Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 10 від 12 вересня 2011 року Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 83.5kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 135.35kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 137.42kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 94.11kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 126.1kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 128.2kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.02kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 75.38kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 47.05kb.
Про затвердження Технологічних та Інформаційних карток адміністративних... 4 654.14kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 10 від - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 N 922 ( z0624-10 )

ЗВІТ


про результати проведення процедур

відкритих і двоступеневих торгівN 10 від 12 вересня 2011 року

1. Замовник:

1.1. Найменування. Відділ освіти Тарутинської районної державної адміністрації Одеської області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 02145292

1.3. Місцезнаходження. 68500, Одеська обл.., смт. Тарутине, проспект Миру, 26

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Голова комітету з конкурсних торгів Чиканчи Дмитро Георгійович

Секретар комітету з конкурсних торгів Войтова Тетяна Вікторівна

Тел./ф. (048)4731369

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Відділ освіти Тарутинської райдержадміністрації, код за ЄДРПОУ 02145292

2. Джерело фінансування закупівлі. місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. код ДК 15.81.1, Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 19 274 кг

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

ВДЗ № 88(534) від 25.07.2011 року № 118571

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

ВДЗ №99(545) від 19.08.2011 року № 146210

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.ВДЗ № 106(552) від 05.09.2011 року № 155671

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 3(три)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

- ТОВ « Хліб Тарутине»

- ФОП Марашлець Д.Г.

- ВАТ« Одеський коровай»

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

- 25427627

- 2357501331

- 00376886

6.4. Місцезнаходження.

- 68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул.сп.Антонова,5

- 68500, Одеська область, Тарутинський район, с.Ровноє

- 68500, Одеська область, г. Одеса

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 10.08.2011 до 10:00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 10.08.2011 об 11:00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 3 (три)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

- 119 306 грн. 06 коп.

- 119 691 грн. 54 коп.

- 80 468 грн. 95 коп.

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

- пропозиція конкурсних торгів учасника конкурсних торгів ВАТ« Одеський коровай» відхилена на підставі ст..29 п1 п.п.3. Пропозиція відхилена у зв’язку з тим, що пропозиція не прошита, не пронумерована та не скріплена печаткою
8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 119 306 грн. 06 коп;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 119 691 грн. 54 коп;

номер __та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

119 306 грн.06 коп. у т.ч. ПДВ

(цифрами)(сто дев’ятнадцять тисяч триста шість грн. 06 коп.) у т.ч. ПДВ

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 16.08.2011 року

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові. ТОВ « Хліб Тарутине»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер. 25427627

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс. 68500, Одеська область, Тарутинський район, смт.Тарутине, вул.сп.Антонова,5, тел. 048 47 3-15-82

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 30.08.2011 року - 119 306 грн.06 коп (сто дев’ятнадцять тисяч триста шість грн. 06 коп.) у т.ч. ПДВ

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

- ТОВ « Хліб Тарутине»

- ФОП Марашлець Д.Г.

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.- ВАТ« Одеський коровай»

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.- ТОВ « Хліб Тарутине»

- ФОП Марашлець Д.Г.

- ВАТ« Одеський коровай»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Скорочення термінів процедури – у зв’язку з нагальною потребою харчування учнів шкіл відділу освіти .

Критерій оцінки – ціна.

15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова комітету з конкурсних торгів Дмитро Георгійович Чиканчи