Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від 29. 08. 2011 р. Замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 162.87kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.74kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 85.25kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 75.38kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 56.02kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 128.2kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 135.35kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів №8-в від 10. 1 66.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів n 1 від - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
26.07.2010 N 922

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів
N 1 від 29.08.2011 р.

1. Замовник:

1.1. Найменування.

Харківське обласне відділення Фонду соціального захисту інвалідів

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 14070760

1.3. Місцезнаходження.

61022, м. Харків, майдан Свободи - 5, Держпром, під.1, пов.1, кім.16

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).заступник директора Нефьодова Юлія Борисівна, мешкає : Харківська обл., Харківський р-н, сел. Високий, вул.Б. Хмельницького, буд. 29; тел/факс (057) 757-40-78);

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).Міністерство соціальної політики України, код 00013669

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти державного бюджету України

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування: Послуги консультативні з програмного забезпечення і послуги з розроблення програмного забезпечення інші (Послуги з системного супроводу регіональної підсистеми ЄІАБД ФСЗІ Харківського обласного відділення ФСЗІ)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг.

4.Процедура закупівлі: відкриті торги.

5.Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.«Вісник державних закупівель» від 04.07.2011.р., оголошення № 104150.

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України.

«Вісник державних закупівель» бюл. № 94 (540) від 08.08.2011.р., оголошення № 137257.

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованного в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщена на веб-порталі Міністерства економіки України.«Вісник державних закупівель» бюл. № 102 (548) від 26.08.2011.р., оголошення № 151207.

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі: 2.

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

- ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;- ТОВ «Парус-Бюджет».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер.

- ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» - код 37078685;

- ТОВ «Парус-Бюджет» - код 32305115

6.4. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи).

- ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА» 03056, м. Київ, вул. Політехнічна,33, корп. 2, к. 605;

- ТОВ «Парус-Бюджет» », 02088, м. Київ, вул. Леніна,42.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час).

03._08. 2011 р. 10:00

7.2. Дата розкриття цінових пропозицій (дата і час).03.08.2011 р. 14-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів: 2 .

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів.

- 198 000,00 грн. з ПДВ - ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;

- 199 950,00 грн. з ПДВ - ТОВ «Парус-Бюджет».

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 198000,00 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33000,00 грн. (тридцять три тисячі грн. 00 коп.)

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 199950,00 грн. ( сто дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот п’ятдесят грн.. 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33325,00 грн. ( тридцять три тисячі триста двадцять п’ять грн. 00 коп.)

номер _2__ та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 198000,00 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33000,00 грн. (тридцять три тисячі грн. 00 коп.) __

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів: 03.08.2011 р..

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові.

ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 37078685;.

9.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 03056, м. Київ, вул. Політехнічна,33, корп. 2, к. 605;

тел. 044-277-31-32,факс 044-277-40-32

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна: 22.08.2011 р. 198000,00 грн. (сто дев’яносто вісім тисяч грн. 00 коп.), у т. ч. ПДВ – 33000,00 грн. (тридцять три тисячі грн. 00 коп.)

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

- ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;

- ТОВ «Парус-Бюджет».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

- ТОВ «Науково-виробниче об’єднання «ЕР-ДЖІ-ДЕЙТА»;- ТОВ «Парус-Бюджет».
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури)


15. Склад комітету з конкурсних торгів
Голова Комітету – Нефьодова Ю.Б., заступник директора ;

Заступник голови - Кислиця К.Г., головний бухгалтер;

Секретар Комітету - Титаренко В. М., провідний бухгалтер;

Члени Комітету - Лещенко Н.О., начальник відділу правової роботи, ;

Сторчаєва С.М., економіст 1 категорії;

Олійник А. М., завідувач господарстваГолова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора Ю.Б.Нефьодова