Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №25 від "29" квітня 2011 року. Замовник : Найменування: Упр - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 54.61kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.65kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 46.67kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 49.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.12kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.94kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 71.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 46.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 135.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.07kb.
Терлига Володимир Сергійович 2 372.88kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів №25 від - сторінка №1/1
Звіт

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
25 від “29” квітня 2011 року.
1.Замовник :

1.1. Найменування: Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації.


1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37479398


1.3. Місцезнаходження: 03127, м. Київ, просп. 40 річчя Жовтня, 118 Б.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Мотузка Любов Григорівна, тел.: (044) 257-12-74, факс: (044) 257-12-57, lyubov-osvita@ukr.net.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37479398.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти місцевого бюджету.
3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: 28.30.9 Послуги з монтажу нагрівальних котлів (послуги з технічного обслуговування обладнання модульних індивідуальних теплових пунктів).

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. : обслуговування в літній період 324 блоки, період опалювального сезону 726 блоків;
4. Процедура закупівлі: Відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб – порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб – сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).--

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ ВДЗ № 25 (471) від 28.02.2011 р., оголошення № 26298

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законодавством).--

5.5. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ ВДЗ № 42 (488) від 08.04.2011 р., оголошення № 036596

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України: ІБ ВДЗ № 50 (4962) від 27.04.2011 року, оголошення № 052324

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). --6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3 (три учасники)

6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС-Сервіс ЛТД»;

2. Приватне підприємство «Вікс»;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р»;

6.3. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС-Сервіс ЛТД», ідентифікаційний код 35645596.

2. Приватне підприємство «Вікс», ідентифікаційний код 31025638;

3.Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р»; ідентифікаційний код 25268525;

6.4. Місцезнаходження.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС-Сервіс ЛТД»;

Україна, 07300, м. Вишгород, Київська обл., вул.. Набережна, 7/1, оф. 304. Телефон (044) 579 – 22- 35.

2. Приватне підприємство «Вікс»; Україна, 01025, м. Київ, проспект Червонозоряний, 6. Телефон (044) 331-01-46.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р»; Україна, 03039, м. Київ, проспект 40 – річчя Жовтня, 36. Телефон (044) 579-22-35.
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 01.04.2011 р., до 9 год. 30 хв.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 01.04.2011 р., 11 год.00 хв.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три) пропозиції.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).--

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС Сервіс ЛТД» - 384 087,60 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі вісімдесят сім грн. 60 коп), умови оплати послуг: відтер мінування платежу на строк до 30 (тридцяти) днів.

2. Приватне підприємство «Вікс» - 212 054,73 грн. (двісті дванадцять тисяч п’ятдесят чотири грн. 73 коп), умови оплати послуг: відтер мінування платежу на строк до 30 (тридцяти) робочих днів.

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р» - 193 291,83 грн. (сто дев’яносто три тисячи двісті дев’яносто одна грн. 83 коп); умови оплати послуг: відтер мінування платежу на строк до 60 (шістдесяти) днів.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: не було.


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів; 193 291,83 грн. (сто дев’яносто три тисячі двісті дев’яносто одна грн. 83 коп).

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів; 384 087,60 грн. (триста вісімдесят чотири тисячі вісімдесят сім грн. 60 коп);

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів; №3; 193 291,83 грн. (сто дев’яносто три тисячі двісті дев’яносто одна грн. 83 коп).

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 06. 04. 2011 р.


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 25268525.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: Україна, 03039, м. Київ, проспект 40 – річчя Жовтня, 36. 12. Тел. (044) 524-77-10.


10. Дата укладання договору про закупівлю та його ціна: «22» квітня 2011 р.,

193 291,83 грн. (сто дев’яносто три тисячи двісті дев’яносто одна грн. 83 коп);


11. Підстави прийняття рішення про неукладання договору про закупівлю (якщо таке мало місце). --
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення. --

12.2. Причини.--
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС Сервіс ЛТД».

2. Приватне підприємство «Вікс».

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам: не було.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СТС Сервіс ЛТД».

2. Приватне підприємство «Вікс».

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Санта - Р».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника: не було.
14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури): Критерієм оцінки закупівлі товару є – ціна.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(зазначити прізвища, ініціали та посади членів тендерного комітету)Члени комітету:
Головний бухгалтер Братун В.Г.
Методист Фролова І.Ю.
Начальник інженерно- господарської групи Опіч Л.В.
Бухгалтер спеціаліст І категорії Чаяловський Д.М.
Секретар комітету
Керівник фінансової групи Мотузка Л.Г.

Голова комітету,


Заступник начальника _____________ Залевська С.С.

з економічних питань м.п