Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 10. 05. 2011р. № від Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 116.21kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 50.73kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 52.78kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 101.85kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 81.05kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 79.5kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 71.53kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 68.8kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.44kb.
Звіт №8 -тр від 27. 04. 2011р про результати проведення процедур... 1 51.58kb.
1, серпень-вересень 2008 року 1 48.76kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 10. - сторінка №1/1

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО УТРИМАННЮ ЖИТЛОВОГО ГОСПОДАРСТВА ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА


02002,м.Київ-02 тел. (044) 517-39-91

вул.Челябінська, 9-г факс: 517-71-73


ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

3 від 10.05.2011р.

_________ від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування. Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03366612

1.3. Місцезнаходження. : 02002, м. Київ, вул.Челябінська, 9-г

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Провідний спеціаліст по організації та проведення тендерів Слуцький Володимир Петрович, тел.: (044)517-58-92; 067-466-54-61, факс: (044)517-71-73

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського району м. Києва, код 03366612

2. Джерело фінансування закупівлі. кошти підприємства

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. : Роботи по зняттю показників приладів обліку теплової енергії, код: 33.20.9

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. Лот – 147 лічильників теплової енергії, з них:


  • 40 лічильників ЦО;

  • 54 лічильники ГВП;

  • 53 лічильники загального обліку.

Код: 33.20.9

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).


  1. 5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: : №22(468)) від 21.02.11., оголошення №22027

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 30.03.2011, №38(484), оголошення №026114

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу: 50(496) від 27.04.2011, оголошення №051292

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2

6.2. Найменування. ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД»; ПП «Інтесервіс-Плюс»

6.3. Ідентифікаційний код 35645596; 32704831

6.4. Місцезнаходження - ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД», м.Вишгород, Київська обл., вул. Набережна, 7/1, оф.304;

- ПП «Інтесервіс – Плюс», м.Київ, вул.Бориспільська, 26

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів 23.03.11; 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів 23.03.11; 11-00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 2

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД» - 190 500.00грн.;

ПП «Інтесервіс – Плюс» - 185 500.00грн.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 185 500.00грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 190 500.00грн.

номер 2 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 185 500.00грн.(сто вісімдесят п’ять тисяч пятьсот грн.00коп.)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 25.03.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. ПП «Інтесервіс – Плюс

9.2. Ідентифікаційний код. 32704831

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. м.Київ, вул.Бориспільська,26, тел.(044) 240-76-67

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

20.04.2011р., 185 500.00грн.

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам. ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД;ПП «Інтесервіс – Плюс»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).Критерії оцінки: ціна, умови розрахунків, досвід з надання подібних послуг

- ТОВ «СТС-Сервіс ЛТД» - 96,53 балів;

- ПП «Інтесервіс-Плюс» - 98,33 балів

15. Склад комітету з конкурсних торгівГолова тендерного комітету:
Кононенко Т.Я. директор

Члени тендерного комітету:
Столяр В.В. головний інженер
Мармалевська Т.П. заступник директора з

економічних питань


Соломка О.І. заступник директора по експлуата-

ції житлового та не житлового

фонду по благоустрою

Мацієвська О.П. нач.юридичного відділу


Слуцький В.П. провідний спеціаліст з організації

та проведення тендерів