Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від №1 від 17. 08. 2011 р Замовник - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 107.62kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 111.83kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів І двоступеневих... 1 78.68kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 125.79kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 78.36kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 58.04kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 54.15kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 53.74kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 64.95kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 48.15kb.
Звіт №1 про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих... 1 65.17kb.
Разработка урока по повести А. С. Пушкина " Капитанская дочка" 1 84.22kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів № від №1 - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 № 922ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів

_________ від ____________ 

№ 1 від 17.08.2011 р

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне підприємство "Артемвугілля"

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 32270533

1.3. Місцезнаходження. 84601 м. Горлівка Донецька обл. пр. Леніна ,13

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail).

Угнівенко Микола Іванович – заступник директора з комерційної діяльності – голова комітету з конкурсних торгів, Донецька обл. м. Горлівка пр. Леніна ,13 (0624) 56-43-54 тел/ факс E-mail: tendercom@gorlovka.net.ua

Оришкевич Галина Федорівна – заступник директор СП "УМТП та ДВ" по конкурсним торгам – секретар комітету з конкурсних торгів, Донецька обл. м. Горлівка пр. Леніна ,13 (0624) 56-43-54 тел/ факс E-mail: tendercom@gorlovka.net.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Міністерство енергетики та вугільної промисловості 37471933

2. Джерело фінансування закупівлі. Кошти підприємства

3. Предмет закупівлі: Вироби керамічні вогнетривкі (цегла вогнетривка ША -5 ) ДК 26.26.1
3.1. Найменування.

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг. 120 тн

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності).

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 13.06.2011 № 086643

5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом)

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу 25.07.2011 № 126053

5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу. 15.08.2011 № 140785

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках передбачених Законом).

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 4

6.2. Найменування. ПП «Фірма «ДІВТ»

6.3. Ідентифікаційний код 35420295

6.4. Місцезнаходження. 83052 м. Донецьк вул. Бурденко ,27

6.2. Найменування. ТОВ "Компанія «Міст"

6.3. Ідентифікаційний код 30455449

6.4. Місцезнаходження. 83059. Донецьк вул. Сладська ,5 Е

6.2. Найменування. ТОВ «Лідер Промснаб»

6.3. Ідентифікаційний код 37434048

6.4. Місцезнаходження. 83062 м. Донецьк пр. Ленінський ,4

6.2. Найменування. ТОВ "Бурано

6.3. Ідентифікаційний код 37491462

6.4. Місцезнаходження. 83076 м. Донецьк вул.. Герцена ,40

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 13.07.2011 до 9-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 13.07.2011 о 11-15

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 4

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. 

1. ПП «Фірма»ДІВТ» ціна 179517,60 грн

2. ТОВ "Компанія «Міст» ціна 182404,80 грн

3. ТОВ «Лідер Промснаб» ціна ЛОТ 263520,00 грн

4. ТОВ "Бурано" ціна 295200,00 грн

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

ТОВ «Компанія «Міст» в пропозиції конкурсних торгів , «умови розрахунків» було зазначено – 100 % попередня оплата, що не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 179517,60 грн

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 295200,00 грн

номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 179517,60 (цифрами)

сто сімдесят дев’ять тисяч п’ятсот сімнадцять грн. 60 коп (словами)

8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. 21.07.2011

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування. ПП «Фірма ДІВТ»

9.2. Ідентифікаційний код.35420295

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. 83052 м. Донецьк вул.. Бурденко ,27 (062) 382-91-26

10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна. 09.08.2011

179 517,60 грн з ПДВ (цифрами)

Сто сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот сімнадцять грн. 60 коп з ПДВ (словами)

11. Підстави прийняття рішення про не укладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення.

12.2. Причини.

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

ПП «Фірма «ДІВТ»

ТОВ "Компанія «Міст"

ТОВ «Лідер Промснаб»

ТОВ "Бурано"

13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством.

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону.

ПП «Фірма «ДІВТ»

ТОВ "Компанія «Міст"

ТОВ «Лідер Промснаб»

ТОВ "Бурано"

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника.

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) Процедуру не скорочено, критерії порівняння та оцінки пропозицій конкурсних торгів і визначення переможця процедури закупівлі – ціна, запити щодо роз'яснення змісту документації конкурсних торгів не надходили, відповіді не надавалися, змін документації конкурсних торгів не було, оскарження щодо процедури закупівлі не надходили.

15. Склад комітету з конкурсних торгів:

(прізвища, ініціали та посади членів комітету з конкурсних торгів).

Угнівенко М.І. – заступник директора з комерційної діяльності, голова комітету з конкурсних торгів

Горячих Н.О. – начальник контрольно-ревізійного відділу, заступник голови комітету з конкурсних торгів

Мальований К.Г.- помічник генерального директора з правових питань

Сапронов Ю.І. – директор по кап. будівництву та інвестиціям

Ряжських О.І. - заступник генерального директора з охорони праці

Скиба О.А. - головний механік

Солодка Н.О. - заступник начальника кредитно –фінансового відділуОришкевич Г.Ф. – заступник директора СП "УМТП та ДВ" по конкурсним торгам, секретар комітету з конкурсних торгів

Голова комітету з конкурсних торгів Угнівенко М.І.