Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від 05 травня 2011 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.39kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 54.8kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.19kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 79.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 72.09kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 134.62kb.
З в І т про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 69.55kb.
Звіт про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій... 1 47.36kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від 05 - сторінка №1/1
ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

від 05 травня 2011 р1.Замовник
1.1.Найменування: Управління освіти Солом’янської районної в місті. Києві державної адміністрації.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ : 37485490

1.3. Місцезнаходження : 03087, м .Київ, Пітерська,12

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Пісна Валентина Андріївна, економіст, м. Київ, вул, Пітерська, 12 (044) 242-07-28

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)Солом’янська районна в місті Києві державна адміністрація

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37378937

2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі

3.1.Найменування: ДК 016-97 -31.20.2

Апаратура низьковольтна електрична (технічне обслуговування силового обладнання

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг

4. Процедура закупівлі: відкриті торги

5.Інформування про процедуру закупівлі
5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 21.02.2011 р номер оголошення 23381 «ВДЗ» 22(468)

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.

від 08.04.2011 р. номер повідомлення 037137 (ТЕХ)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу.від 02.05.2011 р. номер оголошення про результати 055116

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 2(два)


6.1.2 Найменування ПП «Вікс»

6.1.3. Ідентифікаційний код 31025638

6.1.4 Місцезнаходження 01025 м. Київ, пр-кт Червонозоряний,6 Ш Руставелі, 31 в
6.2.1 Найменування. ПП «НТ Енерготехсервіс»

6.2.2. Ідентифікаційний код 33343057

6.2.3. Місцезнаходження 03037 м. Київ вул. Червонопартизанська, 14-б, к.28
7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 23.03.2011 р. 9-30

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 23.03.2011 р. 11-30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 
ПП «Вікс»


ціна

354 250,00

ПП «НТ Енерготехсервіс»


ціна


356 789,70

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів  354 250,00

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів - 356 789,70

номер __1____ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _

354 250,00___триста п’ятдесят чотири тисячі двісті п’ятдесят грн 00 коп..(з ПДВ).

(цифрами) (словами

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 06.04.2011 р.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. ПП «Вікс»

9.2. Ідентифікаційний код 31025638

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс 01025 м. Київ, пр-кт Червонозоряний,6 Ш Руставелі, 31 в

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.

27 квітня 2011 р.

354 250,00___триста п’ятдесят чотири тисячі двісті п’ятдесят грн 00 коп..(з ПДВ).

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

Пропозиції конкурсних торгів

ПП «Вікс»

ПП «НТ Енерготехсервіс»

відповідають встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, та допущені до оцінки

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

ПП «Вікс»

ПП «НТ Енерготехсервіс

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

ПП «Вікс»

ПП «НТ Енерготехсервіс

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника жодної

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)

15. Склад комітету з конкурсних торгів

Возненко С.Є. Головний спеціаліст УО, голова комітету з конкурсних торгів

Андріяш В. Г. аступник голови комітету з конкурсних торгів, інженер відділу ЦГО, Козлова О.І. Головний бухгалтер бухгалтерії управління освіти Кулінська Т.В.Заступник головного бухгалтера управління освіти

Пісна В.А. Економіст УО, секретар комітету з конкурсних торгів_____________

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).Головний спеціаліст УО,

голова комітету з конкурсних торгів С.Є.Возненко