Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 30. 05. 2011 Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.15kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 162.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.74kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 75.38kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.02kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 128.2kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 135.35kb.
Лаврик Михайло Миколайович 11 1724.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №1 від 30. - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ЗВІТ
про результати проведення процедур


відкритих і двоступеневих торгів
№ 1 від 30.05.2011

1. Замовник:

1.1. Найменування: Херсонське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14125171

1.3. Місцезнаходження: м. Херсон, пров. 40 років Жовтня, 5-а, 73000

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Ракша Олександр Олексійович, голова комітету з конкурсних торгів, заступник керуючого ХОВ ФСЗІ, м. Херсон, вул. Петренко, буд. 28, кв.104, 73000, телефон (0552) 49-02-12, телефакс (0552) 26-35-59

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство соціальної політики України, 00013669

2. Джерело фінансування закупівлі Державний бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: код-72.20.3, послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (послуги з системного супроводу регіональної підсистеми ЄІАБД ФСЗІ Херсонського обласного відділення ФСЗІ)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: послуги

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) -

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:28.03.2011р. № 016191, “ВДЗ” № 37 (483)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:

06.05.2011р. № 058000, “ВДЗ” № 54 (500)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України:30.05.2011р. № 078542, “ВДЗ” № 64 (510)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парус-Бюджет»;

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА», код ЄДРПОУ 37078685;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парус-Бюджет» 02088, код ЄДРПОУ 32305115;

6.4. Місцезнаходження:Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» - м. Київ, пр. Перемоги, 29, поштовий індекс 03055;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парус-Бюджет» - м. Київ, вул. Леніна, 42, поштовий індекс 02088.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів: 28.04.2011, до12-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів: 28.04.2011, о14-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:ціна ТОВ «Науково-виробниче обєднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» 185040,00 грн. (Сто вісімдесят п’ять тисяч сорок гривень) без ПДВ;

ціна ТОВ «Парус-Бюджет» 192000,00 грн. (Сто дев’яносто дві тисячі гривень) без ПДВ.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення -

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» 185040,00 грн. (Сто вісімдесят п’ять тисяч сорок гривень) без ПДВ;
найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

ТОВ «Парус-Бюджет» 192000,00 грн. (Сто дев’яносто дві тисячі гривень) без ПДВ
номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
185040,00 грн.(без ПДВ) (цифрами)

Сто вісімдесят п’ять тисяч сорок гривень (без ПДВ) (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 29.04.2011р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче обєднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37078685

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: м. Київ, пр. Перемоги, 29, поштовий індекс 03055, телефон (044)277-31-32, телефакс (044) 277-40-32

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 24.05.2011р., 185040,00 грн. (Сто вісімдесят п’ять тисяч сорок гривень) без ПДВ.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення -

12.2. Причини -

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парус-Бюджет»;

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче обєднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;

Товариство з обмеженою відповідальністю «Парус-Бюджет»;

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)

Пропозиції, що відповідають вимогам замовника, оцінюються на основі єдиного критерію – ціна.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:Ракша О.О. – заступник керуючого, голова комітету з конкурсних торгів;

Кодовбецька С.А. – головний спеціаліст – юрисконсульт, заступник голови комітету з конкурсних торгів;

Колосова І.В. – начальник відділу – головний бухгалтер, секретар комітету з конкурсних торгів;

Мироненко І.О. – заступник начальника відділу, член комітету з конкурсних торгів;

Глущенко О.Б. – головний спеціаліст, член комітету з конкурсних торгів.

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Голова комітету з конкурсних торгів,заступник керуючого Ракша О.О. __________________

(підпис, М.П.)