Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №140 від 19 квітня 2011 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 97.61kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 54.85kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 128.26kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 87.31kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 47.89kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.09kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.23kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 67.23kb.
Наказ №33/01 Про проведення перевірок стану правової роботи та систематизації... 1 22.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №140 від - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

140 від 19 квітня 2011 р._________

1. Замовник:

1.1. Найменування: Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37397216

1.3. Місцезнаходження: Україна, 02105, м. Київ , пр-т Миру, 6А

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): голова комітету з конкурсних торгів – Іваніна Наталія Василівна, тел.: (044)292-00-83, тел./факс: (044)292-03-98

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, код за ЄДРПОУ 37397216.

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти місцевого бюджету

3. Предмет закупівлі:

3.1.Найменування. «М'ясо свіже та заморожене» код 15.11.1

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: М'ясо ялове без кісток, 1 кат. - 12 000 кг

4. Процедура закупівлі. відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). ----

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.Вісник державних закупівель № 28(474) від 07.03.2011р. оголошення № 001975(ПХП)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). ----

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

Вісник державних закупівель № 41(487) від 06.04.2011р. оголошення № 034604(ПХП)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.Вісник державних закупівель № 46 (492) від 18.04.2011 р. оголошення № 041848(ПХП)

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом). ---

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2 (два)

6.2. Найменування:

1. Приватне підприємство «ШАРК»

2. Публічне акціонерне товариство «Дніпрянка»

6.3. Ідентифікаційний код:

1. ЄДРПОУ 30966816 / 2. ЄДРПОУ 01565276
6.4. Місцезнаходження:

1. 01011, м. Київ, вул. П. Мирного, 28, кв. 26, тел . 254-36-28

2. 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, оф. 606, тел. 559-00-50
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.03.2011 року до 10.00 год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.03.2011 року о 11.00 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів). ------

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. Найменування учасника процедури закупівлі

Ціна пропозиції, грн.

Інші умови пропозиції конкурсних торгів

Приватне підприємство «ШАРК»600 000,00 грн.Публічне акціонерне товариство

«Дніпрянка»599 640,00 грн.
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 599 640,00 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 600 000,00 грн.

номер 943 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 599 640,00 грн. ( П’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч шістсот сорок гривень 00 копійок) з ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 04.04.2011 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: Публічне акціонерне товариство «Дніпрянка»

9.2. Ідентифікаційний код: 01565276

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс: 02090, м. Київ, вул. Бутлерова, 1, оф. 606, тел. (044) 559-00-50

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 12.04.2011 р.

599 640,00 грн. грн. з ПДВ

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам:

1. Приватне підприємство «ШАРК»

2. Публічне акціонерне товариство «Дніпрянка»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством: ------------

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1. Приватне підприємство «ШАРК»

2. Публічне акціонерне товариство «Дніпрянка»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. -----------------------

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

14.1. Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі одного критерію: ціни.Методика оцінки

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:Бобчисл = (Цminобчисл)*100 де

Бобчисл - обчислювана кількість балів;

Цmin найнижча ціна;

Цобчисл - ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна»
Кращою є та пропозиція, яка набрала максимально можливу кількість балів (100%).
14.2. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).
Строк подачі пропозицій конкурсних торгів було скорочено до 15 днів у зв’язку із нагальністю процедури закупівлі та керуючись ст. 21 ЗУ «Про здійснення державних закупівель».
15. Склад комітету з конкурсних торгів (прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Заступник голови комітету з конкурсних торгів, заступник начальника управління освіти

Бажан В. М.
Головний спеціаліст з питань загальної середньої освіти

Клемюк В.О.
Головний спеціаліст з питань дошкільної роботи

Фальковська Н.В.
Заступник начальника централізованої бухгалтерії

Рабійчук О.В.
Начальник адміністративно-господарського відділу

Аношкін А. С.Секретар комітету з конкурсних торгів,

економіст _

Тройко Л.М.____

Голова комітету з конкурсних торгів,заступник начальника управління освіти

Іваніна Н.В.____ _______________