Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №60 від 06. 09. 2012 року Замов - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 67.3kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 65.46kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 59.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.58kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 61.6kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 388.56kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 89.81kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 169.1kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 89.4kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 92.08kb.
В умовах ринкової економіки діяльність нау­ково-дослідних установ... 1 59.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої - сторінка №1/1

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
та попередньої кваліфікації
№60 від 06.09.2012 року


1. Замовник.

1.1. Найменування: Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України".

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

1.3. Місцезнаходження: м.Київ, Шевченківський район, вул. Кудрявська, 26/28, кім. 1006, 04053.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Деркаченко Віталій Васильович (044) 461-27-20,(044) 461-27-28, e-mail: negoda@gasdob.com.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Дочірня компанія "Укргазвидобування" Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", iдентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30019775.

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.

3. Предмет закупівлі.
3.1. Найменування: I.2.14 - Дослідження та розробки в галузі геодезії і розробки корисних копалин (дослідження впливу поліфункціональних добавок до бурових рідин на енерго-механічні показники буріння в умовах ДК "Укргазвидобування". Розроблення рекомендацій для їх використання)
3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: .
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Київ.
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: до 31.12.2012.

4. Процедура закупівлі: відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:
5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua .

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності): www.ugv.com.ua .
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
оголошення про проведення процедури закупівлі опубліковано у інформаційному бюлетені
«Вісник дежавних закупівель» №76 (678) від 25.06.2012 оголошення №228854 (НДР).

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом України «Про здійснення державних закупівель» (далі Закон)):.

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
у інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 93 (695) від 03.08.2012 року, оголошення № 264509 (НДР)

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України:
у інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 107 (709) від 05.09.2012 року , оголошення № 282400 (НДР).

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом): .
Звіт №60 від 06.09.2012 року
6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

.


6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові::
.

1.

ПрАТ "Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту".

2.

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА".

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
1. код ЄДРПОУ 19032149.
2. код ЄДРПОУ 00149943.

6.4 Місцезнаходження/місце проживання:
1. пр.Палладіна 44,м.Киїів,03680,
2. просп.Палладіна, 46, м.Київ, 03680

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів.
7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час): 26.07.2012, до 10:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час):26.07.2012 о 11:40 год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) :0
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

ПрАТ "Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту" (код ЄДРПОУ 19032149) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 402 590,00 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів

Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА" (код ЄДРПОУ 00149943) - ціна пропозиції конкурсних торгів - 576 000,00 грн. Умови пропозиції конкурсних торгів відповідають вимогам документації конкурсних торгів

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення:
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів.
8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:
найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів:

402 590,00 грн.

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів:

576 000,00 грн.

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: №1
(цифрами) 402 590.00 грн.

(словами): чотириста дві тисячі п’ятсот дев’яносто грн. 00 коп..

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 31.07.2012 року.

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю.

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПрАТ "Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту".
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 19032149.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс: 03680, пр.Палладіна 44,м.Киїів,03680., 044-424-20-89.

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю: 30.08.2012, 402 590 грн з ПДВ.

10.1. Ціна за одиницю товару.

11. Підстави для прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення:

12.2. Причини:

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність
обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:
13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам:
ПрАТ "Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту";
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА".
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам: .
13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:
ПрАТ "Науково-дослідне і конструкторське бюро бурового інструменту";
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості "МАСМА".
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника:.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) При порівнянні пропозицій конкурсних торгів застосовувались критерії та методика оцінки згідно чинного законодавства. Додаткова інформація по даному предмету закупівлі можлива в інших документах. Терміни процедури закупівель згідно виробничої необхідності.

15. Склад комітету з конкурсних торгів
(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Деркаченко В.В. - Голова комітету з конкурсних торгів, начальник департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Дмух А.А. - заступник начальника департаменту матеріально-технічного забезпечення та закупівель ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Кулик В.І. - начальник механо-енергетичного управління - головний механік ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Копил О.В. - заступник начальника управління маркетингу та матеріально-технічного забезпечення - начальник відділу моніторингу та аналізу поставок матеріально-технічних ресурсів ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Раздобарін С.М. - заступник начальника юридичного департаменту - начальник управління правової та договірної роботи ДК „Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Бородавко А.Г. - начальник управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Драганчук О.І. - начальник відділу забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Королюк Ю.В. - начальник управління капітального будівництва ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

Долонська Т.О. - заступник начальника управління забезпечення процедури закупівель товарів, робіт і послуг ДК "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"


Заступник голови комітету з конкурсних торгів Дмух А.А.
Звіт №60 від 06.09.2012 року