Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 05. 05. 2011 №33№ №3№№ №№33 від Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 125.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 78.36kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.7kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 54.15kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.74kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.15kb.
Звіт №1 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 65.17kb.
Про проведення сьомої міської акції «Макіївська весна» 1 97.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 05. - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки

України 26.07.2010 № 922ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

3 від 05.05.2011

33№ _________№3№№ №№33 від ____________ 

1. Замовник:

1.1. Найменування.

Управління житлово-комунального господарства Феодосійської міської ради

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 03347804

1.3. Місцезнаходження. АР Крим, м. Феодосія, вул. Земська, б. 4, каб. 9, 98100

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).Грішаєва Валентина Василівна - заступник начальника УЖКГ

Адреса: 98100, Україна, АР Крим, м. Феодосія, вул. Земська, б. 4, каб. 9

Телефон для довідок: (06562) 3-02-40

Кравченко Ганна Валеріївна - начальник відділу планування та аналізу ФГД УЖКГ –

Адреса: 98100, Україна, АР Крим, м. Феодосія, вул. Земська, б. 4, каб. 4

Телефон для довідок: (06562) 3-01-80, факс (06562) 3-01-80

E-mail: ugkh_feo@feosky.netШевченко Наталія Сергіївна - начальник відділу технагляду УЖКГ

Адреса: 98100, Україна, АР Крим, м. Феодосія, вул. Земська, б. 4, каб. 16

Телефон для довідок: (06562) 3-14-67

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).Управління житлово-комунального господарства Феодосійської міської ради, 03347804

2. Джерело фінансування закупівлі. Місцевий бюджет

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування. Поточний ремонт об’єктів зовнішнього упорядкування (дорожнє покриття вулиць міста)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

Поточний ремонт об’єктів зовнішнього упорядкування (дорожнє покриття вулиць міста)

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

20520 в ІБ «ВДЗ» 19 (465) від 14.02.2011

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

022112 в ІБ «ВДЗ» 36 (482) від 25.03.2011

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України. № 041587 в ІБ «ВДЗ» 46 (492) від 18.04.2011

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 2 (два)

6.2. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові. .

10 Мале багатопрофільне виробниче приватне підприємство «Алла Прима»

11 Дочірнє підприємство «Весна Лтд-Юг» товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Лтд»

6.3. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номерЄДРПОУ 22285150

ЄДРПОУ 31950498

6.4. Місцезнаходження.АР Крим, м. Феодосія, вул. Клубна, б. 29, кімната директора, 98107

АР Крим, м. Судак, вул. Комунальна, б. 10, кімната директора, 98000

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.03.2011 до 10.30

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 17.03.2011 о 16.30

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 2 (дві)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

10 133 990,80 грн

11 133 439,00 грн

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів_____________;

10 133 990,80 грн (з ПДВ);

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів ______________;

11 134 439,00 грн (з ПДВ).

номер ______ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів _____________________________;

(цифрами)

_______________________________________________________________________________________________________

(словами)

10 133 990,80 грн (Сто тридцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто грн 80 коп) (з ПДВ).

(цифрами) (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 22.03.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові.

Мале багато профільне виробниче приватне підприємство «Алла Прима»

9.2. Ідентифікаційний код/ ідентифікаційний номер.ЄДРПОУ 22285150

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.АР Крим, м. Феодосія, вул. Клубна, б. 29, кімната директора, 98107; (06562) 7-21-75, 7-18-88

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна.12.04.2011 133 990,80 грн (Сто тридцять три тисячі дев’ятсот дев’яносто грн 80 коп) (з ПДВ).

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

10 Мале багатопрофільне виробниче приватне підприємство «Алла Прима»

11 Дочірнє підприємство «Весна Лтд-Юг» товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Лтд»

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

10 Мале багатопрофільне виробниче приватне підприємство «Алла Прима»

11 Дочірнє підприємство «Весна Лтд-Юг» товариства з обмеженою відповідальністю «Весна Лтд»

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

Визначення переможців торгів здійснювалось на основі критеріїв і методики оцінки пропозицій конкурсних торгів. Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є: ціна.

15. Склад комітету з конкурсних торгів(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Секретар комітету з конкурсних торгів:

Економіст відділу планування та аналізу ФГД УЖКГ Васько Н.В.

Члени комітету з конкурсних торгів:

Начальник відділу обліку та звітності УЖКГ Суздальцева В.В.

Начальник відділу технагляду УЖКГ Шевченко Н.С.

Головний спеціаліст по експлуатації житлової фундації УЖКГ Фольмер О.М.

В.о. голови комітету з конкурсних торгів

Начальник відділу планування

та аналізу ФГД УЖКГ Кравченко Г.В. ___________________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис, М. П.)