Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №37 від 17. 07. 2012 року Замов - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 67.3kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 65.46kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 59.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.58kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 388.56kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 89.81kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 169.1kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 86.53kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.08kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 169.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
№37 від 17.07.2012 року

1. Замовник.

1.1. Найменування: Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

1.3. Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28, кім. 1006, 04053.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Деркаченко Віталій Васильович (044) 461-27-20,(044) 461-27-28, e-mail: negoda@gasdob.com.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", iдентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: 74.70.1 - Послуги з прибирання будинків (комплексне обслуговування приміщень адмінбудинку та прилеглої території)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: .
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Київ.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2012.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.
5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua .
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ugv.com.ua .
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано у інформаційному бюлетені
«Вісник дежавних закупівель» №58 (660) від 14.05.2012 оголошення №193256 (ЖИТ).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон)):.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
у інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 85 (687) від 16.07.2012 року , оголошення № 249772 (ЖИТ).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): .

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

.


6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 4.
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові::
.

1.

ПП "Меліосервіс".

Звіт №37 від 17.07.2012 року
2.

ТОВ "Керуюча компанія "Служба комунального сервісу".
3.

ТОВ "ДР.Рьодгер сервіс менеджмент".
4.

ТОВ "Імпел Гріффін Груп".
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. код ЄДРПОУ 36701918.
2. код ЄДРПОУ 36522101.
3. код ЄДРПОУ 35534488.
4. код ЄДРПОУ 35634872.
6.4 Місцезнаходження/місце проживання:
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 14.06.2012, до 10:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):14.06.2012 о 11:30 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 4
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) :0
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:
ТОВ "ДР.Рьодгер сервіс менеджмент" (код ЄДРПОУ 35534488) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 582 477,90 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів
ТОВ "Імпел Гріффін Груп" (код ЄДРПОУ 35634872) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 441 555,70 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів
ТОВ "Керуюча компанія "Служба комунального сервісу" (код ЄДРПОУ 36522101) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 464 826,31 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів
ПП "Меліосервіс" (код ЄДРПОУ 36701918) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 285 512,80 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів не відповідають вимогам документації конкурсних торгів
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:


найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів:
(цифрами)
(словами): .
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів:
9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.
9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові:


9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: ,
10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:
10.1. Ціна за одиницю товару.
11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).
12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:торги відмінено
12.1. Дата прийняття рішення: -10.07.2012року;
12.2. Причини: -здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили, згідно ст.30 п. 2 "Закону України "Про здійснення державних закупівель" від 01.06.2010р. № 2289-VI"
13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасниківкваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: .
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:.
14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) При порівнянні пропозицій конкурсних торгів застосовувались критерії та методика оцінки згідно чинного законодавства. Додаткова інформація по даному предмету закупівлі можлива в інших документах. Терміни процедури закупівель згідно виробничої необхідності.
15. Склад комітету з конкурсних торгів
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).
Деркаченко В.В. - Голова комітету з конкурсних торгів, начальник департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Дмух А.А. - заступник начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Кулик В.І. - начальник механо-енергетичного управління - головний механік ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Копил О.В. - заступник начальника управління маркетингу та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу моніторингу та аналізу поставок матеріально-технічних ресурсів ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Раздобарін С.М. - заступник начальника юридичного департаменту - начальник управління правової та договірної роботи ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Бородавко А.Г. - начальник управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Драганчук О.І. - начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Королюк Ю.В. - начальник управління капітального будівництва ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"
Долонська Т.О. - заступник начальника управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Голова комітету з конкурсних торгів Деркаченко В.В.