’ятдесят сім грн., 12 коп.)

Умови розрахунків: 30 банківських днів.

Строк поставки: 15 робочих днів.


  1. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: -
 1. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

  1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 1. 1200297,60 грн. (один мільйон двісті тисяч двісті дев’яносто сім грн., 60 коп.)

 2. 1440357,12 грн. (один мільйон чотириста сорок тисяч триста п’ятдесят сім грн., 12 коп.)

  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 30.12.2010 р.
 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

  1. Найменування: Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

  2. Ідентифікаційний код: 05495578

  3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання /реєстрації (для фізичної особи) телефон телефакс: 09114, Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леваневського, 95.

тел. (044) 637-92-08, (045) 637-41-11


 1. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: 27.01.2011 р., ціна: 1200297,60 грн. (один мільйон двісті тисяч двісті дев’яносто сім грн., 60 коп.)
 1. Підстави прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
 1. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

  1. Дата прийняття рішення: -

  2. Причини: -
 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

  1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

 1. Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

 2. Приватне підприємство Фірма“ЗОВНІШТОРГСЕРВІС”.

  1. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: -

  2. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

 1. Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

 2. Приватне підприємство Фірма“ЗОВНІШТОРГСЕРВІС”.

  1. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -
 1. Інша інформація ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
 1. Публічне акціонерне товариство “ТРІБО”,

Ціна: 1200297,60 грн. (один мільйон двісті тисяч двісті дев’яносто сім грн., 60 коп.).


 1. Приватне підприємство Фірма“ЗОВНІШТОРГСЕРВІС”,

Ціна: 1440357,12 грн. (один мільйон чотириста сорок тисяч триста п’ятдесят сім грн., 12 коп.).


 1. Внесено зміни до документації конкурсних торгів (протокол № 204 від 26.11.2010 р.)
 1. Склад комітету з конкурсних торгів :


Самборський Володимир Валентинович – заступник голови комітету з конкурсних торгів – головний інженер служби
Назаркевич Володимир Зеновійович –начальник відділу запасних частин служби
Пугачова Юлія Мирославівна –заступник начальника відділу обладнання служби
Кучірка Віталій Георгійович – заступник начальника відділу матеріалів служби
Чапляк Роман Володимирович – член комітету з конкурсних торгів – юрисконсульт служби матеріально-технічного постачання
Стрижик Любов Михайлівна – секретар комітету з конкурсних торгів - начальник відділу контролю за договірною роботою фінансово-економічної служби
Шпек Яна Вікторівна – секретар комітету з конкурсних торгів - економіст ІІ категорії відділу контролю за договірною роботою фінансово-економічної служби
Голова комітету з конкурсних торгів – начальник служби матеріально-технічного постачання Олексій Ігор Михайлович
Заньків Галина Зенонівна - заступник голови комітету з конкурсних торгів - заступник начальника служби з економічних питань
_________________

(підпис), М.П.