Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №5 від 08. 2011р. Замовник: Найменування: відділ капітально - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №5 від 28. 1 92.82kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 65.52kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 46.57kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 50.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 68.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 54.67kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 52.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 106.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 133.7kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.07kb.
Рішення № проект про особливості застосування Порядку 3 459.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №5 від 08. - сторінка №1/1
ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

5 від 3.08.2011р.

1. Замовник:

1.1. Найменування: відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 22204565.

1.3. Місце знаходження: м. Біла Церква, Київської області, вул. Павліченко,14а, 09107.

1.4. Посадові особи замовник, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, імя, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, е-maiI): Пасєка Михайло Андрійович, відповідальний секретар комітету з конкурсних торгів, м. Біла Церква, Київської області, вул. Павліченко,14а, 04463 5-22-61, т/факс 5-55-34.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): відділ капітального будівництва Білоцерківської міської ради, 22204565.

2. Джерело фінансування закупівлі – місцевий бюджет.

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: реконструкція приміщень ТМО під розміщення Мельцеровських боксів в м. Біла Церква

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг: реконструкція приміщень ТМО під розміщення Мельцеровських боксів в м. Біла Церква

4. Процедура закупівлі – відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 23.05.11р.

064841.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом):

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозицій конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 8.07.11р. № 114347.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: 03.08.11р. № 132325

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадку передбачених Законом):

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: два

6.2. Найменування: БМПП „Ольга”, ТОВ БМУ-2

6.3. Ідентифікаційний код: 13730237, 32456439

6.4. Місце знаходження: м. Біла Церква, Київська область, вул. Матросова,21, 09100;

м. Біла Церква, Київська область, вул. П.Запорожця,361в , 09100

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.06.11р. 9.00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 22.06.11р. 11.00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: дві.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів)

7.5. Ціна і стислий опис інших умов пропозиції конкурсних торгів: 1189,294 тис.грн.; 1303,180 тис.грн.;

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціна пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 1189,294 тис.грн.

Найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 1303,180 тис. грн.

Номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів №1, 1189,294 тис. грн.

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 6.07.11р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування: БМПП „Ольга”

9.2. Ідентифікаційний код: 13730237

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс м. Біла Церква, Київська область, вул. Матросова,21, 09100, тел. 04563-4-74-75

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна 28.07.11р. 1189,294 тис. грн.

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце):

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст..16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених ст..17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст..16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам: БМПП „Ольга”, ТОВ БМУ-2

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до ст..16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством:

13.3 Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені ст..17 Закону:

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені ст..17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

Голова комітету з конкурсних торгів М.П. Ходаківський

Заступник голови комітету О.М. Кулініч

Відповідальний секретар комітету М.А. Пасєка

Члени комітету: Р.І. ШабалінаН.М. Пелих