Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації №2 від 02. 04. 2013 року Замовн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 59.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 110.3kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 57.58kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 66.51kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.45kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.9kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 99.54kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 118.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 90.04kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 84.55kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 139.45kb.
Обгрунтуванн я 1 32.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів та попередньої - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 N 922
(у редакції наказу Міністерства економічного

розвитку і торгівлі України від 27.12.2011 N 428)


ЗВІТ

про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації

№2 від 02.04.2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування: Кілійське управління водного господарства

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01034165

1.3. Місцезнаходження: Україна, Одеська область, Кілійський район, м.Кілія, вул. Червоногвардійська, 78, 68304

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Стоянов Михайло Михайлович, головний інженер, Україна, Одеська область, Кілійський район, м.Кілія, вул. Червоногвардійська, 78, 68304, тел.(04843) 4-16-92, e-mail kilyvh@pochta.ru

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Державне агентство водних ресурсів України, код за ЄДРПОУ 00011682 .

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету, спеціального фонду

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: продукти нафтоперероблення рідкі, код предмету закупівлі – 23.20.1

3.2. Кількість товару або обсяг виконання робіт чи надання послуг: бензин А-95 - 7 600 л, А-92 – 5 600 л, А-76(А-80) – 20 000 л, дизельне паливо – 20 900 л.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: АЗС м.Кілія, Одеської обл.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: березень – грудень 2013 р.

4. Процедура закупівлі – відкриті торги.

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалась інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація про закупівлю (у разі наявності) www.kuvh.narod.ru.

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 6(749) від 21.01.2013 р. №018163

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 17(760) від 28.02.2013 р. №079423

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 26(769) 01.04.2013 р. №101344

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів. 6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: три.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові . . 1. Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”

2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Одеснафтопродукт-Барвінок”

3. Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”

6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків . 1. 32560942 . 2. 30047378 . 3. 33757245

6.4. Місцезнаходження/місце проживання . 1. Україна, м. Одеса, вул.. Романа Кармена, 21, 65058

. 2. Україна, м. Одеса, 2-й Артилерійський провулок, 6, 65063

3. Україна, Одеська обл., Кілійський район, м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20, 68300

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 25.02.2013 09 : 00.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 25.02.2013 11 : 00.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: три.

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів 1. - 552 380,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.) (з ПДВ) . бензин А-95 – 10,70 грн.; А-92 – 10,40 грн.; А-76(А-80) – 10,40 грн.; . . дизельне паливо – 9,80 грн. - 70 балів згідно критеріїв оцінки

- віддаленість АЗС від Замовника 70 км - 0,01 бал згідно критеріїв оцінки

- умови та порядок розрахунків: за фактом поставки протягом трьох банківських . днів - 10 балів згідно критеріїв оцінки

3. - 568 190,00 (п’ятсот шістдесят вісім тисяч сто дев’яносто гривень 00 коп.) (з ПДВ) . бензин А-95 –11,30 грн.; А-92 – 10,90 грн.; А-76(А-80) – 10,30 грн.; . дизельне паливо – 10,30 грн. - 68,05 балів згідно критеріїв оцінки . - віддаленість АЗС від Замовника 0,030 км - 20 балів згідно критеріїв оцінки

- умови та порядок розрахунків: за фактом поставки протягом одного банківського . днів - 3,33 бали згідно критеріїв оцінки

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення: . 2. Товариство з обмеженою відповідальністю „Одеснафтопродукт-Барвінок” згідно пункту 3 частини 1 ст. 29 Закону України „Про здійснення державних закупівель” від 01.06.2010 №2289-IV (зі змінами) (пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів)

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 552 380,00 (п’ятсот п’ятдесят дві тисячі триста вісімдесят гривень 00 коп.) (з ПДВ)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 568 190,00 (п’ятсот шістдесят вісім тисяч сто дев’яносто гривень 00 коп.) (з ПДВ)

номер та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів: номер третій (згідно критеріїв оцінки), 568 190,00 (п’ятсот шістдесят вісім тисяч сто дев’яносто гривень 00 коп.) (з ПДВ) ; . (цифрами) (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 26.02.2013 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”.

9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків 33757245.

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс Одеська обл., м. Кілія, вул. Кубишкіна, 20, 68 300, (048 43) 4- 19- 41, 4-13-87, 4-14-69

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю 25.03.2013 року, 568 190,00 (п’ятсот шістдесят вісім тисяч сто дев’яносто гривень 00 коп.) (з ПДВ)

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару) бензин А-95 – 11,30 грн.; А-92 – 10,90 грн., А-76(А-80) – 10,30 грн., дизельне паливо – 10,30 грн..

11. Підстави для прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/ відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав: учасниками надані всі документи про відповідність їх кваліфікаційним критеріям підстав для відмови учасникам в участі у процедурі закупівлі немає.

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”; Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону: Товариство з обмеженою відповідальністю виробничо-торгівельна фірма „Авіас”; Товариство з обмеженою відповідальністю „РУТА НОВА-К”.

13.4. Перелік учасників, щодо яких установлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (у тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Стоянов М.М. голова комітету з конкурсних торгів,

головний інженер Кілійського УВГ ____________________________


(підпис)

Коваленко І.Г. заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний юрисконсульт _____________________________ . (підпис)

Зайцева Л.В., член комітету з конкурсних торгів, головний бухгалтер, _____________________________ . (підпис) Діонісіаді С.В., член комітету з конкурсних торгів, головний економіст ____________________________ . (підпис)

Кондратюк Т.Є. секретар комітету з конкурсних торгів,начальник відділу ЕМС __________________________
(підпис)

Директор департаменту державних закупівель

та державного замовлення      О.В.Аніпко