Звіт про проведення процедури відкритих торгів №334 від 21. 12. 2011р. Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №62-59... 1 94.06kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №3 від 14. 1 134.17kb.
Звіт про проведення процедури відкритих торгів №15 від 02. 02. 1 56.3kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №7 від... 1 89.97kb.
Звіт про проведення процедури відкритих торгів №217 від 29. 1 89.08kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №39 від 08. 1 45.32kb.
Звіт про результати проведення процедури відкритих торгів №1 від 19. 1 45.81kb.
Звіт від 14. 06. 2011р про результати проведення процедури відкритих... 1 63.35kb.
Звіт №381-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 63.55kb.
Звіт №380-зв від 20. 12. 2011р про результати проведення процедури... 1 61.88kb.
N 3 від 16. 11. 2010р. Замовник: Найменування. Відкрите акціонерне... 1 50.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про проведення процедури відкритих торгів №334 від 21. 12. 2011р. Замовник - сторінка №1/1
Звіт

про проведення процедури відкритих торгів

334 від 21.12.2011р.
 1. Замовник:

  1. Найменування: Державне територіально - галузеве об'єднання " Львівська залізниця" в

особі відокремленого підрозділу “Служба матеріально-технічного постачання”

  1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: код 01103707

  2. Місцезнаходження: 79025, м. Львів , вул. Широка, 2

  3. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище,

ім’я, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е –mail): Кучірка Віталій Георгійович – начальник відділу матеріалів, 79025, м. Львів , вул. Широка, 2, тел. (032) 226-68-96, т. ф. (032) 297-11-26

  1. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ):

ДТГО “Львівська залізниця”, 01059900.


 1. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
 1. Предмет закупівлі:

  1. Найменування: код ДК 02.01.1, продукція лісозаготівлі (пиловник хвойний).

  2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: 452 м3.

 1. Процедура закупівлі: відкриті торги.
 1. Інформування про процедуру закупівлі:

  1. Адреса веб – порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю:www. tender. me. gov. ua.

  2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): -

  3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу: № 116/2 (562/2) від 28.09.2011р., оголошення: № 176260.

  4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом: -

  5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб – порталі Уповноваженого органу: № 143 (589) від 30.11.2011р., оголошення № 221966.

  6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб– порталі Уповноваженого органу: № 152 (598) від 21.12.2011р., оголошення № 242828.

  7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): -
 1. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

  1. Кількість учасників процедури закупівлі: 3 (три).

  2. Найменування:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”,

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНДЕМ-СЕРВІС”,

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”.

  1. Ідентифікаційний код:

 1. За ЄДРПОУ: 37351365

 2. За ЄДРПОУ: 30985907

 3. За ЄДРПОУ: 35621140
  1. Місцезнаходження:

 1. 65009, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 1-А, кв. 29.

 2. 65031, м. Одеса, вул. Промислова, 33.

 3. 81340, Львівська обл., Мостиський р-н, м. Судова Вишня, вул. Заводська, буд. 35.
 1. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

  1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 08.11.2011р. 09.00 год.

  2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 08.11.2011р. 13.30 год.

  3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 3 (три).

  4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування

процедури двоступеневих торгів): -

  1. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”,

Ціна: 494940,00 грн.

(чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сорок грн., 00 коп.)

Умови розрахунків: 60 банківських днів.

Строк поставки: 15 робочих днів.


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНДЕМ-СЕРВІС”,

Ціна: 498104,00 грн.

(чотириста дев’яносто вісім тисяч сто чотири грн., 00 коп.)

Умови розрахунків: 60 банківських днів.

Строк поставки: 15 робочих днів.


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”,

Ціна: 498954,00 грн.

(чотириста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн., 00 коп.)

Умови розрахунків: 65 банківських днів.

Строк поставки: 3 робочі дні.


  1. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: пропозиція конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ відхилена відповідно до абзацу 2 пункту 1), пункту 3) частини 1 статті 29 Закону України “Про здійснення державних закупівель”.
 1. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

  1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

 1. 494940,00 грн. (чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сорок грн., 00 коп.)

 2. 498104,00 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч сто чотири грн., 00 коп.)

  1. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 28.11.2011 р.
 1. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

  1. Найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”

  2. Ідентифікаційний код: 37351365

  3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання /реєстрації (для фізичної особи) телефон телефакс: 65009, м. Одеса, Адміральський проспект, буд. 1-А, кв. 29.

тел. (048) 772-93-15.


 1. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: 15.12.2011 р., 494940,00 грн. (чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сорок грн., 00 коп.)
 1. Підстави прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце): -
 1. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: -

  1. Дата прийняття рішення: -

  2. Причини: -
 1. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

  1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”,

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНДЕМ-СЕРВІС”.

  1. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”.

  1. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”,

 2. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНДЕМ-СЕРВІС”,

 3. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”.

  1. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: -
 1. Інша інформація ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури):
 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ФОРТУНА-О”,

Ціна: 494940,00 грн. (чотириста дев’яносто чотири тисячі дев’ятсот сорок грн., 00 коп.)


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТАНДЕМ-СЕРВІС”,

Ціна: 498104,00 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч сто чотири грн., 00 коп.),


 1. Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕХНОЛОГІЇ РЕМОНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ”,

Ціна: 498954,00 грн. (чотириста дев’яносто вісім тисяч дев’ятсот п’ятдесят чотири грн., 00 коп.)


 1. Внесено зміни до документації конкурсних торгів (протокол № 300 від 21.10.2011 р.)
 1. Склад комітету з конкурсних торгів :


Заньків Галина Зенонівна - заступник голови комітету з конкурсних торгів - заступник начальника служби матеріально-технічного постачання
Самборський Володимир Валентинович – заступник голови комітету з конкурсних торгів – головний інженер служби матеріально-технічного постачання
Кучірка Віталій Георгійович – начальника відділу матеріалів служби матеріально-технічного постачання
Назаркевич Володимир Зеновійович –начальник відділу запасних частин служби матеріально-технічного постачання
Ребець Світлана Григорівна – провідний інженер відділу обладнання служби матеріально-технічного постачання
Стрижик Любов Михайлівна – секретар комітету з конкурсних торгів - начальник відділу контролю за договірною роботою фінансово-економічної служби
Шпек Яна Вікторівна – секретар комітету з конкурсних торгів - економіст ІІ категорії відділу контролю за договірною роботою фінансово-економічної служби
Голова комітету з конкурсних торгів – начальник служби матеріально-технічного постачання Олексій Ігор Михайлович
_________________

(підпис), М.П.